700 - 799     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 1 of 5 Results 1 - 20 of 100
77 700 Amsterdam and surroundings Aa C van der 77 700 Amsterdam and surroundings Aa C van der
77/ 700 [Amsterdam and surroundings]. Aa, C. van der. Beknopt en echt verslag van de oproerige bewegingen en gepleegde geweldenarijen binnen de stad Amsterdam, op den 15den en 16den november 1813. Vervat in twee missives (...). Aan één zijner Vrienden, ter logenstraffing van de alsints allarmerende, en vergrootende geruchten, allerwegen verspreid. Amst., J. Ruys, 1813, (4),44p., without binding.

= Knuttel 23611; Saakes 6, p.3. Report on the pandemonium created by the leaving of the French troups from the Netherlands after their defeat in Germany, giving a short account of the events before and after they left, the riots and the recovery of the order due to the resistance of good fellow citizens.

Geloofsbelydenis van de Herstelde Luthersche Gemeente binnen Amsteldam. Ibid., J. Ammeling, 1792, VIII,64p., contemp. boards.

- Bookplate on verso frontcover.

AND 32 other (mainly small) publications concerning Amsterdam, i.a. 15 (for the larger part 19th cent.) publications concerning the "Luthersche Gemeente" or "Luthersche Kerk" and M. KALFF, Amsterdam in plaatjes en praatjes (Amst., 1878, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., 1 fold. col. lithogr. plan, 16 col./ tinted plates, 1 fold. facs., orig. gilt and dec. cl., large 8vo).

€ (70-90) 70
77/701 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub77/701 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
77/ 701 [Amsterdam and surroundings]. Atlas van de gemeente Amsterdam, bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen. Amst., J.C. Loman Jr., 1876, title-leaf, index leaf and 100 engr. plans, printed in colours, loose as issued in hcl. portfolio, obl. large folio.

- Title-leaf sl. frayed and w. large (closed) tear. Spine of portfolio dam.

= Hameleers p.137-149; d'Ailly 533. "Uit de vorige eeuw kennen we de buurtkaarten. De verdeling in buurten werd in 1851 ingesteld, waarna een aantal uitgevers atlassen op de markt bracht waarin van iedere buurt een kaart was opgenomen. De belangrijkste is wel die van J.C. Loman. Zijn in 1876 in druk verschenen atlas, waarin we alle buurten vinden op een schaal van 1:1250, geeft ook een perceelsgewijze indeling, waarbij de in 1875 ingevoerde en nog steeds in gebruik zijnde huisnummering is aangegeven. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen publieke gebouwen, kerken, woonhuizen, pakhuizen en "gebouwde eigendommen der Gemeente, niet tot de publieke dienst bestemd". Verder vinden we op deze kaarten de brandschellen, lantaarns, urinoirs, riolen en de "tramway"." (Hofman, Amsterdam. Burgerwijkkaarten, p.I).

€ (500-700) 500
77 702 Amsterdam and surroundings Bredius A Brugmans H a o 77 702 Amsterdam and surroundings Bredius A Brugmans H a o
77/ 702 [Amsterdam and surroundings]. Bredius, A., Brugmans, H. a.o. Amsterdam in de zeventiende eeuw. Pref. P.J. Blok. The Hague, W.P. van Stockum & Zoon, 1897-1904, 9 parts and index in 3 vols., fold. plans, num. (monochr.) (1x chromolithogr.) plans/ plates/ ills., orig. unif. richly gilt blindst. vellum, gilt coat of arms of Amsterdam w. mor. inlay pieces on frontcover, t.e.g., folio.

- Occas. sl. foxed. Bindings sl. stained. Otherwise a good/ fine copy in a DE LUXE binding (not traced).

= Incl. the facsimile (in 9 fold. lvs.) of the large wallmap by B. Florensz van Berckenrode.

€ (50-70) 110
77 703 Amsterdam and surroundings Conradi P 77 703 Amsterdam and surroundings Conradi P
77 703 Amsterdam and surroundings Conradi P 77 703 Amsterdam and surroundings Conradi P
77/ 703 [Amsterdam and surroundings]. (Conradi, P.). De Hervorming van Amsterdam; in den Jare 1578, in de Kerke en den Burgerstaat, ingevoerd, in hare voornaamste Omstandigheden, beschreven; als eene Stoffe, tot blyde Viering van het Tweede Eeuwfeest, dezer gedenkwaerdige Geschiedenis (...). Amst., P. Conradi, 1778, (8),131,(1)p., engr. frontisp., contemp. limp boards w. later manuscript title-piece.

- Waterst. in inner margin throughout. Covers worn; spine strengthened w. paper.

AND 4 others, i.a. A. CAPADOSE, Omstandig verhaal van de wederroeping der benoeming van den heer Hermanus Brasz, als ouderling der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Amsterdam (ibid., 1825, contemp. wr.) and VERSLAG DER FEESTVIERING bij het driehonderd jarig bestaan van het Burger-Weeshuis der stad Amsterdam (ibid., 1830, engr. title, later wr.).

€ (40-60) 60
77 704 Amsterdam and surroundings Dreesmann W J R 77 704 Amsterdam and surroundings Dreesmann W J R
77 704 Amsterdam and surroundings Dreesmann W J R 77 704 Amsterdam and surroundings Dreesmann W J R
77/ 704 [Amsterdam and surroundings]. Dreesmann, W.J.R. Verzameling Amsterdam. (Amst.), n.publ., 1942-1951, 3 vols., XVI,337,(6); XIV,(6),351-643,(6); XLIX,(7),657-911,(6)p., tipped-in col. frontisp., num. (fold./ col.) plates (1 fold. col. plan in rear pocket), printed in 350 copies (20).

- Slipcase vol. 1 lacks top.

= One of 20 Roman numbered copies in full gilt calf, t.e.g., matching slipcases.

€ (300-500) 325
77 705 Amsterdam and surroundings Dudok van Heel S A C 77 705 Amsterdam and surroundings Dudok van Heel S A C
77/ 705 [Amsterdam and surroundings]. Dudok van Heel, S.A.C. Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. The Hague, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2008, 2 vols., 567; 568-1136p., num. (col.) ills., orig. unif. giltlettered cl. w. dustwr., 4to. Bakker, B., Fleurbaay, E. and Gerlagh, A.W. De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen, 1600-1950. Zwolle/ Amst., Waanders/ Gemeentearchief, 1988, 510p., num. (col.) (full-p.) ills., fold. plan loosely inserted in rear pocket, orig. cl., 4to. Evenhuis, R.B. Ook dat was Amsterdam. Amst./ Baarn, Ten Have, 1965-1978, 5 vols., ills., orig. unif. cl. w. dustwr., 4to. - AND ±55 others on Amsterdam, all in orig. binding (mostly cl. w. dustwr., 4to).

- All vols. w. bookplate on upper pastedown.

€ (150-250) 150
77/706 Amsterdam and surroundings Herinnering aan Amsterdam in 1883 77/706 Amsterdam and surroundings Herinnering aan Amsterdam in 1883
77/ 706 [Amsterdam and surroundings]. "Herinnering aan Amsterdam in 1883." Series of 16 col. lithogr. plates (11,5x18 cm.) and col. lithogr. "Plattegrond van het Tentoonstellingsterrein" (23,2x18,2 cm., printed legend on verso), together loose as issued in orig. col. lithogr. envelope, publ. Amst., Nieuws van den Dag, n.d. (1883/4).

- Envelope dam. (lacks bottom flap).

= Nice world exhibition souvenir. Eight plates devoted to pavilions concerning the Dutch colonies.

AND 3 views and a plan of Amsterdam, all 18th cent., all w. minor defects. - ADDED: an anonymous drawing (Village view) (watercolour, 12,5x17,5 cm., late 18th/ early 19th cent.).

€ (40-60) 40
77 707 Amsterdam and surroundings Janse H 77 707 Amsterdam and surroundings Janse H
77/ 707 [Amsterdam and surroundings]. Janse, H. De Oude Kerk te Amsterdam. Bouwgeschiedenis en restauratie. Zeist/ Zwolle, Rijksdienst voor de Monumentenzorg/ Waanders, 2004, 480p., num. (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. Abrahamse, J.E. De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw. Bussum, Thoth, 2010, 428,(1)p., num. (col.) ills., orig. boards w. dustwr., 4to. Meischke, R. De provincie Noord-Holland: Amsterdam. The Hague, Staatsuitgeverij, 1975-1980, 2 vols., VIII,374,(2); X,290p., num. ills., orig. unif. gilt cl. w. dustwr., 4to.

= I. Amsterdam Burgerweeshuis; II. Het R.C. Maagdenhuis en het St. Elisabeth-gesticht.

AND 19 others on Amsterdam and architecture.

- All vols. w. bookplate on upper pastedown.

€ (80-100)
77 708 Amsterdam and surroundings Marius L 77 708 Amsterdam and surroundings Marius L
77 708 Amsterdam and surroundings Marius L 77 708 Amsterdam and surroundings Marius L
77/ 708 [Amsterdam and surroundings]. (Marius, L.). Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Anno 1345. Antw., H. Aertssens, 1639, (14),304p., engr. title and 16 plates by BOETHIUS À BOLSWERT, contemp. calf w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Several owner's entries on free endpapers and htitle, i.a. of Franciskus Brasseler (1788-1860) and his 'housewife' Katriena Teewisse. Free endpapers mounted to pastedowns; hinges weak; (sl.) soiled/ stained/ dogeared; a few lvs. w. a sm. paper tab in upper corner. Joints splitting at top and foot of spine; backstrip/ letterpiece worn/ dam.; calf worn off at upper edge; corners showing.

= Funck p.359. The best account of the so-called miracle of Amsterdam (1345). With dedication to Peter Paul Rubens (8p.).

€ (50-70)
77 709 Amsterdam and surroundings Naamwijzer nummering afmetingen enz van de bruggen en sluizen liggende binnen en onder de jurisdictie der gemeente Amsterdam 77 709 Amsterdam and surroundings Naamwijzer nummering afmetingen enz van de bruggen en sluizen liggende binnen en onder de jurisdictie der gemeente Amsterdam
77/ 709 [Amsterdam and surroundings]. Naamwijzer, nummering, afmetingen, enz. van de bruggen en sluizen liggende binnen en onder de jurisdictie der gemeente Amsterdam. Amst., Stadsdrukkerij, 1928, 239,(1)p., orig. wr.

- Bookplate on verso frontwrapper. Backstrip strengthened w. cl. w. paper ticket. = Rare.

€ (40-60) 40
77/710 Amsterdam and surroundings Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Geldleening groot 1 000 000 Gulden in 400 000 Aandeelen à f2 50 77/710 Amsterdam and surroundings Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Geldleening groot 1 000 000 Gulden in 400 000 Aandeelen à f2 50
77/710 Amsterdam and surroundings Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Geldleening groot 1 000 000 Gulden in 400 000 Aandeelen à f2 50 77/710 Amsterdam and surroundings Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam Geldleening groot 1 000 000 Gulden in 400 000 Aandeelen à f2 50
77/ 710 [Amsterdam and surroundings]. "Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Geldleening groot 1,000,000 Gulden, in 400,000 Aandeelen à f2,50." Letterpress share, lithogr. decoration w. view of the Paleis voor Volksvlijt, 14x19,5 cm., dated "Februarij 1869", framed w. both sides visible. - AND a wrapper w. logo of "Perry & Co." ("Filiaal Amsterdam, Galerij Paleis voor Volksvlijt No.36-37-38"), ±1900 (sl. creased). - ADDED: 1 other unrelated.
€ (40-60) 70
77 711 Amsterdam and surroundings Scheltema P 77 711 Amsterdam and surroundings Scheltema P
77/ 711 [Amsterdam and surroundings]. Scheltema, P. De beurs van Amsterdam. Amst., G. Portielje, 1846, (4),VIII,86p., 4 steelengr. views after V. BING and 2 plates depicting medallions by J.D. STEUERWALD, orig. publisher's boards.

- With the bookplate of Gerrit Komrij on verso frontcover. Endpapers foxed; plates waterstain in outer blank margin. Foot of spine dam.; rubbed/ worn along extremities.

Idem. Dichtstuk ter gelegendheid van het tweede eeuwgetijde der Beurs van Amsterdam. Ibid., J. Ruys, 1813, XVI,VIII,36p., engr. portrait of the author and frontisp., contemp. boards.

- With the bookplate of Gerrit Komrij on verso frontcover. Corners and joints rubbed/ sl. worn.

Zahn Jr., G.P. De geschiedenis der verlichting van Amsterdam. Amst., Scheltema & Holkema's boekhandel, 1911, XII,235p., num. ills., contemp. gilt marbled hcalf w. red mor. letterpiece, large 8vo. - AND 8 others, i.a. 3 copies of M. KALFF, Amsterdam. Zestien Stadsgezichten (Haarlem, 1883, Dutch, English and French edition, 16 tinted lithogr. plates, orig. unif. wr. First vol. contents loose(ning); 2nd vol. spine sl. dam.) and 18 engr. views of Amsterdam from A. RADEMAKER, Kabinet van Nederlandsche Oudheden (Amst., ±1725. Loose in contemp. wr.).

€ (80-100) 130
77/712 Amsterdam and surroundings Verbaal der Vergadering van Aanzienlijken in Amsterdam den 29sten Maart MDCCCXIV 77/712 Amsterdam and surroundings Verbaal der Vergadering van Aanzienlijken in Amsterdam den 29sten Maart MDCCCXIV
77/712 Amsterdam and surroundings Verbaal der Vergadering van Aanzienlijken in Amsterdam den 29sten Maart MDCCCXIV 77/712 Amsterdam and surroundings Verbaal der Vergadering van Aanzienlijken in Amsterdam den 29sten Maart MDCCCXIV
77/ 712 [Amsterdam and surroundings]. Verbaal der Vergadering van Aanzienlijken in Amsterdam, den 29sten Maart MDCCCXIV. The Hague, J. Allart, 1814, (2),108p., 2 fold. engr. plates, contemp. limp marbled boards.

= Account of the meeting attended by 474 Dutch notables in the Nieuwe Kerk in Amsterdam where Willem I was appointed King of the Netherlands and the constitution was adopted.

€ (70-90) 70
77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides 77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides
77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides 77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides
77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides 77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides
77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides 77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides
77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides 77 713 Amsterdam and surroundings Lot of 16 broadsides
77/ 713 [Amsterdam and surroundings]. Lot of 16 broadsides, all Amst., dated 1680-1807, various sizes.

- A few broadsides creased.

= Mainly on renewal of the "patenten" of various labourers, artisans and shopkeepers and of a special sale ordered by the municipality of French and English antiquities.

€ (40-60) 60
77 714 Amsterdam and surroundings Lot of ±25 tourist guides and souvenir booklets on Amsterdam 77 714 Amsterdam and surroundings Lot of ±25 tourist guides and souvenir booklets on Amsterdam
77/ 714 [Amsterdam and surroundings]. Lot of ±25 tourist guides and souvenir booklets on Amsterdam, mainly 1900-1940, Dutch and English language, various sizes and bindings.

= Nice collection including some attractive original Nieuwe Kunst and Art Deco wrappers.

€ (50-70) 70
77 715 Archaeology Giffen A E van 77 715 Archaeology Giffen A E van
77/ 715 [Archaeology]. Giffen, A.E. van. De hunebedden in Nederland. Atlas. Utr., A. Oosthoek, 1925, 2 parts in 1 vol., (6); (4) textp., 155 plates (incl. plate 124a), orig. cl., obl. large folio.

- Without the text vols.

= Splendid standard work on the subject, with photogr. plates of the megalithic tombs opposite their floorplans.

€ (150-250) 150
77/716 Atlases Atlas A N W B 77/716 Atlases Atlas A N W B
77/ 716 [Atlases]. Atlas A.N.W.B. Col. lithogr. map of the Netherlands in 36 sections, separate legend and general map, 1906-1907, scale 1:200.000, mounted on linen (except general map).

- The maps only, without the orig. metal box.

€ (80-100)
77 717 Atlases Beekman A A 77 717 Atlases Beekman A A
77/ 717 [Atlases]. Beekman, A.A. Geschiedkundige atlas van Nederland. De koloniën. The Hague, M. Nijhoff, 1924, 27 (double-p.) col./ tinted lithogr. maps (counted as 33), loose as issued in orig. clothbacked limp board portfolio, folio.
€ (50-70) 60
77 718 Atlases Dornseiffen I 77 718 Atlases Dornseiffen I
77/ 718 [Atlases]. Dornseiffen, I. Atlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, naar de nieuwste en beste bronnen bewerkt. Amst., Seyffardt, 1878, (4),48,XXp., handcol. lithogr. title-p., 31 double-p. lithogr. maps w. handcol. borders, orig. giltlettered and blindst. cl., folio.

- One map prob. lacks sm. section w. separate map. Binding dam.; backcover loose.

= Koeman II, Dor 6, with addition by J.J. DE HOLLANDER.

€ (70-90) 90
77 719 Atlases Wijk Roelandszn J van 77 719 Atlases Wijk Roelandszn J van
77/ 719 [Atlases]. Wijk Roelandszn, J. van. Verzameling van kaarten, bevattende, behalve de wereldkaart, de vijf werelddeelen, het Koningrijk der Nederlanden, de Overzeesche Bezittingen, Palestina en eene Platte Wereldkaart, waarop de Nederlandsche Ontdekkingen en de weg der voornaamste in- en buitenlandsche Zeereizen zijn aangenomen. Gron., J. Oomkens, n.d. (1847), lithogr. title-p. and 11 lithogr. maps by J. JAEGER, all w. handcol. borders, contemp. boards, obl. folio.

- Maps sl. frayed/ (finger)soiled / foxed (mainly in blank margins). Hinges weak; lacks backstrip; covers worn.

= Very rare, no copies traced. Not in Koeman.

€ (100-150) 400
Page 1 of 5