2374 - 2509     MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS, DOCUMENTS

Page 7 of 7 Results 121 - 136 of 136
78 2494 Paper cuttings Loef S van der early 18th cent 78 2494 Paper cuttings Loef S van der early 18th cent
78/2494 [Paper cuttings]. Loef, S. van der (early 18th cent.). "Op de papiere snykunst van juffrou Joanna Koerten, Huisvrou van den Heere Adriaan Blok". Manuscript calligraphed leaf, pen and ink, 33,4x22 cm.

- Sl. soiled and unevenly browned.

= Joanna Koerten (1650-1715) was a famous Dutch paper cutting artist. Wikipedia: "Aan de Nieuwendijk bevond zich het kabinet van Koerten, dat was een ruimte waar haar knipkunst aan de muur hing. Bezoekers schreven in het zogenaamde stamboek (of Album amicorum) van Koerten. Het was een soort bezoekers- en vriendenboek met handtekeningen, maar op den duur werden er ook tekeningen, kalligrafie, en gedichten toegevoegd. In de gedichten werden vaak dezelfde werken uit het kabinet opgehemeld. Na haar dood liet Joannas echtgenoot Adriaan Blok het stamboek verder verfraaien. Ook hij liet hij het deel met gedichten uitgeven onder de titel Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok (1735) (...) Diverse kunstenaars, calligrafen en dichters, zoals Gerard de Lairesse, Melchior de Hondecoeter, Jacob Gadelle, David van Hoogstraten en Katharina Lescailje, hebben in het boek geschreven. Het boek werd nog aangevuld tot na het overlijden van Adriaan, in 1726. De originele bladen van het boek zijn in 1765 los geveild in Haarlem." This is probably one of those leaves.

€ (50-70) 190
78 2495 Pharmacy Pharmacopoeia 78 2495 Pharmacy Pharmacopoeia
78/2495 [Pharmacy]. (Pharmacopoeia). Manuscript, n.pl. (Dutch), 18th cent., pen and ink, (112 [of ?])lvs., recto and verso, contemp. vellum, sm. 4to.

- Some lvs. at the front and back cut out; some lvs. lack portion w. loss of text; some foxing. Binding soiled and lacks ties; pastedowns loosening.

= Contains recipes in Latin and Dutch. Upper pastedown w. contemp. owner's entry "G:H: Ramoohr" and lower pastedown w. printed 18th cent. bookseller's ticket/ advertisement: "By L. Huisingh Boekverkoper aan het Brede Markt in Groningen, zyn te bekomen allerhande Soorten van Bibels, Testamenten en Psalmboeken; naar de nieuwste Druk en Beryming. en mede alle Soorten van nieuws uitkomende Boeken, Papieren, Pennen, Lak, en wat verder in een Boekwinkel behoord tot Civiele Pryzen."

€ (150-250)
78 2496 Royalty and public figures Album 78 2496 Royalty and public figures Album
78 2496 Royalty and public figures Album 78 2496 Royalty and public figures Album
78 2496 Royalty and public figures Album 78 2496 Royalty and public figures Album
78 2496 Royalty and public figures Album 78 2496 Royalty and public figures Album
78/2496 [Royalty and public figures]. Album, with 53 tipped-in cut-out signatures (occas. w. a sm. part of the original letter or manuscript document preserved), 16th-19th cent., mostly w. 1 signature mounted onto one leaf, rebound in 20th cent. cl., obl. 8vo

= Rich album, containing signatures of famous men, i.a. (in order of appearance) Napoléon Bonaparte, King Louis XIV, Czar Alexander I, Don Louis Guillaume de Portugal, Maurits van Nassau (of Orange), Willem V stadtholder, King Willem I, L. Hertog van Brunswijk, Diederik Sonoy, Gaspard Fagel and Alexandre Dumas(?). SEE ILLUSTRATION PLATE LXVII.

€ (1.000-1.500) 1200
78 2497 Songs Schreurs Az S 19th cent 78 2497 Songs Schreurs Az S 19th cent
78/2497 [Songs]. Schreurs Az., S. (19th cent.). "Recueil de Chansons". Manuscript in pen and black ink, Bergen op Zoom, 1849, (1),79,(15 blank),(2 index),(5 blank)p., calligraphed title-p. and 38 songs, 3 loosely inserted songs, contemp. clothbacked marbled boards (fine).

= All songs are in French. Two of the three loosely inserted are in French, one in German.

€ (30-50) 100
78 2498 The Hague Lot of 11 manuscript documents concerning a house on the Heerengracht and adjoining houses in the alley called het Bleyenburg 78 2498 The Hague Lot of 11 manuscript documents concerning a house on the Heerengracht and adjoining houses in the alley called het Bleyenburg
78/2498 [The Hague]. Lot of 11 manuscript documents, concerning a house on the Heerengracht and adjoining houses in the alley called het Bleyenburg, 1676-1801, 2x on vellum, w. official seals.

= Mostly deeds of transport, but also a will. Centered around the owner of the property, Gijsbert van der Burgh and his descendants.

€ (80-100) 100
78/2499 The Hague Lot of ±90 manuscript documents 78/2499 The Hague Lot of ±90 manuscript documents
78/2499 [The Hague]. Lot of ±90 manuscript documents, pen and ink on paper, 13x on vellum, dated between 1546-1939, partly w. paper seals attached, various sizes.

= Interesting collection concerning properties, inheritances, appointments etc., all written in or concerning The Hague. Incl. five extracts "uijte resolutien van de heeren staten van Hollandt ende Westfrieslant" of events dated between 1621 and 1651 concerning i.a. the acquittal of the state members who were imprisoned in Slot Loevesteijn in 1650 and the estate of the executed Johan van Oldenbarnevelt; ±50 contracts concerning the sale and maintenance of a property on the "Oude Raemstraat" (dating from 1611 to 1883); a 16th century "brieve een jaerlicxe losrente" for a property in the Heulstraat (dated 9 June 1546) and a letter by Herbert van Beaumont (secretary and "chartermeester" of the Staten van Holland and Westvrieslant from 1640 onward) in which he discusses the political situation on the continent and recommends to aid the Catalan and Portuguese war against Spain by sending a warfleet in the hope of ending the war between the Republic and Spain.

€ (150-250) 550
78/2500 Utrecht Lot of 12 manuscript documents 78/2500 Utrecht Lot of 12 manuscript documents
78/2500 Utrecht Lot of 12 manuscript documents 78/2500 Utrecht Lot of 12 manuscript documents
78/2500 Utrecht Lot of 12 manuscript documents 78/2500 Utrecht Lot of 12 manuscript documents
78/2500 [Utrecht]. Lot of 12 manuscript documents, pen and ink on paper (6x) and vellum (6x), dated between 1688-1865, 4 wax seals and 5 paper seals attached, 3 blindst. stamps, various sizes, folded.

- Wax seals dam.; 1 document final leaf torn, repaired w. sellotape.

= Mostly deeds of transport, all concerning property in the province of Utrecht. I.a. a letter of vassalage for tithes from 40 acres of land in the vicinity of Lopik to Justus van Cuijlenborg (1688); an agreement between Pieter de Malapart, lord of Jutphaas, and Oth Janszoon van Ingen on the construction of a wall and the placement of beams, a window and a gutter (1691); a deed of transport regarding "zekere huijzinge erve en grondt, (...) staende en geleegen in deze gereghte, en streckende uijt den Vaartschen Rijn" (1751). Further names include Peter Stoffeltje van Cattenbroek, Jacob de Jood, Andries Noordanus, Maria Boenebel, Petronella Drapé, Gerard Fak, Rudolphus Ockerse, Arij van Lakerveld and Jan Anthonij Waltering.

€ (60-80) 100
78 2501 Utrecht Small collection of manuscript and letterpress documents 78 2501 Utrecht Small collection of manuscript and letterpress documents
78/2501 [Utrecht]. Small collection of manuscript and letterpress documents, 17th-19th cent., i.a. a document on vellum concerning castle Wijnestein (near Jutphaas), a sales catalogue (1829) and several short manuscript documents concerning the estate Sterkenburg (near Driebergen) and a letterpress "Plan wegens de verkooping van het zeer aanzienlyk landgoed, genaamd Maarsbergen, gelegen in de Provintie Utrecht" (4p.).
€ (100-150) 120
78 2502 Vechtstreek Bruin C 1671 1732 78 2502 Vechtstreek Bruin C 1671 1732
78/2502 [Vechtstreek]. Bruin, C. (1671-1732). "Gy, die op Ouderhoek met vreugd uw hertsgenoegen kunt bepaalen (...)". Manuscript poem, pen and ink, (8)p., signed "Cl. Bruin" and "Gedicht op Ouderhoek den 16den [or 18den] van Oogstmaand in 't 1717de Jaar", contemp. marbled wr., sm. 4to.

- Sl. fingersoiled and (water)stained.

= Published in De Zegepraalende Vecht (Amst., 1719). With dedication on first leaf: "Aan mijn Heer den Heere Antoni van Hoek. Op zijn Ed. voortreffelijke Landhoeve Ouderhoek". The estate Ouderhoek was located on the western bank of the Vecht, just south of Loenen aan de Vecht. It was visited by czar Peter the Great in 1717.

€ (200-300) 350
78 2503 VOC Fort Victoria Claim of debt 78 2503 VOC Fort Victoria Claim of debt
78/2503 [VOC. Fort Victoria]. (Claim of debt). Manuscript, pen and ink on paper, recto and verso, 31x19,5 cm., dated "Amboina victoria den 9 Febr 1701", black wax heraldic seal, signed by "Gouverneur Willem van Wijngaarden".

= An original VOC document of a debt claim addressed to "den borger Andries Willemsz." by the "Secretaris va[n] Justitie" for an amount of "Vierhondert en twintig gulden en 90 stuivers". Below the text the follow-up is stated claiming that Andries Willemsz. cannot fulfill the debt but is allowed to pay a first term of 70 guilders. With three other unidentified signatures below.

€ (150-250) 150
78 2504 VOC Fort Victoria Deed of transport concerning a comparants Huijs staande ende gelegen aan de Groote weg van de negozij Foya 78 2504 VOC Fort Victoria Deed of transport concerning a comparants Huijs staande ende gelegen aan de Groote weg van de negozij Foya
78/2504 [VOC. Fort Victoria]. Deed of transport concerning a "comparants Huijs (...) staande ende gelegen aan de Groote weg van de negozij Foya", pen and ink on paper, recto only, dated "Amboina, aan 't Casteel Victoria Adij (...) februarij Ao 1754", w. 2 wax seals (1x red, 1x black) and w. VOC tax stamp at top of leaf.

- Lacks large portion at top of right corner, with some partial loss of text but still legible.

€ (200-300) 200
78 2505 Voorburg Lot of 4 manuscript documents regarding property in Voorburg 78 2505 Voorburg Lot of 4 manuscript documents regarding property in Voorburg
78 2505 Voorburg Lot of 4 manuscript documents regarding property in Voorburg 78 2505 Voorburg Lot of 4 manuscript documents regarding property in Voorburg
78/2505 [Voorburg]. Lot of 4 manuscript documents regarding property in Voorburg, 1627-1750, pen and ink on vellum, various sizes.

= Two documents (transport of deed and a separation of a piece of land), regarding a "Wooninghe aen de Wijkerbrug, geleegen op de Weijde van ouds genaemd de Groene Wooning (1627), transport of deed of a "plaijsante wooninge off Buijten plaats genaamt Opwijk" (1748) and a piece of land in the polder Tedingerbroek, "ten oosten de kerk van Voorburg" (1750).

€ (100-150) 100
78/2506 Weesp Lot of 5 small publications and 1 manuscript 78/2506 Weesp Lot of 5 small publications and 1 manuscript
78/2506 [Weesp]. Lot of 5 small publications and 1 manuscript, 18th cent., i.a. 3 ordinances (incl. 1 duplicate), i.a. an ordinance regulating that a specific building "op de Hoogstraat, tusschen Kerk en Slykstraat" will be the only location where butchers are allowed to sell their meat; a legal manuscript concerning the inheritance of "Pieter Pietersz. Van Beeck" (Amst., dated 1744-1804, pen and ink, (18)p., folio) and the section on "De Stad Weesp" from OLLEFEN/ BAKKER, De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver (w. handcol. oval view of Weesp).
€ (40-60)
78 2507 Wieringerwaard Deed of transport concerning property gelegen in de Wieringerwaert in 't Block C 78 2507 Wieringerwaard Deed of transport concerning property gelegen in de Wieringerwaert in 't Block C
78/2507 [Wieringerwaard]. Deed of transport concerning property "gelegen in de Wieringerwaert in 't Block C", pen and black ink on vellum, Dutch text, dated "negentiende decemb 1711", 15x31 cm., recto only, folded, w. paper seal in upper left corner and 2 wax seals of Wieringerwaard attached.

= Deed by which Susanne Rolwagen, niece and heiress of Leonard Ras (former mayor of Alkmaar) transfers "seven morgen driehondert en sestig roeden lant" to Daniel Ras. Wieringerwaard was poldered in 1611.

€ (80-100)
78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents 78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents
78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents 78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents
78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents 78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents
78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents 78 2508 Zuid Holland Lot of 8 manuscript documents or filled in documents
78/2508 [Zuid-Holland]. Lot of 8 manuscript documents or filled-in documents, on vellum, mostly deeds of transport, 1591-1785, partly w. (dam.) wax seals.

= I.a. deeds of transport of property in Wateringen (1614), Oestgeest and surroundings (1663), Rotterdam, a house in the Heerestraat in Voorburg (1785); also a letter of debt (Heenvliet, 1738) and an unread document related to Gorinchem (1591).

ADDED: 6 similar documents, concerning property in Utrecht, Heusden, Doesum and Ferwerd.

€ (100-150) 130
78 2509 Zuid Holland Lot of 11 manuscript documents 78 2509 Zuid Holland Lot of 11 manuscript documents
78 2509 Zuid Holland Lot of 11 manuscript documents 78 2509 Zuid Holland Lot of 11 manuscript documents
78 2509 Zuid Holland Lot of 11 manuscript documents 78 2509 Zuid Holland Lot of 11 manuscript documents
78/2509 [Zuid-Holland]. Lot of 11 manuscript documents, pen and ink on vellum (4x) and paper (7x), dated between 1648-1909, 2 wax seal and 3 paper seals attached, various sizes, folded.

= Contains several deeds of transport, i.a. the sale of 6 acres of land in Kiefhoek to "Johan de Wit ontfanger van des Graeffelijckheijts tholle binnen Dordrecht" (1648); the sale of "een wel beplant speeltuyn met een speelhuysgen daer inne gelegen buyten de Seylpoort in den ambachte van Leyderdorp" to potter Augustus Cornelis Schipper (1656) and the sale of reed fields in the Langelant polder in Krimpen aan den IJssel to Pieter Wegman (1721)), as well as several notarial copies/ extracts concerning real estate in Hardinxveld (5x, 1849-1909).

€ (50-70) 100
Page 7 of 7