2510 - 2895     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 2 of 20 Results 21 - 40 of 386
78 2530 Artists' manuals Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren 78 2530 Artists' manuals Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren
78/2530 [Artists' manuals]. Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren. Dordr., De Leeuw en Krap, n.d. (±1780), (4),52p., engr. ill. on title, contemp. wr., sm. 8vo.
€ (150-250) 425
78 2531 Artists' manuals Berchem N 1620 1683 a o 78 2531 Artists' manuals Berchem N 1620 1683 a o
78 2531 Artists' manuals Berchem N 1620 1683 a o 78 2531 Artists' manuals Berchem N 1620 1683 a o
78/2531 [Artists' manuals]. Berchem, N. (1620-1683) a.o. Viervoetige dieren, naar het leven geteekend door -, (...) en in het koper gebragt door de voornaamste meesters van dien tijd, om te dienen tot voorbeelden ter kopiering. Amst., W. van Vliet, 1820, 28 engr. plates, orig. blue publ. wr., obl. 8vo.

- First 2 prints trifle duststained in outer blank margin, otherwise contents fine.

= Rare artists' manual.

€ (200-300) 550
78 2532 Artists' manuals Bie C de 78 2532 Artists' manuals Bie C de
78/2532 [Artists' manuals]. Bie, C. de. Het Gulden Cabinet vande edele vry Schilder-Const Ontsloten door den lanck ghewenschten Vrede tusschen de twee machtighe Croonen van Spaignien en Vranckryck, Waer-inne begrepen is den onsterffelijcken loff vande vermaerste Constminnende Geesten ende Schilders Van dese Eeuw, hier inne meest naer het leven af-gebeldt, verciert met veel vermakelijcke Rijmen ende Spreucken. Antw., J. Meyssens, 1661 [=1662], 585,(2)p., 3 parts in 1 vol., engr. allegorical frontisp., 97 full-p. portraits, engraved by I. MEYSSENS (mostly) and L. VORSTERMANS, W. HOLLAR and P. DE JODE, 5 identical allegorical plates (the City of Rome), contemp. sprinkled calf w. gilt spine and burgundy mor. letterpiece, 4to.

- A fine copy with the following small defects: 2 restored spots in blank margin of portrait of Cornelis de Bie; a tiny hole in O2, P1 and BBB3; some annots. in contemp. pen in index. Top end of upper joint professionally restored. Fine copy.

= Bibl. Belgica I, B188; Arntzen/ Rainwater H55. The first edition of this early source for 17th cent. Dutch and Flemish painters, sculptors, architects, engravers, listing about 400 artists.

€ (600-800) 900
78 2533 Artists' manuals Bloemaert A 78 2533 Artists' manuals Bloemaert A
78 2533 Artists' manuals Bloemaert A 78 2533 Artists' manuals Bloemaert A
78/2533 [Artists' manuals]. Bloemaert, A. Eerste beginselen Der teken-kunst, Vervattende in haar veelerlei Oogen, Neusen, Monden, Ooren, Als meede natuurlyke Beweegingen van Hoofden, Troniën, Handen, Voeten, Armen, Beenen, enz. Mitsgaders veele volkomene Beelden, soo Mannen, Vrouwen, als Kinderen; In hunne verscheyde Gestaltens, Als Leggende, Zittende, Staande, Loopende, Rustende, Vliegende, enz. Vertoont worden. Amst., Wed. J. Ottens en Zoone, n.d. (±1720), 7 parts in 1 vol., title-p. printed in red and black, 138 (of 140) engr. plates by A. BLOEMAERT (incl. 7 engr. divisional title-p.), contemp. gilt hcalf, sm. folio.

- Lacks 2 plates (no.66 and 95); the self-portrait remargined in outer margin; occas. sl. yellowed and occas. sl. wormholed; vague libr. stamp on title-p.; a few plates w. sm. smudges in margins and sl. fingersoiled. Paper over covers partly dam./ chafed.

= Cf. Bolten, Method & Practice. Dutch & Flemish drawing books, pp. 51-67

€ (400-600) 800
78 2534 Artists' manuals Bloemaert A 78 2534 Artists' manuals Bloemaert A
78 2534 Artists' manuals Bloemaert A 78 2534 Artists' manuals Bloemaert A
78 2534 Artists' manuals Bloemaert A 78 2534 Artists' manuals Bloemaert A
78/2534 [Artists' manuals]. Bloemaert, A. Fondamenten der Teecken-Konst. Aerdigh geinventeert door -. N.pl., n.publ., n.d. (±1700), engr. title-p. by J.G. WALDTREICH and 23 engr. plates after A. BLOEMAERT (numb. "1"-"24" in the plate),18th cent. hcalf w. vellum letterpiece on spine and w. owner's blindstamp of "Carl-Jean Cronstedt" on both covers.

- Occas. sl. soiled/ (dust)stained.

= From the library Carl Jean Cronstedt (1709-1799), Swedish count, architect and bibliophile. Rare edition, not in Bolten, nor in Kunst op Schrift. No copy in the STCN.

€ (150-250) 650
78 2535 Artists' manuals Bloemaert A 78 2535 Artists' manuals Bloemaert A
78 2535 Artists' manuals Bloemaert A 78 2535 Artists' manuals Bloemaert A
78 2535 Artists' manuals Bloemaert A 78 2535 Artists' manuals Bloemaert A
78/2535 [Artists' manuals]. Bloemaert, A. Nieuw Teecken-Boeck. N.pl., n.publ. (F. de Wit), n.d. (±1700), engr. title-p. by G. VALK and 23 plates after A. BLOEMAERT (numb. "1"-"24" in the plate), 19th cent. clothbacked boards.

- All plates mounted; title-p. sl. soiled; one plate ruststained; otherwise occas. foxed in (blank) margins.

= Not in Bolten, nor in Kunst op schrift. Interesting series of engravings, consisting of the title-p., 10 sets of 2 identical engravings (one line-engr./ the other fully engraved (8x) and one showing a view from the front/ and 1 from the back (4x)) and 3 single engravings. Rare, no copy in the STCN.

€ (200-300) 650
78 2536 Artists' manuals Bloemaert A 78 2536 Artists' manuals Bloemaert A
78 2536 Artists' manuals Bloemaert A 78 2536 Artists' manuals Bloemaert A
78/2536 [Artists' manuals]. Bloemaert, A. De Teekenkunde, (...) ten gebruike van Akademiën en schoolen. Amst., W. Holtrop, 1800, (4)p., engr. title-vignette and 24 plates, orig. publ. boards.

- Very fine and fresh copy.

= Bolten p.253: "The leading example of the master model in the Netherlands is the drawing book by Abraham Bloemaert. (...) Bloemaert's drawing examples are not derived from those of other authors. They represent the fruits of a life of industrious study in academies and after nature (...)." The original edition of this work was published by the artist in 1650 as Artis Apellae Liber and contained approx. 120 plates.

€ (200-300) 475
78 2537 Artists' manuals Bosse A 78 2537 Artists' manuals Bosse A
78/2537 [Artists' manuals]. Bosse, A. Tractaet in wat Manieren men op Root Koper Snijden ofte Etzen zal: door Middel der Stercke-Wateren, ende Harde- en Zachte Vernissen, ofte Gronde: als mede de Manieren der zelve Plaeten te Drucken, de Pars te maecken, ende andere dinghen, behelzende de zelve Konsten. Amst., J. van Meurs, 1662, (20),122,(8)p., engr. frontisp. and 16 plates, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Very fine copy. = The rare first Dutch edition of this manual on etching and engraving.

€ (800-1.000) 800
78 2538 Artists' manuals Danckerts C publ 78 2538 Artists' manuals Danckerts C publ
78/2538 [Artists' manuals]. Danckerts, C. (publ.). Nouveau Livre de Portraicture. Nieut Teyckenbouk voor de Jonge Jeught. N.pl. (Amst.), R. & I. Ottens, n.d. (±1740), engr. title-p. and 13 plates, contemp. plain wr., obl. 4to

- Vague vertical central fold throughout; a few leaves trifle foxed in margins. Wrappers sl. stained and soiled.

= Bolten p.142-147 (suggesting that Cornelis Danckerts the Elder (1603-1655) was the orig. publisher and stating that he is unaware of any copy of the original edition); The Children's World of Learning I, 1124 (the present copy): "Rare drawing book for youth (...). The present edition seems to be the only one known". Van Veen II, 126; BNK 1513.

€ (600-800) 1200
78 2539 Artists' manuals Eijnden R van and Willigen A van der 78 2539 Artists' manuals Eijnden R van and Willigen A van der
78 2539 Artists' manuals Eijnden R van and Willigen A van der 78 2539 Artists' manuals Eijnden R van and Willigen A van der
78/2539 [Artists' manuals]. Eijnden, R. van and Willigen, A. van der. Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw. Haarlem, A. Loosjes, 1816-1840, 4 vols., engr. title and 44 portraits on 12 engr. plates, contemp. unif. green hmor. w. richly gilt spine.

- All vols. (sl.) foxed. Nicely bound set.

= Arntzen/ Rainwater M418: "A thorough report by a contemporary writer of the late phase of Dutch painting. Treats artists after 1750; complements Houbraken and Van Gool."

€ (80-100) 110
78 2540 Artists' manuals Goeree W 78 2540 Artists' manuals Goeree W
78 2540 Artists' manuals Goeree W 78 2540 Artists' manuals Goeree W
78 2540 Artists' manuals Goeree W 78 2540 Artists' manuals Goeree W
78/2540 [Artists' manuals]. Goeree, W. Inleydinge tot de algemeene teyken-konst (...). Amst., A. van Damme, 1705, 4th ed., (10),152p., engr. frontisp. by J. GOEREE, 1 textill., a few woodcut textfigures, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece. - BOUND WITH: Idem. Verligterie-Kunde, Of regt Gebruik der Water-Verwen (...). Ibid., idem, 1705, 4th ed., 92p., engr. frontisp. - AND WITH: Idem. Inleyding tot de praktyk der algemeene schilderkonst (...). Ibid., idem, 1704, 4th ed., 111p.

- Fine copy.

= With letterpress schoolprize bound in at the front, awarded to "Pieter van Ameyden" dated 1822. Ad 1: Kunst op Schrift 334; ad 2: Kunst op Schrift 101; ad 3: not in Kunst op Schrift.

€ (200-300) 275
78 2541 Artists' manuals Goeree W 78 2541 Artists' manuals Goeree W
78 2541 Artists' manuals Goeree W 78 2541 Artists' manuals Goeree W
78 2541 Artists' manuals Goeree W 78 2541 Artists' manuals Goeree W
78/2541 [Artists' manuals]. Goeree, W. Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschkunde: Leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien, en Welstand der Menschbeelden. Tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwery, Bootseer en Giet-Oeffening toepassen; Maar ook hoe zig een Mensch na dezelve Regelen, in allerhande Doeninge van Gaan, Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden, Spreken en andere Gebeerden, Bevallig en Verstandelyk aanstellen zal. Amst., A. van Damme, 1704, 2nd ed., (16),431,(23)p., engr. title, 12 (double-p.) engr. plates, 23 full-p. (1x small) textill., contemp. vellum.

= Kunst op schrift 420. The second edition of "Goeree's most important contribution to the theory of proportions" (Bolten p.214).

€ (150-250) 230
78 2542 Artists' manuals Gool J van 78 2542 Artists' manuals Gool J van
78 2542 Artists' manuals Gool J van 78 2542 Artists' manuals Gool J van
78 2542 Artists' manuals Gool J van 78 2542 Artists' manuals Gool J van
78 2542 Artists' manuals Gool J van 78 2542 Artists' manuals Gool J van
78/2542 [Artists' manuals]. Gool, J. van. De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen: Waer in de Levens- en Kunstbedryven der tans levenden en reets overleedene Schilders, die van Houbraken, noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. The Hague, for the author, 1750/ 1751, 2 vols., (16),480; (16),575,(1)p., engr. frontisp., portr. of the author, fold. plate of the "Teken-Academi der Haagsche Kunstschilders", 27 plates (incl. 1 duplicate and 5 extra plates) and 2 vignettes, all by P. TANJÉ and J. HOUBRAKEN, contemp. unif. mottled calf w. richly gilt spine w. burgundy mor. letterpiece.

- Covers a few corroded spots due to mottling. Nevertheless a fine and attractively bound copy.

= The extra plates (not listed in the "Naemrol") are portraits of the following: A. HOUBRAKEN, G. WIGMANA, J.A. WASSENBERGH, J. DE BEYER/ JAKOBUS BUYS/ H. POTHOVEN (3 portraits on 1 plate) and A. SCHOUWMAN (Selfportrait. Mezzotint). Kunst op schrift 401 and 408; Arntzen/ Rainwater H96: "Biographical accounts of Netherlandish painters, a continuation of Houbraken."

BOUND WITH: (Hoet, G.). Brief aan een' Vrient. Behelzende eenige aanmerkingen op het eerste deel van den Nieuwen Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en schilderessen. Door Johan van Gool. N.pl., "Gedrukt voor den Auteur", n.d. (1751), 30p., w. a mezzotint portrait of GERARD HOET by A. SCHOUMAN.

= Bound with: an AUTOGRAPH LETTER by G. HOET to J. VAN GOOL, written as cover to his publication (dated "Hage den 17 Feb: 1751", 1 fold. leaf, pen and ink, recto only).

AND BOUND WITH: Idem. Gerard Hoet's Aanmerkingen Op het eerste en tweede Deel des Nieuwen Schouburgs der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen. N.pl., "Gedrukte voor den Auteur", n.d. (±1751), 95,(1)p. - AND BOUND WITH: Gool, J. van. Antwoordt op den zoo genaemden Brief aen een Vrient, Mitsgaders noch op de intrede voor het eerste deel der Catalogus van Schilderyen, beide in druk uitgegeeven door Gerard Hoet, ter afwissinge van den Laster en Schendtael, In die beide Geschriften uitgespoogen, zo op den Schryver van de Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen, als op deszelfs meede Kunstgenooten. N.pl., n.publ., n.d. (±1751), 56p. (sl. yellowed).

€ (500-700) 1200
78 2543 Artists' manuals Hoet G 78 2543 Artists' manuals Hoet G
78 2543 Artists' manuals Hoet G 78 2543 Artists' manuals Hoet G
78/2543 [Artists' manuals]. Hoet, G. De voornaamste gronden der tekenkonst (...) waar in, door natuurlyke voorbeelden, veelderlei stant en gedaante van hoofden en tronien, alsmede de beweegingen van handen en voeten, mitsgaders veele volkome beelden, zoo mannen als vrouwen in hunne verscheide gestalten, vertoond worden (...). Leyden, J.A. Langerak, 1723, (10)textp., engr. frontisp. and 73 (of 83) plates (3x fold.) w. 91 (of 101) engr. plates/ ills. by P. BODART after G. HOET, 19th cent. hmor., sm. folio.

- Lacks 10 plates; two plates w. closed tear; a few plates sl. yellowed (1x badly foxed).

= Bolten p.77-81. Not in Kunst op schrift. Rare, only one copy in STCN..

€ (200-300) 300
78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van 78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van
78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van 78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van
78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van 78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van
78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van 78 2544 Artists' manuals Hoogstraeten S van
78/2544 [Artists' manuals]. Hoogstraeten, S. van. Inleyding tot de hooge schoole der Schilderkonst: Anders de Zichtbaere Werelt. Verdeelt in negen Leerwinkels, yder bestiert door eene der Zanggodinnen. Rott., F. van Hoogstraeten, 1678, (14),361,(8)p., etched title, engr. portr. by J. OUDAAN, 13 (fold.) plates and 4 ills., contemp. calf w. gilt double fillet-line w. 4 gilt fleurons on both covers, richly gilt spine, gilt boardedges, sm. 4to.

- Sl. fingersoiled; p. 272-273 w. sm. stain in outer margin (touching text). Joints starting at top of spine. Nevertheless a fine copy.

= Arntzen/ Rainwater H63; Kunst op schrift 23. The first and only edition of this handbook for artists by one of Rembrandt's pupils. Four plates devoted to the human proportions, the other nine representing the classical muses and the 4 remarkable textills. illustrating the way light falls and shadows are cast.

€ (600-800) 1600
78 2545 Artists' manuals Houbraken A 78 2545 Artists' manuals Houbraken A
78 2545 Artists' manuals Houbraken A 78 2545 Artists' manuals Houbraken A
78 2545 Artists' manuals Houbraken A 78 2545 Artists' manuals Houbraken A
78 2545 Artists' manuals Houbraken A 78 2545 Artists' manuals Houbraken A
78/2545 [Artists' manuals]. Houbraken, A. De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (...) zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. The Hague, J. Swart, C. Boucquet and M. Gaillard, 1753, 2nd rev. ed., 3 vols., (10),381,(11); (2),361,(8); (2),408,(10)p., engr. frontisp., portr. of the author, 42 plates with 1 to 4 portraits of Dutch painters and 5 other (fold.) plates, some textengrs., contemp. unif. calf w. richly gilt spine and mor. letterpiece.

- Occas. sl. yellowed. Corners showing.

= Chamberlin 2008: "As valuable for the 17th cent. in the Low Countries as Van Mander is for the 16th"; Arntzen/ Rainwater H97: "Important source"; Kunst op schrift 422-424.

€ (150-250) 200
78 2546 Artists' manuals Houbraken A 78 2546 Artists' manuals Houbraken A
78 2546 Artists' manuals Houbraken A 78 2546 Artists' manuals Houbraken A
78 2546 Artists' manuals Houbraken A 78 2546 Artists' manuals Houbraken A
78 2546 Artists' manuals Houbraken A 78 2546 Artists' manuals Houbraken A
78/2546 [Artists' manuals]. Houbraken, A. Toneel van sinnebeelden geopent tot dienst van schilders, beelthouders etc. Dordr., N. de Vries, 1700, 1st ed., 3 parts in 1 vol., (2),10p., 3 diff. engr. titles, 23; 17; 20 plates by A. HOUBRAKEN, 19th cent. hvellum w. mor. letterpiece, folio.

- Yellowed and occas. sl. stained; new endpapers. Sm. wormhole in upper joint; vellum sl. soiled.

= Warranted by the artist on the final text leaf. Praz, p.375; Hollstein 118. Very rare.

€ (3.000-5.000) 5000
78 2547 Artists' manuals I Cahier Nieuw Tekenboek voor eerstbeginnende jongelieden ter beoeffening van de schoonste stijl van tekenen en de beste crayon zwart en rood krijt manier 78 2547 Artists' manuals I Cahier Nieuw Tekenboek voor eerstbeginnende jongelieden ter beoeffening van de schoonste stijl van tekenen en de beste crayon zwart en rood krijt manier
78 2547 Artists' manuals I Cahier Nieuw Tekenboek voor eerstbeginnende jongelieden ter beoeffening van de schoonste stijl van tekenen en de beste crayon zwart en rood krijt manier 78 2547 Artists' manuals I Cahier Nieuw Tekenboek voor eerstbeginnende jongelieden ter beoeffening van de schoonste stijl van tekenen en de beste crayon zwart en rood krijt manier
78/2547 [Artists' manuals]. I Cahier. Nieuw Tekenboek voor eerstbeginnende jongelieden, ter beoeffening van de schoonste stijl van tekenen en de beste crayon, zwart en rood krijt manier. Amst., E. Maaskamp, n.d. (±1810), 6 stipple- engr. plates by COLNAGHI SALA, orig. plain wr. w. printed title on frontwrapper, obl. folio.

- Waterstain in upper margin throughout; sl. dogeared; sl. foxed. = Very rare.

€ (100-150) 300
78 2548 Artists' manuals Junius F 78 2548 Artists' manuals Junius F
78 2548 Artists' manuals Junius F 78 2548 Artists' manuals Junius F
78/2548 [Artists' manuals]. Junius, F. Begin, Heerlijcke voortgangh, en Grootdadigh vermogen der Wijdberoemde Schilderkonst der Antycken; Te gelijck met die vande Boetseer-Kunde, Giet-oeffeningh, en al wat vorder de reex van d'algemeene Beeld-vorming der aal-oude Konstenaeren aenhoorigh is. (...) Nieuwelijcks met een Konst-aerdige Inleydingh van den vol-Geestigen Heer Joh. de Bruyne de Jonge (...) Verrijckt. Middelburg, W. Goeree, 1675, (28),382,(2)p., woodcut printer's mark on final leaf, full-p. engr. portr. of the author by W. HOLLAR after A. VAN DIJKE and a full-page woodcut portrait of L.J. Coster (after p.351), contemp. vellum, sm. 4to.

- Partly waterstained and waterwrinkled. Vellum on backcover sl. wrinkled.

= Provenance: Bob Luza. Contauins a full-length portrait of Laurens Janszoon Coster, against a background showing the Haarlem-skyline. Arntzen/ Rainwater H64 (listing the Latin ed. of 1694): "An early work by a member of the circle of Rubens. According to Schlosser (...) it is even today a rich source of antiquarian erudition." Kunst op schrift 17.

€ (300-500) 300
78 2549 Artists' manuals Kikkert P 78 2549 Artists' manuals Kikkert P
78 2549 Artists' manuals Kikkert P 78 2549 Artists' manuals Kikkert P
78/2549 [Artists' manuals]. Kikkert, P. Proeve van ets-kundige uitspanningen, of verzameling van plaatjens, door de ets-naald in 't koper gebracht, met bijgevoegde verhandelingen, de teken- en etskunde betreffende. N.pl., "gedrukt voor rekening van den Auteur", n.d. (1798?), 88p., 18 etched plates by the author, contemp. boards.

- Trifle foxed.

= Kunst op schrift 1453. With some portraits of famous/ notorious inhabitants of Leyden, i.a. Klaas Langenakker and Marytje van Harten (a.k.a. "Kluit water en brij"). Rare.

€ (100-150) 400