800 - 880     INDONESIA. BOOKS, MAPS and PLANS, PRINTS and DRAWINGS

Page 3 of 5 Results 41 - 60 of 81
77 840 Loos Haaxman J de 77 840 Loos Haaxman J de
77/ 840 Loos-Haaxman, J. de. Johannes Rach en zijn werk. Batavia, G. Kolff, 1928, 141p., num. plates, modern hcl., 4to.

= Johannes Rach made drawings of Batavia between 1762-1783.

Koenraads, J.P. De gebroeders Jacob en Willem Dooijewaard. Hilv., v/h C. de Boer, 1966, 172p., (col.) ills., orig. cl. w. dustwr., folio.

- Dustwr. sl. worn/ dam. = Also contains an English translation of the text.

AND 10 others, i.a. J.P.M. BRENAN a.o., A Vision of Eden. The Life and Work of Marianne North (London, 1989, col. ills., orig. cl. w. dustwr.); J.P. GLERUM, De Indische Israëls (Zwolle, 2005, col. ills., orig. wr., 4to); J. FISCHER (ed.), Modern Indonesian Art. Three Generations of Tradition and Change 1945-1990 (Jakarta/ New York, 1990, col. ills., orig. wr., 4to); H.G. PEDERSEN, Durch den indischen Archipel. Ein Künstlerfahrt (Stuttg./ Leipsic, 1902, 6 (of 8) tipped-in col. plates, orig. cl. 4to) and K. WENK, Theo Meier. Bilder aus den Tropen (Zürich, 1980, col. ills., orig. cl. w. dustwr., 4to).

€ (70-90) 70
77 841 Loos Haaxman J de 77 841 Loos Haaxman J de
77/ 841 Loos-Haaxman, J. de. Johannes Rach en zijn werk. Batavia, G. Kolff, 1928, 141p., num. plates, orig. gilt hcalf, 4to.

- Upper hinge weak. Spine sl. rubbed; backcover sl. stained.

= Johannes Rach made drawings of Batavia between 1762-1783.

AND 5 others, incl. 1 duplicate, i.a. NEDERLAND TE PARIJS 1931. Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de internationale koloniale tentoonstelling. Ed. H.H. Zeijlstra (Parijs, ±1931, num. ills., later cl. w. orig. frontwr. laid down, 4to) and B. BROMMER a.o., Semarang, beeld van een stad (Purmerend, 1995, num. (col.) ills., orig. boards w. dustwr., 4to. Fine).

€ (50-70) 50
77 842 Maijer L Th 77 842 Maijer L Th
77/ 842 Maijer, L.Th. De Javaan, als mensch en als lid van het javaansche huisgezin. Batavia and Solo, Albrecht & Rusche, 1894, (4),III,(1),II,III,(3),262p., orig. printed boards.

- Sl. browned. Covers soiled and w. wormholes. = Rouffaer/ Muller I, p.15/16.

Pigeaud, Th. Javaanse Volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.

Batavia, Volkslectuur, 1938, 545p., 125 (mounted col.) ills. on 45 plates, orig. cl., 4to. - AND 7 others in 10 vols., i.a. M.T.H. PERELAER, Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië (Leyden, 1888, 1 (of 2) vols., chromolithogr. plates, orig. gilt cl., large 4to. Poor binding); L.H.C. HORSTING, Uit het land van Kruyt. Wat Midden-Celebes ons Hollanders leeren kan (Bandung, 1933, ills., orig. cl.).

€ (100-150) 180
77/843 Maps and plans Kaart van Java en Madoera 77/843 Maps and plans Kaart van Java en Madoera
77/843 Maps and plans Kaart van Java en Madoera 77/843 Maps and plans Kaart van Java en Madoera
77/ 843 [Maps and plans]. "Kaart van Java en Madoera". Col. lithogr. map printed by E. DE GEEST, mounted in 32 sections on fold. linen (total size ±41x123 cm.), Amst., Seyffardt, 1896, orig. giltlettered blindst. cl., sm. 8vo.

- Spine sl. sunned.

= Nice detailed map of Java "naar de nieuwste bronnen bewerkt onder toezicht van I. Dornseiffen" (scale 1:950.000) with inset map of "Batavia met de havenwerken" and very sm. inset map of Bali.

ADDED: a fold. col. map of the Pacific, "Kompas van het Verre Oosten" (The Hague, ±1930).

€ (100-150) 100
77/844 Maps and plans Makasser en Omstreken 77/844 Maps and plans Makasser en Omstreken
77/844 Maps and plans Makasser en Omstreken 77/844 Maps and plans Makasser en Omstreken
77/844 Maps and plans Makasser en Omstreken 77/844 Maps and plans Makasser en Omstreken
77/ 844 [Maps and plans]. "Makasser en Omstreken". Col. lithogr. plan on 2 sheets, both ±83,5x70 cm., Batavia, Topographische Inrichting, 1916.

- Both sheets w. some closed holes (mostly in blank area). = Rare, detailed plan (scale 1:5.000).

"Plattegrond van Batavia". Col. plan, 81x51 cm. (incl. caption/ legend), (Batavia), G. Kolff & Co., n.d. (±1940).

- Laid down on flexible metal plate.

AND 1 other, smaller sized plan of Makasar (1922). - ADDED: a col. lithogr. map "Trichinopoly" of South-Eastern India and Northern Ceylon (1917).

€ (80-100) 120
77/845 Maps and plans Nieuwe Kaart van het Oostelykste Deel der Weereld dienende tot Aanwyzing van de Scheepstogten der Nederlanderen naar Oostindië 77/845 Maps and plans Nieuwe Kaart van het Oostelykste Deel der Weereld dienende tot Aanwyzing van de Scheepstogten der Nederlanderen naar Oostindië
77/ 845 [Maps and plans]. "Nieuwe Kaart van het Oostelykste Deel der Weereld, dienende tot Aanwyzing van de Scheepstogten der Nederlanderen naar Oostindië". Handcol. engr. map, 32x36 cm., Amst., I. Tirion, 1755, framed.

- A few faded white spots in right margin.

€ (70-90)
77 846 Medicine Kleiweg de Zwaan J P 77 846 Medicine Kleiweg de Zwaan J P
77/ 846 [Medicine]. Kleiweg de Zwaan, J.P. Die Heilkunde der Niasser. The Hague, Martinus Nijhoff, 1913, VII,(1),292p., frontisp., fold. map, orig. gilttlettered cl.

- Owner's stamp on title-p. Covers foxed. = First and only edition.

Schoute, D. De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië. Amst., J.H. de Bussy, 1929, (2),347,(1)p., orig. cl.

- A few sm. wormholes in covers.

AND 4 others, i.a. INDISCHE VERGIFTRAPPORTEN. Introd. H. Wefers Bettink. Ed. M. Greshoff (The Hague, 1914, 3rd rev. ed., orig. wr. Backwr. loose) and D.H. ARENDS, De belangrijkste Inlandsche vergiften van Nederlandsch Oost-Indië (Amst., 1927, col. frontisp., monochr. plates, orig. wr. Spine-ends worn).

€ (50-70)
77 847 Militaria Kepper G L 77 847 Militaria Kepper G L
77/ 847 [Militaria]. Kepper, G.L. Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indisch leger. The Hague, M.M. Couvée, (1901), 506,IVp., maps, plates/ ills. by J.P. DE VEER, contemp. cl., 4to.

- Htitle and title-p. soiled and w. closed tears; occas. sl. foxed. Backstrip loose (reattached).

= Rouffaer/ Muller p.49; De Buck 5201.

Zentgraaff, H.C. Atjeh. Batavia, De Unie, n.d. (1938), 2nd ed., (8),302,(3)p., num. (photogr.) ills., orig. pict. boards, 4to. - AND 3 others, i.a. F. WITKAMP a.o. (ed.), Gedenkboek van het K.N.I.L. (n.pl., 1961, ills., orig. gilt cl. w. dustwr.).

€ (60-80)
77 848 New Guinea Klein W C ed 77 848 New Guinea Klein W C ed
77/ 848 [New Guinea]. Klein, W.C. (ed.). Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea. The Hague, Staatdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1953-1954, 3 vols., XIV,491; VII,(1),470; VIII,600p., 3 (of 4) fold. maps (1x col.) loose in rear pockets of vol. 1 and 3, num. other (fold.) maps., plates and tables, orig. unif. gilt cl., 4to.

- Lacks one of the loosely inserted maps.

Nederlands Nieuw-Guinea. Year 1953-1961. N.pl., Stichting het Nationaal Nieuw-Guinea Comité, 1953-1961, 9 parts in 4 vols., ills., contemp. unif. rexine w. orig. frontwr. laid down. - AND 3 others, i.a. J.L.R. HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid (The Hague, 1990, ills., orig. wr.).

€ (60-80) 100
77 849 New Guinea Lorentz H A 77 849 New Guinea Lorentz H A
77/ 849 [New Guinea]. Lorentz, H.A. Eenige maanden onder de Papoea's. Leyden, E.J. Brill, 1905, VIII,310p., fold. map, num. plates and ills., orig. gilt dec. cl.

- Sm. stain on backcover.

Idem. Zwarte Menschen - Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea. Ibid., idem, 1913, XII,262p., loosely inserted fold. map, num. plates/ ills., orig. giltlettered cl.

- Backstrip sl. faded; frontcover very vaguely waterst.

€ (50-70) 60
77/850 New Guinea Lot of 24 miscell works and typescript documents concerning the decolonisation 77/850 New Guinea Lot of 24 miscell works and typescript documents concerning the decolonisation
77/ 850 [New Guinea]. Lot of 24 miscell. works and (typescript) documents concerning the decolonisation, Dutch and Papoean language, 1950-1975.

- A few documents w. ruststains due to paperclips and sl. frayed margins; sl. yellowed.

= Interesting collection comprising i.a. a document dated December 21st 1950 with an official statement by the "Vereniging Nederland-Indonesië": "Onze conclusie is daarom, dat nòch het prestige-argument, nòch het koloniale motief, nòch het argument van de culturele zaak, nòch het etnologische argument, nòch deze tezamen, in staat zijn, een aannemelijke verklaring te leveren voor de Nederlandse politiek ten aanzien van Nieuwe Guinea"; a letter by Gerard van Hout, dated 1975, with essay attached by the same (dated 1954): "Het land Nieuw Guinea, het land van de Papoea, is zo ongastvrij en zo ondoordringbaar, dat betrekkelijk weinig Europeanen de perieferie hebben doorbroken, of zich voor langere tijd waagden in het mysterieuze duister van de zwarte oerwouden"; an ANP press release (11 lvs.) and 17 issues of Triton, a Papoean magazine (1959-1960).

€ (60-80) 130
77 851 Paulides H Hammann P E M 77 851 Paulides H Hammann P E M
77/ 851 [Paulides, H.]. Hammann, P.E.M. Hendrik Paulides. Schilder en verteller. Singapore/ Haarlem, Photo Asia/ Hammann Fine Art, 1997, 176p., num. (col.) ills., orig. cl. w. mounted col. plate on frontcover, large sq. 4to.
€ (50-70) 50
77 852 Photography Merrillees S 77 852 Photography Merrillees S
77/ 852 [Photography]. Merrillees, S. Batavia in Nineteenth Century Photographs. Richmond, Curzon, 2000, 282p., plans, 154 (tinted) photogr. ills., orig. cl. w. dustwr., 4to.

= Impressive survey of photographs of Batavia, with extensive background documentation on photographers, locations, history and architecture.

Toekang Potret. 100 Years of photography in the Dutch Indies 1839-1939. Amst./ Rott., Fragment/ Mus. voor Volkenkunde, 1989, 192p., num. ills., orig. wr., 4to. - AND 5 others, i.a. L'EMPIRE BRÉSILIEN ET SES PHOTOGRAPHES (...) (Paris, 2005, num. ills., orig. wr., 4to) and B. DEWITZ, An den süßen Ufern Asiens. Ägypten - Palästina - Osmanisches Reich. Reiseziele des 19. Jahrhunderts in frühen Photographien (Cologne, 1988, num. ills., loosely inserted panorama, orig. wr., 4to).

€ (60-80) 60
77 853 Prevost d'Exiles A F 77 853 Prevost d'Exiles A F
77 853 Prevost d'Exiles A F 77 853 Prevost d'Exiles A F
77 853 Prevost d'Exiles A F 77 853 Prevost d'Exiles A F
77/ 853 Prevost d'Exiles, A.F. Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan (...). Vol. XX. Leven der Gouverneurs Generaal van Nederlands India. Amst., J. Roman a.o., 1765, vol. 20 only (of 21), (4),409,(3)p., 12 mainly fold. plates, without binding, 4to.

- Contents sl. dogeared; title-p. soiled and dam.; map yellowed; all fold. views fine. Lacks most of binding.

= Rouffaer/ Muller p.600; Tiele 103. First edition of the Dutch translation.

€ (100-150) 100
77 854 Prints and drawings Anonymous early 19th cent 77 854 Prints and drawings Anonymous early 19th cent
77 854 Prints and drawings Anonymous early 19th cent 77 854 Prints and drawings Anonymous early 19th cent
77/ 854 [Prints and drawings]. Anonymous (early 19th cent.). "Doro, residence Peccalongqang, Java."/ "Doro". Two drawings, pen and ink and watercolour, both 17,5x24 cm., tipped onto mounts, both w. title in contemp. pen and ink on mount.

- Vague stain in left margin of second drawing.

€ (150-250) 150
77 855 Prints and drawings Anonymous early 20th cent 77 855 Prints and drawings Anonymous early 20th cent
77/ 855 [Prints and drawings]. Anonymous (early 20th cent.). (Flowers and branches, against the background of the bark of a tree). Intarsia panel, 47x34,5 cm., framed.
€ (80-100)
77 856 Prints and drawings Arinata D W ? 20th cent 77 856 Prints and drawings Arinata D W ? 20th cent
77/ 856 [Prints and drawings]. Arinata, D.W.(?) (20th cent.). (Balinese rituals with monsters and spirits). Lot of 8 drawings, pen and black ink and watercolour, from 8x5 to 20x15 cm., 1x signed and "Bali" in white gouache, together tipped onto one mount.

= Attractive series of drawings.

€ (60-80)
77 857 Prints and drawings Kobell junior H 1751 1779 77 857 Prints and drawings Kobell junior H 1751 1779
77/ 857 [Prints and drawings]. Kobell junior, H. (1751-1779). "Het Gouvernement te Batavia." "De markt te Batavia." "'t Kasteel te Batavia." "De Diestpoort te Batavia". Four engr. views by M. SALLIETH, each 8,5x19,7 cm., all with engr. caption and date "1779" below image.

- All sl. yellowed.

€ (100-150)
77 858 Prints and drawings Monogrammist 'M C ' first half 20th cent 77 858 Prints and drawings Monogrammist 'M C ' first half 20th cent
77 858 Prints and drawings Monogrammist 'M C ' first half 20th cent 77 858 Prints and drawings Monogrammist 'M C ' first half 20th cent
77/ 858 [Prints and drawings]. Monogrammist "M.C." (first half 20th cent.). "Hindoekind". Drawing, watercolour and pencil, 19,1x13 cm., monogrammed and titled in upper right corner, laid down on mount. - AND 9 miscellaneous prints, i.a. H. VON ESSEN, Het gelaat in de bergen (17,8x13,4 cm., signed and "No.9" in pencil and signed and dated "N. 4-8-22" in the plate, titled by the artist (?) in ballpoint on verso. Sl. yellowed), A. AFFANDI (2 col. lithographs, 1x signed), ONG KIAN BIE (View of Pasir Putih (East Java)) (large photograph, w. "Studio Malang" stamp on verso), and incl. 3 col. offset caricatural portraits by ? (signature illegible) i.a. of Dr. G.K.Th.F. Baermann (inventor of the Baermann Technique for the extraction of larval roundworms).
€ (50-70) 50
77/859 Prints and drawings Ein Prospect der Insul Edam dreij und ein drittel Meil von Batavia gelegen 77/859 Prints and drawings Ein Prospect der Insul Edam dreij und ein drittel Meil von Batavia gelegen
77/ 859 [Prints and drawings]. "Ein Prospect der Insul Edam dreij und ein drittel Meil von Batavia gelegen". Etched view by A. HOFFER after J.W. HEYDT, 23x26 cm., dated 1739.

= From J.W. HEYDT, Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien (Wilhelmsdorf, 1744). The island Pulau Damar near Djakarta was called Edam by the Dutch East Indies Company. It was used as a penal island, but in 1690 the ownership went to Johannes Camphuys when he retired as governor-general of the VOC.

€ (50-70) 60