1 - 116     BIBLIOGRAPHY and TYPOGRAPHY

Page 2 of 6 Results 21 - 40 of 116
70/ 21 [Cartography]. Blaeu, J. Le grand atlas ou cosmographie Blauiane. Amst., Theatrum Orbis Terrarum, 1967-1968, 12 vols., 609 double-p. maps (some col.), printed in 1000 numb. copies, orig. unif. gilt imitation vellum, large folio.

= Facs. reprint of the ed. Amst., 1663.

€ (800-1.000) 800
70/ 22 [Cartography]. Blaeu, J. Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, Met hare Beschrijvingen. Lausanne etc., Sequoia etc., 1966, col. title and col. double-p. plans and views, orig. artif. gilt leather, hcl. slipcase, folio.

- Without the separate introd. booklet. = Facs. reprint of the ed. Amst., 1649.

€ (60-80) 90
70/ 23 [Cartography]. Blonk, D. and Blonk-van der Wijst, J. Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland. 't Goy-Houten, HES & De Graaf, (2000), 488p., 265 ills., orig. pict. cl. w. dustwr., 4to.

= Utrechtse Historisch-Kartografische Studies I. Profusely illustrated survey of all printed maps of the former county of Holland.

Heijden, H.A.M. van der. Oude kaarten der Nederlanden, 1548-1794. Historische beschouwing, kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar. Old maps of the Netherlands, 1548-1794. An annotated and illustrated cartobibliography. Alphen a/d Rijn/ Louvain, Canaletto/ Univ. Pers Leuven, 1998, 2 vols., (6),484; (2),485-892p., num. facs. ills., orig. unif. cl. w. dustwr., sm. folio.

- Both vols. spine-ends dustwr. sl. frayed.

Idem. De kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814. Ibid., idem, 2000, 128p., (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., sm. folio (bookplate on pastedown).

€ (80-100) 80
70 24 Cartography  Braun G and Hogenberg F 70 24 Cartography Braun G and Hogenberg F
70/ 24 [Cartography]. Braun, G. and Hogenberg, F. Cities of the World. Complete edition of the Colour Plates of 1572-1617. Ed. S. Füssel. Pref. R. Koolhaas. Cologne, Taschen, (2008), 501,(3)p., sumptuously illustrated, orig. cl. w. dustwr., folio (fine).
€ (70-90)
70/ 25 [Cartography]. Broecke, M. van den a.o. Abraham Ortelius and the First Atlas. Essays Commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. 't Goy, HES, 1998, 432p., num. ills., orig. cl. w. mounted col. plate, large 4to (fine). Broecke, M.P.R. van den. Ortelius Atlas Maps. An illustrated Guide. Ibid., idem, (1996), 308p., num. ills., orig. cl. w. dustwr.

- Bookplate on first free endpaper.

AND 1 other, A.S. Osley (ed.), Mercator. A monograph on the lettering of maps (...) London, Faber and Faber, 1969, 209p., num. ills., orig. cl., 4to.

€ (50-70) 50
70 26 Cartography  Gestel van het Schip P van and Krogt P van der ed  70 26 Cartography Gestel van het Schip P van and Krogt P van der ed
70/ 26 [Cartography]. Gestel-van het Schip, P. van and Krogt, P. van der (ed.). Mappae antiquae. Liber amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten, HES & De Graaf, 2007, 2 vols., text vol.: 696p., maps, ills.; map vol.: 2 views in 15 lvs., orig. gilt cl., folio/ loose as issued in orig. cl. portfolio, folio, together in slipcase (fine).
€ (50-70)
70/ 27 [Cartography]. Heijden, H.A.M. van der. Oude kaarten der Nederlanden, 1548-1794. Historische beschouwing, kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar. Old maps of the Netherlands, 1548-1794. An annotated and illustrated cartobibliography. Alphen a/d Rijn/ Louvain, Canaletto/ Univ. Pers Leuven, 1998, 2 vols., (6),484; (2),485-892p., num. facs. ills., orig. unif. cl. w. dustwr., sm. folio.

- Bookplate on pastedown vol 1. Both vols. spine-ends dustwr. sl. frayed.

Deys, H., Franssen, M., Hezik, V. van a.o. Guicciardini Illustratus. De kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini's Beschrijving van de Nederlanden. 't Goy-Houten, HES & De Graaf, (2001), 396p., num. ills., orig. cl. w. dustwr., folio (fine). Koeman, C. Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1985, 2nd ed., VIII,293p., num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., folio. - AND 1 other.

€ (70-90) 80
70/ 28 [Cartography]. Heijden, H.A.M. van der. De oudste gedrukte kaarten van Europa. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1992, 146p., ills., orig. wr., large 4to. Idem. Kaart en Kunst van de Zeventien Provincien der Nederlanden. Ibid., idem, 2001, 152p., (col.) ills., orig. boards, large 4to. Zandvliet, K. De groote waereld in't kleen geschildert: Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie. Ibid., idem, 1985, 194p., (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., large 4to. - AND 6 others, i.a. P. ALLEN, Atlas der Atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld (Utr., 1993, col. ills., orig. boards w. dustwr., large 4to) and C. BRICKER, De glorie van de cartografie: een geillustreerd overzicht van kaarten en kaartenmakers (Amst., 1969, col. ills., orig. cl. w. dustwr., 4to).
€ (50-70) 50
70 29 Cartography  Heinemeijer W F and Wagenaar M F a o 70 29 Cartography Heinemeijer W F and Wagenaar M F a o
70/ 29 [Cartography]. Heinemeijer, W.F. and Wagenaar, M.F. a.o. Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie. Ede/ Antw., Zomer & Keuning, 1987, 224p., num. (full-p.) (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., folio.

- Bookplate on first free endpaper. Dustwr. w. a few sm. stains.

AND 4 others, i.a. M.W. HESLINGA a.o., Nederland in kaarten. Verandering van stad en land in vier eeuwen cartografie (Ibid., 1985, (full-p.) (col.) ills., orig. cl. w. dustwr. folio) and H.A.M. VAN DER HEIJDEN, Leo Belgicus. An illustrated and annotated carto-bibliography (Alphen aan de Rijn, 1990, num. ills., orig. wr., large 4to) and P.J. DE RIJKE, Hoogtepunten van de Friese kartografie (...) (Leeuw., 2001, num. (full-p.) (col.) ills., orig. boards, folio).

€ (50-70) 60
70/ 30 [Cartography]. Heuvel, C. van den. 'Papiere Bolwercken'. De introductie van de Italiaanse stede- en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen. Alphen a.d. Rijn, Canaletto, 1991, 247p., 113 ills., orig. boards, 4to. Muller, E. and Zandvliet, K. Admissies als landmeter in Nederland voor 1811. Bronnen voor de geschiedenis van de landmeetkunde (...). Ibid., idem, 1987, 302p., ills., orig. boards, 4to. Westra, F. Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog 1573-1604. Ibid., idem, 1992, 158p., ills., orig. boards, 4to. - AND 9 others, i.a. H.A.M. VAN DER HEIJDEN, Kaart en Kunst van de Zeventien Provincien der Nederlanden (ibid., 2001, (col.) ills., orig. boards, large 4to) and CIVITATES ORBIS TERRARUM. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië/ Europa- Amerika (ibid, Atrium, 1990, 2 vols., ills., orig. boards, folio).
€ (70-90) 80
70/ 31 [Cartography]. Hoff, B. van 't. Jacob van Deventer: keizerlijk-koninklijk geograaf. The Hague, M. Nijhoff, 1953, 89p., 3 fold. maps, orig. limp boards (sl. foxed). Idem. Bijdrage tot de dateering van de oudere Nederlandsche Stadsplattegronden. Ibid., idem, 1942, 150p., ills., orig. limp boards (fine). (Deventer, J. van). (Facsimile of Planos de ciudades de los Países Bajos Parte III). Madrid, Biblioteca Nacional España, n.d. (1990), 8p., 105 col. maps, orig. cl. w. pict. of orig. work mounted on covers, 4to.

= Facs. reprint of the ed. 1545, with a Dutch introduction.

AND 15 others, i.a. P. VAN DEN BRINK and J. WERNER (ed.), Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw (Utr., 1989, ills., orig. cl. w. dustwr., sm. square 4to); D. DE VRIES (ed.), Kaarten met geschiedenis 1550-1800: een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis (ibid., 1989, ills., orig. cl. w. dustwr., sm. square 4to) and C. BOSTERS a.o., Kunst in kaart decoratieve aspecten van de cartografie (ibid., 1989, ills., orig. cl. w. dustwr., sm. square 4to).

€ (80-100) 100
70 32 Cartography  Hoff B van 't 70 32 Cartography Hoff B van 't
70/ 32 [Cartography]. Hoff, B. van 't. De kaarten van de Nederlandsche provinciën in de zestiende eeuw door Jacob van Deventer. The Hague, M. Nijhoff, 1941, 18 facs. maps, accomp. text lvs. (16p., folio), loose as issued in orig. hcl. portfolio, large folio.

- Some maps sl. frayed. Portfolio soiled.

€ (80-100) 80
70/ 33 [Cartography]. Koeman, C. Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1985, 2nd ed., VIII,293p., num. (col.) plates/ ills., orig. cl. w. dustwr., sm. folio (tear in dustwr.). Heijden, H.A.M. van der. De kaart van Nederland in de Franse Tijd 1795-1814. Ibid., idem, 2000, 128p., (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to (fine). Versfelt, H.J. De kaarten van Drenthe 1500-1900. Gron./ Veendam, Heveskes, 2004, 64p., 78 col. plates, orig. boards, folio (fine). - AND 4 others, i.a. HET ZEEKAARTEN BOEK (Zutphen, 2008, 126p., col. ills., orig. pict. wr.).
€ (60-80) 70
70 34 Cartography  Koeman C 70 34 Cartography Koeman C
70/ 34 [Cartography]. Koeman, C. Gewestkaarten van de Nederlanden door Jacob van Deventer, 1536-1545. Met een picturale weergave van alle kerken en kloosters. Alphen a.d. Rijn/ Deventer, Canaletto etc., 1994, 52 (of 54) maps, loose as issued in orig. cl. portfolio, large folio.

- Lacks the textbooklet and 2 maps; bookplate on upper pastedown. Flaps of portfolio sl. soiled.

Krogt, P.C.J. van der (ed.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 5. Overijssel, Drenthe en Groningen. Robas, Canaletto, 1994, 17 text lvs., ills., loose as issued in orig. wr., folio and 15 (of 24) plans, loose as issued in orig. wr., folio, together in orig. cl. portfolio, folio.

- Lacks 9 plans; ex libris on pastedown.

Fruin, R. (introd.). Nederlandsche Steden in de 16e Eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventer. The Hague, M. Nijhoff, 1916-1923, (2),12 textp., 20 (of 22) 'cartons' w. 86 (of 97) col. lithogr. ills. and 105 (of 115) (fold.) col. lithogr. facs. plans (pagination of plans 110), images in various sizes, together loose as issued in orig. hcl. portfolio, large folio.

- Lacks 2 cartons and 10 plans; a few plates trifle/ sl. foxed. Portfolio dustsoiled.

AND 1 other, DIE STADTGRUNDRISSE VON JACOB VAN DEVENTER (2001).

€ (50-70) 130
70 35 Cartography  Krogt P van der ed  70 35 Cartography Krogt P van der ed
70/ 35 [Cartography]. Krogt, P. van der (ed.). Koeman's Atlantes Neerlandici. Vol. I-III. 't Goy-Houten, HES, 1997-2003, 3 parts in 4 vols., 4 col. frontisp., ills., orig. unif. cl., sm. folio (fine).
€ (300-500) 325
70/ 36 [Cartography]. Krogt, P. van der (introd.). Joan Blaeu. Atlas Maior Van 1665. De Grootste En Schoonste Atlas Die Ooit Verschenen is. Cologne, Taschen, n.d. (2010), 512p., num. (fold.) col. facs. maps, ills., orig. boards w. dustwr., orig. board box, folio.

= Still shrinkwrapped.

€ (30-50) 30
70/ 37 [Cartography]. Krogt, P. van der a.o. Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden. Utr., HES, 1993, 418p., Dutch and English text, orig. wr. Hettema JR., H. De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd. The Hague, M. Nijhoff, 1938, 213p., orig. wr. (sl. foxed). - AND 12 others, i.a. A.A. BEEKMAN, Geschiedkundige atlas van Nederland. Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300 (The Hague, 1916-1921, 3 text vols. only, orig. unif. wr.).
€ (60-80) 60
70/ 38 [Cartography]. Kroon, P. (ed.). Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725. Bussum, Thoth/ Stichting 400 jaar Kaap Hoorn, 2016, 175,(1)p., richly illustrated, orig. boards, 4to. La Géographie de Ptolémée. Arcueil, Anthèse, 1998, 87,(1)p., num. mostly col. (full-p.) ills., orig. cl. w. dustwr., folio. - AND 7 others similar, i.a. C.J. SCHÜLER, De wereld in kaart (Paris, 2010, richly illustrated, orig. cl. w. dustwr., folio. Fine) and W. HINTZSCHE/ TH. NICKOL (ed.), Monumenta Siberiae. Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven (Gotha, 1996, text booklet and 19 col. plates, together in orig. portfolio, folio).
€ (50-70) 70
70/39 Cartography  Land surveyor's chain 70/39 Cartography Land surveyor's chain
70/ 39 [Cartography]. Land-surveyor's chain. Iron, 19th cent.(?), 50 attached rods, each 20 cm., total length 10 metres.

- Sl. rusty.

€ (40-60)
70/40 Cartography  Mercator Hondius Janssonius Atlas or a geographicke description of the world 70/40 Cartography Mercator Hondius Janssonius Atlas or a geographicke description of the world
70/ 40 [Cartography]. Mercator-Hondius-Janssonius. Atlas or a geographicke description of the world. Amst., Theatrum Orbis Terrarum, 1968, 2 vols., XXVII,(1 blank),(17),216,(3); (4),217-462,(3)p., 195 double-p./ fold. maps. ills., printed in 800 copies, bound unif., orig. cl. w. dustwr., folio.

= Theatrum Orbis Terrarum, Fourth series, vol. 2/ 3. Facs. reprint of the ed. Amst. 1636.

AND 1 other from the same series: vol. 4, A. ORTELIUS, The Theatre of the World (facs. of the ed. London, 1606).

€ (200-300) 450