2076 - 2859     OLD and RARE BOOKS

Page 37 of 40 Results 721 - 740 of 784
77 2796 Theatre Lot of 11 Dutch plays 77 2796 Theatre Lot of 11 Dutch plays
77/2796 [Theatre]. Lot of 11 Dutch plays, published between 1690-1804, 11 vols., various publishers (i.a. by JACOB LESCAILJE and IZAAK DUIM), various contemp. wr., sm. 8vo.

- All vols. usual foxing; some vols. sl. (finger)soiled. All bindings (sl.) rubbed.

= Works by i.a. A. LEEUW, De Toverés Circe (Amst., 1690); (B. HUYDECOPER, Achilles (ibid., 1719); T. ASSELYN, De Stiefvaar. Blyspel (ibid., 1755) and J. VAN DEN VONDEL, Gysbrecht van Aemstel (ibid., 1745).

ADDED: 2 others.

€ (60-80) 120
77 2797 Theology Lot of 20 vols 77 2797 Theology Lot of 20 vols
77/2797 [Theology]. Lot of 20 vols., Dutch, 17th-early 19th cent., various (mostly contemp.) bindings.

- Incl. a few mediocre copies.

= I.a. G. HORNIUS and B. BEKKER, Kerkelyke en Wereldlyke Historie (...) (The Hague, 1696, 4 parts in 1 vol., engr. ills., contemp. vellum); M. HENRY, Schriftuurlyke Catechismus (Middelb./ Amst., 1755, contemp. vellum schoolprize binding of Middelburg); P. SCHOUTEN, Verhandeling (...) ter beantwoording van voorgestelde vraag, welke bewijzen leveren Natuur en Reden op, voor het bestaan van God (...) (Amst., 1786, contemp. calf); I. DE LOYOLA, Geestelycke Oeffeninghen (Antw., 1673, engr. frontisp., plates, contemp. overlapping vellum. Incomplete copy) and J. LEUSDEN, Compendium Biblicum continens, ex 23202 versiculis totius Veteris Testamenti, tantum versiculos 2289 (...) (Utr., 1673, Latin and Hebrew text, contemp. vellum, 12mo).

€ (100-150) 400
noimage
77/2798 [Theology]. Lot of 23 works in 30 vols., all Dutch language, i.a. J. VAN HOOGSTRATEN, De kuisheid, of het leven van de grooten Apostel Paulus, leeraar der Heidenen (Amst., 1712, engr. plates, contemp. vellum, sm. 4to); A. VAN LOO, Algemeyne Onderwysingen met vragen en antwoorden (...) (Ghent, 1714, 2 parts in 1 vol., contemp. gilt panelled calf); HET ROOMSCHE MISBOEK, Volgens het besluit van 't H. Concilie van Trenten (...) (Antw., 1767, engr. plates, contemp. gilt calf); G. DE VILLE-THIERRY, Het leven der Regtveerdige (...) (Ghent, 1728, contemp. gilt calf, 12mo); P. DINANT, De Achtbaarheit van Godts Woort (Rott., 1720, engr. frontisp., contemp. blindst. vellum, sm. 4to) and J. NYLOË, Schriftuurlyke Aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige Schrift verklaart, of uit historien en outheden opgeheldert worden (Leeuw., 1709, 2 parts in 1 vol., engr. plates, contemp. calf, sm. 4to).

- Various (minor) defects.

€ (300-500) 700
77 2799 Thomas à Kempis 77 2799 Thomas à Kempis
77/2799 Thomas à Kempis. Die Alleen-Spraecke Der Zielen met Godt. Louvain, Ian Maes, 1628, (6),135,(5)p., title within woodcut border, 20 woodcut plates by C. VAN SICHEM, 19th giltlettered cent. hcalf, sm. 8vo.

- A few quires at beginning and end waterstained; a few quires loosening. Vellum sl. soiled; new endpapers.

= De Backer 3047.

€ (50-70) 50
77 2800 Thomson J 77 2800 Thomson J
77/2800 Thomson, J. Jahres-Zeiten. German transl. B.H. Brockes. Hamb., C. Herold, 1745, (30),543p., engr. frontisp. and 4 plates by C. FRITZSCH, opposite English and German text, contemp. vellum.

- Partly (sl.) waterst. and yellowed. Sharp dents in backcover and backstrip left by tight string or cord; vellum sl. stained.

= Faber du Faur 1396; Dünnhaupt 31.

€ (150-250) 150
77 2801 Thomson J 77 2801 Thomson J
77 2801 Thomson J 77 2801 Thomson J
77/2801 (Thomson, J.). Les saisons. N.pl., n.publ., n.d. (±1777), 315p., engr. frontisp., 4 plates and 4 vignettes after C. EISEN, engr. by J.-C. BAQUOY, contemp. gilt burgundy, triple gilt fillet lines around borders, inside dentelles, gilt spine w. green mor. letterpiece, 12mo.

= Fine copy. Cohen/ De Ricci 991; Sander 1912; Salomons, Eisen 166. Probably bound by H.-M. CAZIN, cf. Cazin, sa vie et ses éditions, p.69 (https://books.google.nl/books).

€ (60-80) 60
77 2802 Trigland J 77 2802 Trigland J
77/2802 Trigland, J. Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en bekommerlijcke geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver beslissinge, ende aenmerckingen op de kerckelycke historie van Johannes Wtenbogaert. Leyden, A. Wyngaerden, 1650, (12),1161,(16)p., engr. title-vignette, contemp. blindst. vellum, sm. folio.

- Contemp. owner's entry in pen and ink on title "Wilhelmi Goed". Lacks upper portion of backstrip; vellum soiled.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem p.471.

€ (150-250) 160
77 2803 Tuinman C 77 2803 Tuinman C
77 2803 Tuinman C 77 2803 Tuinman C
77/2803 Tuinman, C. Fakkel der Nederduitsche Taale; (...) Om de weetgierige Vaderlanderen hunne Moedertaal te leeren verstaan, door opheldering van den oorsprong en de waare betekening van zeer veele Woorden en Spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn. Leyden/ Middelb., S. Luchtmans/ M. Schryver, 1722/ 1731, 3 parts in 1 vol., (48),504; (16),75,(1); (90),263p., 2 ident. engr. frontisp. by F. VAN BLEYSWYK after H. VAN DER MY, 19th-cent. hroan w. mor. letterpiece, sm. 4to.

- Upper hinge sl. weak; partly waterstained; occas. sl. foxed/ yellowed. Binding sl. worn; upper joint splitting at top of spine; corners bumped.

= Including the third part ("Vervolg") of 1731.

€ (80-100) 80
77 2804 Tuinman C 77 2804 Tuinman C
77 2804 Tuinman C 77 2804 Tuinman C
77/2804 Tuinman, C. De Oorsprong En Uitlegging Van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, Opgeheldert Tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal. Middelb., M. Schryver, 1726/ 1727, 2 vols., (32),374,(58),36,(7); (34),248,(28), 54,(2),16,10,66p., engr. frontisp. by F.H. LA CAVE, 2 title-vignettes, contemp. unif. vellum, sm. 4to.

- Sl. foxed/ yellowed throughout. Traces of shelf ticket on spine; vol. 1 backcover sl. stained. Otherwise fine.

= Important publication explaining the origin and meaning of approximately 1500 Dutch proverbs. The four parts at the end of vol. 2 contain the Dutch translation of the medieval didactic poem Regimen sanitatis Salernitanum, which includes popular meteorological knowledge, forecasts and superstitions.

€ (150-250) 190
77 2805 Tuinman C 77 2805 Tuinman C
77 2805 Tuinman C 77 2805 Tuinman C
77/2805 Tuinman, C. De Oorsprong En Uitlegging Van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden, Opgeheldert Tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal. Middelb., M. Schryver, 1726/ 1727, 2 vols., (32),374,(58),36,(7); (34),248,(28), 54,(2),16,10,66p., engr. frontisp. by F.H. LA CAVE, 2 title-vignettes, contemp. (not unif.) gilt calf w. mor. letterpiece, sm. 4to.

- Both vols. w. owner's entry on first free endpaper; occas. sl. foxed/ stained; vol. 1 sl. yellowed throughout. Both vols. w. joints splitting at top (and foot) of spine.

= Vol. 1 is a large paper copy, warranted by the author. Important publication explaining the origin and meaning of approximately 1500 Dutch proverbs. The four parts at the end of vol. 2 contain the Dutch translation of the medieval didactic poem Regimen sanitatis Salernitanum, which includes popular meteorological knowledge, forecasts and superstitions.

€ (120-150) 140
77 2806 Tuinman C 77 2806 Tuinman C
77 2806 Tuinman C 77 2806 Tuinman C
77/2806 Tuinman, C. Rymlust: behelzende I. Het ongerymde pausdom, met eene rommelzode van paapenheiligdom. II. Uitspannings uitspanning. en III. Rymproeve. Alles tot betoog van de rymrykheid der Nederduitsche taal. Noch een byvoegzel van gedichten. Middelburg, M. Schryver, 1729, (12),403,(1),16p., engr. title-vignette by F. VAN BLEYSWYK, contemp. vellum, sm. 4to.

- Occas. trifle stained; upper hinge weak. Otherwise fine.

= Rare, not in the usual reference works.

Idem. Mengel-stoffe van Veelerlei stichtelijke Gezangen; op Verscheide, zo Oude als Nieuwe, Toonen en Psalm-wijzen. Utr., W. Broedelet, 1709, 2nd enl. ed., (16),387,(11)p., engr. title-vignette, num. woodcut scores, contemp. vellum.

- Occas. trifle stained; sl. wormholed; lower hinge weak. Otherwise fine.

= Rare. Scheurleer, p.91.

€ (200-300) 210
77 2807 Turkey Rykaut = Ricault P 77 2807 Turkey Rykaut = Ricault P
77/2807 [Turkey]. Rykaut (= Ricault, P.). Verhaal Van de tegenwoordige Staat van het Turksche Kaizerryk (...). Dutch transl. J.H. Glazemaker. Amst., A. Wolfgang, 1670, (8),224p., 20 half-p. engr. ills. (incl. 1 duplicate), later (18th cent.) overlapping vellum, 4to.

- Very fine copy. = Tiele 921; Scheepers I, 656. Rare.

€ (300-500) 550
77 2808 Turkey and Poland Salmon T 77 2808 Turkey and Poland Salmon T
77/2808 [Turkey and Poland]. Salmon, T. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren (...). VI. Deel, behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Europisch Turkyen, en van de Grieksche Kerk. Als mede van het Koningryk Polen, en 't Groot-Hertogdom van Litthauwen. Dutch transl. and enl. ed. M. van Goch. Amst., I. Tirion, 1734, 2 parts in 1 vol., (8),316; 326,(14)p., engr. frontisp., 3 fold. maps, 1 fold. plan, 5 (fold.) plates, 2 portraits, contemp. calf w. gilt spine.

- Usual occas. browning/ foxing. Otherwise fine.

= Incl. a panoramic view of Constantinople, a plan of Gdansk and a Polish bear hunting scene.

€ (150-250) 350
77 2809 Utrecht Beka J de and Heda W 77 2809 Utrecht Beka J de and Heda W
77 2809 Utrecht Beka J de and Heda W 77 2809 Utrecht Beka J de and Heda W
77/2809 [Utrecht]. Beka, J. de and Heda, W. De episcopis Ultraiectinis. Ed. A. Buchelius. Acc. Lamb. Hortensii Montforth Secessionum Ultraiectinarum libri, et S.P. Frisii Appendix ad Historiam Ultrajectinam. Utr., J. van Doorn, 1642-1643, 3 parts in 1 vol., (20),191[=173],(15); (4),331,(1),12,(32); (8),180,(32)p., engr. title, fold. map, a few textengrs., contemp. vellum, sm. folio.

- A few lvs. w. sm. wormhole in upper inner margin.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem no.214a; Romein, Geschiedenis der Noord-Nederlandse geschiedschrijving M.E. no.30, p.82-86: "Niet aan zijn waarde als geschiedbron - ofschoon men verkeerd zou doen die (...) te onderschatten - maar aan het literaire karakter van zijn werk dankt Beka, evenals zooveel andere geschiedwerken uit vroeger en later tijd, den schier onmetelijken invloed, dien hij op de latere historiografie in Nederland heeft geoefend (...). Beka zou twee eeuwen lang de kroniek blijven, totdat hij door Heda verouderde en door de Divisie-kroniek verdrongen werd."

€ (50-70) 80
77 2810 Utrecht Biographia Ultrajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter Klaas / Bericht uit het ryk der dooden bevattende een zamenspraak tusschen Mr Hendrik Assuerus Wttewaal 77 2810 Utrecht Biographia Ultrajectina of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter Klaas / Bericht uit het ryk der dooden bevattende een zamenspraak tusschen Mr Hendrik Assuerus Wttewaal
77/2810 [Utrecht]. Biographia Ultrajectina, of Gulde Legende van de Stichtsche Sinter-Klaas./ Bericht uit het ryk der dooden (...) bevattende een zamenspraak tusschen Mr. Hendrik Assuerus Wttewaal (...) en Mr. Bartholomeus de Gruyter (...) en Mr. Jan Frederik Röell (...) om te dienen tot een Byvoegsel van Biographie Ultrajectina./ Waare Oorsprong van het Hoog-Aenzienelyke Israëlitische en in Utrecht Zo zeer gehaet, als by Oranje en deszelvs geheime Raad Neef Wolffenbuttel bemind wordende Pestersche Stamhuis (...) Om te Voegen agter de Biographia Ultrajectina (...). N.pl., "Te Drukkerye, van de Olikoek-Bakker der zeeven dorpen in brand Daar de Schout en secretaris uythangt", 1782, 4 vols., 2x w. woodcut vignette on title-p., without wr.

= Knuttel 20283-20286. Pamphlets on the problematic behaviour of Willem Nicolaas Pesters (nicknamed the "Stichtsche Sinterklaas" because of his nepotism). His behaviour led to a conflict with the patriotist movement in Utrecht.

€ (80-100) 90
77 2811 Utrecht Blondeel V J 77 2811 Utrecht Blondeel V J
77/2811 [Utrecht]. Blondeel, V.J. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen, Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe (...). Utr., H. Besseling, 1757, (2),LII,396,(2 publ. advert.)p., engr. frontisp., 2 fold. maps, 2 fold. plates by A. BLOKHUYSE (1x w. fold. flap), modern cl.

- Occas. trifle yellowed (final leaf worse).

= One plate with a mounted part that can be lifted to reveal the new situation of the church. Nijhoff/ Van Hattum 30; Haitsma Mulier/ Van der Lem 60.

€ (60-80) 60
77 2812 Utrecht Burman K 77 2812 Utrecht Burman K
77 2812 Utrecht Burman K 77 2812 Utrecht Burman K
77/2812 [Utrecht]. Burman, K. Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1402/ 1441/ 1470. en vervolgens voorgevallen. Utr., J.H. Vonk van Lynden, 1750-1758, 3 vols., (38),525,(39); (10),542,(38); XXVI,545,(30)p., engr. frontisp. by J.C. PHILIPS, contemp. unif. hvellum.

- All vols. lack (last) free endpaper; vol. 1 and 2 occas. sl. stained; vol. 3 foxed/ yellowed throughout; vol. 1 one leaf w. later annot. in lower margin. Covers rubbed.

= From the library of C.W. Wagenaar (1860-1942), municipal archivist of Utrecht (his bookplate on upper pastedowns). With annot. by a previous owner on upper pastedowns: "P.J. de Fremerij. Verkogt aan F. van der Capellen te Utrecht in 1821." Bodel Nijenhuis 2288; De Buck 3840; Haitsma Mulier/ Van der Lem 94c.

€ (100-150)
77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi77 2813 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
77/2813 [Utrecht]. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volken (...) vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, elfde/ twaalfde deel, Behelzende eene Beschryving van de Provincie van Utrecht. Amst., (widow) I. Tirion, 1758/ 1772, 2 vols., (8),447,(9); (8),450,(13)p., 2 diff. engr. frontisp., 4 fold. maps, 1 fold. plan, 21 plates (all but 1 fold.) by i.a. J.C. PHILIPS after i.a. J. DE BEYER, contemp. unif. vellum.

- Occas. (sl.) foxed/ yellowed. Otherwise a fine copy.

= Contains folding profiles of Amersfoort, Montfoort, Utrecht and Wijk bij Duurstede.

€ (300-500) 300
77/2814 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi77/2814 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
77/2814 [Utrecht]. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volken (...) vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, elfde/ twaalfde deel, Behelzende eene Beschryving van de Provincie van Utrecht. Amst., (widow) I. Tirion, 1758/ 1772, 2 vols., (8),447,(9); (8),450,(13)p., 2 diff. engr. frontisp., 4 fold. maps, 1 fold. plan, 21 plates (all but one fold.) plates, contemp. blindst. vellum/ contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Usual occas. browning/ foxing; vol. 2 waterstained throughout. Paper over boards vol. "XII" torn off.

€ (200-300)
77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel 77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel
77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel 77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel
77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel 77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel
77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel 77 2815 Utrecht Iets zakelijks voor Utrechts burgeren In vijf stukken met het aanhangzel
77/2815 [Utrecht]. Iets zakelijks voor Utrechts burgeren. In vijf stukken met het aanhangzel. N.pl., n.publ., 1783-1784, 9 parts in 1 vol., 3 diff. engr. title-vignettes, contemp. gilt hcalf w. contrasting mor. letter- and vol. piece.

- Uncut copy; owner's entry on first free endpaper. Covers and edges sl. worn/ rubbed; 3 corners showing.

= Rare series of patriotic pamphlets w. requests of citizens to the mayors and the city council of Utrecht, concerning i.a. the militia, civil rights and the removal of Rijklof Michaël van Goens from the council. Knuttel 20683ff. Cf. N.C.F. van Sas, 'Politiek als leerproces. Het patriottisme in Utrecht, 1783-1787', in: idem, De metamorfose van Nederland (Amst., 2004), p.223ff.

(Ondaatje, P.P.J.Q.). Historiesch verhaal van de onwettige behandeling de provintie, en stad van Utrecht. Aangedaan, in de jaaren 1672, 73, en 74. N.pl., n.publ., 1784, VIII,212p., contemp. wr.

- Uncut copy; occas. sl. stained. Binding worn.

= From the library of Jacob Hooft Graafland (1865-1931), court clerk in Utrecht (his bookplate on verso frontwr.). Rare publication by the Utrecht patriotic leader Quint Ondaatje (1758-1818). Knuttel 20951; Van Doornick II, 578; Bodel Nijenhuis 2302.

ADDED: G. VAN LOON, Beknopte verhandeling van de week- en jaarmarkten, Midsgaders van de kermissen in Holland (Leyden, 1743, contemp. wr.).

€ (80-100) 80