1147 - 1283     DUTCH LITERATURE (including AUTOGRAPHS)

Page 7 of 7 Results 121 - 137 of 137
77 1267 Roland Holst A 77 1267 Roland Holst A
77/1267 Roland Holst, A. Tegen de wereld. The Hague, A.A.M. Stols, 1947, 1st ed., 43,(2)p., 1 plate, orig. cl. w. dustwr.

- Partly sl. yellowed.

= Van Dijk 777. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to the composer Matthijs Vermeulen: "Aan Thijs van Jany. De ziel erkent uit zelfbehoud maar twee gegevens: het eeuwige (het goud), het ogenblik (het zout) des levens. - Bergen N.-H. 23.I.'48."

Idem. De twee planeten. Amst./ Kaapstad, A.A. Balkema, 1947, 1st ed., 42,(1)p., printed in 250 copies, orig. wr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Aan Thijs, voor het geval dat er in zijn heelal nog plaats is voor deze 2 bezeten planeten - van Jany. Bergen N.-H. 23.I.'48."

Idem. Onder koude wolken. The Hague, Bert Bakker/ Daamen, 1962, 1st ed., 30p., printed in 2500 copies, orig. cl. w. (sl. dam. and discol.) dustwr.

= With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "voor Thijs, die model zat voor "Tweegesprek III" - p.12 - van Jany. Bergen N.-H. nov.23.'62."

AND 5 others by the same, mainly first editions, all w. AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to the same (1x to the widow and daughter of Matthijs Vermeulen).

€ (150-250) 300
noimage
77/1268 Roland Holst, A. Van erts tot arend. N.pl., 1947, 1st ed., 21,(3)p., printed in black and green in 250 numb. copies, orig. wr.

- Foxed (incl. wr.). Foot of spine sl. dam.; two sm. tears in lower blank margin frontwr.; wr. partly browned.

= Kentaurdruck 8. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to the composer Matthijs Vermeulen: "Matthijs, in optimisme zoo voortvarend/ schrijvend als ik in pessimisme schrijf, / wees vast en zeker, dat ik ben en blijf/ je vriend van erts tot arend. - Jany. Bergen N.-H./ 23.I.'48."

Idem. Een winterdageraad. N.pl. (Utr.), De Bezige Bij, n.d. (1945), 2nd ed., (6)p., printed "in het verborgene" in 1250 copies, orig. wr.

- Sl. foxed (incl. wr.).

= De Jong 704, note: "Een 2e druk verscheen in 1945 na de bevrijding (...)". With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION: "Thijs van Jany. Laren. N.H. 4.IX.'45."

AND 2 others similar, both w. AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION to the same.

€ (100-150) 100
77 1269 Roland Holst H  ed 77 1269 Roland Holst H ed
77 1269 Roland Holst H  ed 77 1269 Roland Holst H ed
77/1269 Roland Holst, H. (ed.) Tijdsignalen. Bloemlezing uit moderne revolutionnaire poëzie van Jan W. Jacobs, Jef Last, Freek van Leeuwen en Garmt Stuiveling. Amst., Ontwikkeling, 1929, 112p., 4 woodcuts and orig. clothbacked boards w. dustwr. by J. VAN HELL.

- Bookplate on first free endpaper. Dustwr. sl. dam./ foxed/ stained. Otherwise fine. = De Cort TI 4.

Löb, K. (Boeken)balboekje. Boekenbal-impressies van een tekenaar. Epe, drukkerij Hooiberg, 1965, (20)p., 10 (double-p.) ills., limited numb. copy, orig. wr. by K. LÖB. Grafische almanak voor het jaar 1934. Rott., W.L. & J. Brusse, n.d. (1933), 45p., woodcuts and orig. wr. by W.J. ROZENDAAL, typography S.H. DE ROOS, printed in 300 numb. copies (200), sm. 8vo.

- Bookblock loose; bookplate on htitle. Wr. foxed. = Signed by the illustrator.

AND 15 others similar in 16 vols.

€ (60-80) 60
77 1270 Schierbeek B 77 1270 Schierbeek B
77 1270 Schierbeek B 77 1270 Schierbeek B
77 1270 Schierbeek B 77 1270 Schierbeek B
77/1270 Schierbeek, B. De Boom. De rustige boom. Silkscreen poem, 1 leaf, recto only, 50x65 cm., signed dedication in black pen: "Voor Rina vriendschappelijk. Van Bert Schierbeek 22-6-93 A'dam". - AND 8 other leaves w. poems by Remco Campert and Kathleen Raine.
€ (40-60) 60
noimage
77/1271 CANCELLED
77 1272 Terborgh F C 77 1272 Terborgh F C
77/1272 Terborgh, F.C. AUTOGRAPH QUOTATION, pen and blue ink, 1 leaflet (10,5x14,8 cm., recto only), (later?) dated "13.X.1935." and w. caption "Het Gezicht van Peñafiel/ Hoofdst. II"

= "... kinderen roepen er en geven mijn tekens; hun stemmen dringen duidelijk tot mij, maar hun woorden zijn niet te verstaan."

AND 3 col. photogr. portraits, 12,5x8,8 cm. (or vice versa), 2x w. autogr. date "voorjaar 1980" in pen and blue ink on verso.

€ (40-60) 70
77 1273 Terborgh F C 77 1273 Terborgh F C
77/1273 Terborgh, F.C. Het gezicht van Peñafiel. Curaçao, De Stoep, 1945, 1st ed., 57,(2)p., printed in black and red, orig. wr., 4to.

- Wr. sl. yellowed along margins; otherwise fine. = De Stoep, Tweede serie No.5. Rare.

ADDED: IDEM, "Over bezit" - IN: De Stoep, Nederlands periodiek, Tweede serie No.3, p.13-14 (ibid., idem, (1944), 56p., orig. wr., 4to).

€ (30-50) 60
77 1274 Terborgh F C 77 1274 Terborgh F C
77/1274 Terborgh, F.C. Kusten. Zandvoort, Eliance Pers, 1973, 14,(2)p., printed in 50 numb. copies (30), orig. wr.Idem. In memoriam. Ibid., idem, 1971, 12,(3)p., printed in 50 numb. copies, orig. wr.

= Eliance-reeks 14 and 22.

Idem. El gran cañon. Utr., Stichting De Roos, 1965, 27,(2)p., 6 lithogr. plates by JENNY DALENOORD, typogr. by JAN KUIPER, printed in 175 numb. copies, orig. cl., 4to (backstrip sl. sunned). Idem. Het gezicht van Peñafiel. Curaçao, De Stoep, 1945, 1st ed., 57,(2)p., printed in black and red, orig. wr., 4to.

- Wr. partly browned/ discol. = De Stoep, Tweede serie No.5. Rare.

€ (80-100) 80
77 1275 Terborgh F C 77 1275 Terborgh F C
77 1275 Terborgh F C 77 1275 Terborgh F C
77/1275 Terborgh, F.C. Padroëns. Buenos Aires, n.publ., 1958, 1st ed., printed in 100 numb. copies, orig. wr., 4to.

- Wrappers sl. soiled, partly sl. yellowed and sl. worn along margins; top of spine worn. Good copy.

= Rare.

€ (100-150) 160
77 1276 Terborgh F C 77 1276 Terborgh F C
77 1276 Terborgh F C 77 1276 Terborgh F C
77/1276 Terborgh, F.C. Le petit chateau. Beijing, the author, 1940, 1st ed., 28,(2)p., printed in 100 numb. copies "op de pers der Paters Lazaristen te Peking", orig. wr.

- Fine copy. = Rare.

€ (100-150) 170
77 1277 Terborgh F C  Assche P van 1879 1974 77 1277 Terborgh F C Assche P van 1879 1974
77/1277 [Terborgh, F.C.]. Assche, P. van (1879-1974). De Condottiere. Painting, gouache and pastel/ crayon on board, 42,5x36 cm., signed "Petrus van Assche", orig. frame (verso w. label "DES CADRES/ L. Bourbon/ (...) Paris").

- Frame with a few sm. imperfections.

= The original painting that inspired Terborgh to write the story De Condottiere: "ÉWe maken nu weer een grote sprong: van 1916 ga ik naar 1937. Ik zit in St. Jean-de-Luz, tijdens de Spaanse burgeroorlog, en vind in de Nieuwe Rotterdamse Courant een verslag van een tentoonstelling in Brussel van een zekere Petrus van Assche, een schilder. Bij deze bespreking is een van zijn schilderijen afgebeeld, genaamd De Condottiere. Ik ben dusdanig onder de indruk van de evocatie van deze Vlaming, dat ik onmiddellijk naar Brussel schrijf, het schilderij koop, dat veertien dagen later bij mij, keurig door de post bezorgd, op tafel in St Jean-de-Luz lag. Dat kon nog in dat akelige Europa van voor de oorlog! Het heeft niet lang geduurd of ik had het antwoord op wat van Assche had willen zeggen. De verklaring van wat Petrus van Assche gevoceerd had, is door mij gegeven in het korte verhaal De Condottiere, opgenomen in mijn eerste bundel. Het is geschreven in een namiddag zonder enige moeite, want wat hebben we hier: we hebben aan de ene kant de schepping van een Vlaming en daarop de onmiddellijke reactie van een noorderling. Dus een gelijkgerichte belangstelling, een gelijkgericht denken, in zekere mate een gelijke gevoelswereld. Ik heb dat nooit vergeten." (F.C. Terborgh in H.C. TEN BERGHE, Een schrijver als grenskozak - F.C. Terborgh over zichzelf en zijn werk (Amst., 1977).

The painting came in the possesion of the present owner through the journalist Giacomo Antonini, a friend of Terborgh, who wrote about art and literature for i.a. Het Vaderland, Groot Nederland, Forum and NRC. In "Een charmante Einzelgänger", his recollections on occasion of the passing of Terborgh, published in NRC Handelsblad of 3 July 1981, he wrote: "(...) Toen hij in Peking gestationeerd zou worden, kwam hij op weg naar Nederland vanuit Spanje met MarguŽrite door Parijs. Hij had een schilderij bij zich van een Vlaamse schilder dat hij had gekocht na een foto ervan in een krant gezien te hebben. Hij had het uit Brussel laten komen omdat het een diepe indruk op hem gemaakt had. Elke dag ernaar kijken bracht hem er toe zijn korte verhaal De Condottiere te schrijven. Het stelt een eenzame ruiter voor op woest strand. Daar hij er zo op gesteld was, wilde hij het ingelijst hebben, zodat we samen naar een lijstenmaker op de Boulevard Raspail gingen. Maar toen we een paar dagen later - juist voor zijn vertrek - het gingen afhalen, zei de lijstenmaker dat hij geen tijd had gehad en dat het pas over ongeveer drie weken klaar zou zijn. Terborgh betaalde de kosten en wij spraken af dat, daar hij al met Buitenlandse Zaken in Den Haag had geregeld dat ik zijn twee zoontjes (ik ben de peetvader van zijn jongste zoon) later in het jaar naar Peking zou vergezellen, als hij en MarguŽrite na een verblijf op Java daar al zouden zijn, ik het schilderij mee zou brengen naar Peking. Een paar weken later viel Hitler Tsjecho-Slowakije binnen en vanwege het oorlogsgevaar ging ik nooit naar PekingÉ Kort na het einde van de oorlog werd hij tot gezant benoemd in Warschau en op weg daarheen kwam hij langs Parijs en zagen we elkaar voor het eerst sinds 1938. Ik liet hem het schilderij, dat in onze eetkamer hing, zien en zei tot hem: Hier is je schilderij. Eindelijk kun je het meenemen. Hij bekeek het intens en zei na een poosje: Nee, beste vriend, het schilderij is al die tijd hier geweest en het moet hier blijven. Het is nu van jou en je moet het houden als een blijk van onze vriendschap. En zo gebeurde het. Het hangt nu in mijn studeerkamer." SEE ILLUSTRATION PLATE XXXVIII.

WITH: F.C. TERBORGH, 'De Condottiere' (IN: De Fakkel, year 1 (1941), no.7, p.537-539, orig. wr. Backstrip sl. worn).

€ (500-700) 650
77 1278 Terborgh F C  Raviez S  1942 2017 77 1278 Terborgh F C Raviez S 1942 2017
77/1278 [Terborgh, F.C.]. Raviez, S. (1942-2017). Lot of 23 negatives and 10 colour slides, all showing F.C. Terborgh in and around his house in Portugal. - WITH: 35 black and white prints of the negatives (±12,7x18,8 cm. (20x) and 29,6x20,9 cm. (15x), or vice versa; 3x w. the photographer's stamp on verso and 8x w. his name and tel. no. in ballpont) and 10 colour prints of the slides (25,2x20,2 cm.).

= Photographs taken as illustration to an interview by Jan Brokken for the Haagse Post (a copy of the issue with the published interview included in the lot).

€ (300-500) 300
77 1279 Verwey A 77 1279 Verwey A
77 1279 Verwey A 77 1279 Verwey A
77 1279 Verwey A 77 1279 Verwey A
77/1279 Verwey, A. Aarde. Gedichten. Amst., Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1896, 1st ed., (6),132p., orig. dec. green cl. by L.W.R. WENCKEBACH, t.e.g.

- Uncut copy w. a few lvs. unopened; owner's entry on first blank; last textleaf sl. stained. Backstrip faded. Otherwise fine.

= Braches 2480.

Eeden, F. van. De kleine Johannes. The Hague, Mouton & Co., 1896, 4th ed., (6),192,(3)p., tinted lithgr. frontisp. portrait and orig. dec. grey cl. by J. VETH.

- Hinges weak/ broken; owner's entry on htitle; some offsetting from frontisp. on title-p.; occas. sl. stained. Binding sl. worn along extremities.

= Braches 2277.

AND 5 others similar.

€ (80-100)
77 1280 Vestdijk S 77 1280 Vestdijk S
77/1280 Vestdijk, S. Het schuldprobleem bij Dostojewski. Bussum, Bayard Pers, 1945, 23,(1)p., orig. wr.

- Some foxing at the beginning. Frontwr. waterst. = One of 50 numb. and SIGNED copies.

AND 11 others publ. by the same, i.a. M. COUTINHO, De redding van Robert Fentener (1946, orig. wr. With AUTOGRAPH SIGNED DEDICATION on first blank) and incl. works by J. LAST, A. MARJA, J. DEN HAAN, L. BOEKRAAD and M. MOK.

€ (40-60) 70
77 1281 Veth C 77 1281 Veth C
77/1281 Veth, C. Parodieën. Eerste - Tweede Reeks. Amst., Elsevier, 1918-1919, 1st ed., 2 vols., 94,(2); 103,(1)p., num. ills., all handcoloured by the author, contemp. unif. giltlettered cl., orig. wr. of both vols. pres.

- Fine copies.

= All illustrations handcol. by the author. Annotation in pen and ink by the owner stating on recto of title-p. "Geïllustreerd door Den Schrijver" and on verso listing the names of the authors that are parodied.

€ (70-90) 80
77 1282 Vinkenoog S  ed  77 1282 Vinkenoog S ed
77/1282 Vinkenoog, S. (ed.). Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus - Remco Campert - Hugo Claus (...). The Hague, A.A.M. Stols, 1951, 1st ed., 104,(3)p., ills. by K. APPEL and CORNEILLE, orig. cl. w. dustwr. by J. ROËDE.

- Dustwr. sl. yellowed. = Slagter 19; Van Dijk 878.

Schierbeek, B. De derde persoon. Amst., De Bezige Bij, 1955, 1st ed., 171,(4)p., ills. and orig. wr. by LUCEBERT.

- Sl. yellowed. Backstrip and backwr. soiled/ stained.

Constant. Paris, exhib. cat. Bibliothèque d'Alexandrie, 1959, (28)p., ills., orig. wr., 4to. - AND 7 others similar.

€ (40-60) 40
77 1283 Voskuil J J 77 1283 Voskuil J J
77/1283 Voskuil, J.J. Het Bureau. Amst., Van Oorschot, 1996-2000, 1st ed., 7 vols., orig. unif. cl. w. dustwr.

- Fine, complete set.

AND 1 other (publ.) by the same: De moeder van Nicolien (1999, 1st ed., orig. cl. w. dustwr.).

€ (120-150) 220
Page 7 of 7