2076 - 2859     OLD and RARE BOOKS

Page 32 of 40 Results 621 - 640 of 784
77 2696 Popular literature 't Bedrogh van de Wereldt op ghedraghen voor een nieuwe jaer aen de ghene Die vande Wereldt verleydt worden 77 2696 Popular literature 't Bedrogh van de Wereldt op ghedraghen voor een nieuwe jaer aen de ghene Die vande Wereldt verleydt worden
77/2696 [Popular literature]. 't Bedrogh van de Wereldt op-ghedraghen voor een nieuwe jaer aen de ghene Die vande Wereldt verleydt worden. Antw., M. Cnobbaert, 1669, 2nd ed., 32p., 2 full-p. engr., contemp. wr., 12mo.

- First leaf and wr. sl. waterst.; one ill. cut short. Sm. ticket on spine.

= Rare, no copies traced. The "transformation" ills. show a man and a woman half dead and half alive.

€ (100-150) 475
77 2697 Popular literature Bosch L van den 77 2697 Popular literature Bosch L van den
77 2697 Popular literature Bosch L van den 77 2697 Popular literature Bosch L van den
77/2697 [Popular literature]. Bosch, L. van den. Treur-toonneel der doorluchtige mannen, of op- en ondergang der Grooten, Vertoont in de Rampzalige Geschiedenissen van Keyzers, Koningen, Prinsen, Vorsten, En andere voorname Personagien. Beginnende met het Roomsche Keizerryk, en vervolgende tot aan 't Jaar 1698. Derde Deel, bevattende de Vyfde en Sesde Afdeeling. Amst., J. ten Hoorn, 1698, 2 parts in 1 vol., (4),331; (4),281[=284]p., 8 engr. plates by J. LUYKEN, contemp. vellum, 4to.

- Owner's entry on first free endpaper; 1 plate w. sm. tear in outer (blank) margin.

= Klaversma/ Hannema 281; Van Eeghen/ Van der Kellen 315; Muller 779; Scheepers II, 961.

€ (60-80) 130
77 2698 Popular literature Bunyan J 77 2698 Popular literature Bunyan J
77 2698 Popular literature Bunyan J 77 2698 Popular literature Bunyan J
77 2698 Popular literature Bunyan J 77 2698 Popular literature Bunyan J
77/2698 [Popular literature]. Bunyan, J. Eens Christinnes Reyze na de eeuwigheyd (...) Vertoonende onder verscheyden aardige zinne-beelden, hoe de vrouw en kinderen van de Christen De gevaarlyke Reyze ook aangevaard, en het gewenschte Land, vergenoegt bereykt hebben. Amst., J. Kannewet, n.d. (±1770), 269,(3)p., 3 woodcut plates (incl. frontisp.), contemp. limp vellum, 12mo.

- Several owner's entries on verso of covers (the earliest dating 1776); sl. dogeared. Backstrip strengthened w. tape.

= Very rare Dutch edition of the separately published second part of The Pilgrim's Progress, written from the wife and children's point of view. Not in the usual reference works and not in the JAP 1990-2020.

AND 1 other: F.L. KERSTEMAN (under pseud. J.C. Ludeman). Kroonwerk; of laatste eeuwbazuin (Arnhem etc., 1788, engr. frontisp., 1 plate, contemp. marbled wr., 4to).

€ (100-150) 150
77 2699 Popular literature Fokke Simonsz A 77 2699 Popular literature Fokke Simonsz A
77/2699 [Popular literature]. Fokke Simonsz., A. Verzameling der werken. Amst., J.C. van Kesteren, 1830-1835, 12 parts in 6 vols., engr. frontisp. portrait, 34 engr. plates by D. VEELWAARD (4x handcol.), later 19th cent. unif. gilt hcl.

- Libr. stamp on title-p. and first free endpaper and/ or htitle; htitles browned. Traces of ticket at foot of spine of all vols.

Hood, Th. Luimige reis langs den rijn. Uit het Engels. Amst., G.J.A. Bijerinck, 1840, VI,338p., woodengr. title-vignette, 12 woodengr. plates, 1 text-ill., contemp. hcl.

- Htitle and frontisp. plate dam; one plate cl. tear in lower blank margin. Corners rubbed. Otherwise fine.

AND 1 other: J. IMMERZEEL JR., Lotgevallen van Balthazar Knoopius. Luimig beschreven door - (Amst., 1842, line-engr. plates by J.G. BENDORP, contemp. boards).

€ (50-70) 50
77 2700 Popular literature Fréville A F J 77 2700 Popular literature Fréville A F J
77 2700 Popular literature Fréville A F J 77 2700 Popular literature Fréville A F J
77/2700 [Popular literature]. Fréville, A.F.J. Levensbeschryvingen van beroemde honden, of merkwaardige voorbeelden van derzelver uitmuntende hoedanigheden. Naar het Fransch. Zutphen, H.C.A. Thieme, 1803, IV,193,(1)p., 5 engr. plates, contemp. marbled boards.

- Sl. yellowed; a few lvs. w some reddish stains. Joints splitting; traces of sello tape at foot of spine.

= Rare Dutch translation (first published in Paris, 1796). Waller 566. At the end a treatise on different species of dogs.

€ (50-70) 90
77 2701 Popular literature Guevare A de 77 2701 Popular literature Guevare A de
77/2701 [Popular literature]. Guevare, A. de. Misprysinge des Hofs, en Vorstelikke Hoogheid. Mitsgaders het Lof der Laagheid en Burgerlikke Staat./ Leyts-man der Hovelingen. Amst., N. Franzen, 1652, 2 parts in 1 vol., 277; 223 [of 225],(5)p., 13 (of 14) plates, woodcut printer's device on title-p. and (diff.) on final page, contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Lacks title and p.1 and 2 of Leytsman; lacks 1 plate; sl. waterstained throughout; bookblock broken and some lvs. loose; bookplate on upper pastedown.

= Muller 581, De Vries 413 and Scheepers I, 487. The first Dutch edition was published in 1613. Very rare.

€ (100-150)
77 2702 Popular literature Heerman F 77 2702 Popular literature Heerman F
77/2702 [Popular literature]. Heerman, F. Guldene annotatien. Verthoonende de Heerelijckste Deughden, Daden, Leeringhen ende Sententien, van de Alder-doorluchtighste ende vermaertste Mannen der Werelt. Amst., J.F. Stam, 1657, 12th ed., (12),680,(10)p., engr. title, contemp. overlapping vellum.

- Bookblock shaken.

= Cf. Muller 383, Scheepers II, 755 and Waller 694. "Weinig Nederlandsche boeken zijn zóó populair geweest als deze bloemlezing van kernspreuken uit de klassieke en nieuwere schrijvers" (Muller).

€ (50-70)
77 2703 Popular literature Heppener H 77 2703 Popular literature Heppener H
77/2703 [Popular literature]. Heppener, H. Raadgevingen bij het aangaan van een huwelijk. Amst., C. de Vries etc. for the Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1821, 127,(1)p., modern hcl., sm. 8vo.

- Very good, unopened copy.

€ (50-70)
77 2704 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na datse lange gescheyden waren ende veele perykkelen geleeden hadden tot den houwelyken staat kwamen Zeer plaizant end77 2704 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na datse lange gescheyden waren ende veele perykkelen geleeden hadden tot den houwelyken staat kwamen Zeer plaizant end
77/2704 [Popular literature]. De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datse lange gescheyden waren, ende veele perykkelen geleeden hadden, tot den houwelyken staat kwamen. Zeer plaizant ende vermakelyk om te leezen. Amst., Erven Vander Putte, 1779, 24p., woodcut vignette on title, 6 woodcut ills.

- Corners sl. dogeared/ dam.; sl. foxed. = Rare ed. Cf. Muller 679.

AND a facs. edition of the same work (Haarlem, 1895, 6 woodcut ills., contemp. wr., sm. 4to).

= Cf. Mateboer 400.

€ (250-350) 250
77 2705 Popular literature Kotzebue A von 77 2705 Popular literature Kotzebue A von
77/2705 [Popular literature]. Kotzebue, A. von. Myne vlucht naar Parijs. Amst., H. van Kesteren, n.d. (1810), 1st and only Dutch ed., VIII,(2),199,(1)p., engr. title-p., 1 plate, contemp. gilt mottled calf, sm. 8vo.

- Later final free endpaper.

= Very rare, no copy traced on the market. Buisman 1142. SEE ILLUSTRATION PLATE CVIII.

€ (70-90) 120
77 2706 Popular literature La Serre J P de 77 2706 Popular literature La Serre J P de
77/2706 [Popular literature]. La Serre, J.P. de. De spiegel die niet vleid, Handelende van de verachtinge der Waereld, en des Doods. Dutch transl. W. Spiring. Amst., J. Krellius, 1709, (16),248p., engr. frontisp. and 4 plates by C. HUIJBERTS, contemp. hcalf.

- Bookplate on first free endpaper; heraldic owner's stamp on title; occas. trifle stained. Upper joint splitting; worn along extremities.

= Waller 1009.

€ (100-150)
77 2707 Popular literature Leti G 77 2707 Popular literature Leti G
77 2707 Popular literature Leti G 77 2707 Popular literature Leti G
77 2707 Popular literature Leti G 77 2707 Popular literature Leti G
77 2707 Popular literature Leti G 77 2707 Popular literature Leti G
77/2707 [Popular literature]. Leti, G. Het Leeven van Sixtus den Vyfden, Paus van Rome. Dutch transl. W. Sewel. Amst., Jansoons van Waesberge, 1722, 4th rev. enl. ed., 2 vols., (18),712,(52); (2),800,(61)p., 7 engr. plates (1x fold.), 2 portraits and 23 ills. (mostly) by J. LUIKEN, contemp. unif. calf, gilt spine w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Vol. 1 lacks frontisp. and 1 leaf repaired w. sellotape; vol. 2 lacks quire Q and bookblock splitting; both vols. owner's stamp on first blank. Boards scuffed along edges; backstrip rubbed and vol. 2 letterpiece worn away.

= From the library of M. BUISMAN J.FZN., with his entry on 1st blank. Van Eeghen/ Van der Kellen 304; Klaversma/ Hannema 851, 854; Scheepers II, 978 (ed. 1702).

€ (50-70) 50
77/2708 Popular literature Het leven van de Alderheylighste ende Aldersuyverste Moeder Godts ende Maget Maria Gedeylt in XXII Capittels Met stichtelijcke Leeringen op elcke verholentheyt des sel77/2708 Popular literature Het leven van de Alderheylighste ende Aldersuyverste Moeder Godts ende Maget Maria Gedeylt in XXII Capittels Met stichtelijcke Leeringen op elcke verholentheyt des sel
77/2708 [Popular literature]. Het leven van de Alderheylighste ende Aldersuyverste Moeder Godts ende Maget Maria, Gedeylt in XXII. Capittels, Met stichtelijcke Leeringen op elcke verholentheyt des selfs. Getrocken uyt verscheyde Schryvers, ende meest uyt d'Oude Vaders, tot het gebruyck der Jonckheyt. Antw., Widow H. Verdussen, ±1710, 9 woodcut ills., 56p., contemp. wr.

- Armorial bookplate and owner's stamps on verso wrappers. Printer's name on title-p. traced w. ballpoint. Library ticket/ sellotape on foot of spine.

= Van Heurck p.111-112.

€ (100-150)
77 2709 Popular literature Het leven van Tyll Uilenspiegel 77 2709 Popular literature Het leven van Tyll Uilenspiegel
77/2709 [Popular literature]. Het leven van Tyll Uilenspiegel. N.pl. ("In Holland"), n.publ., 1790, 2 parts in 1 vol., (2),416p., engr. frontisp. portr., title w. vignette, 6 full-p. plates, 1 ill. and a few woodcut scores, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- First and last few lvs. sl. foxed/ yellowed. Binding rubbed/ worn; top of spine chipped; upper joint splitting.

= Waller 1073; Buisman 1380; Scheepers II, 278; Cat. Tijl Uilenspiegel Wereldburger 32; Hinz 713; cat. The Children's World of Learning 1908: "First and only edition of a satirical treatment of the Ulenspiegel legend". Rare.

€ (80-100) 130
77 2710 Popular literature Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt of de spreekende dooden Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang 77 2710 Popular literature Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt of de spreekende dooden Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang
77/2710 [Popular literature]. Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt; of de spreekende dooden. Bestaande in Redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang (...). Tweehonderd en Elfde - Tweehonderd en Zestiende Zamenkomst (...). Amst., Erven J. Ratelband, 1739, 6 parts in 1 vol. (January-June 1739), 724,(4)p., 6 (4x diff.) engr. frontisp., 1 fold. plate, contemp. blindst. vellum, sm. 8vo.

- Partly waterst. in outer blank margin; stamp on verso first title-p. Traces of paper ticket on spine.

= Interesting fictitious posthumous dialogues of famous people. Contains conversations between i.a. Frederik August II of Poland and Mauritius of Saxony and between Cardinal Radziejowsky of Poland and the Bishop of Strasbourg.

€ (50-70) 50
77 2711 Popular literature Marmontel J F 77 2711 Popular literature Marmontel J F
77/2711 [Popular literature]. Marmontel, J.F. Belisarius. Amst., P. Meijer, 1768, 2nd ed., (32),324,(4 publ. advert.)p., engr. frontisp., 3 plates, contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- (Sl.) waterstained in upper margin throughout; occas. owner's annots.

= Buisman 1557; Scheepers II, 652: "Het verschijnen van deze vertaling verwekte in kerkelijke kringen een storm van verontwaardiging".

(Cradock, H.C.). Anne Grey. Ibid., J.S. Sijbrandi, 1838-1839, 2 parts in 1 vol., (4),327,(3); (2),315p., 2 lithogr. title-p., contemp. gilt hcalf w. green mor. letterpiece.

- Hinges weak; partly waterstained in lower (inner) blank margin; contemp. owner's entry on first blank. Top of spine dam.

AND 2 others similar, i.a. De school voor de vaders/ De verkwister, of de eerlijke bedriegster/ Het gelukkig huwelijk (ibid., 1763-1791, 3 parts in 1 vol., contemp. hroan. Partly waterstained).

€ (70-90) 80
77 2712 Popular literature Martinet J F 77 2712 Popular literature Martinet J F
77/2712 [Popular literature]. Martinet, J.F. Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen. Amst., J. Allart, 1793, 1st ed., (8),546p., modern boards.

- Trifle foxed.

= B. Paasman, J.F. Martinet, p.75-80: "(...) heeft hij in zijn laatste levensjaren nog een aanval tegen de ordeloosheid ondernomen en een boek geschreven waarin hij gedragsregels gebaseerd op Godsdienst en Rede gaf. Hij beschouwde het huisgezin als het belangrijkste element van de samenleving en daarom richtte hij zich tot het huisgezin in een werk dat vooral als een "Conquest of happiness" en voor een deel ook als een "Hoe hoort het eigenlijk" bedoeld was: Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen (1793) (...) Het Huisboek bevat, ter aanmoediging en bestendiging van de orde, huwelijksvoorlichting, de gehele kinderverzorging, onderwijsadviezen, gedragsregels voor jonge mensen die belangstelling in de andere sexe beginnen te tonen, rechten en plichten voor armen en rijken, en troostrijke gedachten voor de ouden van dagen."

€ (50-70)
77 2713 Popular literature Nouvelle ecole publique des finances ou l'art de voler sans aîles par toutes les régions du monde 77 2713 Popular literature Nouvelle ecole publique des finances ou l'art de voler sans aîles par toutes les régions du monde
77/2713 [Popular literature]. Nouvelle ecole publique des finances ou l'art de voler sans aîles par toutes les régions du monde. Paris, Robert de Turc, 1707, 1st ed., (4),274,(6)p., 19th cent. marbled boards, sm. 8vo.

- Bookplate of P.P.C. Lammens on upper pastedown; first few leaves trifle foxed. Corners and spine-ends worn.

= Goldsmiths 4402. A very rare critique on the financiers and taxcollectors, attacking them not only because of their financial misdeeds, but also for their decadence in amatory matters

€ (100-150) 100
77 2714 Popular literature Ribadeneira P and L de la Puente 77 2714 Popular literature Ribadeneira P and L de la Puente
77/2714 [Popular literature]. Ribadeneira, P. and L. de la Puente. Het leven ons heere Jesu-Christi, Gedeylt in dry deelen, Met schoone Leeringen op elke verholentheyd des zelfs. Dutch trans. F.B. Ghent, J. Begyn, ±1763, 56p., 7 woodcut ills., contemp. vellumbacked boards.

- Owner's ticket and bookplate on upper pastedown. Otherwise fine. = Van Heurck p.110-111.

€ (40-60)
77 2715 Popular literature Richardson S 77 2715 Popular literature Richardson S
77/2715 [Popular literature]. (Richardson, S.). Historie van den ridder-baronet Karel Grandison. In een' reeks van gemeenzaame brieven (...). (Dutch transl. J. Stinstra). Harlingen/ Amst., F. van der Plaats/ K. van Tongerlo, 1756-1757, 7 vols., contemp. unif. hcalf w. 2 contrasting letterpieces (1x mor.).

- Occas. sl. foxed/ waterstained. Fine set.

= Waller 1432; De Vries 220; Buisman 1956. The first Dutch translation of this work.

€ (200-300) 200