772 - 876     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 5 of 6 Results 81 - 100 of 105
76 852 Militaria Waterloo Eekhoff W 76 852 Militaria Waterloo Eekhoff W
76 852 Militaria Waterloo Eekhoff W 76 852 Militaria Waterloo Eekhoff W
76/ 852 [Militaria. Waterloo]. Eekhoff, W. Friesland in 1815. Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkwapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo. Leeuw., W. Eekhoff, 1865, (4),139,(1)p., orig. boards.

- Owner's entry on title-p. Boards foxed; rebacked w. cloth.

Herinneringen uit 1815 door eenen Frieschen vrijwilligen jager. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1866, 39,(1)p., lithogr. frontisp.. orig. wr. Wüppermann, W.E.A. De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van 1812 en het aandeel van dat leger aan den veldtocht van 1815. Atlas. (Breda), KMA, 1900, 11 fold. lithogr. battle-plans, together loosely inserted (as published) in orig. cl. portfolio w. ties.

- The atlas vol. only.

AND 4 others, i.a. W.E. VAN DAM VAN ISSELT, Het aandeel der Nederlandsche troepen in den veldtocht van 1815 (Amst., 1915, fold. col. lithogr. map, orig. wr.) and A.C. DE ZWART, De Kroon op Neêrlands Vrijheid bevochten Quatrebas en Waterloo 1815 (ibid., 1865, col. lithogr. plate, orig. wr., sm. 8vo).

€ (100-150) 130
76 853 Militaria Waterloo Löben Sels E van 76 853 Militaria Waterloo Löben Sels E van
76/ 853 [Militaria. Waterloo]. Löben Sels, E. van. Précis de la Campagne de 1815, dans les Pays-Bas. The Hague, Les Héritiers Doorman, 1849, (2),IV,379,(5)p., 3 fold. lithogr. maps/ plans, orig. boards.

- Spine sl. stained and w. (traces) of paper tickets; binding sl. worn along extremities. = Pohler II, p.376.

Charras, (J.B.). Histoire de la Campagne de 1815. Waterloo. Brussels, J. Rozez, 1858, text vol.: 433p.; atlas vol.: 5 fold. lithogr. maps/ battle plans, each w. accomp. text leaf, modern unif. giltlettered cl., orig. wr. pres., sm. 8vo.

- Extensive annots. on htitle text vol.; wrappers foxed. = Pohler II, p.376.

€ (100-150)
76 854 Militaria Waterloo Sabron F H A 76 854 Militaria Waterloo Sabron F H A
76/ 854 [Militaria. Waterloo]. Sabron, F.H.A. Geschiedenis van het 124ste Regiment Infanterie van Linie onder Keizer Napoleon I. Breda, KMA, 1910, 2nd rev. ed., 135,(3)p., double-p. col. lithogr. frontisp., 6 fold. maps/ plans (loose as issued), 6 plates w. facs. signatures, later cl. w. orig. frontwr. laid down. Cremer, J.T. Lotgevallen van Jacob Theodoor Cremer als Garde d'Honneur onder Napoleon in 1813 en 1814. N.pl., De Swart, n.d. (1906), 94,(19)p., tipped-in frontisp. portrait, 2 plates, orig. hcl., 4to. - AND 3 others, i.a. C.D.H. SCHNEIDER, Het 126ste Regiment Hollandsche Infanterie in Rusland in 1812 (Amst., 1898, fold. map, orig. wr.) and W.F. LICHTENAUER, De Nederlanders in Napoleon's Garde d'Honneur (Rott./ The Hague, 1971, (col.) ills., orig. cl. w. dustwr.).
€ (100-150) 100
76 855 Militaria Waterloo Scharp J 76 855 Militaria Waterloo Scharp J
76/ 855 [Militaria. Waterloo]. Scharp, J. Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij 1815. The Hague, J. Allart, 1816, (4),XIV,(60),136,(20)p., engr. title-p. w. vignette, large fold. map, portrait and 8 (fold.) plates, contemp. boards.

- The map w. some col. pencil markings. Binding rubbed.

= Pohler II, p.378. Contains several fine plates of battle scenes.

€ (70-90)
76 856 Motley J L 76 856 Motley J L
76/ 856 Motley, J.L. De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Vol. 1-4./ Tweede Afdeeling, Vol. 1-8. Dutch transl. R. C. Bakhuizen van de Brink. The Hague, W.P. Van Stockum, 1866-1874, 3rd ed., 12 vols., contemp. unif. giltlettered and blindst. darkblue hmor. w. orange (first work)/ red mor. letterpiece.

- A few vols. trifle rubbed at spine-end(s). A fine set.

= WITH a loosely inserted carte-de-visite portrait of the author, photographed by John Watkins (London).

€ (60-80) 60
76 857 Olst E L van 76 857 Olst E L van
76/ 857 Olst, E.L. van. Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel I & II. Arnhem, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, 1991, 1st ed., 2 vols., 680; 821p., ills., orig. unif. boards w. dustwr., 4to.

= Klaas Uilkema (1873-1944), the first researcher in the field of Dutch farming. His extensive work was intended to be published around 1917, however, when in 1934 the publication had still not been realized, the project was abandoned due to a conflict between Uilkema and his publishers.

€ (50-70) 80
76 858 Panhuysen L 76 858 Panhuysen L
76/ 858 Panhuysen, L. Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte. Amst./ Antw., Atlas, 2009, 480p., maps, col. plates, ills., orig. cl. w. dustwr. Nimwegen, O. van. De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid. Buitenlandse politiek en oorlogvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw en in het bijzonder tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Amst., De Bataafsche Leeuw, 2002, 496p., ills., orig. cl. w. dustwr. Sas, N.C.F. van. De Metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900. Ibid., Univ. Press, 2004, 667p., orig. cl. w. dustwr. - AND 4 others, i.a. L. PANHUYSEN, Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa (Amst./ Antw., 2016, col. plates, ills., orig. cl. w. dustwr.) and W. UITTERHOEVE, Cornelis Kraijenhoff 1758-1840. Een loopbaan onder vijf regeervormen (Nijm., 2009, ills., orig. boards).
€ (50-70) 60
76 859 Peters M 76 859 Peters M
76/ 859 Peters, M. De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam. Amst., B. Bakker, 2010, 520p., ills., orig. boards. Horst, D.R. De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand [1566-1584]. Zutphen, Walburg Pers, 2003, 392p., num. ills., orig. boards, obl. 4to. Welten, J. De vergeten prinsessen van Thorn (1700-1794). Gorredijk, Sterck & De Vreese, 2019, 519p., num. col. ills., orig. boards, 4to. - AND 3 others, i.a. S. REINDERS, De mug en de kaars. Vriendenboekje van adellijke vrouwen 1575-1640 (Utr., 2017, col. ills., orig. boards) and I. VAN DER VLIS, Door het land van de sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671 (Zutphen, 2005, (col.) ills., orig. cl. w. dustwr.).
€ (40-60) 50
76 860 Rogge H C 76 860 Rogge H C
76/ 860 Rogge, H.C. Album. Verzameling van afbeeldingen der merkwaardigste voorwerpen, ingezonden voor de tentoonstelling van oudheden gehouden te Delft. Delft, H. Koster, 1863, booklet w. 27p., 16 col. lithogr. plates, loosely inserted in orig. gilt. cl. portfolio, 4to.

- Leaves sl. yellowed. Cloth and joints worn along extremities.

€ (40-60) 50
76 861 Rotterdam Reyn G van ed 76 861 Rotterdam Reyn G van ed
76/ 861 [Rotterdam]. Reyn, G. van (ed.). Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februari 1855. Rott./ Leyden, Van Gogh & Oldenzeel/ A.W. Sythoff, 1855, IV,35,(2)p., tinted lithogr. title-p. and 6 tinted lithogr. plates by G.J. BOS after P.W.M. TRAP, orig. clothbacked pict. boards, obl. 4to.

- Hinges broken; occas. sl. foxed. Covers worn along edges.

= Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 481.

€ (150-250)
76 862 Scharp J 76 862 Scharp J
76/ 862 Scharp, J. Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij 1815. The Hague, J. Allart, 1816, (4),XIV,(60),136,(20)p., engr. title-p. w. vignette, large fold. map, portrait and 8 (fold.) plates, sl. later boards.

- Trifle foxed/ yellowed.

€ (80-100)
76 863 Stuart M 76 863 Stuart M
76 863 Stuart M 76 863 Stuart M
76 863 Stuart M 76 863 Stuart M
76/ 863 Stuart, M. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijks. Amst., E. Maaskamp, 1821-1826, 4 vols., engr. frontisp., 20 portraits/ views/ plates, contemp. almost unif. gilt hcalf.

- Occas. foxing/ soiling; a few libr. stamps/ sm. annots. Bindings rubbed/ sl. worn.

AND: Westerbaen, C.W. Lykrede over Martinus Stuart, gehouden in de Remonstrantsch-Gereformeerde Kerk te Amsterdam (...). Amst., Ten Brink & De Vries, 1827, (4),IV,49,(7)p., without binding. - ADDED: Capelle, J. van de. Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-73. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843, 3 vols., 373,(3); 381,(3); 446,(2)p., 3 ident. lithogr. title-pages, 3 fold. frontisp., 1 facs. plate, orig. unif. hcalf.

- Sl. foxed and occas. waterst. Bindings rubbed/ worn; backstrip vol. 2 dam.

= Ekama 970; Van der Linde 33; Harlemia Illustrata 488.

€ (100-150)
76 864 Stuart M 76 864 Stuart M
76/ 864 Stuart, M. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der vereenigde Nederlanden, van de vestiging van het erfstadhouderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Fransche keizerrijks. Amst., E. Maaskamp, 1821-1826, 4 vols., engr. title, 20 portraits/ views/ plates, orig. unif. printer's boards w. paper letterpiece.

- Occas. (sl.) foxed/ yellowed. Spines indented/ sl. dam. vols. I and II (not affecting text).

Kampen, N.G. van. Verkorte geschiedenis der Nederlanden of der XVII. Nederlandsche gewesten, van de vroegste tijden tot op den vrede te Parijs in 1815. Haarlem, heirs F. Bohn, 1819-1821, 1st ed., 2 vols., XIV,514; IV,545,(1)p., 6 (stipple-)engr. plates, 3 fold. tables, orig. unif. printer's boards w. paper letterpiece.

- Paper over spines partly worn off.

AND 1 other in 2 vols. by B.H. LULOFS, Kort overzicht van de geschiedenis der Nederlanden (...) (Gron., 1835-1837, orig. unif. dec. printer's boards).

€ (80-100)
76 865 Studentica Leyden Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten Corps den 15den Juni 1875 Ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool voorstellende de L76 865 Studentica Leyden Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten Corps den 15den Juni 1875 Ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool voorstellende de L
76/ 865 [Studentica. Leyden]. Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, Ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Leyden, J. Hazenberg Cornsz., 1875, handcol. lithogr. leporello in 21 double-p. sections by G.J. BOS, each 26,5x70 cm., total length ±1470 cm., with text booklet w. key ((8)p., printed on blue paper), orig. giltlettered cl. w. ties, bookplate w. coat of arms tipped onto upper pastedown, obl. folio.

- Last section lower and outer edge (sl.) frayed; some/ sl. foxing. Spine-ends sl. frayed.

= F.M. 7499.

€ (70-90) 90
76 866 Texier E 76 866 Texier E
76/ 866 Texier, E. Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Paris, Morizot, n.d. (1857), (4),VII,(1),484p., woodengr. title-vign., 22 steelengr. views/ plates (4x handcol.) after ROUARGUE FRÈRES, contemp. gilt mor., a.e.g., 4to.

- (Sl.) foxed; bookplate on upper pastedown. Joints and spine-ends sl. rubbed.

= Vicaire VII, p.779; Sander 675. Contains views of Amsterdam (3x), Antwerp (2x), Breda, Bruges, Brussels, Dordrecht, Ghent, Haarlem, Leyden, Liège, Louvain, Malines, The Hague (2x), Rotterdam and Ypres.

Kampen, (N.G.) van. The history and topography of Holland and Belgium. Transl. W.G. Fearnside. London, G. Virtue, n.d. (±1840), (4),204p., steelengr. title, fold. map, 61 plates after W.H. BARTLETT, contemp. hcalf w. richly gilt spine.

€ (100-150) 130
76 867 The Hague and surroundings Andriessen J 76 867 The Hague and surroundings Andriessen J
76 867 The Hague and surroundings Andriessen J 76 867 The Hague and surroundings Andriessen J
76/ 867 [The Hague and surroundings]. (Andriessen, J.). Morgenwandelingen door en in den omtrek van 's Gravenhage: of Schoonheden en Merkwaardige byzonderheden betrekkelijk deze Residentie. The Hague, A. Kloots, 1832, XVI,431,(3)p., lithogr. title, contemp. marbled boards.

- Corners and spine-ends trifle rubbed.

= Bound with an extra letterpress leaf at the beginning advertising that the copies marked with the coat of arms of The Hague are sold on behalf of the victims of the cholera epidemic that raged ithrough The Hague in 1832.

AND 1 other: E. SINGELAY, De student van Salamanca. Historische roman uit den tijd van den Spaanschen Burgeroorlog 1833-1839. Dutch transl. by N. Niemeijer (Harlingen, 1870, 3 parts in 1 vol., contemp. gilt hcalf. A few sm. inkstains on fore-edge margin; Buisman 2765; rare).

€ (40-60) 90
76 868 The Hague and surroundings Den Haag Geschiedenis van de stad Ed J G Smit 76 868 The Hague and surroundings Den Haag Geschiedenis van de stad Ed J G Smit
76/ 868 [The Hague and surroundings]. Den Haag. Geschiedenis van de stad. Ed. J.G. Smit. Zwolle, Waanders, 2004, 3 vols., 365; 363; 399p., richly illustrated, orig. unif. cl. w. dustwr., orig. board slipcase, 4to. Dumas, C. Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags historisch museum 1550-1800. Ibid., idem, 1991, 747,(5)p., 24 col. plates, ±750 ills., orig. cl., 4to. Stal, K. Den Haag in kaart gebracht. 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief. The Hague, Sdu Uitgevers, 1998, 160p., num. col. ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. - AND 4 others.
€ (60-80) 60
76 869 The Hague and surroundings Groenveld S Penning W E and Stal C J J ed 76 869 The Hague and surroundings Groenveld S Penning W E and Stal C J J ed
76/ 869 [The Hague and surroundings]. Groenveld, S., Penning, W.E. and Stal, C.J.J. ed. Historische plattegronden van Nederlandse steden. Deel 10, Den Haag. Lisse/ Alphen a.d. Rijn, Stichting Historische Stadplattegronden/ Canaletto, 2007, 2 vols., text vol.: 195p., w. ills. and 25 (col.) facs. plans, loose as issued in orig. cl. portfolio, folio.

= Contains plans dated from 1560 to 2007.

€ (40-60) 60
76 870 The Hague and surroundings Riemer J de 76 870 The Hague and surroundings Riemer J de
76/ 870 [The Hague and surroundings]. Riemer, J. de. Beschryving van 's Graven-Hage. Delft, R. Boitet/ The Hague, J. de Cros, 1730/ 1739, 2 parts in 3 vols., (34),509; (2),511-946,(53); (10),520,78,(20)p., engr. frontisp., 3 ident. title-vignettes, 2 dedic. plates, 28 (of 57) (fold./ double-p.) maps/ plans/ views/ plates, ills., modern antique style unif. hleather w. green letterpiece, folio.

- Lacks the fold. panorama and 29 plates/ views; vol. 1 partly w. sl. cramped inner margin.

= Nijhoff/ Van Hattum 267. The finest description of The Hague.

€ (200-300)
76 871 Utrecht Mourot J F M 76 871 Utrecht Mourot J F M
76/ 871 [Utrecht]. Mourot, J.F.M. Gezigten van Buitenplaatsen en Gebouwen gelegen tussen de Stad Utrecht en de Grebbe, geteekend naar het leven door -. Part 1 and 3-6. Utr., J.P. Houtman, 1829-1830, 5 (of 12) vols., 27 (of 30) lithogr. views, orig. unif. wr., obl. 4to.

- Lacks 3 views; partly (sl.) foxed.

= Cf. Thieme-Becker XXV, p.203, listing a French edition of the present series of views published by J.P. Houtman in 1828-1830.

€ (300-500)