2076 - 2859     OLD and RARE BOOKS

Page 33 of 40 Results 641 - 660 of 784
77 2716 Popular literature Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenis van den Ridder met de Zwaan Die te Nymegen in Gelderland te Scheep kwam by het geleide van eene Zwaan uit den Landen L77 2716 Popular literature Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenis van den Ridder met de Zwaan Die te Nymegen in Gelderland te Scheep kwam by het geleide van eene Zwaan uit den Landen L
77/2716 [Popular literature]. Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenis van den Ridder met de Zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te Scheep kwam, by het geleide van eene Zwaan, uit den Landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amst., B. Koene, n.d. (±1815), (40)p., woodcut vignette on title, 3 half-p. woodcut ills., contemp. plain wr., sm. 4to.

- Browned. Frontwr. and backstrip loose.

= Waller 776; Muller 693; De Vries 140. On Helias, the Knight of the Swan.

€ (40-60) 40
77/2717 Popular literature Een schoone historie van de edele Jan van Parys Koning van Frankryk die door zyn groote Vroomheid Geschiktheid en Subtielheid verkreeg en Trouwde de Dochter van den 77/2717 Popular literature Een schoone historie van de edele Jan van Parys Koning van Frankryk die door zyn groote Vroomheid Geschiktheid en Subtielheid verkreeg en Trouwde de Dochter van den
77/2717 [Popular literature]. Een schoone historie van de edele Jan van Parys, Koning van Frankryk: die, door zyn groote Vroomheid, Geschiktheid en Subtielheid, verkreeg en Trouwde de Dochter van den Koning van Spanjen, dewelke ondertrouwd was met den Koning van Engeland, zeer aangenaam om te lezen. Amst., S. and W. Koene, n.d. (±1800), (48)p., large woodcut ill. on title-p., 7 woodcut ills., contemp. wr., sm. 4to.

- Occas. sl. browned. Frontwr. loose.

= Waller 755; Muller 687; De Vries 130; Buisman sale 912; cat. The Children's World of Learning 1841. The woodcut on the title-p. depicts Frederik Hendrik, Prince of Orange, on his horse, during the siege of Den Bosch.

€ (150-250)
77 2718 Popular literature Een Schoone Historie van de geduldige Helena van Konstantinopolen Een Konings Dochter die 27 Jaren achter Land doolde in groote armoede Brood biddende Zeer aangenaam77 2718 Popular literature Een Schoone Historie van de geduldige Helena van Konstantinopolen Een Konings Dochter die 27 Jaren achter Land doolde in groote armoede Brood biddende Zeer aangenaam
77/2718 [Popular literature]. Een Schoone Historie van de geduldige Helena, van Konstantinopolen; Een Konings Dochter, die 27 Jaren achter Land doolde; in groote armoede Brood biddende. Zeer aangenaam om te Lezen. Deventer, P. de Lange, n.d. (±1840-1848), 24p., woodcut on title-p., contemp. wr., sm. 4to.

- Three lvs. sl. dampstained in inner/ lower margin. = Waller 751; Muller 704.

€ (70-90) 70
77 2719 Popular literature Een Schoone Historie van de twee Gebroeders en vrome Ridders Valentyn en Oursson den Wilden Man Zoonen van Alexander Keyser van Konstantinopolen en Neven van Pipinus Ko77 2719 Popular literature Een Schoone Historie van de twee Gebroeders en vrome Ridders Valentyn en Oursson den Wilden Man Zoonen van Alexander Keyser van Konstantinopolen en Neven van Pipinus Ko
77/2719 [Popular literature]. Een Schoone Historie van de twee Gebroeders en vrome Ridders Valentyn en Oursson den Wilden Man, Zoonen van Alexander Keyser van Konstantinopolen, en Neven van Pipinus Koning van Vrankryk. Antw., J. Thijs, n.d. (±1820), "nieuwen druk", 99,(1)p., woodcut title-vignette, 3 full-p. woodcut ills., later hcl.

- A few lvs. unobtrusively waterstained in upper blank margin; one leaf w. some sm. damages.

= Waller 675. Rare edition.

€ (100-150)
77 2720 Popular literature Stukken van onderscheidenen aard Volksliedjens 77 2720 Popular literature Stukken van onderscheidenen aard Volksliedjens
77/2720 [Popular literature]. Stukken van onderscheidenen aard. Volksliedjens. Amst., H. Keijzer, A. Fokke and C. de Vries for "De Maatschappij tot nut van 't Algemeen", 1790, 4 vols., 24 loosely inserted engr. plates, contemp. unif. wr.

- Occas. sl. dampstained; third vol. waterstained (affecting the plates); 2 vols. w. dam. title-p. All vols. wr. sl. worn.

= Scheurleer p.235.

€ (50-70) 70
77 2721 Popular literature Tempel der Zanggodinnen bevattende zestig tafereelen uit de aêloude Godenleere 77 2721 Popular literature Tempel der Zanggodinnen bevattende zestig tafereelen uit de aêloude Godenleere
77/2721 [Popular literature]. Tempel der Zanggodinnen, bevattende zestig tafereelen uit de aêloude Godenleere. Amst., J.S. van Esveldt-Holtrop, 1808, 2 parts in 1 vol., (2),VI,198; VI,169,(1)p., 60 engr. plates, contemp. gilt hcalf, sm. 8vo.

- Corners and paper over covers sl. worn. Otherwise fine.

= Not in the usual popular literature reference works.

€ (100-150) 100
77 2722 Popular literature Thienen F van 77 2722 Popular literature Thienen F van
77/2722 [Popular literature]. (Thienen, F. van). Den dobbelen Zielentroost ende Vaderlyke Leeringe, Troostelyk voor de godvrugtige Christene Zielen, gestelt by maniere van Saemenspraeke tusschen eenen Vader en zyne Kinderen (...). Ghent, J. Begyn, (1780?), 80p., woodcut title-vignette, later wr., sq. 8vo.

- Browned; paper ticket and bookplate on inside frontwr. = Van Heurck p.166-168.

€ (70-90)
77 2723 Popular literature Tysens G 77 2723 Popular literature Tysens G
77/2723 [Popular literature]. (Tysens, G.). Apollo's Marsdrager, Veylende Alderhande Scherpzinnige en Vermakelyke Snel, Punt, Schimp-, en Mengeldigten: En daar onder De Wetten van het Verkeerspel, de Lof van de Rhynsche Wyn, een t'Samenspraak over de Tabak, &c./ (...) en daar onder De Stoel-storm der Zonnisten, op Groote Vasten-Avonds-Dag. Op Parnas, Valerius Maximus and D. Junius Juvenalis (= prob. Amst., H. Bosch), 1715/ 1717, 1st ed., 2 parts in 1 vol., (8),164,(8 index); (8),192,(8)p., 2 ident. engr. frontisp., 16 (almost) half-p. engrs. by J. GOEREE, contemp. vellum.

- Without the third part (published in 1728). Occas. sl. fingersoiled; lacks both free endpapers; old annot. on upper pastedown; first part a few quires sl. waterstained in upper blank margin; second part 3 index leaves (sl.) waterstained. Vellum duststained.

= Waller 1707; cf. Scheepers I, 268 and Scheurleer p.199; Van der Steur, cat. 25, L3574; Arents 658-A.

€ (100-150) 100
77 2724 Popular literature Villedieu M C Desjardins de 77 2724 Popular literature Villedieu M C Desjardins de
77/2724 [Popular literature]. (Villedieu, M.-C. Desjardins de). Verhaal van 't leven, en de voorvallen van Henriette Sylvie de Moliere. Dutch transl. J.H. Glazemaker. Amst., P. Arentsz., 1672, (4),163,(1)p., 5 engr. plates, 19th cent. marbled boards, sm. 8vo.

- First few leaves browned spot in upper right margin and corner.

= Glazemaker Cat. 120; Buisman 2204 (attributing the novel to A.Th. Perdou de Subligny); Thijssen-Schoute 56 ("Geen ex. in UB Amsterdam"). Very rare Dutch translation of this semi autobiographical work by Marie-Catherine Desjardins de Villedieu (ca. 1640-83), a prolific writer, important for the evolution of the early modern French novel. She was one of the first women to write for a living. SEE ILLUSTRATION PLATE CVIII.

€ (200-300) 600
77 2725 Popular literature Wenzel G J 77 2725 Popular literature Wenzel G J
77/2725 [Popular literature]. Wenzel, G.J. De man, die zijne wereld verstaat, of grondstellingen en regelen van welvoegelijkheid, bevalligheid, goede levensmanieren, beleefdheid en wellevendheid. Amst., W. Brave Jr., n.d. (Gron., W. Wouters, 1818 on frontwr.), (2),12,194p., engr. title w. vignette, orig. printer's wr.

- Hinges split. Wr. rubbed; paper over spine partly worn away/ dam.

= "Naar den zesden Hoogduitschen druk" (title-p.). Waller 1842. Rare.

€ (60-80) 60
77 2726 Popular literature XII bedpredicatiën een werkje voor gehuwde dames om aan zanekende grommende echtgenooten tot Kermis geschenk te worden aangeboden 77 2726 Popular literature XII bedpredicatiën een werkje voor gehuwde dames om aan zanekende grommende echtgenooten tot Kermis geschenk te worden aangeboden
77 2726 Popular literature XII bedpredicatiën een werkje voor gehuwde dames om aan zanekende grommende echtgenooten tot Kermis geschenk te worden aangeboden 77 2726 Popular literature XII bedpredicatiën een werkje voor gehuwde dames om aan zanekende grommende echtgenooten tot Kermis geschenk te worden aangeboden
77/2726 [Popular literature]. XII bedpredicatiën, een werkje voor gehuwde dames, om aan zanekende, grommende echtgenooten tot Kermis-geschenk te worden aangeboden. Amst., H. Thompson, n.d. (1852), 64p., orig. publ. (soiled/ stained/ dam.) wr., sm. 8vo. Nieuw-jaars Wensch en Gift, uitgedeeld aan alle Roomsche Catholyke Vryers en Vrysters, jongmans en jonge dochters, van den Predikstoel voorgedraagen. Ibid., T. Crayenschot, 1776, 53,(3)p., engr. title-vignette.

- Title-p. sl. foxed. Lacks wr.

AND 2 others: S. WHITING, De gedenkschriften eener maag (Sneek, 1854, lithogr. title; wr., sm. 8vo. Lacks backstrip; wr. and several p. loose) and DE PRINCE VLAG, ORANJE BOVEN (Amst. etc., 1784, handcol. engr. title-vignette, fold. plate, modern wr. Plate w. repaired tear; ticket on verso wr. Knuttel 20752).

€ (60-80) 160
77 2727 Portugal Haes F de 77 2727 Portugal Haes F de
77/2727 [Portugal]. Haes, F. de. Het verheerlykte en vernederde Portugal, (...) waer achter gevoegd is eene verzameling van verscheide gedichten. Amst., F. Houttuyn, 1758, (16),248,(8)p., engr. title-vignette by J.C. PHILIPS, 1 fold. engr. map, 1 portrait, 4 textills., contemp. hcalf, 4to.

- Backstrip worn. = Contains an extensive description of the 1755 earthquake in Portugal.

BOUND WITH: Kortebrand, J. Tweede Eeuwgetijde der Rotterdamsche Vrijheit. Rott., R. Arrenberg, 1772, 112p., engr. title-vignette by F. VAN BLEYSWIJK. - AND WITH: Vlieg, C. De val van Adam, in drie boeken; en de Bekeering van Saulus. The Hague, Wed. O. van Thol and Zoon, 1765, VIII,144p., engr. title-vignette by R. VINKELES.

€ (80-100)
77 2728 Portugal Portugallia Sive de Regis Portugalliae Regnis et opibus Commentarius 77 2728 Portugal Portugallia Sive de Regis Portugalliae Regnis et opibus Commentarius
77/2728 [Portugal]. Portugallia Sive de Regis Portugalliae Regnis et opibus Commentarius. Leyden, Ex Officina Elzeviriana [B. and A. Elzevier], 1641, (16),460,(9)p., engr. title, contemp. overlapping vellum, 24mo.

- Bookplate on upper pastedown.

= Willems 525; Rahir 523. "Cette République ne pouvait paraître à une époque plus intéressante. Le révolution de Portugal s'était faite le 1er décembre de l'année précédente (1640), et on en parle dans la préface et même dans le corps de l'ouvrage" (Willems).

€ (60-80) 120
77 2729 Prado J and Villapando J B 77 2729 Prado J and Villapando J B
77 2729 Prado J and Villapando J B 77 2729 Prado J and Villapando J B
77 2729 Prado J and Villapando J B 77 2729 Prado J and Villapando J B
77/2729 Prado, J. and Villapando, J.B. In Ezechielem explanationes et Apparatus Urbis, ac Templi Hierosolymitani. Rome, C. Vulliettus, 1596-1604, 3 vols., XV,(3),360,(6),104; (20),655; XVI,573,(1)p., 3 diff. engr. titles, 28 (fold./ double-p.) engr. plates/ plans, 4 (full-p.) ills., woodcut bird's eye plan in text, several sm. woodcut ills., num. (fold.) letterpress tables (1x printed in red and black), contemp. (almost) unif. calf w. 2 contrasting mor. letterpieces, folio.

- Vol. 3 partly (sl.) waterst. and occas. mouldy; a few scattered library stamps; titles vol. 1 and 2 cut sl. short w. loss of address; several (large) fold. plates strengthened/ restored w. paper. Bindings sl. rubbed; joints splitting.

= Adams 2050; De Backer/ Sommervogel VI, p.1149f. Monumental work containing an elaborate description of Solomon's Temple. SEE ILLUSTRATION PLATE CIX.

€ (1.500-2.500)
77 2730 Prévost d'Exile A F 77 2730 Prévost d'Exile A F
77/2730 (Prévost d'Exile, A.F.). Le Philosophe Anglois, ou histoire de monsieur Cléveland, fils naturel de Cromwel. Rouen, J. Racine, 1785, 8 vols., sl. later unif. gilt hcalf, sm. 8vo.

- Bindings trifle rubbed along extremities.

€ (50-70) 80
77 2731 Prussia Pufendorf S de 77 2731 Prussia Pufendorf S de
77/2731 [Prussia]. Pufendorf, S. de. De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, electoris Brandenburgici. Berlin, J. Schrey/ heirs H.J. Meyer, 1695, 1st ed., (14),1634,(82)p., engr. title and frontisp. portrait by S. BLESENDORFF after resp. M. PROBNER and A. CLERCK, title-vignette and heraldic headpiece, contemp. overlapping vellum, folio.

- First lvs. (incl. frontisp. and title) sl. waterst. in blank margins; title-p. w. weak spot strengthened on verso. Backcover stained. Still a fine copy.

= Pohler IV, p.353. Biography of Friedrich Wilhelm, Elector of Brandenburg, Duke of Prussia. A second ed. was published in 1733.

€ (300-500)
77 2732 Quakers Croese G 77 2732 Quakers Croese G
77/2732 [Quakers]. Croese, G. Historia Quakeriana, sive De vulgò dictis Quakeris, Ab ortu illorum usque ad recèns natum schisma, Libri III. Amst., H. and widow Th. Boom, 1695, (16),582p., contemp. vellum, sm. 8vo.

- Some offsetting from title-p., first and last textleaf; sm. annot. on verso first blank. Covers trifle stained. Otherwise fine.

= First ed. of this important work on the history of the Quakers in The Netherlands and America (i.a. in Virginia and Pennsylvania, Sabin 17583). Graesse II, p.302; Knuttel, Bibl. Kerkgesch., p.77; Sepp, Ned. Kerkgesch., p.424f.

€ (150-250)
77 2733 Racine J 77 2733 Racine J
77 2733 Racine J 77 2733 Racine J
77/2733 Racine, J. Oeuvres. London, J. Tonson & J. Watts, 1723, 2 vols., (16),440; (4),488p., engr. portrait after G. VERTUE, engr. frontisp. and 12 plates after L. CHÉRON, woodengr. head- and tailpieces, contemp. unif. gilt calf, triple fillet line around borders, gilt spine w. 2 contrasting mor. letterpieces, 4to.

- Both vols. plates (sl.) yellowed; endpapers loose; vol.2 one leaf dam. (repaired). Both vols. covers loose(ning); bindings worn/ dam.

= Cohen-De Ricci 844-845.

€ (100-150) 100
77 2734 Raemond F de 77 2734 Raemond F de
77 2734 Raemond F de 77 2734 Raemond F de
77/2734 Raemond, F. de. L'Histoire de la naissance, progrez et decadence de l'heresie de ce siecle. Paris, C. Chastellain, 1610, (24),1065,(31)p., engr. portrait of the author by C. DE MALLERY, contemp. vellum, 4o.

- (Erased and partly torn out) owner's entries on title-p. Lacks vellum ties.

€ (200-300)
77 2735 Raffles T S 77 2735 Raffles T S
77 2735 Raffles T S 77 2735 Raffles T S
77 2735 Raffles T S 77 2735 Raffles T S
77 2735 Raffles T S 77 2735 Raffles T S
77 2735 Raffles T S 77 2735 Raffles T S
77 2735 Raffles T S 77 2735 Raffles T S
77/2735 Raffles, T.S. The History of Java. London, Black, Parbury and Allen ("Booksellers to the Hon. East-India Company"), 1817, 1st ed., 2 vols., XLVIII,479; VIII,288,(4),CCLX,(1 advert.)p., large fold. handcol. map of Java, 9 handcol. aquatint costume plates and one handcol. plate of a Papuan boy and 55 monochrome (line/ softground) etched plates, engr. vignettes, fold. tables, contemp. unif. full green mor. by J. MACKENZIE w. red mor. gilt inlay cornerpieces, gilt tooled ornaments and richly gilt border on both covers, spine w. sixrichyl gilt compartments, 4x w. repeated central ornament w. red mor. inlay and 2 contrasting mor. letterpieces, gilt boardedges, gilt inside dentelles, a.e.g., 4to.

- First vol. occas. (sl.) foxed (incl. frontisp., title, htitle and the map); second vol. occas. (sl.) foxed, mostly the plates. A good/ fine copy in a splendid binding.

= With the often lacking htitles (monogrammed in pen and ink by the "Auditor"). Abbey Travel 554; Tooley 391; Rouffaer/ Muller p.9; Bastin/ Brommer n 80 and 81; cat. NHSM, p.244 (ed. 1830); Tiele 896 (abridged Dutch ed., 1836); Von Hünersdorff/ Hasenkamp II, p.1213-1214; Wellcome IV, p.464. "In 1817 appeared the monumental work of Sir Thomas Raffles, which in spite of certain inaccuracies is still a standard book (...) begun in October 1816 and published in the following May. He was interested in every aspect of his subject, and devotes whole sections to Javan ethics, literature, poetry, music and musical instruments, drama, games of skill and methods of hunting, besides the more ordinary matters of interest, population, natural history, religion, antiquities and the military system. At the end of the second volume a hundred and fifty pages are given up to the comparitive vocabularies of Java and the neighbouring islands, and the whole is a unique monument erected by a great ruler to those over whom he rules, and incidentally, to his own honour (...) stands very high in its own class and the aquatint plates are full of interest" (Prideaux p.152)." An influential work valued for the author's firsthand observations on the customs and condition of the Javanese under his administration as Governor-General during the British occupation of the Dutch East Indies (1811-1815)." (Von Hünersdorff/ Hasenkamp). SEE ILLUSTRATION PLATE CIX.

€ (4.000-6.000) 5000