1607 - 1747     NATURAL HISTORY, MEDICINE, SCIENCE, TECHNOLOGY etc.

Page 2 of 8 Results 21 - 40 of 141
76 1627 Botany Houttuyn M 76 1627 Botany Houttuyn M
76 1627 Botany Houttuyn M 76 1627 Botany Houttuyn M
76 1627 Botany Houttuyn M 76 1627 Botany Houttuyn M
76/1627 [Botany]. (Houttuyn, M.). Handleiding tot de plant- en kruidkunde, benevens eene uitvoerige beschrijving der boomen, planten, heesters, kruiden, varens, mossen, bol- en grasplanten, volgens het zamenstel van C. Linnaeus. Vol. 3-12. Amst., L. van Es, n.d. (±1780), new ed., 10 (of 14) vols., 75 fold. contemp. handcol. plates, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Lacks 4 vols.; a few plates sl. browned/ yellowed in outer margins.

= Very rare. Although presented as a new edition of the second part of the Natuurlijke historie, this can be seen as a separate botanical work. Cf. Nissen, BBI 940 (mentioning Sepp as publisher). SEE ILLUSTRATION PLATE LXI.

€ (400-600) 1200
76 1628 Botany Karr A 76 1628 Botany Karr A
76/1628 [Botany]. Karr, A. Voyage autour de mon jardin. Paris, L. Curmer and V. Lecou, 1851, (4),416p., 8 handcol. woodengr. plates of flowers, 7 woodengr. plates and num. woodengr. ills., contemp. gilt hcalf, 4to.

- Foxed. Joints sl. rubbed. = Carteret III, p.323; Vicaire IV, p.639.

€ (80-100) 80
76 1629 Botany Knoop J H 76 1629 Botany Knoop J H
76 1629 Botany Knoop J H 76 1629 Botany Knoop J H
76/1629 [Botany]. Knoop, J.H. Beschouwende en werkdadige Hovenier-Konst of Inleiding tot de Waare Oeffening der Planten. Waarin aangewezen word al 't gene een Hovenier en aan andere Tuin-oeffenaars dienstig en nodig zyn kan te weeten. Leeuw., A. Ferwerda, 1753, (26),594,(1)p., 16 fold. engr. plates by I. FOLKEMA, title-vignette, later hmor., 4to.

- New endpapers; (sl.) waterstained throughout, plates fine. Spine w. some sm. rubbed spots.

= Oldenburger-Ebbers/ Stehouwer, Bibliografie 18de eeuwse Ned. boeken tuinarchitectuur, p.8: "Knoop dankt zijn reputatie voornamelijk aan de vele publikaties over de cultuur van gewassen. Zijn Beschouwende en werkdadige Hovenier-konst valt enigszins buiten deze reeks. Behalve dat het boek handelt over het kweken van bloemen en planten, komen ook de vormgevende aspecten van een tuinontwerp aan bod. Zijn aanbevelingen leveren Baroktuinen op." A very useful and instructive garden manual. One of the rarest Knoop publications.

€ (500-700)
76 1630 Botany Knoop J H 76 1630 Botany Knoop J H
76 1630 Botany Knoop J H 76 1630 Botany Knoop J H
76 1630 Botany Knoop J H 76 1630 Botany Knoop J H
76 1630 Botany Knoop J H 76 1630 Botany Knoop J H
76 1630 Botany Knoop J H 76 1630 Botany Knoop J H
76/1630 [Botany]. Knoop, J.H. Pomologia, dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. / Fructologia, of Beschryving der Vrugtbomen en Vrugten die men in de hoven plant en onderhout: waar by Derzelver differente Benamingen (...) en Huishoudelyk Gebruik, als mede het Confyten en meer andere Toebereidingen der Vrugten (...). / Dendrologia, of Beschryving der Plantagiegewassen, die men in de Tuinen cultiveert (...). Leeuw., A. Ferwerda and G. Tresling, n.d. (1790), 2nd ed., 3 works in 1 vol., (2),36; (4),70; (4),87,(5)textp., first and second work resp. 20 and 19 fold. handcol. engr. plates, contemp. gilt hcalf, folio.

- Part 1 occas. trifle foxed. Paper over covers sl. rubbed/ dam. A fine copy.

= Ad 1: cf. Nissen, BBI 1078; cf. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 89. Ad 2: (Fructologia): cf. Nissen, BBI 1077; cf. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 93.

€ (500-700) 600
76 1631 Botany Knoop J H 76 1631 Botany Knoop J H
76/1631 [Botany]. Knoop, J.H. Pomologia, dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. / Fructologia, of Beschryving der Vrugtbomen en Vrugten die men in de hoven plant en onderhout: waar by Derzelver differente Benamingen (...) en Huishoudelyk Gebruik, als mede het Confyten en meer andere Toebereidingen der Vrugten (...). / Dendrologia, of Beschryving der Plantagiegewassen, die men in de Tuinen cultiveert (...). Leeuw., A. Ferwerda and G. Tresling, n.d. (1790), 2nd ed., 3 works in 1 vol., (2),36; (4),70; (4),87,(5)textp., first and second work resp. 18 (of 20) and 19 fold. handcol. engr. plates, 19th cent. gilt hcalf w. contemp. gilt backstrip on spine, folio.

- First part lacks 2 plates; textp. occas. trifle yellowed. Spine restored.

= Ad 1: cf. Nissen, BBI 1078; cf. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 89. Ad 2: (Fructologia): cf. Nissen, BBI 1077; cf. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 93.

€ (300-500) 400
76 1632 Botany Krauss J C 76 1632 Botany Krauss J C
76 1632 Botany Krauss J C 76 1632 Botany Krauss J C
76 1632 Botany Krauss J C 76 1632 Botany Krauss J C
76/1632 [Botany]. Krauss, J.C. Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters, die tot versiering van Engelsche bosschen en tuinen, op onzen grond, kunnen geplant en gekweekt worden. Amst., J. Allart, 1802-(1808), VIII preliminary pages, 128 (of 150) text leaves, engr. title w. handcol. vignette, 102 (of 126) very delicately handcol. and gommés plates, engr. by J.C. SEPP & SON, expl. textleaves, sl. later giltlettered hcalf, folio.

- Lacks 24 plates and 22 text leaves. Partly yellowed and occas. foxed. Upper hinge broken. Otherwise in good/ fine condition.

= Nissen, BBI 1102; Great Flower Books p.63; Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 98; Pritzel 4872. One of the finest Dutch books on trees and shrubs, originally published in 21 parts. SEE ILLUSTRATION PLATE LXI.

€ (1.200-1.500)
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76 1633 Botany Martius C F P 76 1633 Botany Martius C F P
76/1633 [Botany]. Martius, C.F.P. (Nova genera et species plantarum quas in itinere per Brasiliam annis 1817-20 suscepto collegit et descripsit). (Munich, the author, 1824-1829), atlas vol. only w. 170 (of 300) (double-p.) handcol. lithogr. plates (a few uncol.) by/ after i.a. TH. BISCHOFF, W. SIEGRIST and J. PRESTELE, modern gilt hcalf, folio.

- Without the text vols. Occas. sl. foxed/ sl. stained, but generally in fine condition.

= Nissen, BBI 1288; Pritzel 5888; Dunthorne 192. SEE ILLUSTRATION PLATE LXII.

€ (2.000-3.000)
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76 1634 Botany Munting A 76 1634 Botany Munting A
76/1634 [Botany]. Munting, A. Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten. Leyden/ Utr., P. van der Aa/ F. Halma, 1696, 2 vols., (36),639; (2),641-929[in columns],(64)p., engr. frontisp., title-vign., 12 vignettes and 242 (of 243) full-p. plates, later (prob. 19th cent.) blindst. calf over wooden covers, brass clasps and catches, folio.

- Lacks one plate in part 2 (the Leontopetalon capitatum Americanum); occas. sl. foxed and/ or yellowed in margins; a few plates and textpages sl. yellowed. Covers sl. scratched; corners sl. worn. Otherwise a good copy.

= Nissen, BBI 1428; Pritzel 6556; De Belder 252. The unusual plates depict plants set in or floating above landscape backgrounds. "The plates are as curious as their subjects. They commonly present the plants far larger than life, oranges huge as pumpkins, cyclamens with heavy corms floating lightly in mid-air, gentle geraniums grown into giant trees. The effect is obtained through sketching in classical or idyllic [including some very Dutch views] or mountainous little landscapes below." (Hunt 404). SEE ILLUSTRATION PLATE LXII.

€ (2.000-3.000) 2500
76 1635 Botany Munting A 76 1635 Botany Munting A
76 1635 Botany Munting A 76 1635 Botany Munting A
76/1635 [Botany]. Munting, A. Waare oeffening der planten, waar in De rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der Boomen, Heesteren, Kruiden, ende Bloemen, door een veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden; Als meede op wat maniere zy, in onze Neder- en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Amst., J. Rieuwertsz., 1672, 1st ed., (72),652,(38)p., etched frontisp. and 40 engr. plates, later calf with giltlettered spine, 4to.

- Frontisp. and htitle w. a few sm. defects (creases, cut sl. hort, htitle remargined, frontisp. w. some restorations); a few lvs. trifle waterst.; otherwise fine.

= The first edition. Interesting copy, with scattered contemp. annots. in pen and ink (possibly made for the second edition, as the annots. correspond to textual changes in the second edition). Nissen, BBI 1430; Pritzel 6556; De Belder 251.

€ (500-700) 500
76 1636 Botany Munting A 76 1636 Botany Munting A
76 1636 Botany Munting A 76 1636 Botany Munting A
76 1636 Botany Munting A 76 1636 Botany Munting A
76 1636 Botany Munting A 76 1636 Botany Munting A
76 1636 Botany Munting A 76 1636 Botany Munting A
76/1636 [Botany]. Munting, A. Waare oeffening der planten, waar in De rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der Boomen, Heesteren, Kruiden, ende Bloemen, door een veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden; Als meede op wat maniere zy, in onze Neder- en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Amst., J. Rieuwertsz., 1672, 1st ed., (72),652,(38)p., 39 (of 40) engr. plates, contemp. vellum, 4to.

- Lacks upper pastedown, frontisp. and 1 plate; larger part title-p. invisibly doubled on recto; partly w. very vague (marginal) waterst. Vellum worn.

= The first edition. Nissen, BBI 1430; Pritzel 6556; De Belder 251.

€ (400-600)
76 1637 Botany Naudin C 76 1637 Botany Naudin C
76 1637 Botany Naudin C 76 1637 Botany Naudin C
76/1637 [Botany]. Naudin, C. Les plantes à feuillage coloré. Tome second. Paris, J. Rothshild, 1880, 4th ed., (2),128p., 60 handcol. lithogr. plates, woodengr. ills., orig. hcl.

- Vol. 2 (of 2) only; owner's entry on title-p. Binding sl. worn; frontcover waterst.

= Nissen, BBI 1435.

€ (100-150) 100
76 1638 Botany Rheede van Drakestein H 76 1638 Botany Rheede van Drakestein H
76 1638 Botany Rheede van Drakestein H 76 1638 Botany Rheede van Drakestein H
76 1638 Botany Rheede van Drakestein H 76 1638 Botany Rheede van Drakestein H
76 1638 Botany Rheede van Drakestein H 76 1638 Botany Rheede van Drakestein H
76 1638 Botany Rheede van Drakestein H 76 1638 Botany Rheede van Drakestein H
76/1638 [Botany]. Rheede van Drakestein, H. Hortus Indicus Malabaricus, Continens Regni Malabarici apud Indos celeberrimi omnis generis Plantas rariores (...). Vol. 1 and 2. Amst., J. van Someren and J. van Dyck, 1678-1679, 2 (of 12) vols., (18),110,(2); (8),110,(2)p., engr. frontisp., 113 double-p. plates by B. STOOPENDAEL after A.J. GOEDKINT and M.A. ST. JOSEPH, contemp. unif. calf w. gilt AMSTERDAM VOC monogram on both covers, folio.

- Libr. stamp on title-p. of both vols.; most plates browned (offsetting from opposite part of the plates). Both vols. covers chafed; corners worn; backstrips worn and restored at spine-ends.

= Remarkable copy: both vols. with gilt VOC Amsterdam logo on both covers. "The Hortus Indicus is the first comprehensive flora of the East Indies, containing the first illustrations of a great number of tropical and subtropical plants and fruits" (Cat. De Belder). Striking large plates, highlighting the exotic nature of many of these at the time unfamiliar plantspecies. Howgego I, R31: "While in India he [the author] became absorbed in the flora of the country, and, at his own expense commissioned a thorough botanical survey. Involving as many as hundred European and Indian scholars (...) hundreds of trees, shrubs, and plants were meticulously catalogued, described and illustrated. Each species was named in Latin, Arabic, Sanskrit, Malayalam and Tamil". A complete set comprises 12 vols. with 795 plates. Landwehr VOC, 603; Nissen, BBI 1625; Pritzel 7585; Cat. De Belder 301. SEE ILLUSTRATION PLATE LXII.

€ (5.000-7.000) 19000
76 1639 Botany Sinclair G 76 1639 Botany Sinclair G
76 1639 Botany Sinclair G 76 1639 Botany Sinclair G
76 1639 Botany Sinclair G 76 1639 Botany Sinclair G
76/1639 [Botany]. Sinclair, G. Hortus Gramineus Woburnensis: or, an account of the results of experiments on the Produce and Nutritive Qualities of different Grasses and other Plants used as the food of the more valuable domestic animals. London, J. Ridgway, 1824, XX,438,(1),(7 advert.)p., 60 handcol. lithogr. plates, sl. later gilt halfmor., t.e.g.

- WITH a MANUSCRIPT SIGNED LETTER (1 fold. leaf, pen and ink, recto only) by Andrew Ure (1778-1857) bound in. One plate loose; some plates sl. foxed/ trifle waterst. strictly in blank margin; bookplate on upper pastedown. Corners and spine-ends sl. rubbed; trace of ticket at foot of spine.

= Nissen, BBI 1850; Pritzel 8692.

€ (120-150)
76 1640 Botany Tournefort J Pitton de 76 1640 Botany Tournefort J Pitton de
76/1640 [Botany]. Tournefort, J. Pitton de. Histoire des Plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage dans la Medecine. Paris, Imprimerie Royale, 1698, (56),543,(19)p., contemp. gilt calf w. mor. letterpiece, 12mo.

- Waterst. in upper and innner margin at the beginning. Binding sl. acid-bitten; corners bumped/ showing.= Pritzel 9424.

€ (100-150) 100
76 1641 Botany Viala P and Vermorel V 76 1641 Botany Viala P and Vermorel V
76 1641 Botany Viala P and Vermorel V 76 1641 Botany Viala P and Vermorel V
76/1641 [Botany]. Viala, P. and Vermorel, V. Ampélographie. Traité général de viticulture. Paris, Masson et Cie, 1901-1910, 7 vols., 500 col. and 70 monochr. lithogr. plates by A. KREYDER and J. TRONCY (plates measure 34x24,2 cm.), 820 ills., later unif. red hmor. w. marbled paper over covers and blue mor. letterpieces, sm. folio.

- Leaves sl. trimmed (usual leaf size is around 35x25 cm.), affecting the pates only in a few instances (just touching the stems of a bunches of grapes). Otherwise in fine condition (flimsies absent and without traces on plates).

= Very fine set of this massive and exhaustive work on viticulture. Simon, Bibl. Vinaria p.60; Crahan 110; Nissen, BBI 2059; Oberlé, Bibliothèque Bachique 276: "Édition originale de ce monument consacré à la viticulture mondiale. L'ouvrage fut publié sous la direction des deux éminents ampélographes Viala et Vermorel. Ils ont fait appel aux spécialistes du monde entier, des propriétaires viticulteurs, des professeurs d'agriculture, des ingénieurs agronomes, des oenologues d'Italie, du Portugal, d'Allemagne, de Hongrie, d'Espagne, du Chili, d'Algérie, des États-Unis, de Roumanie, de Tunisie, de Serbie, de Russie, de Grèce etc., pour leur fournier toutes les informations concernant les cépages de leurs divers pays." SEE ILLUSTRATION PLATE LXII.

€ (2.000-3.000) 3000
76 1642 Botany Witte H 76 1642 Botany Witte H
76/1642 [Botany]. Witte, H. Flora. Afbeeldingen en beschrijvingen van boomen, heesters, éénjarige planten, enz., voorkomende in de Nederlandsche tuinen. Gron., J.B. Wolters, (1868), chromolithogr. frontisp. and 78 (of 79) plates by G. SEVERYNS after A.J. WENDEL, orig. gilt and blindst. green hmor., sm. folio.

- Lacks 1 plate (no.1); foxed (also affecting plates) and disbound copy. Backstrip dam. and corners worn. Text not collated, sold as a collection of prints.

= Nissen, BBI 2174; Pritzel 10366; Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 213.

AND 1 other: H.J. CALKOEN, Platen-atlas (Leyden, (1897), 124 col. lithogr. plates, contemp. giltlettered hcl. Binding sl. worn and soiled).

€ (150-250) 275
76 1643 Botany Zorn J 76 1643 Botany Zorn J
76 1643 Botany Zorn J 76 1643 Botany Zorn J
76 1643 Botany Zorn J 76 1643 Botany Zorn J
76/1643 [Botany]. (Zorn, J.). Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.Vervolg op de afbeeldingen der artsenijgewassen (...). Amst., J.C. Sepp, 1796-1813, 7 vols., 6 (stipple-)engr. titles, 712 contemp. handcol. engr. plates of (medicinal) flowers, herbs and plants, each plate w. accomp. textpage, later (almost unif) antique style hleather w. modern letterpieces.

- Spines/ backstrips darkened (scorched?) and sl. cracking (w. some dam. spots); 2 vols. rebacked. Internally fine.

= A very rare complete set with the later additional volume. A second additional volume was announced but never published. Nissen, BBI 2203; Pritzel 4502. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 2. Dutch edition of Zorn's Icones Plantarum Medicinalium. Beautiful, well coloured plates. SEE ILLUSTRATION PLATE LXIII.

€ (3.000-5.000) 3000
76 1644 Boyle R 76 1644 Boyle R
76/1644 Boyle, R. Nova experimenta physico-mechanica de Vi Aëris Elastica & ejusdem Effectibus, Facta maximam partem in Nova Machina Pneumatica. Rott., A. Leers, 1669, 1st Latin ed., (24),351,(9)p., engr. frontisp., woodcut printer's mark, 1 fold. plate, contemp. calf w. gilt spine, 12mo.

- Leather of binding sl. dried; sm. dam. spot in backstrip. Contents very fine.

= From the library of J.W. Six with his bookplate on upper pastedown. Fulton 22. Originally published in one vol. with Defensio doctrinae De Elatere & Gravitate Aëris (not included in our copy). Rare.

€ (200-300) 200
76 1645 Boyle R 76 1645 Boyle R
76/1645 Boyle, R. Tentamina quaedam Physiologica. Diversis Temporibus, & Occasionibus conscripta. Amst., C. Commelin, 1667, 194,(2)p., woodcut printer's mark on title-p., contemp. gilt calf, 12mo. - BOUND AS USUAL with: Idem. Historia fluiditatis et firmatitis. Ibid., idem, 1667, 159,(1)p.

- Three diff. owner's entries on verso first free endpaper; occas. sl. foxed. A few trifle rubbed spots on covers. Good/ fine copy.

= From the library of J.W. SIX with his bookplate on upper pastedown. Fulton 29a; cf. Willems 1376; Rahir 1436; Wellcome I, p.221. "In the Essays Boyle gives the first clear outline of his corpuscular hypothesis concerning the nature of matter, which was to be the guiding principle of all his later chemical studies."

€ (100-150) 100
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76 1646 Boyle R and Steno N 76 1646 Boyle R and Steno N
76/1646 Boyle, R. and Steno, N. Essays of the Strange Subtilty, Determinate Nature, Great Efficacy of Effluviums. To which are annext New Experiments to make Fire and Flame Ponderable. Together with A Discovery of the Perviousness of Glass. Also An Essay, about the Origine and Virtue of Gems. To which is added the Prodromus to a Dissertation concerning Solids naturally contained within Solids Giving an Account of the Earth, and its Productions. By Nicholas Steno. London, Printed by W.G. for M. Pitt, 1673, 1st ed., 2nd issue, 3 parts in 1 vol., 2 general title-p., 7 div. title-p., modern hcl.

- Large brown/ waterstain in blank upper inner margin causing severe deterioration of paper throughout and some lvs. loose(ning); new endpapers; sl. later owner's entry in pen and ink on verso of Steno title; ticket and owner's entry in pen and ink from the library of "Buitenzorgsche loge" and w. Japanese stamp(?) on first free endpaper.

= This edition of Boyle's important work on effluviums comprises 3 parts, of which the 1st part is subsequently divided in 5 parts, each having a separate title: 1. Strange subtitly of effluviums 2. Determinate nature of effluviums 3. Great efficacy of effluviums 4. New experiments to make fire and flame ponderable 5. A discovery of the perviousness of glass. The 2nd part is an essay on the origins and virtue of gems by Boyle and the 3rd part is an English translation of Steensen's work on solids (1st ed. De Solido intra solidum naturaliter contento, Florence, 1669) (these parts erroneously paginated but complete). This edition contains the title-page to part 1 as the 2nd preliminary leaf described under Fulton 106 as well as the title-p. described under 107. Fulton 107; PMM 141; Wing 3952. "Effluviums is one of the most important but perhaps less widely known works of Boyle and a most significant one. Had Boyle been bolder in his conclusions which he drew from his experiments on oxidisation, he would have forestalled phlogiston theory which was problematic to chemistry in the eighteenth century." (Fulton).

€ (600-800)