772 - 876     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 2 of 6 Results 21 - 40 of 105
76 792 Craandijk J 76 792 Craandijk J
76 792 Craandijk J 76 792 Craandijk J
76 792 Craandijk J 76 792 Craandijk J
76/ 792 Craandijk, J. Wandelingen door Nederland met pen en potlood./ Nieuwe wandelingen (...). Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink/ H.D. Tjeenk Willink, 1875-1884, 1st ed., 9 vols. (incl. atlas vol.), vol. 1-8: 128 tinted (2 col.) lithogr. plates by P.A. SCHIPPERUS; atlas vol.: 22 col. lithogr. maps, orig. unif. gilt dec. cl., 4to.

- Occas. trifle foxed; final 2 maps sl. yellowed; all vols. w. bookplate (of J.W. Six) on upper pastedown. Covers of atlas vol. sl. warped. A good/ fine set.

= Index to vol. I-V in vol. 5 and to VI and VII in vol. 7. Landwehr, Dutch Books with Coloured Plates, 264.

€ (250-350) 300
76 793 Drenthe Cannegieter H 76 793 Drenthe Cannegieter H
76/ 793 [Drenthe]. (Cannegieter, H.). Eerste brief over byzondere Nederlandsche oudheden: bevattende deze ene beschryvinge en verklaringe van enen ouden grafkelder, onlangs by Anlo, in het landschap Drente ontdekt : als mede van de zogenaamde donder-beitels en vrouw Jacobaes Kannetjes enz. geschreven door enen Liefhebber der Nederlandschen oudheden. Arnhem, R. Brouwer, 1757, 79p., engr. title-vignette, modern cl.

- Bookplate on first blank; library stamp on title-p.

€ (60-80) 60
76 794 Fokke J 76 794 Fokke J
76 794 Fokke J 76 794 Fokke J
76/ 794 Fokke, J. Geschiedenis van de agttiende eeuw; bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste honderd jaaren, is voorgevallen (...). Haarlem, F. Bohn, 1801-1806, 6 vols., 3 engr. portraits (i.a. of George Washington) and 9 fold. plates, contemp. unif. gilt marbled boards w. orange letterpiece.

- Two plates sl. foxed. All vols. without final free endpaper.

€ (100-150)
76 795 Friesland Brouwer P and Eekhoff W 76 795 Friesland Brouwer P and Eekhoff W
76/ 795 [Friesland]. Brouwer, P. and Eekhoff, W. Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige Middelzee in Friesland. Pref. W. van Peyma. Leeuw., L. Schierbeek, 1834, 1st ed., XXIV,119p., handcol. fold. lithogr. map, contemp. wr.

- Wrappers loose.

= Bodel Nyenhuis 2573; Nijhoff 4235; Van der Meulen p.191.

€ (40-60)
76 796 Friesland Hamconius M 76 796 Friesland Hamconius M
76/ 796 [Friesland]. (Hamconius, M.). (Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus. Libri duo). Franeker, J. Lamrinck for J. Starter, 1620, 2nd enl. ed., (9),127 [=131],(4) lvs., 48 (of 53) full-p. portraits of Frisian rulers within woodcut borders by F. VAN HARLINGEN, ills. w. coats of arms, contemp. vellum, sm. 4to.

- Lacks title-p., 8 prelim. lvs. and 5 text lvs. (20, 38 and 50-52); a few lvs. cut sl. short and reattached (prob. from another copy); later endpapers; partly waterst. Sold w.a.f.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 204,a; De Wind p.348-349; Van Someren I, p.103-104; Hollstein VI, p.240; F.M. 89. The second and most desirable edition (first Münster, 1609), the first with the illustrations. The full-page portraits showing in the background places, buildings and scenes connected with the lives of the depicted persons.

€ (70-90) 150
76 797 Friesland Schotanus à Sterringa B 76 797 Friesland Schotanus à Sterringa B
76/ 797 [Friesland]. Schotanus à Sterringa, B. Uitbeelding der Heerlijkheit Friesland (...) nevens d'afteekening van Oud Friesland (...) door den Heere Menso Alting. Voorburg, Asia Maior/ Atlas Maior, 2015, no pagination, num. (fold.) maps, printed in 125 numb. copies, orig. gilt artif. leather, orig. felt-lined artif. leather slipcase, large folio.

= Facs. reprint of the ed. Leeuwarden, 1718.

€ (70-90) 90
76 798 Friesland Winsemius P 76 798 Friesland Winsemius P
76/ 798 [Friesland]. (Winsemius, P.). (Chronique ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant. Beginnende vanden Jaere nae des Werelts scheppinghe 3635 ende loopende tot den Jaere nae de gheboorte Christi 1622). Franeker, J. Lamrinck, 1622, 1st ed., (10),913,(57)p., fold. engr. map, 1 fold. plan of Leeuwarden (of 2), fold. plan of Franeker, 2 coats of arms and 56 textills. (incl. 1 map and 2 portraits) by P. FEDDES VAN HARLINGEN, num. woodengr. vignettes and initials, modern leather, spine w. raised bands and gilt letterpiece, sm. folio.

- Lacks title and 1 plan of Leeuwarden; sl. yellowed; sl. mouldy at the end (incl. 2 plans); final lvs. margins restored; one leaf w. large tear.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 523c; Carasso-Kok 98 and 224; De Wind p.555-557.

€ (100-150) 250
76 799 Friesland Lot of ±65 letterpress posters 76 799 Friesland Lot of ±65 letterpress posters
76/ 799 [Friesland]. Lot of ±65 letterpress posters, mainly concerning the public sales of properties in Leeuwarden and other towns and villages in Friesland, dated 1749-1917 (mainly 19th cent.).

= Includes the sale of "twee Deftige Huysingen Op de Smalle zyde van de Nieuwe-Stad op de Deinumer Suipmerkt binnen Leeuwaarden. En een Schoone welgelegene Saag Molen, met drie en een half Pondemate kosteleik Greidland gelegen aan de Harlinger Trekvaart by Schenken Schans" (1749); the "Wind-Oliemolen, genaamd 'de Herderin', met daaraan verbonden Knechtswoningen, Pakhuis, Stalling, Erf en Grond (...) alles gelegen achter het Noordvliet aan den weg naar Cambuur" (1888); a notice by the Staaten van Vrieslandt refusing entry to the French ship "Elisabeth" carrying sick passengers (1768) and the sale of properties in Wijns, Sijbrandaburen, Deersum and Bozum.

€ (150-250)
76 800 Gelderland Nijhoff I A 76 800 Gelderland Nijhoff I A
76/ 800 [Gelderland]. (Nijhoff, I.A.). Wandelingen in een gedeelte van Gelderland of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Arnhem, P. Nijhoff, 1820, 1st ed., (2),VIII,151p., contemp. red gilt mor., a.e.g.

- Contemp. owner's entry on first blank; 2 sm. stamps on title; bookplate on upper pastedown. Fine copy.

= Gouda Quint p.112f; Bodel Nijenhuis 766.

€ (50-70)
76 801 Gelderland Nijhoff I A 76 801 Gelderland Nijhoff I A
76/ 801 [Gelderland]. (Nijhoff, I.A.). Wandelingen in een gedeelte van Gelderland of geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Arnhem, P. Nijhoff, 1824, 3rd enl. and rev. ed., VIII,164p., engr. view, orig. publ. boards.

- A few pages at the beginning soiled. Otherwise fine. = Gouda Quint p.112f; Bodel Nijenhuis 766.

Heldring, O.G. and Haasloop Werner, G. Wandelingen over de Veluwe, ten voordeele der school te Hoenderloo. Ibid., Van Eldik Thieme, 1845, (2),LXV,(1 blank),81p., (10)p. w. tables, later plain black hcl. (partly (sl.) waterstained in lower half). - BOUND AFTER: Idem and Graadt Jonckers, R.H. De Veluwe. Eene wandeling. Ibid., idem, 1841, (2),IV,255p., sm. 8vo (waterstained throughout in lower half). - ADDED: Christemeijer, J.B. Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het Sticht van Utrecht. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1837, 2 vols., (2),XVII,141; (4),202p., 2 lithogr. plates, orig. unif. publ. boards, sm. 8vo.

- Vol. 1 backstrip loose; vol. 2 backstrip lacking and frontcover loose. Contents fine.

€ (70-90)
76 802 Genealogy and heraldry Foreest H A van 76 802 Genealogy and heraldry Foreest H A van
76/ 802 [Genealogy and heraldry]. Foreest, H.A. van. Het oude geslacht Van Foreest 1250-1570. Assen, Van Gorcum, 1950, (2),206,(3)p., 13 plates, 1 fold. genealogical table, orig. cl., 4to.

- Occas sl. foxed.

Beelaerts van Blokland, F. (a.o.). Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht. The Hague, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, 1952, 333p., 2 plates, ills., orig. giltlettered cl., sm. 4to.

- Occas. trifle/ sl. foxed. Backstrip sunned.

AND 3 others, i.a. M.W.R. VAN VOLLENHOVEN, Het geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijselsch geslacht) (n.pl., 1917, chromolithogr. armorial plate, num. plates, orig. wr., folio) and W.T. VLEER, De Friese Wassenaars (Drachten, 1963, 1 fold. map, 6 fold. genealogical tables, ills., orig. silvered cl.).

€ (80-100)
76 803 Genealogy and heraldry Heek J H van 76 803 Genealogy and heraldry Heek J H van
76/ 803 [Genealogy and heraldry]. Heek, J.H. van. Herinneringen aan en rondom het Van Heekshuis. N.pl., privately published, (1942) 190p., num. ills., orig. clothbacked boards.

- Trifle foxed. = The rare first edition.

Vos van Steenwijk, A.N. de. Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de Drentse adel. Assen, Van Gorcum, 1976, XV,(1),490p., col. frontisp., plates, ills., orig. gilt buckram.

- Backstrip sunned.

AND 2 others similar, i.a. J.W. DES TOMBE, (...) Het geslacht van Den Boetzelaer (Assen, 1969, fold map, 40 fold. (genealogical) tables (31x loosely inserted in rear pocket), (col.) ills., orig. giltlettered cl.).

€ (70-90)
76 804 Genealogy and heraldry Höevell R A van 76 804 Genealogy and heraldry Höevell R A van
76/ 804 [Genealogy and heraldry]. (Höevell, R.A. van). Genealogie van het geslacht van Van Höevell of Van Hövell. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1869, unpaginated, num. engr. heraldic ills., contemp. hcl., folio.

- Hinges weak. Binding worn.

€ (100-150) 100
76 805 Genealogy and heraldry Rietstap J B 76 805 Genealogy and heraldry Rietstap J B
76/ 805 [Genealogy and heraldry]. Rietstap, J.B. Armorial Général illustré par V. & H. Rolland. The Hague, M. Nijhoff, n.d. (±1954), 6 vols., num. (full-p.) ills., orig. unif. wr., folio.

- All bindings (partly) discol.; vol. 1 w. some tears in backstrip and frontcover.

Nederlandsche Wapens van het Rijk, de Provinciën en de Gemeenten. Voorts van Waterschappen, Heerlijkheden enz. De Bilt, De Branding, (1941-1943), 2 vols., (2),126; 112p., num. heraldic ills., all pages with rectangular blue border, orig. unif. clothbacked boards, 4to.

- Endpapers browned; bookplate on upper (vol. 1) or lower pastedown (vol. 2). Bindings partly sl. discol.; vol. 1 sm. chafed spot on frontcover.

€ (70-90)
76 806 Genealogy and heraldry Rietstap J B 76 806 Genealogy and heraldry Rietstap J B
76/ 806 [Genealogy and heraldry]. Rietstap, J.B. Wapenboek van den Nederlandschen adel, met genealogische en heraldische aanteekeningen. Gron., J.B. Wolters, 1883/ 1887, 2 vols., XIV,239; VI,334,(22)p., 2 lithogr. plates w. the royal coat of arms and 103 lithogr. armorial plates, printed in colours and gold, orig. unif. gilt and dec. hmor., a.e.g., folio.

- Both vols. (partly) sl. foxed; bookplate on upper pastedown; vol. 2 plates partly sl. browned, mostly in blank margins. Bindings trifle rubbed along extremities; vol. 1 three sm. dam. spots in frontcover.

€ (100-150) 250
76 807 Genealogy and heraldry Ritzema van Ikema K J 76 807 Genealogy and heraldry Ritzema van Ikema K J
76/ 807 [Genealogy and heraldry]. Ritzema van Ikema, K.J. Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'. Kollum, Visser & Broersma, 1957/ 1961, 2nd much enl. ed., 3 vols. (incl. index), 903,(3); (2),905-1861,(1); 292p., num. plates, orig. unif. gilt cl.

- Edges foxed, otherwise fine.

Louw, R.G. Wie was wie in Watergang, een Waterlands dorp en zijn inwoners in de 17e en 18e eeuw. Gouda, n.publ. 2004, 2 vols., XII,722; (4),723-1424p., (col.) ills., orig. unif. giltlettered cl., sm. folio.

- A few annots. in pencil and pen.

€ (150-250) 150
76 808 Genealogy and heraldry Rolland H V 76 808 Genealogy and heraldry Rolland H V
76/ 808 [Genealogy and heraldry]. Rolland, H.V. Planches de l'Armorial Général de J.-B. Rietstap. Paris/ The Hague, Institut Héraldique/ M. Nijhoff, 1903-1926, 6 vols., 2026 plates (110.000 coats of arms), contemp. unif. hcl., folio.

- Not collated but apparently complete. Spine-ends rubbed/ worn. Otherwise a good set.

€ (300-500)
76 809 Genealogy and heraldry Rouck T de 76 809 Genealogy and heraldry Rouck T de
76/ 809 [Genealogy and heraldry]. Rouck, T. de. Den Nederlandtschen Herauld, ofte Tractaet van Wapenen, en Politycken Adel. (Amst., J. Janssen, 1645), 2 parts in 1 vol., (12),370; (2),56,(8)p., 7 engr. (full-p.) ills., 2 heraldic ills., num. woodcut (heraldic) textills., without binding, folio.

- Lower half of title-p. cut off; contents loosening; lacks final leaf; first text leaf browned, stamped and w. bookplate. Sold w.a.f.

= With 19th cent. manuscript index bound at the beginning.

AND 2 others, i.a. J. VAN DEN TOORN, Geslachtboom van alle de mannelyke nakomelingen uit het oud adelyk stamhuis der Heeren van Brederode (...). Behoorende tot het aanhangsel, van de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (Amst., 1790, fold. engr. genealogical tree, contemp. wr.).

€ (60-80) 100
76 810 Genealogy and heraldry Schilfgaarde A P a o 76 810 Genealogy and heraldry Schilfgaarde A P a o
76/ 810 [Genealogy and heraldry]. Schilfgaarde, A.P. a.o. Die herkunft der Grafen van Limburg Stirum. Assen/ Münster, Van Gorcum/ Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1961-1976, 3 parts in 9 vols., Dutch and German text, 4 diff. title-vignettes, num. plates/ (fold.) genealogical tables/ portraits/ (fold.) maps, orig. unif. gilt cl.

= A rare complete set.

€ (80-100) 150
76 811 Genealogy and heraldry Thomassen à Thuessink van der Hoop E J 76 811 Genealogy and heraldry Thomassen à Thuessink van der Hoop E J
76/ 811 [Genealogy and heraldry]. Thomassen à Thuessink van der Hoop, E.J. Het geslacht Thomassen à Thuessink. N.pl., privately published, 1930, (4),81,(1)p., plates, orig. giltlettered cl., 4to.

- Vague stain on froncover. = Rare.

Baron van Heerdt, A.C. Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt. Introd. J.P. de Monté ver Loren. Assen, Van Gorcum/ G.A. Hak/ H.J. Prakke, 1957, 192,(2)p., 5 fold. tables, ills. on plates, orig. cl., sm. 4to.

- Bookplate on upper pastedown; endpapers browned; occas. trifle foxed. Spine sunned.

AND 3 others, i.a. AGNOOSTUS, Leen- en papier-adel (Leyden, 1864, orig. wr. Browned; frontcover soiled; strengthened w. paper along spine).

€ (80-100) 90