95 - 588     FINE and APPLIED ARTS, ART REFERENCE

Page 24 of 25 Results 461 - 480 of 494
77 555 Zwart P 77 555 Zwart P
77/ 555 Zwart, P. [N.K.F.]. "(...) Wij ontwerpen desgewenscht eindsluitingen voor bijzondere doeleinden (...)". Advertisement, 1931, 19,2x26,4 cm., recto w. letterpress text, verso blank.

- A few sm. pencil marks and w. annot. in lower blank margin for reproduction.

= Dated "±1933" in pencil by Piet Zwart in lower right corner and "13.5.31" in pencil on verso by Kees Broos. PROOF.

Müller p.83.

€ (150-250) 150
77 556 Zwart P 77 556 Zwart P
77/ 556 Zwart, P. [N.K.F.]. "Grondkabels met papierisolatie voor radiodistributie garandeeren stroringvrije weergave van muziek en het gesproken woord". Advertisement, 1932, 16,2x24,8 cm., recto w. letterpress text, verso blank.

- Lower blank margin cut sl. irregularly.

= Verso mount dated "27.4.32" in pencil by Kees Broos. PROOF.

€ (150-250)
77 557 Zwart P 77 557 Zwart P
77/ 557 Zwart, P. [N.K.F.]. "(...) koperdraad/ hard koperdraad/ zacht ,,/ hard koperdraad van bijzondere taaiheid". Advertisement, 1932, 16,7x25,6 cm., recto w. letterpress text.

= Verso mount dated "9.11.32 + 23.11.32" in pencil by Kees Broos. PROOF.

€ (150-250)
77 558 Zwart P 77 558 Zwart P
77/ 558 Zwart, P. [N.K.F.]. "Onze grondkabels met papierisolatie voor radiodistributie munten uit door uiterst lage capaciteit en dus geringe vervorming". Advertisement, 1932, 14,8x21 cm., recto w. letterpress text, verso blank, tipped onto grey paper mount along left and right margin.

= Verso mount dated "25.5.32" in pencil by Kees Broos. PROOF.

€ (150-250)
77 559 Zwart P 77 559 Zwart P
77/ 559 Zwart, P. [N.K.F.]. "Wij leveren alle kabels vanaf 6000 volt normaal met gegarandeerde ionisatie eischen (...)". Advertisement, 1932, 14,7x25 cm., recto w. letterpress text, verso blank.

= Dated (erroneously) "1929" in pencil by Piet Zwart in lower right corner and "21.12.32" in pencil on verso by Kees Broos. PROOF.

€ (150-250) 150
77 560 Zwart P 77 560 Zwart P
77/ 560 Zwart, P. [N.K.F.]. "Wij leveren kabels met papierisolatie tot 80.000 volt, Kabels met papierisolatie zijn in hooge mate bedrijfszeker (...)". Advertisement, 1932, 14,7x25 cm., recto w. letterpress text, verso blank.

- Vague fold in lower left corner

= Dated (erroneously) "1929" in pencil by Piet Zwart in lower right corner and "3.8.32" in pencil on verso by Kees Broos. PROOF.

€ (150-250)
77 561 Zwart P 77 561 Zwart P
77 561 Zwart P 77 561 Zwart P
77 561 Zwart P 77 561 Zwart P
77 561 Zwart P 77 561 Zwart P
77/ 561 Zwart, P. [N.K.F.]. (Catalogue) NKF. Delft, N.V. Nederlandsche Kabelfabriek, 1928, (80)p., tipped-in paper samples, printed in various colours w. typography, design and photogr. (photomontage) ills. by PIET ZWART, large 4to.

- Covers sl. (damp)stained and w. some retouches.

= A good copy of the rare DELUXE EDITION of what is generally considered the 'magnum opus' of Piet Zwart, bound in grey cloth w. decoration on front- and backcover in blue, whilst the regular paperbound edition has the decoration in black on a yellow ground. WITH the loosely inserted EXTRA LEAF "?60 50? 60kM 50kV-kabel geleverd en in bedrijf (...)". Brentjens p.166ff; Broos p.46ff; Monguzzi p.39-59; Müller p.49-63 (odd pages only); Coll. Marius Wagner no.775f; PZ-038ff, 092ff and 142f; Spencer p.124f; Purvis p.72ff; Purvis/ De Jong p.145; Broos/ Hefting p.86f; Andel p.209 and 264; Maan/ Van der Ree p.44; Rattemeyer p.100 ff. "In de zomer van 1926 schrijft Piet Zwart, dat hij bezig is met het ontwerpen van een catalogus 'waarin zeer opmerkelijke dingen komen, waarin ik allerlei experimenten uithaal, die, meen ik, nog niet vertoond zijn op reclamegebied'. Het is de catalogus van de Nederlandse Kabelfabriek, waarvan een nederlandse en engelse versie in 1928 en 1929 verschenen. De catalogus was inderdaad een 'zeer opmerkelijk ding'. De mogelijkheiden van een elementaire typografie, zoals Zwart die enkele jaren had kunnen uitproberen in de NKF-advertenties, werden hier aan één omvangrijk werkstuk gedemonstreerd, samen met de mogelijkheden van de door hemzelf tot op dat moment nog nauwelijks ontgonnen gebieden van fotografie, fotogram en fotomontage (...)" (Broos p.46). "(...) een van de hoogtepunten in Zwarts typografische carrière" (Brentjens p.168); "His first use of photographs was in the 1928-29 catalog for NKF in which he incorporated close-up cross-section photographs of electric cables. Products had never before been presented with such clarity. He achieved a dynamic balance between text, photograph, and white space on the page. Double-page spreads work as single compositions, and the catalogue is distinguished by dramatic contrasts, asymmetry and spaciousness" (Purvis p.72).

€ (6.000-8.000) 6000
77 562 Zwart P 77 562 Zwart P
77/ 562 Zwart, P. [N.K.F.]. "Why risk break down whilst there are N.C.W. cables with high ionisation voltage?" Specimen leaf (PROOF?) of p.50 of the English edition of the NKF catalogue, 1929, 29,5x21 cm., letterpress and photographs, printed in black and red, verso blank, tipped onto gray paper mount.

= Dated "1929" in pencil by Piet Zwart in lower left corner of mount. Verso mount w. annot. "Eng. Catalogus N.K.F./ 1929" and "P. Zwart Wassenaar/ 290 Rijksstraatweg" in red ballpoint by mrs Nel Zwart-Cleyndert.

Leaf from the extremely rare English edition of the NKF Catalogue. Cf. Purvis p.74 and ills. between p.122-123. For the Dutch edition: cf. Monguzzi p.39ff, Brentjens p.166ff, Broos '73 p.46ff, Müller p.49ff, Spencer '83 p.124f, Purvis p.72ff, Broos/ Hefting p.86f and Andel p.209 and 264f.

€ (150-250) 150
77 563 Zwart P 77 563 Zwart P
77 563 Zwart P 77 563 Zwart P
77 563 Zwart P 77 563 Zwart P
77 563 Zwart P 77 563 Zwart P
77 563 Zwart P 77 563 Zwart P
77 563 Zwart P 77 563 Zwart P
77/ 563 Zwart, P. [N.K.F.]. Delft kabels. Delft, N.V. Nederlandsche Kabelfabriek, n.d. (1933), (48),(72)p., tipped-in paper samples, printed in various colours w. typography, design, photogr. (photomontage) ills. and orig. silverlettered blue limp boards by PIET ZWART, large sq. 8vo.

- Contemp. owner's entry on first page; partly sl. yellowed (first and last p. sl. browned). Binding trifle (finger)soiled; backstrip/ hinges and boardedges some rubbed/ sl. worn spots. Otherwise a fine copy.

= Extremely rare information booklet of the Netherlands Cable Works, containing a section (48p.) with photomontages etc. showing the production of cables and a section (72p.) with technical information on the products of the NKF. The strong typography combined with the abundant use of both photographs and photo-montage gives the work a striking cinematographic quality, and makes it one of the highlights in the oeuvre of Piet Zwart and surely places it high amongst the major publications in its field.

Brentjens p.221f; Broos '73 p.51; Broos '96 p.38 and 122ff; Monguzzi p.84ff; PZ-144, 187, 242 and 282f; Purvis p.72 and col. ill. between p.122/123; Purvis/ De Jong p.159; Broos/ Hefting p.87; Maan/ Van der Ree p.48; cf. Marzona p.28.

''Het meest boeiende samengaan van typografische en fotografische middelen bereikte Zwart in het boekje 'Delft kabels', dat in 1932 verscheen. Als in een film voert Zwart de lezer stap voor stap door het bedrijf en het productieproces, waarbij een sterk beeldende typografie als het ware de functie van de commentaarstem vervult. Door middel van foto's, fotomontage, vorm en kleur ontstaat een caleidoscopisch beeld dat nog wordt versterkt door het gebruik van versmalde pagina's, waarachter vorige en volgende beelden gedeeltelijk zichtbaar blijven en worden. Uitleg en gegevens worden typografisch geaccentueerd met behulp van kleur en een rijke variatie aan lettercorpsen en lettertypen. De sterke optische organisatie van het geheel dwingt de lezer het bedrijf door de ogen van Zwart te bekijken. Deze intrigerende uitgave markeert het slot van de meest significante ontwikkeling van zijn werk'' (Maan/ Van der Ree p.14); ''Foto en fotomontage voldeden in het opzicht van leesbaarheid, expressiviteit of exactheid veel beter [dan het fotogram], vooral toen Zwart zelf ging fotograferen en daardoor het procédé van begin tot eind in eigen hand had. Een heel consequent gebruik van de fotomontage zien we in het voorlichtingsboekje 'Delft Kabels' (...). De fotografie werd nu als een serieus beeldmiddel opgevat en als karakteristiek voor de moderne tijd beschouwd; ze was ook onderdeel van een positieve waardering - door de kunstenaar - van de techniek'' (Broos '73 p.44); ''Het is in dezelfde tijd dat Zwart de laatste hand legt aan een reclameboekje voor de NKF, Delft Kabels (...). Impressies van de fabrieksvloer, de laboratoria en de keurkamers wisselen elkaar af met fotouitsneden van kabels, machines en haspels en met sequenties die de productie van zwakstroomkabels in beeld brengen. Als toepassing van de fotomontage in boekvorm is de uitgave een gedurfd staaltje van vindingrijkheid. Even onconventioneel is het gebruik van verschillende paginaformaten'' (Brentjens p.221); ''Het gebruikte beeldmateriaal -de foto's van kabels- was [in de NKF catalogus, 1928] grotendeels statisch. In een tweede boekje, Delft Kabels, dat hij vijf jaar later maakte, is dat radicaal anders. Zoals in het reclameboek De Plaatwellerij van Paul Schuitema lag nu de nadruk op het industriële proces, dat stap voor stap in beelden wordt gevolgd, en waarin de 'mens aan de machine' een rol speelt. Om een grotere greep op het beeldmateriaal te hebben, had Piet Zwart zich, zoals Schuitema eerder, op de fotografie gestort en zich de techniek eigen gemaakt. Het filmische karakter van gemonteerde scènes wordt versterkt door de afwisselend brede en smallere pagina's (...)'' (Broos/ Hefting p.87); ''The best examples of his use of photomontage are to be found in the 1933 Delft Kabels information booklet (...)'' (Purvis p.72).

€ (7.000-9.000) 7000
77 564 Zwart P 77 564 Zwart P
77 564 Zwart P 77 564 Zwart P
77/ 564 Zwart, P. [N.K.F.]. "Nederlandsche Kabelfabriek N.K.F. Delft". "Delft kabels". Double-page from the photomontage information booklet Delft Kabels, 1933, together 20,7x28,6 cm., letterpress and photomontage, printed in black, yellow, blue and red, recto and verso, tipped onto brown paper mount at upper corners.

- The two differently sized (as published) pages cut loose and tipped onto mount separately.

= Showing p.1 and 3 [verso p.2 and 4]. Page 1 with "ontw. piet zwart" in letterpress in lower margin.

Verso mount signed "Piet Zwart Wassenaar Holland" in pencil and w. his address stamp in black.

Cf. Monguzzi p.84f; cf. Broos '73 p.51; cf. Broos ´96 p.38 and 123; cf. Fricke p.6f; cf. Purvis/ De Jong p.159; cf. Broos/ Hefting p.87; cf. Purvis, col. ill. between p.122 and 123; cf. Maan/ Van der Ree p.48; cf. Brentjes p.222.

€ (300-500)
77 565 Zwart P 77 565 Zwart P
77 565 Zwart P 77 565 Zwart P
77 565 Zwart P 77 565 Zwart P
77 565 Zwart P 77 565 Zwart P
77 565 Zwart P 77 565 Zwart P
77 565 Zwart P 77 565 Zwart P
77/ 565 Zwart, P. [N.K.F.]. Three double-page leaves from the photomontage information booklet Delft Kabels, 1933, 22,6x31 to 23,5x31,2 cm., letterpress and photographs/ photomontage, printed in black, yellow, blue and red, recto and verso.

- Untrimmed; 2 lvs. w. tiny marginal tears.

= Comprising p.12/5 (verso p.6/11), p.22 [without the mounted samples]/27 (verso p.28/21) and p.26/23 (verso p.24/25 [PZ-144]). See annotation to lot no.563.

€ (200-300)
77 566 Zwart P 77 566 Zwart P
77 566 Zwart P 77 566 Zwart P
77 566 Zwart P 77 566 Zwart P
77 566 Zwart P 77 566 Zwart P
77 566 Zwart P 77 566 Zwart P
77 566 Zwart P 77 566 Zwart P
77/ 566 Zwart, P. [N.K.F.]. Three double-page leaves from the photomontage information booklet Delft Kabels, 1933, 22,3x31,1 to 24,3x31,1 cm., letterpress and photographs/ photomontage, printed in black, yellow, blue and red, recto and verso.

- Untrimmed; 1 leaf sl. irregularly cut off in lower blank margin.

= Comprising p.34/47 (verso p.48/33), p.36/45 (verso p.46/35) and p.38/43 (verso p.44/37). See annotation to lot no.563.

€ (250-350)
77 567 Zwart P 77 567 Zwart P
77 567 Zwart P 77 567 Zwart P
77/ 567 Zwart, P. [N.K.F.]. "Vertinde gevlochten koper kabel voor spanleiding". Leaf N122 from the N.K.F. Normalieën (Normalisation) booklet, (1924), 13x11,3 cm., recto letterpress text printed in black and blue, verso letterpress text printed in black, tipped onto grey paper mount along upper and lower margin.

- Mount trimmed to the (sl. trimmed) size of the leaf, w. loss of ms. text on verso.

= Verso mount w. the address stamp in green of Piet Zwart and w. part of a pencil annot. by Zwart ("blad uit een [...]/ N[...]").

Rosbeek p.21 and 22; cf. Monguzzi p.26f; cf. Müller p.39ff; cf. Brentjens p.134f; cf. Purvis, col. ill. between p.122 and 123; cf. Spencer '69 p.114; cf. Spencer '83 p.116.

€ (300-500)
77 568 Zwart P 77 568 Zwart P
77 568 Zwart P 77 568 Zwart P
77/ 568 Zwart, P. [N.K.F.]. "De doorslagvastheid van onze normaalkabel is abnormaal. De bedrijfszekerheid van onze normaalkabel is enorm". Leaf N160 from the N.K.F. Normalieën (Normalisation) booklet, (1924), 15,9x11,4 cm., recto letterpress text printed in purple and orange, verso letterpress text printed in black.

- Rubbed/ dam. spots in corners from former mounting.

= Rosbeek p.47 and 48; Müller p.100.

€ (500-700)
77 569 Zwart P 77 569 Zwart P
77/ 569 Zwart, P. [N.K.F.]. 60 jaar NKF kabel fabricage 1913-1973. Delft, NKF Kabels, (1972), title-leaf, introd. leaf and calendar lvs., 16 col. plates after P. ZWART, orig. perspex stand.

= "Voor de bureau-kalender 1973 werd een keuze gemaakt uit Zwarts eerste ontwerpen voor ons Normalisatieboekje 1924" (introd.).

Normalieënboekje. Nuth, Drukkerij Rosbeek, n.d. (1986), 88,(8)p., num. col. ills. after P. ZWART, printed in 2000 copies, orig. wr., sq. 8vo.

= Rosbeek 21, with facsimile illustrations of Piet Zwart's work Normalisatieboekje ("Basis van Economie is Efficiency) (Delft, 1924).

AND 3 others related to the N.K.F.: "NKF. N.V. Nederlandsche Kabelfabriek Delft". Text P. Bakker (Delft, n.d. (±1954), full-p. col. ills. by B. VAN VLIJMEN, orig. rexine w. the gilt NKF logo designed by P. ZWART, obl. 4to), a paperweight w. a circular glass window at the top, offering view to a cross section of a NKF cable (w. NKF label on the side) and a (dam.) holder for small worksheets w. a similar (smaller) cross section on top.

€ (40-60) 140
77 570 Zwart P 77 570 Zwart P
77/ 570 Zwart, P. [Photo-montage]. "Hans Blazer en Kees Zijlstra trouwen 4 Mei 1932 (...)". Wedding announcement, 1932, 7,7x12,8 cm., photo-montage ills. and facs. manuscript text, printed in blue, verso blank, tipped onto grey paper mount.

= Rare.

€ (150-250)
77 571 Zwart P 77 571 Zwart P
77/ 571 Zwart, P. [Photographs]. IJskristallen slootrand. Vintage gelatin silver print, 1930, 12,2x17 cm.

- Verso w. sm. annots. for reproduction.

= Broos '96, p.91 and p.90 (variant); Broos '73, p.62; Fricke p.14 (variant); Brentjens p.214 (variant).

€ (250-350) 250
77 572 Zwart P 77 572 Zwart P
77 572 Zwart P 77 572 Zwart P
77/ 572 Zwart, P. [Photographs]. Kurt Schwitters. Two strips of original negatives, comprising respectively 4 and 2 portraits of KURT SCHWITTERS, 1936, each 5,5x5,3 cm. (3x sl. overlapping on the strip w. 4 photographs).

= With scratched "Kurt Schwitters comisch[?] begin dec. 1936" by Piet Zwart on a blank part next to the last portrait, showing Schwitters wearing a towel on his head. ADDED: modern prints of the photographs.

Broos '73 p.53 (one of the portraits).

€ (1.000-1.500) 1000
77 573 Zwart P 77 573 Zwart P
77/ 573 Zwart, P. [Photographs]. Schaduwen. Vintage gelatin silver print, 1930, 18x13 cm.

- Verso w. sm. annots. for reproduction.

= Broos '73, p.62; Broos '96, p.98f (variant); Fricke p.32 (variant); Brentjens p.216 (variant).

€ (300-500) 300
77 574 Zwart P 77 574 Zwart P
77/ 574 Zwart, P. [P.T.T.]. Het boek van PTT. N.pl., P.T.T. (printed by Ned. Rotogravure Mij, Leiden), 1938, (2),49p., col. ills., typogr. and design by PIET ZWART, orig. wr., large 8vo.

- Frontwr. sm. rubbed spot at foot of spine; wrappers very(!) vaguely foxed. Near mint.

= PZ-289. Zwart/ Hefting; Broos '68 63; Monguzzi p.16; Maan/ Van der Ree p.14; Broos '70, p.70; Broos '96, p.44; Broos/ Hefting p.119; Purvis, ill. between p.122 and 123; Purvis/ De Jong p.164f; Forde p.26f; Dooijes p.94f; cf. Van Faassen; Brentjens, p. 235ff: "Zoals Zwart zich al in 1930 had voorgenomen, krijgt het boekje inderdaad twee hoofdrolspelers: De Post en J. Zelf. Ze personifiëren respectievelijk het staatsbedrijf en de jeugdige lezer. (...) Hij vervaardigt de personages van opgerolde briefkaarten, papier, textiel en blik. (...) Hij laat ze balanceren op een vrachtwagen of op het dak van een gebouw. Hij plaatst ze achter een postloket, op een wolkendek of laat ze wegzakken in een telefoonboek. (...) In het boek duiken zo nu en dan ook ongewoon zoetsappige tekeningen op die niet de hand van Zwart maar van zijn assistent Dick Elffers verraden."

€ (200-300) 200