1684 - 1780     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 3 of 5 Results 41 - 60 of 97
74/1724 Elsschot W  Menu van het eetmaal aangeboden aan Willem Elsschot ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 11 Mei 1952 te Antwerpen 74/1724 Elsschot W Menu van het eetmaal aangeboden aan Willem Elsschot ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 11 Mei 1952 te Antwerpen
74/1724 Elsschot W  Menu van het eetmaal aangeboden aan Willem Elsschot ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 11 Mei 1952 te Antwerpen 74/1724 Elsschot W Menu van het eetmaal aangeboden aan Willem Elsschot ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag op 11 Mei 1952 te Antwerpen
74/1724 [Elsschot, W.]. "Menu van het eetmaal, aangeboden aan Willem Elsschot, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, op 11 Mei 1952, te Antwerpen". Letterpress menu-card, 21,1x13,5 cm., (blank) verso w. MANUSCRIPT SIGNED DEDICATION "Aan Carla Walschap, Willem Elsschot".

- Unobtrusive horizontal middle-fold; some vague stains in blank margins recto and verso.

= Also SIGNED by other people who attended the dinner, i.a. ERNEST CLAES ("Voor Carla Walschap"), MARTINUS NIJHOFF, WALTER VAES and JOSEF CANTRÉ.

€ (100-150) 275
74/1725 Gandalf No 7 18 22 33 35 47 49 50 52 57 and 58 Ed G Dijkhuizen 74/1725 Gandalf No 7 18 22 33 35 47 49 50 52 57 and 58 Ed G Dijkhuizen
74/1725 Gandalf. No.7, 18, 22-33, 35-47, 49, 50, 52, 57 and 58. Ed. G. Dijkhuizen. Amst./ Zwanenburg, n.publ., 1965-1971, 32 (of 58) issues, num. (photogr.) ills., orig. wr., sm. 4to.

- All vols. issue numb. written on frontcover in pen; occas. sl foxed (incl. covers).

= Contains contributions by i.a. P. Andriesse, R. Bertrand, K. Grijpsma, F. Hals, S. Schipper, K. Soudijn and J. Wolkers.

ADDED 12 duplicates (no. 26, 28-31, 36-41 and 45) and 32 parts in 31 vols. of HOLLANDS DIEP (1975-1977).

€ (50-70) 50
74 1726 Geel C J van 74 1726 Geel C J van
74/1726 Geel, C.J. van. "Met hartelijke groeten van de onverlezte[?] van de in-tieme lampekap [signed:] Van Geel". AUTOGRAPH TEXT w. incorporated ORIGINAL DRAWING, black ballpoin, 11x13 cm. (leaf), monogrammed "v.G." and w. dedication "voor/ De/ bb/ ie".
€ (50-70) 70
74 1727 De Gemeenschap  Lot of 32 vols 74 1727 De Gemeenschap Lot of 32 vols
74/1727 [De Gemeenschap]. Lot of 32 vols., all Utr., De Gemeenschap, i.a. A. DEN DOOLAARD, De wilde vaart (1928, 2nd ed., orig. woodcut wr. by J. CANTRÉ); A. VAN DUINKERKEN, Lyrisch Labyrinth (1930, orig. wr.); IDEM, Het wereldorgel (1931, col. ills. by C. EYCK, orig. hcl., obl. 8vo); E. VAN DER STEEN, Nederlandsche liedjes (1932, orig. wr.); J. ENGELMAN, Torso (1930, plates, orig. gilt cl., sm. 4to); H. MARSMAN, Witte vrouwen (1930, printed in 500 numb. copies, orig. wr., 4to); A. HELMAN, Hart zonder land (1929, woodcut ills. by C. EYCK, orig. cl.); IDEM, Zuid Zuid West (n.d., 5th ed., orig. wr.); G. WIJDEVELD, Het voorschot (1935, orig. cl., 4to) and W. BRANDT, Tropen (1938, orig. cl.).
€ (100-150) 100
74 1728 Gijsen M  = J A Goris 74 1728 Gijsen M = J A Goris
74/1728 Gijsen, M. (= J.-A. Goris). AUTOGRAPH MANUSCRIPT consisting of the extensive answers to 16 questions (not present). pen and ink, 19 lvs., recto only. - WITH the accomp. TYPESCRIPT LETTER SIGNED (w. a few additional autogr. lines) to "Juffrouw Carla Walschap (...), dated "3 februari 1965", 1 leaf w. printed letterhead "Jan-Albert Goris (...)".

= "Liefste Carla, Ik zend je hierbij het antwoord op je zeven eerste vragen. (...) Ik zal mijn best doen om je de antwoorden op de andere vragen tijdig te laten geworden (...)". The manuscript answers are numbered 1 to 16, skipping(?) no.6. Very interesting manuscript, providing a wealth of information on the author's life and poetics. Some quotes: (1). "Mijn allereeste opus was natuurlijk een sonnet - zo hoorde dat in die tijd - dat een zonsondergang beschreef - bijzonder kleurrijk - bij de Ganges die ik nooit heb gezien (...)"; (2). "(...) De ik-vorm heeft natuurlijk ook vervelende kanten: ten eerst is de lezer geneigd de auteur geheel te identificeren met de man die vertelt, zodanig dat al wat hij zegt in zijn schoenen geschoven wordt, hetgeen onjuist en onverstandig is (...)"; (3). "(...) De Arabieren hebben een spreuk die zegt dat een man in zijn leven een zoon moet verwekken, een boom moet planten en een boek moet schrijven. Het lastigste punt van dit program is waarschijnlijk het derde want het ligt voor de hand dat dat boek de wijsheid van de schrijver moet bevatten, dat het werkelijk van hem moet zijn, een persoonlijke boodschap (...); (5). "Moeder was in elk opzicht een fomidable vrouw, een persoonlijkheid uit duizenden waarover ik veel heb geschreven (...). Is een moeder-binding een defect? Dat kan ik met de beste wil van de wereld niet inzien, wel weet ik dat het een gemakkelijke kapstok is voor een philoloog om er zijn geliefkoosde theorie aan op te hangen. Ik heb inderdaad met veel tederheid over vrouwen geschreven want ik beschouw mezelf, samen met Johan Daisne, als een der laatste romantici (...)".

Idem. Two TYPESCRIPT LETTERS SIGNED ("Marnix"), both to Carla Walschap, dated "Brussel, toevallig, 7 mei 63" and "Brussel, 15 november 1964", each 1 leaf, recto and verso/ recto, the 2nd letter w. printed letterhead "Jan-Albert Goris (...)".

- Both w. filing holes.

= The letters deal with a novel Rozen van Jericho (on a homo-erotic relation, later reprinted under the title De Eskimo en de Roos), at the time of the first letter still unpublished. "(...) Ik heb vannacht je anoniem boek gelezen en vermits je me hebt gevraagd te zeggen wat ik er van denk, doe ik dat. Als algemeene indruk zou ik zeggen dat het bijna heel goed is en dat het gemakkelijk heel goed kan worden. (...) Natuurlijk zul je voor een fanatieke erotica versleten worden wanneer het verschijnt maar daar moet je tegen kunnen want ten slotte blijf je toch een averechtsche moralist - dat zijn de enige waardevolle (...). Als ik mag, zal ik je hierna een aantal miezerige details aanteekenen die je van nut kunnen zijn. (...) Ik hoop (...) dat dit geleuter je van eenig nut kan zijn. Wie kan aan een ander raad geven? Of je het boek uitgeeft blijft je eigen beslissing. In onze kleine parochie heeft het stellig onprettige gevolgen (...)" [07/05/1963]. "(...) Na vele omwegen en lange vertraging heeft je boek me bereikt. Ik dank er je van harte om, niet het minst om de opdracht die me veel meer geeft dan me toekomt. Wat heb ik meer gedaan dan met een stofzuiger door je proza gaan (...)" [15/11/1964].

€ (250-350) 300
74 1729 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens 74 1729 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
74 1729 Haverschmidt F  under pseud Piet Paaltjens 74 1729 Haverschmidt F under pseud Piet Paaltjens
74/1729 Haverschmidt, F., under pseud. Piet Paaltjens. Snikken en grimlachjes. Academische poëzie. Schiedam, H.A.M. Roelants, n.d. (1867), 1st ed., XVI,91,(3)p., lithogr. portrait on chine collé, orig. giltlettered cl., sm. 8vo.

- Bookblock loose; bookplate on upper pastedown.

€ (50-70) 100
74 1730 Hermans W F 74 1730 Hermans W F
74/1730 Hermans, W.F. Horror Coeli en andere gedichten. Amst., De Ceder, 1946, 1st ed., 84,(4)p., orig. wr.

- Owner's entry on title-p. = De Ceder 6. Janssen/ Van Stek 8.

Idem. Hypnodrome. The Hague, A.A.M. Stols, 1947 [= 1948], 1st ed., 39,(5)p., orig. boards.

- First free endpaper and colophon-page sl. browned. Backstrip sunned.

= Helikon 13/38. Janssen/ Van Stek 11; Van Dijk p.521.

Mulisch, H. De diamant. Amst., De Bezige Bij, 1954, 1st ed., 230p., orig. cl. w. dustwr. Marugg, T. Weekend pelgrimage. Ibid., idem, 1st ed. in bookform, 174p., orig. cl. w. dustwr.

- Sl. yellowed; sm. owner's entry on first free endpaper. Dustwr. a few sm. tears.

= First published in the periodical Antilliaanse Cahiers, Febr. 1957.

AND 8 others, i.a. H. CLAUS, De zwarte keizer (ibid., 1958, 1st ed., orig. wr.), M. KEMP, Eikenbloesem (Maastr., 1953, woodengr. ills. by G. HUNTJENS, orig. dec. wr. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION) and 3 vols. SIGNED by the authors (S. Carmiggelt, J. Brouwers and G. Reve).

€ (80-100) 120
74 1731 Hermans W F 74 1731 Hermans W F
74/1731 Hermans, W.F. Koningin Eenoog. Amst., De Bezige Bij, 1986, unpaginated, num. (full-p.) photogr. ills. W.F. HERMANS, orig. wr., 4to.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION "Voor Mischa de Vreede, als vanouds, met ongewijzigde gevoelens, [signature] Amsterdam 5 Sept '86" on htitle.

€ (150-250) 400
74 1732 Hillenius D 74 1732 Hillenius D
74/1732 Hillenius, D. "Het verband tussen jagen en natuurbeschermen". AUTOGRAPH ESSAY SIGNED, pen and ink, 3 lvs., recto only.

= Draft with corrections. First leaf w. date stamp "22 Dec. 1970" and annot. "Is overgetypt. Dit kan in archief".

Morriën, A. AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Adriaan Morriën" to "Waarde Heer Veltman", dated "Amsterdam, 3 November 1954", blue ballpoint, 1 leaf, recto only.

= "(...) In principe wil ik graag meedoen aan het Liber Amicorum voor Jacques van Hattum. Mag het een willekeurige bijdrage zijn: gedicht, verhaal of beschouwing? (...)".

Krol, G. AUTOGRAPH LETTER SIGNED "Gerrit Krol", to "Geachte Gert Jan Hemmink", undated, blue ballpoint, 1 leaf, recto only.

= Sending a copy of De Rechte Lijn and writing that he doesn't have any copies left of Laatste Ontmoeting: "(...) Ik dacht dat [ik] er nog zo'n tiental had liggen, maar neen (...)".

AND ±15 other miscell. typescript and autogr. letters and documents, i.a. by R. BOECKAERT ("Wijn en Sigaren. Letterkundige schetsen en grotestken"; 75 photostat (autogr.) lvs. w. accomp. autogr. letter signed), L.J. KRYN (autogr. letter signed to Marnix Gijsen), H. RAES (autogr. letter signed to G.J. Hemmink), TAJIRI (typescr. letter signed and typescript invoice to G.J. Hemmink), TH. DE VRIES (typescr. letter signed to G.J. Hemmink), J. WALRAVENS (typescr. letter signed to W. Schrickx) and a cyclostyled list of performing authors at the manifestation "Schrijvers voor Vietnam, Vrijdag 15 mei 1970"). - ADDED: 4 original photogr. portraits of JENNY AREAN (by Willem Diepraam), BOUDEWIJN BÜCH, JULES DEELDER (by A. Fok) and WIM NOORDHOEK.

€ (100-150) 140
74 1733 Hollands Diep 74 1733 Hollands Diep
74/1733 Hollands Diep. Utr./ Haarlem, Zomer & Keuning, 1975-1977, 45 issues in 43 vols. as issued (incl. the Specimen issue, of August 1975), num. (photogr.) ills., orig. wr., 4to/ folio.

- Wr. occas. trifle soiled.

= All published. Schouten, Een vak vol boeken, p.254: "Wanneer ik nu de nummers doorblader dan krijg ik godsgruwelijk het land dat het tijdschrift niet kon blijven bestaan. Steeds ontmoet ik nog mensen, die mij verzekeren dat Hollands Diep het beste culturele blad is geweest, dat zij in Nederland hebben gekend." With separate colophon booklet.

€ (60-80) 70
74 1734 Ivans = J van Schevichaven 74 1734 Ivans = J van Schevichaven
74 1734 Ivans = J van Schevichaven 74 1734 Ivans = J van Schevichaven
74/1734 Ivans (= J. van Schevichaven). Lot of 62 works, various publishers, ±1917-1935, mostly 1st eds. (4x 2nd and 1x 3rd), orig. (pict.) cl./ modern giltlettered cl. (occas. orig. wr. present).

- Most vols. browned; a few owner's entries on endpaper/ htitle/ title-p. Cloth occas. sl. stained/ soiled/ foxed/ rubbed; a few backstrips sunned/ discol.

= Contains 32 works from the "G.G.-Serie", all published Utr., A.W. Bruna & Zoon (i.a. De man op den achtergrond (1919); De schaduw (1921); De dissonant (1927); De andere (1933) and De uitgestrekte hand (1934)); 6 works from the "May-Serie", all published Utr., A.W. Bruna & Zoon, all 1st eds. (i.a. De gebroken rug (1923); De roode gravin (1924) and Het geheim van den koepel (1925)); 6 works from the "Dennenberg-Serie", all published Utr., A.W. Bruna & Zoon, all 1st eds. (i.a. De heer van den Dennenberg (1931); Het haviksnest (1931); and Geesten uit het verleden (1932)) and 18 other works by various publishers, all 1st eds., i.a. Juffrouw Mientje. Een Amsterdamse geschiedenis (1920); De toren van Beukenhorst (1922); De Lobbes (1924); Als de Tomahawk dreigt (1927) and De landlooper (1929).

AND a small publication by J.C. ROOSENDAAL: "Ivans, over zijn werk en leven" (Amst., n.d., orig. pict. wr.).

€ (100-150) 350
74 1735 Keulen M van 74 1735 Keulen M van
74/1735 Keulen, M. van. Bobbie. N.pl. (Amst. etc.), Februari boekhandels, 2010, 26,(2)p., orig. wr. w. dustwr.

= With signed autograph dedication.

French, N. Vang me als ik val. Transl. M. van Gelder and E. Vijzelaar. N.pl. (Amst.), Ambo|Anthos, 2004, 1st ed., 338,(2)p., printed in 1000 copies, orig. blindst. cl., in orig. blindst. clamshell box

= SIGNED and numbered by the authors. A special printing of the first edition, on the occasion of New Years Eve 2004-2005.

AND 30 others (incl. 1 duplicate), i.a. G. KOMRIJ, De os op de klokketoren (Amst.,1981, col. ills. by JOOST VEERKAMP, orig. cl. w. (sl. dam.) dustwr., 4to); W. BRAKMAN, J'accuse. Een autobiografie (n.pl. (Hengelo), 2003, ills. by the author, orig. blindst. cl.) and A. VAN DIS, Classics (Utr., 1993, photogr. ill, orig. cl.).

€ (50-70) 70
74 1736 Kouwenaar G 74 1736 Kouwenaar G
74/1736 Kouwenaar, G. Gedichten 1948-1978. Amst., Querido, 1982, 597p., india-paper, orig. cl. w. dustwr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION "Voor Jan Elb[urg] deze geconfijte vrucht van de jaren, dat wij 20-ers, 30-ers, 40-ers én 5-tigers waren - in oude vriendschap" on first free endpaper.

Vinkenoog, S. Wij helden. Ibid., De Bezige Bij, 1957, 1st ed., 139p., orig. cl. w. dustwr. by TAJIRI.

= Owner's entry of Jan Elburg on first free endpaper.

AND 24 others, i.a. H. CLAUS, Sonnetten (Amst., 1987, 1st ed. thus, orig. cl. Owner's entry of Jan Elburg on first free endpaper); IDEM, Natuurgetrouw (ibid., 1954, 1st ed., orig. cl. w. (sl. worn) dustwr.); R. CAMPERT, Het leven is verrukkulluk (ibid., 1961, 1st ed., orig. wr.); IDEM, Een ellendige nietsnut (ibid., 1960, 2nd ed., orig. wr.) and G. KOUWENAAR, Landschappen en andere gebeurtenissen (ibid., 1974, 1st ed., orig. wr.).

€ (70-90) 70
74 1737 Kouwenaar G 74 1737 Kouwenaar G
74/1737 Kouwenaar, G. Gedichten 1960. Zaandijk, Heijnis, 1960, 1st ed., (16)p., printed in 25 numb. and signed copies "uitsluitend bestemd voor vrienden en relaties van de auteur", orig. wr.

- Sl. yellowed. Wrappers sunned along margins.

= With AUTOGRAPH DEDICATION on the colophon: "Voor Remco [Campert] en Lucia, een mooi, fijn, lekker, voorspoedig, gelukkig 1961! A'dam, dec. 60".

AND 2 others similar, both publisher's New Year's gifts: B. SCHIERBEEK, Een eerste ademtocht (Landgraaf, 1996, orig. wr.) and LUCEBERT, Festspiele met zwarte handen (Amst., 2008, ills., orig. wr. Facs. reprint of the manuscript).

€ (40-60) 80
74 1738 Kouwenaar G 74 1738 Kouwenaar G
74/1738 Kouwenaar, G. Volledig volmaakte oneetbare perzik. Amst., Querido, 1978, 1st ed., 64p., orig. cl. w. dustwr., 4to.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on htitle: "Voor Mischa [de Vreede] als o.a. eenvoudige contraprestatie voor het heerlijke maal, met een zoen (...)".

Dis, A. van. Totok twee. Haarlem, 99 Uitgevers, 2008, (47)p., col. ills. by H. VLUGT, CD, orig. boards.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on htitle: "Voor Mischa de Vreede, tropenmeisje, van je [signature] 2 juli 2008, Eefde".

AND 24 others, i.a. J.G. ELBURG, Hebben en zijn (Amst., 1958, orig. wr. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION); L. VANCREVEL, Waartoe: een gedicht (n.pl., 2011, printed in 156 numb. and signed copies, orig. wr. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION and loosely inserted AUTOGRAPH SIGNED postcard); B. AAFJES, Een voetreis naar Rome (Amst., 1974, ills., orig. cl. w. dustwr., narrow 4to); H. LODEIZEN, Verzamelde gedichten (ibid., 2007, orig. boards w. dustwr.); H. CLAUS, Gedichten 1948-1993 (ibid., 1994, india-paper, orig. cl. w. dustwr.) and M. VASALIS, Verzamelde gedichten (ibid., 2006, orig. cl. w. dustwr.).

€ (80-100) 120
74 1739 Leopold J H 74 1739 Leopold J H
74/1739 Leopold, J.H. Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Ed. A.L. Sötemann, H.T.M. van Vliet and G.J. Dorleijn. Amst./ Oxford/ New York, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1983-1985, 7 vols., facs. plates, orig. unif. wr., 4to.

= Monumenta Literaria Neerlandica II, 1-6b. Gedichten I - De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie (2 vols.); Gedichten II - Nagelaten poëzie (3 vols.); Gedichten uit de nalatenschap (2 vols.).

€ (50-70) 50
74 1740 Lot of ±145 vols 74 1740 Lot of ±145 vols
74/1740 Lot of ±145 vols., all 2nd half 20th cent., incl. 60 vols. SIGNED by the author, orig. wr./ boards., mainly 1st eds.

= From the library of Betty van Garrel and Jan van Geest. Includes work SIGNED by i.a. G. Brands, W. Brands, R. Campert (2x), R. Cramer, A.D. Hildebrand, Rudy Kousbroek, Gerrit Kouwenaar, K. Löb, A. Morriën, H.C. Pernath, B. Schierbeek, C.B. Vaandrager, H. Verhagen, Simon Vinkenoog, Th. de Vries and L. de Winter.

€ (200-300) 325
74 1741 Lucebert 74 1741 Lucebert
74/1741 Lucebert. Gedichte und Zeichnungen. Hamburg, Ellermann, 1962, no pagination, ills. and orig. clothbacked limp boards by LUCEBERT, 4to.

- Covers sl. dustsoiled/ vague waterst. along lower edge.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION "Voor Jan en Michele Elburg van Lucebert & Tony" on htitle.

€ (80-100) 90
74 1742 Lucebert 74 1742 Lucebert
74/1742 Lucebert. Triangel in de jungle, gevolgd door De dieren der democratie. The Hague, A.A.M. Stols, 1951, 1st ed., 47,(3)p., orig. wr. by LUCEBERT.

= The author's debut. Slagter 20; Van Dijk 890. From the library of Paul Snoek, with his owner's stamp on first blank.

Claus, H. Paal en perk. The Hague/ Antw., Daamen N.V./ De Sikkel, 1955, 1st ed., (28)p., 11 ills. by CORNEILLE, typography by J. SCHROFER, orig. wr. Kunz, H. (ed.). Junge niederländische Lyrik. Stierstadt im Taunus, Eremiten-Presse, 1965, 55,(2)p., 11 ills. by K. APPEL, bound as a blockbook, printed in 200 numb. copies, orig. wr., 4to. - AND 4 others by/ on LUCEBERT, i.a. Der junge Lucebert (Kiel, 1989, (col.) ills., orig. boards, 4to); H. GROENEWEGEN, Het handschrift van Lucebert (Gron., 2009, (col.) ills., orig. boards) and LUCEBERT, Troost de hysterische robot (Amst., 1989, orig. cl. w. dustwr. Owner's entry of Jan Elburg on first free endpaper).

€ (70-90) 90
74 1743 Manifest  Lot of 5 publications by the Groep Manifest incl 1 duplicate 74 1743 Manifest Lot of 5 publications by the Groep Manifest incl 1 duplicate
74/1743 [Manifest]. Lot of 5 publications by the "Groep Manifest" (incl. 1 duplicate), Eindhoven/ Maastricht, 1965-1966, all cyclostyled, orig. wr. (or without wr. as publ.), (narrow) large 4to and folio.

- Sl. soiled/ worn.

= The literary group "Manifest" consisted of i.a. Peter Schuddeboom, Hans Vlek, Hades (= Hans van der Dennen) and Hans van de Waarseburg. Comprises: Kritiese Kroniek der Nieuwe Nederlandse Letteren, tussentijdse publikasie (...) nummer 1 (8 mei 1965); Kritische Kroniek der Nieuwe Nederlandse Lettteren, tussentijdse publikatie (...) nummer 2 (8 juli 1965); Nooduitgave no.1 (n.d.); 2 Nooduitgave (oktober 1966; 2 copies).

AND 13 others similar (incl. 1 duplicate): COCONASTER (no.1-3, 1984), DE KIM (litterrair pamflet no.5, n.d. Contains German and English translations of poems by i.a. H. Lodeizen, R. Campert, Lucebert, G. Kouwenaar, J. Hanlo and J. Elburg), PTL-REEKS no.8 ("Soriano", 1964), SPIRAAL 6 (n.d., 2 copies) and VERANDA (Proefnummer, no. 2-4, 7 and 8, 1975).

= All rare.

€ (100-150) 100