2510 - 2895     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 4 of 20 Results 61 - 80 of 386
78 2570 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der 78 2570 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der
78 2570 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der 78 2570 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der
78/2570 [Batavian revolution and patriots]. (Capellen tot den Poll, J.D. van der). Aan het volk van Nederland. N.pl., (the author), n.d. (1781), 76p., orig. publ. wr.

- Contemp. ms. annot. "225" in upper corner of frontwrapper. Fine copy in the original publisher's wrapper. Very rare, almost all other copies were rebound after the pamphlet was distributed on the eve of 25th September 1781.

= From the collection of H.A. Höweler. Knuttel, Verboden boeken 423; Knuttel 19864. Probably the most notorious anti-orangist pamphlet, published anonymously, causing a stir and string of reactions in the Netherlands upon publication. "Er werd dan 25 en 26 September 1781 op de straten der voornaamste Hollandsche steden een boekje gevonden, dat als een donderslag in de ooren deed klinken van allen, allen in den lande, vriend en vijand. (...) Het droeg den naam van Ostende als plaats van herkomst aan het einde, maar ieder wist wel, dat de schrijver met het noemen van den naam dier toenmalige vrijplaats voor politieke misdadigers niets anders bedoelde dan dat hij wist waarheen te vluchten als hij ooit bekend werd." (A. LOOSJES, Een Krachtig Libel. Studie over het pamflet Aan het volk van Nederland, p.13 (Haarlem, 1886)).

€ (300-500) 450
78 2571 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der 78 2571 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der
78 2571 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der 78 2571 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Poll J D van der
78/2571 [Batavian revolution and patriots]. (Capellen tot den Poll, J.D. van der). Aan het volk van Nederland. N.pl., (the author), n.d. (1781), 76p., contemp. full green morocco w. richly gilt vegetal border within double gilt fillet line border on both covers, richly gilt spine w. mor. letterpiece, gilt boardedges, a.e.g.

- Very fine copy.

= Knuttel, Verboden boeken 423; Knuttel, Pamfletten 19864. Probably the most notorious anti-orangist pamphlet, published anonymously, causing a stir and string of reactions in the Netherlands upon publication. "Er werd dan 25 en 26 September 1781 op de straten der voornaamste Hollandsche steden een boekje gevonden, dat als een donderslag in de ooren deed klinken van allen, allen in den lande, vriend en vijand. (...) Het droeg den naam van Ostende als plaats van herkomst aan het einde, maar ieder wist wel, dat de schrijver met het noemen van den naam dier toenmalige vrijplaats voor politieke misdadigers niets anders bedoelde dan dat hij wist waarheen te vluchten als hij ooit bekend werd." (A. LOOSJES, Een Krachtig Libel. Studie over het pamflet Aan het volk van Nederland, p.13 (Haarlem, 1886)).

€ (300-500) 550
78 2572 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Pol J D van der 78 2572 Batavian revolution and patriots Capellen tot den Pol J D van der
78/2572 [Batavian revolution and patriots]. (Capellen tot den Pol, J.D. van der). Aan het volk van Nederland. N.pl., (the author), n.d. (1781), 76p., contemp. richly gilt hcalf w. leather letterpiece. - BOUND WITH: Brief over de waere oorzaek van 's Lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort om deszelfs merkwaerdigen inhoud met den druk gemeen gemaekt. N.pl., n.publ. ("Te bekoomen door geheel Nederland bij alle brave Boekverkoopers"), 1782, 59p. - AND BOUND WITH: 5 other similar patriotic publications, i.a. Knuttel 21299 and 24457.

- Paper ticket w. contents mounted on frontcover.

= Ad 1: Knuttel 19864; Ad 2: Knuttel 20171; Van Doorninck/ De Kempenaer II, 715. "Een van de hefstigste pamfletten tegen den stadhouder en zijne omgeving (...)" (Knuttel). Two rare anti-orangist pamphlets. At the end of the first work a fold. broadside proclamation (Knuttel 19873) condemning the publication ("lasterlyk oproerig en verfoeyelyk Libel") and offering a bounty to anyone who can reveal the identity of the author. From the collection of H.A. Höweler with his bookplate on upper pastedown.

€ (400-600) 400
78 2573 Batavian revolution and patriots Collection of 37 pamphlets lampoons etc 78 2573 Batavian revolution and patriots Collection of 37 pamphlets lampoons etc
78 2573 Batavian revolution and patriots Collection of 37 pamphlets lampoons etc 78 2573 Batavian revolution and patriots Collection of 37 pamphlets lampoons etc
78/2573 [Batavian revolution and patriots]. Collection of 37 pamphlets, lampoons etc., 1780-1792, incl. 3 manuscripts, bound together in modern gilt antique style hcalf w. red mor. letterpiece.

= A very rare collection of anti-orangist (patriottist) publications. Contents: (P. VREEDE), Lierzang aen de hoog-ed. gestrenge heeren F.J.J. Eisinga, S.H. Roorda van Eisinga, H. Buma, F.B. Aebinga van Humalda, Regn. Liv. Andringa de Kempenaer, Johannes Wielinga, C.L. van Beyma (...) tegens De Resolutie van de 1 Sept. 1779 voor de bepaelde Convooijen (Leyden, 1780. Knuttel 237); (P. VREEDE (under pseud. Harmodius Friso)), Aan Godt (Amst., 1784, (stained) engr. title-p.); IDEM, Aanspraak aan Willem de Vde (n.pl., "1581" (=1784), printed on blue paper); IDEM, De heldendaden van Neerlands admiraal-generaal, in 12 zangen (Amst., 1784, 2nd ed.); ANONYMOUS, Op Willem de Vyfde, voorheên Stad- doch nu Stalhouder van Gelderland (Amst., 1786, fold. leaf); (G. PAAPE?), Willem, of de wraakgierige stadhouder ("In Holland" (= Hattem), 1787, 1 fold. engr. plate ("Aanval op de stad Hattem den 5de September 1786"). Knuttel 442); W.H. SELS, Dichtmaatig iets over de vrijheid van mij vaderland ("Parys", n.d. (1788 or 1789)); IDEM, Gedachten bij het doen van een eed, en voorspelling aan mijn vaderland (ibid., n.d. (1790); (J.P. BROECKHOFF), De liefde tot het vaderland (n.pl., n.d. (±1770)); ANONYMOUS, Vryheid boven (n.pl., n.d. (1787)); ANONYMOUS, Den scheldnaam van Kees, door de patriotten tot een' eernaam aangenomen (n.pl., n.d. (1790)); ANONYMOUS, Lofdichten op de voorstanders der oude constitutie, te Weesp (n.pl., n.d. (1788)); ANONYMOUS, De muitery (n.pl., n.d. (1787)); ANONYMOUS, Samenspraak tusschen Dolban en Cleon (n.pl., n.d.); ANONYMOUS, "Samenspraak tusschen een Kees- en een' Krul-Hond" (manuscript, pen and ink, 1 leaf, (2)p., ±1785); ANONYMOUS, Op het vertrek van den heere Hendrik Nobbe (n.pl., n.d. (±1785)); ANONYMOUS, De smekende Patriot, Aan de voeten van Willem den Vyfden (n.pl., n.d. (1787)); (P.J. DE LA CROIX) (under pseud. "Emigrantus"), Smeekschrift aan Neerlands Debora (Brussels, 1788. Knuttel 372); IDEM (under pseud. "Emigrantus"), "De Uitgeweeke en Mishandelde Patriot (...)" (±1790, manuscript, pen and ink, 6 leaves, (12)p.); ANONYMOUS, "De Patriot in syn Vreemdelingenschap!" (±1790, manuscript, pen and ink, 2 leaves (3)p.); ANONYMOUS, Haanen gevecht te Scheeveningen, op den 22 augustus. 1788 (n.pl., n.d. (±1788)); ANONYMOUS, Nieuwe-jaar wensch, aan myne mede lot en landgenoten. Gedaan te St Omer Den 1. January 1789 (n.pl., (1789), 1 fold. leaf); ANONYMOUS, Voor de Hollandsche emigranten (St. Omer, 1788); ANONYMOUS, De LXXXII. Psalm vrijelijk in dicht gevolgd, en hebbende moeten, in de republiek, gezongen worden op den dank- vast- en bededag op den 30 maert 1791 (n.pl., ±1791); ANONYMOUS, Dit gevonden in het zakje By de Collecte van de eerste bedestonden, gehouden den 27 Febr. 1793 (n.pl., ±1793, 1 fold. leaf); J. ROSTERK (or J. SCHARP?), Het juichend huis van Oranje, bij het hooge huwelijk van (...) Frederica Louisa Wilhelmina, met (...) Carel George August erfprins van Brunswijk, 1790 (n.pl., ±1790); (G. PAAPE), Aan de voorstanders van het Huis van Oranje; in de tegenwoordige omstandigheden, by de gelukkige vooruitzichten der patriotten (Duinkerken, n.d. (1792)); ANONYMOUS, Gods regtvaardigheid, aangetoond op de voorgestelde prijsvraag door het Kunst- en Dichtlievend Genootschap in 's Hage (n.pl., n.d.); ANONYMOUS, Belydenis van Willem de Vyfde (n.pl., n.d.); B. BOSCH, Belydenis van een Aristocraat. (Of eigenwilligen) (n.pl., n.d. (1787)); (IDEM), Belydenis van een Patriot (3 leaves, n.pl., n.d. (1787)); (G. PAAPE), Geloofsbelydenis der eerlang wederkeerende Patriotten; afgelegd en ondertekend (...) in den maand November 1792 (n.pl., (1792)); P. T HOEN, Victorie-Lied voor Frederik Willem Koning van Pruissen, en Ferdinand Hertog van Brunswyk ("In Holland", 1792); ANONYMOUS, Aan de vryheidslievende Franschen. By gelegenheid hunner plegtige algemeene volks-verëeniging. Den 14 July 1790 (n.pl., n.d. (1790)); ANONYMOUS, Triumph-zang voor de Fransche Natie (n.pl., n.d. (±1789). Knuttel 394); (C.J. ROUGET DE L'ISLE), Hymne national, ou chanson des Marseillois. Nationaal gezang of Lied der Marseillaanen (n.pl., n.d. (±1790)); ANONYMOUS, Proefje van Engelsche fabelen, vertelselen en gedichtjes (Amst., n.d. (1781)).

€ (400-600) 2100
78 2574 Bellarminus R 78 2574 Bellarminus R
78/2574 Bellarminus, R. De Vier Uyttersten, Geprediekt binnen Loven in 't Latijn. Amst., by J. Maes for J. Stichter, 1700, (6),167p., woodcut ill. on title and verso title, contemp. limp vellum wallet binding, sm. 8vo.

- Ticket Hageveld library on upper left corner frontcover; sl. browned.

= Rare edition of this Dutch translation of the sermons by R. Bellarminus.

€ (80-100) 80
78 2575 Biblia neerlandica Printbibles Luiken J 78 2575 Biblia neerlandica Printbibles Luiken J
78 2575 Biblia neerlandica Printbibles Luiken J 78 2575 Biblia neerlandica Printbibles Luiken J
78/2575 [Biblia neerlandica. Printbibles]. Luiken, J. De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, Van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. Amst., Wed. P. Arentz/ K. vander Sys, 1712, 2 vols., (32),379,(5); (7),380-675,(6)p., 2 diff. engr. frontisp. by J. LUIKEN, portrait of Jan Luiken by P. SLUITER after A. HOUBRAKEN, 337 half-p. engr. ills. by J. and C. LUIKEN, contemp. unif. panelled vellum w. mirror ornament on both covers, 4to.

- Bookplate of C. Carsten on upper pastedown; portrait of Jan Luiken laid down on modern paper, tipped-in along inner margin. Vellum sl. stained. Otherwise contents fine.

= The first and only edition. Van Eeghen/ Van der Kellen 442; Klaversma/ Hannema 1008; Poortman II, p.126-128: "Er zijn meer prentbijbels, die de naam van Jan Luyken dragen, maar alleen in deze uitgave is de gehele tekst van Jan Luyken en de prenten zijn geëtst door Jan (208x) en Casper (131x) Luyken".

€ (150-250) 500
78 2576 Björnstähl J J 78 2576 Björnstähl J J
78 2576 Björnstähl J J 78 2576 Björnstähl J J
78/2576 Björnstähl, J.J. Reize door Europa en het Oosten. Utr./ Amst., G. van den Brink, Jansz./ Widow Esveld and Holtrop, 1778-1784, 6 vols., contemp. unif. gilt hroan w. black mor. letterpiece.

- Bindings rubbed/ sl. worn along extremities. Good/ fine set. = Tiele 120; Jacobsen Jensen 168.

€ (200-300) 950
78 2577 Bloemaert A Rosweyde H 78 2577 Bloemaert A Rosweyde H
78 2577 Bloemaert A Rosweyde H 78 2577 Bloemaert A Rosweyde H
78 2577 Bloemaert A Rosweyde H 78 2577 Bloemaert A Rosweyde H
78 2577 Bloemaert A Rosweyde H 78 2577 Bloemaert A Rosweyde H
78/2577 [Bloemaert, A.]. (Rosweyde, H.). 't Bosch der Eremyten ende Eremytinnen van Aegypten ende Palestinen (...). Antw., H. Verdussen, 1619, (6),51,(1)p., 2 engr. titles and 51 engr. plates by B.A. BOLSWERT after A. BLOEMAERT, contemp. vellum, 4to.

- Plate "Sacra Eremus ascetarum" w. sm. brown stain;

= Fine series of engravings of early Christian male and female hermits living in the Egyptian and Palestinian desert. First edition in book form. Funck 280 (only 24 plates); Hollstein 355-403 (ed. 1610; 49 plates); De Backer/ Sommervogel VII, 194-5.

€ (300-500) 475
78 2578 Bonaventura S 78 2578 Bonaventura S
78 2578 Bonaventura S 78 2578 Bonaventura S
78/2578 Bonaventura, S. Soliloquium oft alleenspraecke des H. Seraphischen Leeraer Bonaventura (...) Met den Gheestelycken Nachtegael op de Passie des Heeren ende A.B. der Religieusen. Dutch transl. C. Thielmans. Antw., C. Verschuren, 1624, (14),146,12,(2)p., engr. title, engr. portrait of Bonaventura, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Heraldic bookplate on upper pastedown and owner's stamp on upper pastedown; contemp. owner's entry on verso 2nd blank: "Abt Leermans Cortenberge. Tot ghebruijck vande ghemeijnte van Corteberge"; evenly browned. Lacks ties.

= Very rare first Dutch translation of Bonaventura's Soliloquium. BCNI 7326. No copy traced on the market.

€ (200-300) 200
78 2579 Bonaventura S 78 2579 Bonaventura S
78/2579 Bonaventura, S. Stimulus divini amoris, dat is gulde spore der goddeliicker liefde. Dutch transl. C.Tielmans. Antw., G. van Tongheren, 1625, (30),348,(6)p., engr. title-vignette and 1 full-p. ill., contemp. blindst. limp vellum w. on frontcover a central Mary and Child ornament, on backcover a central Jesuit "IHS" ornament, on both covers "H.I." and "1633", sm.8vo.

- Contemp. owner's entry on final blank: "aen hans de kater op de nieuwe seijdt s voorburgh wal inde kaeter". Vellum sl. wrinkled.

€ (250-350)
78 2580 Bookcases Revolving bookcase 78 2580 Bookcases Revolving bookcase
78/2580 [Bookcases]. Revolving bookcase, mostly oak, two storeys, on stand w. 4 wheels, ±88,5(h.) x 47,5(d.) x 47,5(w.) cm., 20th cent. (fine).
€ (120-150) 450
78 2581 Bookcases Revolving bookcase 78 2581 Bookcases Revolving bookcase
78/2581 [Bookcases]. Revolving bookcase, oak(?), three storeys, rotating on 4-legged stand, 54(w.)x54(d.)x96(h.) cm., 1st half 20th cent.
€ (100-150) 375
78 2582 Botany Berghuis S 78 2582 Botany Berghuis S
78 2582 Botany Berghuis S 78 2582 Botany Berghuis S
78/2582 [Botany]. Berghuis, S. De Nederlandsche Boomgaard, beschreven en uitgegeven door het bestuur der Vereeniging tot Regeling en Verbetering van de Vruchtsoorten te Boskoop, met afbeeldingen naar de natuur. Pref. H.C. van Hall. Gron., J.B. Wolters, 1868, 2 vols., (18),XXIV,120; (22),72,32,24,8,(2),4p., 2 diff. chromolithogr. frontisp. after O. EERELMAN and 124 chromolithogr. plates w. accomp. textleaf after S. BERGHUIS, all printed by G. SEVEREYNS, orig. unif. gilt and blindst. dec. cl., folio.

- Both vols. occas. (sl.) foxed (as usual); occas. vague offsetting of plates on opposite textpages; textp. partly sl. yellowed; vol. 1 four plates w. accomp. textp. bound upside down and in reverse order(1 plate loose); both vols. new endpapers. Bindings very fine.

= Nissen, BBI 2221; Landwehr, Dutch books w. col. plates 14. First part entirely devoted to apples, the second part devoted to pears and stone-fruit.

€ (400-600) 425
78 2583 Botany Cause H 78 2583 Botany Cause H
78 2583 Botany Cause H 78 2583 Botany Cause H
78 2583 Botany Cause H 78 2583 Botany Cause H
78/2583 [Botany]. Cause, H. De Koninglycke Hovenier Aanwyzende De Middelen om Boomen, Bloemen en Kruyden te Zaayen, planten, aen queeken en voort teelen. Amst., M. Doornick, n.d. (1676), 1st ed., (4),224p., engr. title and 31 plates by H. CAUSE, contemp. vellum, small folio. - BOUND AS USUAL WITH: Commelyn, J. Nederlantze Hesperides, Dat is, Oeffening en Gebruik Van de Limoen- en Oranje-Boomen; Gestelt na den Aardt, en Climaat der Nederlanden. Ibid., idem, 1676, 1st ed., (4),47,(2)p., engr. frontisp., 26 engr. plates after C. KICK.

- First work: a few leaves w. minor stains and occas. sl. foxing in blank margin. Second work: final 5 plates sl. waterstained in upper outer corner; final leaf (w. privilege and binder's instructions) cut out from a smaller copy and laid down on recto of final free endpaper. Otherwise both works in fine condition.

= Provenance: Bob Luza. Ad I: Nissen, BBI 339; Hunt I, 344: "(...) These engravings are sharp and very well cut, though the plants are clearly reminiscent of vande Pas." The gardens of Louis XIV (St. Germain au Laye) and William III of Orange (Soestdijk) served as models for the garden plans. Ad II: Nissen, BBI 390; Pritzel 1830; Hunt I, 345: "In the 17th century the northern part of Europe was taking a great interest in orange houses and in the growing of all the different sorts of citrus fruits under glass (...)". The plates depict citrus fruits and greenhouses.

€ (2.000-3.000) 3000
78 2584 Botany Knoop J H 78 2584 Botany Knoop J H
78 2584 Botany Knoop J H 78 2584 Botany Knoop J H
78/2584 [Botany]. Knoop, J.H. Beschouwende en werkdadige Hovenier-Konst of Inleiding tot de Waare Oeffening der Planten. Waarin aangewezen word al 't gene een Hovenier en aan andere Tuin-oeffenaars dienstig en nodig zyn kan te weeten. Leeuw., A. Ferwerda, 1753, (28),594,(1)p., 16 fold. engr. plates by I. FOLKEMA, title-vignette, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, 4to.

- Vaguely waterstained in lower blank margin. Binding trifle rubbed. A fine copy.

= Oldenburger-Ebbers/ Stehouwer, Bibliografie 18de eeuwse Ned. boeken tuinarchitectuur, p.8: "Knoop dankt zijn reputatie voornamelijk aan de vele publikaties over de cultuur van gewassen. Zijn Beschouwende en werkdadige Hovenier-konst valt enigszins buiten deze reeks. Behalve dat het boek handelt over het kweken van bloemen en planten, komen ook de vormgevende aspecten van een tuinontwerp aan bod. Zijn aanbevelingen leveren Baroktuinen op." A very useful and instructive garden manual. One of the rarest Knoop publications.

€ (500-700) 850
78 2585 Botany Knoop J H 78 2585 Botany Knoop J H
78 2585 Botany Knoop J H 78 2585 Botany Knoop J H
78/2585 [Botany]. Knoop, J.H. Pomologia, dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste zoorten van Appels en Peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitschland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. / Fructologia, of Beschryving der Vrugtbomen en Vrugten die men in de hoven plant en onderhout: waar by Derzelver differente Benamingen (...) en Huishoudelyk Gebruik, als mede het Confyten en meer andere Toebereidingen der Vrugten (...). / Dendrologia, of Beschryving der Plantagiegewassen, die men in de Tuinen cultiveert (...). Leeuw., A. Ferwerda and G. Tresling, n.d. (1758?), 2nd ed., 3 works in 1 vol., (2),36; (4),70; (4),87,(5)textp., first and second work resp. 20 and 19 fold. handcol. engr. plates, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Paper over boards partly worn off. Fine copy.

= Ad 1: cf. Nissen, BBI 1078; cf. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 89. Ad 2: (Fructologia): cf. Nissen, BBI 1077; cf. Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 93.

€ (500-700) 950
78 2586 Brabant Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren XIIde Deel Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits78 2586 Brabant Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren XIIde Deel Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits
78 2586 Brabant Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren XIIde Deel Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits78 2586 Brabant Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren XIIde Deel Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits
78/2586 [Brabant]. Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren. XIIde Deel. Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden; en vervattende byzonderlyk die der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland (...). Amst., I. Tirion, 1740, (14),608,(20)p., engr. frontisp., 3 contemp. handcol. fold. maps, 5 fold. plans, 4 fold. views/ plates, contemp. mottled calf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Partly sl. foxed (affecting one map). Rebound (too tightly); one letterpiece dam.; both covers rubbed spot along spine.

€ (100-150) 130
78 2587 Breda Boxhorn M Z 78 2587 Breda Boxhorn M Z
78 2587 Breda Boxhorn M Z 78 2587 Breda Boxhorn M Z
78 2587 Breda Boxhorn M Z 78 2587 Breda Boxhorn M Z
78/2587 [Breda]. Boxhorn, M.Z. Historia Obsidionis Bredae et Rerum Anno MDCXXXVII gestarum. Leyden, I. Commelin, 1640, (6),176,(11 index)p., engr. title, 8 double-p./ full-p. plans/ maps, 4 woodcut ills., contemp. vellum, folio.

- Contents fine. Sm. old stain on backcover and darkened along part of upper margin of backcover.

= Provenance: J.A. van Praag (owner's entry on first free endpaper and bookplate on upper pastedown). Haitsma Mulier/ Van der Lem 78b.

€ (200-300) 350
78 2588 Breda Goor T E van 78 2588 Breda Goor T E van
78 2588 Breda Goor T E van 78 2588 Breda Goor T E van
78 2588 Breda Goor T E van 78 2588 Breda Goor T E van
78/2588 [Breda]. Goor, T.E. van. Beschryving der stadt en lande van Breda (...). The Hague, J. vanden Kieboom, 1744, XXVIII,545,(1)p., large fold. engr. map, 3 fold. plans, 15 (fold.) views/ plates, 3 fold. tables, ills., contemp. giltlettered hcalf w. mor. letterpiece, folio.

- Sl. dampstained in margins at the beginning and end. New endpapers; backstrip and paper over covers professionally restored. Good/ fine LARGE PAPER copy.

= Nijhoff/ Van Hattum 110; Haitsma Mulier/ Van der Lem 184a.

€ (250-350) 275
78 2589 Breda Nuyts P 78 2589 Breda Nuyts P
78/2589 [Breda]. Nuyts, P. De Bredaasche Klio, uitdeelende verscheide Gedichten, betreffende de Stad, het Land en de Aangehoorigheid van Breda. Amst., Erfgen. J. Lescailje, 1697, (20),135,(1)p., etched frontisp. by A. SCHOONEBEEK (pupil of Romeyn de Hooghe), contemp. hroan, sm. 4to.

- Upper margin partly waterstained; hinges starting. Backstrip dam.

€ (100-150) 100