THE COLLECTION BUIJNSTERS

OLD and RARE BOOKS

THE COLLECTION of P.J. BUIJNSTERS and L. BUIJNSTERS-SMETS (lot 2510-2895)

 

Piet Buijnsters

Piet Buijnsters, March 2013 (photo: Nick ter Wal)

 

“Verzamelen is een onuitroeibaar virus, een gezonde gekkigheid voor mijn part. Geen overheidscensuur of economische crisis weerhoudt de man of vrouw die eenmaal door deze verzamellust gegrepen is” (Collecting is an ineradicable virus, or, if you will, a healthy madness. No censure or economical crisis will stop the man or woman that is in the grip of this collector’s craving).

 

(Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie, p.446)

 

The quality of the library of old and rare books collected by P.J. (“Piet”) Buijnsters (1933-2022) and his wife L.M.A. (“Lin”) Buijnsters-Smets (1937-2021) is such that, had Piet Buijnsters not been the author of the main history of Dutch bookcollecting, their names would certainly have been included in the Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie, Boek- en prentverzamelaars 1750-2010 (Nijmegen 2010). Their collection perfectly fits the conditions of orginality, rarity, diversity and importance that Buijnsters lists in his preface to the book.

 

Piet Buijnsters first made his mark as biographer/ bibliographer with his publications on 18th century Dutch literature (i.a. on Justus van Effen, Hieronymus van Alphen and Betje Wolff en Aagje Deken) during the period that he was professor in this field at the University of Nijmegen. He will however perhaps be best remembered for the works that he published after his retirement, such as the important bibliographies that he and his wife wrote on early Dutch children’s books, his manual for bookcollecting and his histories of Dutch and Belgian antiquarian booksellers and bookcollectors. With these works Buijnsters positioned himself as prominent promotor of the collecting of books.

 

He started collecting books at a young age and never stopped, always finding and enjoying the collecting of new subjects of interest, such as artists’ manuals, children’s books, chapbooks, emblemata, fashion and costume, the literature of roguery, Don Quixote, Robinsons Crusoe and travel literature, mostly in Dutch editions. He early on developed a great feeling for what was special and rare. Buijnsters and his wife donated their collection of rare children’s books to the University of Tilburg because it has the only chair in Dutch children’s literature in the Netherlands, but chose to disperse their entire collection of old and rare books by auction because Buijnsters strongly believed that books have to keep circulating in order to be read and find their place in new collections. To this end they frequently visited antiquarian bookshops, bookfairs and auctions. The first treasure trove of their bookhunting is presented in this catalogue, while their collection of 18th and 19th century Dutch literature will be included in our November sale.

 

In the preface to the second edition of Het verzamelen van boeken: een handleiding Buijnsters writes: “(...) boekverzamelen is niet primair een kwestie van geld. Waar het op aankomt is smaak en fantasie” (book collecting is not primarily a matter of money. What matters is taste and imagination). From the books described on the next 93 pages it is easy to recognize that he and his wife successfully followed this guideline.

 

 

Print Email

Eeuwfeest L.J. COSTER

Eeuwfeest L.J. Coster

 

eeuwfeest Coster

 

Ter herdenking van de uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Janszoon Coster in de eerste helft van de 15e eeuw, of beter gezegd in het begin van de jaren 1420, organiseerde de stad Haarlem het vierde eeuwfeest van deze gedenkwaardige uitvinding met grootse festiviteiten gedurende een periode van 2 dagen in juli 1823. Ter ere van Coster's sindsdien enigszins vervlogen roem citeren we een gedeelte uit het programma dat ter gelegenheid van deze vieringen werd gedrukt, in het jaar dat we het zesde eeuwfeest van de uitvinding van de boekdrukkunst in Haarlem hadden kunnen vieren (To commemorate the invention of printing by Laurens Janszoon Coster in the first half of the 15th century, or more exactly in the early 1420s, the town of Haarlem organized the fourth centenary of this memorable invention with grandiose festivities over a period of 2 days in July 1823. To honour Coster’s since then slightly inflated fame, we quote a section from the programme printed on occasion of these celebrations, in the year that we could have celebrated the sixth centenary of the invention of printing in Haarlem):

 

“Is de boekdrukkunst eene der heerlijkste proeven, (...) is de uitvinding dier kunst door ondervinding gebleken, een der belangrijkste voorvallen te zijn geweest in de geschiedenis der wereld (...) zoo verheft zich met recht het hart van ieder ingezeten der stad bij de gedachte, dat het een inboorling en bewoner van Haarlem is geweest, aan wien, naast de Voorzienigheid, het menschelijk geslacht deze zoo uitstekende weldaad is verschuldigd."

 

 

Print Email

PETIT FOUNDATION (voorheen Lies Cosijn Foundation)

PETIT FOUNDATION (voorheen Lies Cosijn Foundation)

 

Petit Foundation

 

Jaren geleden heeft Lies Cosijn keramische beelden die in Galerie Petit stonden, geschonken aan Ton en Dobs van Dijk met de boodschap dat zij er mee konden doen wat ze wilden. Ton en Dobs besloten in overleg met Lies om een fonds op te zetten in Bali. Bij verkoop van de geschonken beelden zouden zij het bedrag geheel in dit Lies Cosijn fonds storten.

Het fonds wordt beheerd door onze familie in Bali. Made en Ayu zorgen ervoor dat kinderen uit hun dorp kunnen studeren zodat zij later beter voor de gemeenschap kunnen zorgen. Zodra zij afgestudeerd zijn, dienen zij het geld dat ze kunnen missen terug te storten in het fonds, zodat er weer andere kinderen geholpen kunnen worden.

Na het overlijden, eerst van Lies en daarna van Ton en Dobs, zijn wij dit fantastische initiatief blijven voortzetten onder de naam PETIT Foundation. Niet alleen de opbrengst van de beelden van Lies Cosijn doneren wij aan het fonds. Ook de opbrengsten van de werkstukken die Ton en Dobs in de loop der jaren hebben gekregen, komen in het fonds terecht.

Namens de familie en Made & Ayu, dank u wel.

Lieseke, Charles, Rick & Astrid

Note: Door de Coronacrisis zijn veel mensen in het dorp hun baan en daarmee hun inkomen kwijtgeraakt. Op het moment zorgt het fonds ook voor basisbehoeften van mensen in het dorp zoals rijst, olie en eieren.

Print Email

Information on BIDDING

LIVE BIDDING in our auction rooms on 23-26 MAY
LIVE VEILING in onze veilingzaal, van 23 t/m 26 MEI

  

ON VIEW: Thursday 18, Friday 19, Saturday 20 and Sunday 21 May, 10 am - 4 pm
KIJKDAGEN: donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei, van 10.00 tot 16.00 uur

  

ABSENTEE BIDS. Participating in the auction is possible with written bids sent through our online catalogue or sent directly to us by email, or through www.drouot.com or auction.fr (all without extra charges).
LIVE ONLINE BIDDING including the option of online absentee ("safe") bids are possible on www.invaluable.com  (when succesful both charged with 5% extra over the hammerprice)

SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN. Deelnemen aan de veiling is mogelijk d.m.v. schriftelijke biedingen uitgebracht via onze online catalogus of met biedingen toegezonden via e-mail of via www.drouot.com of auction.fr (allen zonder extra kosten).
LIVE ONLINE BIEDEN (inclusief de mogelijkheid van zogenaamde online "safe bids") is mogelijk via www.invaluable.com (indien succesvol tegen 5% extra kosten over de hamerprijs)
 

 

 

Print Email