2896 - 3588     OLD and RARE BOOKS

Page 28 of 35 Results 541 - 560 of 693
78 3436 Netherlands Smids L 78 3436 Netherlands Smids L
78/3436 [Netherlands]. Smids, L. Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wysen. Amst., P. de Coup, 1711, 1st ed., (18),402,(26)p., engr. frontisp., title-vignette and 60 double-p. plates by L. SCHYNVOET after R. ROGHMAN, later hcalf w. mor. letterpiece, large 8vo.

- Later owner's entry in pen and ink on first blank. Binding rubbed along extremities; sm. paper ticket on frontcover.

= Tiele 1010; Haitsma Mulier/ Van der Lem 447a; Bodel Nijenhuis 88.

€ (100-150) 150
78 3437 Netherlands Stoke M 78 3437 Netherlands Stoke M
78/3437 [Netherlands]. Stoke, M. Hollandse Jaar-Boeken of Rijm-Kronijk. Ed. C. van Alkemade. Leyden, J. du Vivie and I. Severinus, 1699, (6),23,(3),263,(63)p., 31 (incl. 1 double-p.) engr. plates depicting counts and countesses of Holland, 4 other engr. plates (incl. the figure of death and a portrait of Gerard van Velsen), contemp. blindst. panelled vellum, sm. folio.

- Partly (sl.) yellowed and foxed. Vellum stained; backstrip darkened.

= The list of plates mentions 4 more portraits, but they were never added to this edition. Haitsma Mulier/ Van der Lem 9a; Lipperheide Gb25. Chronicle covering the years 647-1305. Stoke was the first Dutch historiographer describing Dutch history from an international perspective.

€ (100-150) 100
78 3438 Netherlands Stoke M 78 3438 Netherlands Stoke M
78/3438 [Netherlands]. Stoke, M. Rijmkronijk. Met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door B. Huydecoper. Leyden, J. le Mair, 1772, 3 vols., (8),615; (2),613; (2),607,(33),17p., tables, contemp. unif. vellum, sm. 4to.

- First vol. (sl.) foxed. Good set.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 252c; Carasso-Kok 358. "Rijmkroniek over Holland en Zeeland, over de jaren 689-1305. (...) Schrijver anoniem. (...) Voor Van Alkemade, Huydecoper en Brill is Melis Stoke de auteur en Wouter de Clerc de afschrijver. Peeters (...) meent dat Wouter de Clerc de auteur van de oudste versie is en Melis Stoke de bewerker van de tweede redactie. (...) Van Melis Stoke is bekend dat hij in 1305 klerk was bij de grafelijke tresorie. Over Wouter de Clerc is niets bekend." (Carasso-Kok). The first edition was published in Amsterdam, 1591 (ed. J. van der Does). From the library of A.J.M. Brouwer Ancher (1856-1900), each vol. w. his owner's entry on first blank.

€ (100-150) 100
78/3439 Netherlands Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Eerste Deel Vervattende eene Algemeene Beschryving des Lands 78/3439 Netherlands Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Eerste Deel Vervattende eene Algemeene Beschryving des Lands
78/3439 Netherlands Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Eerste Deel Vervattende eene Algemeene Beschryving des Lands 78/3439 Netherlands Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Eerste Deel Vervattende eene Algemeene Beschryving des Lands
78/3439 [Netherlands]. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Eerste Deel, Vervattende eene Algemeene Beschryving des Lands (...). Amst., I. Tirion, 1739, (28),638,(42)p., 1 fold. map, 2 fold. plates and 5 portraits, contemp. blindst. vellum.

- Lacks frontisp. and first free endpaper; title-p. loosening; occas. sl. foxed. Vellum sl. soiled.

= With the div. title "Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel."

€ (50-70)
78 3440 Netherlands Uytenhage de Mist J 78 3440 Netherlands Uytenhage de Mist J
78/3440 [Netherlands]. (Uytenhage de Mist, J.). Begin, Voortgang ende Eind der Vrye, ende der Gewaande Erf-gravelike Bedieninge, in Holland ende West-Vriesland. Amst., J. Rieuwertsz., 1683, 1st ed., (62),486,(2)p., recased in contemp. vellum.

- Partly vaguely dampstained in lower margin; 1 page w. printing flaw; otherwise fine. = Wildenberg 1121*.

€ (50-70) 50
78 3441 Netherlands Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten Dienende tot Opheldering der Beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede78 3441 Netherlands Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten Dienende tot Opheldering der Beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede
78 3441 Netherlands Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten Dienende tot Opheldering der Beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede78 3441 Netherlands Het Verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten Dienende tot Opheldering der Beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden Tweede
78/3441 [Netherlands]. Het Verheerlykt Nederland, of Kabinet van hedendaagsche gezigten (...). Dienende tot Opheldering der Beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede Deel, Behelzende ruim Honderd Gezigten van Namen, Maastricht, Graave, 's Hertogenbosch, Breda, Staats-Vlaanderen en van Gelderland, enz. Amst., I. Tirion, 1746, 1 part only (of 6), (4)textp. (title-p. and Lyst der gezigten), 91 (full-p./ double-p./ fold.) views on 74 plates, engraved by H. SPILMAN after C. PRONCK, A. DE HAEN and J. DE BEIJER, contemp. boards, 4to.

- From the library of J. Ploos van Amstel w. his owner's entry on verso frontcover. Text leaves loose. Boards restored (rebacked).

= Large paper copy. The views numbered 101-200 (some double-p. plates are counted as 4 views). One of the finest series of views depicting the Netherlands in the 18th century.

€ (150-250)
78 3442 Netherlands Water J W te 78 3442 Netherlands Water J W te
78 3442 Netherlands Water J W te 78 3442 Netherlands Water J W te
78/3442 [Netherlands]. Water, J.W. te. Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. Middelburg, P. Gillissen, 1776-1796, 4 vols., 4 ident. engr. title-vignettes, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Occas. sl. yellowed/ foxed; endpapers sl. browned. Bindings sl. worn/ rubbed; 3 vols. joints starting/ splitting. Otherwise a fine set.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 513e.

€ (70-90) 100
78 3443 Netherlands Willem van Oranje 78 3443 Netherlands Willem van Oranje
78/3443 [Netherlands]. Willem van Oranje. Apologie, ofte verantwoordinge des Doorluchtigen ende Hoogh-geboren Vorsts ende Heers, Wilhelm (...), Teghen den Ban ofte Edict, by forme van Proscriptie, tegen hen gepubliceert by den Coningh van Spangien. Leyden, C. Banheyningh, 1652, (22),287p., contemp. overlapping vellum, 12mo.

- First blanks and title-p. loose; mounted portrait of the author on upper pastedown; vaguely waterst. at the beginning.

= Knuttel 561. William of Orange's famous defence against the Banedict, first published 1581.

AND 2 others, i.a. L'ABBÉ RAYNAL, Histoire du Stadhouderat. Depuis son Origine jusqu'a Present (Amst., 1749, rev. ed., fold. genealogical table, 1 ill., contemp. calf).

€ (200-300) 200
78 3444 New Zealand Nicholas J L 78 3444 New Zealand Nicholas J L
78 3444 New Zealand Nicholas J L 78 3444 New Zealand Nicholas J L
78/3444 [New Zealand]. Nicholas, J.L. Narrative of a Voyage to New Zealand, Performed in the Years 1814 and 1815, in Company with the Rev. Samuel Marsden. London, J. Black and Son, 1817, 1st ed., 2 vols., XIX,(1),431,(1); XII,397,(1)p., 2 engr. maps (1x fold.), 4 engr. plates, contemp. unif. gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Bookplate (Sir Joseph Verdin) on upper pastedown of vol. 1; both vols. lack htitle; vol. 2 lacks the book advertisements; both vols. sl. foxed (also affecting the plates/ maps). Upper joint of vol. 1 weak; backstrips sl. worn and spine-ends partly chipped.

= Ferguson 690.

€ (200-300) 200
78 3445 Nieuhof J 78 3445 Nieuhof J
78 3445 Nieuhof J 78 3445 Nieuhof J
78 3445 Nieuhof J 78 3445 Nieuhof J
78/3445 Nieuhof, J. Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-Reize. Behelzende al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil (...). Amst., Wed. J. van Meurs, 1682, (10),240[=246],(2)p., engr. frontisp., portrait of the author, dedic. plate, double-p. map of Brazil, 1 double-p. and 2 full-p. plates, 2 half-p. plans, 7 half-p. ills., contemp. blindst. vellum, folio. - BOUND AS USUAL WITH: Idem. Zee en Lant-Reize door verscheide Gewesten van Oostindien (...). En inzonderheit een wijtloopig verhael der Stad Batavia. Ibid., idem, 1682, (4),308[=310],(4)p., 4 double-p. and 1 half-p. engr. maps/ plans, 25 double-p. and 15 full-p. engr. views and plates, 23 half-p. engr. ills.

- Pastedowns lacking/ loosening; first blanks creased. Joints splitting; backstrip dam.; vellum over frontcover loosening at turn-ins.

= Tiele 799; Howgego N25; Bosch 145; Borba de Moraes II, 614; Sabin 55278; Lipperheide Md 2; Nissen ZBI 2975; Balders 1075; Landwehr, VOC 282; Hill 1227. "His (...) travels in Brazil and the East Indies appeared posthumously in 1682, edited from his notes and papers by his brother Hendrik. Both volumes were lavishly produced and bore engravings taken from Nieuhof's sketches." (Howgego). SEE ILLUSTRATION PLATE C.

€ (1.200-1.500) 1700
78 3446 Noord Holland Beumer D 78 3446 Noord Holland Beumer D
78/3446 [Noord-Holland]. Beumer, D. Een treur- of rouwgedicht, opgedragen aan alle Nederlanders. Wegens het rampzalig lot van het doorbreken van verscheidene dijken en overstrooming van veele wateren, in de provintie Noord-Holland, waar zoo veele menschen en beesten bij zijn omgekomen, en waar thans nog vrienden en bloedverwanten om zitten te zugten (...). Broadside, letterpress poem, 42x33,5 cm., w. 3 small woodcut ills., n.d. (1825).

- Formerly folded; two small holes in the folds.

= A poem with 24 strophes lamenting the casualties of the flood of 4-6 february 1825 in part of Noord-Holland with i.a. topographical references to Broek in Waterland, Hoorn, Schellinkwoude en de Wijde Wormer. Rare.

€ (100-150) 100
78/3447 Noord Holland Octroye beroerende de Bedykinge van de Wieringer Waert gelegen in Noord Holland Tot dienst ende gerieff van de Bedykers en Ingelanden in Druk uytgegeven Deze Tweede Druk ve78/3447 Noord Holland Octroye beroerende de Bedykinge van de Wieringer Waert gelegen in Noord Holland Tot dienst ende gerieff van de Bedykers en Ingelanden in Druk uytgegeven Deze Tweede Druk ve
78/3447 [Noord-Holland]. Octroye beroerende de Bedykinge van de Wieringer-Waert, gelegen in Noord-Holland. Tot dienst ende gerieff van de Bedykers en Ingelanden in Druk uytgegeven. Deze Tweede Druk vermeerdert, met een Reglement van 4. February 1711. Hoorn, R. Beukelman, 1735, 2nd ed., 3 parts in 1 vol. w. continuous pagination, 102p., 3 woodcut title-vignettes (2x identical w. coat of arms of Hoorn), modern hcl.

- Good untrimmed copy; cl. sl. worn.

= Patent application regarding sea dikes in the Wieringerwaard, in which the polder administrators also discuss the problems they encounter during the construction works: i.a. whenever the dikes had reached the intended height, subsidence occurred. Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders (Hilv., 2009), p.104f.

€ (80-100) 230
78/3448 Numismatics Beschrijving van Nederlandsche historie penningen ten vervolge op het werk van Mr Gerard van Loon 78/3448 Numismatics Beschrijving van Nederlandsche historie penningen ten vervolge op het werk van Mr Gerard van Loon
78/3448 [Numismatics]. Beschrijving van Nederlandsche historie-penningen, ten vervolge op het werk van Mr. Gerard van Loon. Amst., Kon. Akademie van Wetenschappen, 1821-1869, 9 (of 10) parts in 5 vols., 81 (of 88) engr. plates, contemp. (not unif.) boards/ without binding (part 6-10 in 1 vol.), folio.

- Lacks part 5 (containing 7 plates). Bindings dustsoiled and sl. worn along edges. Contents fine.

= Lipsius/ Leitzman, suppl. p.81.

€ (150-250) 150
78 3449 Numismatics Mieris F van 78 3449 Numismatics Mieris F van
78/3449 [Numismatics]. Mieris, F. van. Beschryving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, Midsgaders van den Oorsprong, de Waarde en Benaaming van 't Geld, het verschil der Muntstoffen en Weegingen, de Waarde der Metaalen, 't Recht van Geldmunten, en het eerste Geldgebruyk in 't algemeen. Leyden, S. Luchtmans, D. Haak and J.A. Langerack, 1726, (6),74p., 11 fold. engr. plates, without binding, folio.

- First lvs. loose(ning); partly yellowed/ foxed. = Rare folio edition. Cf. Lipsius/ Leitzmann p.261.

€ (100-150)
78 3450 Numismatics Mieris F van 78 3450 Numismatics Mieris F van
78 3450 Numismatics Mieris F van 78 3450 Numismatics Mieris F van
78 3450 Numismatics Mieris F van 78 3450 Numismatics Mieris F van
78/3450 [Numismatics]. Mieris, F. van. Beschryving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, Midsgaders van den Oorsprong, de Waarde en Benaaming van 't Geld, het verschil der Muntstoffen en Weegingen, de Waarde der Metaalen, 't Recht van Geldmunten, en het eerste Geldgebruyk in 't algemeen. Leyden, S. Luchtmans, D. Haak and J.A. Langerack, 1726, (14),296p., 11 fold. engr. plates, later hvellum.

- Lacks pastedowns; bookplate on verso frontcover; occas. trifle yellowed. Ticket mounted on frontcover.

= Lipsius/ Leitzmann p.261.

€ (70-90) 70
78 3451 Numismatics Mieris F van 78 3451 Numismatics Mieris F van
78 3451 Numismatics Mieris F van 78 3451 Numismatics Mieris F van
78/3451 [Numismatics]. Mieris, F. van. Beschryving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, Midsgaders van den Oorsprong, de Waarde en Benaaming van 't Geld, het verschil der Muntstoffen en Weegingen, de Waarde der Metaalen, 't Recht van Geldmunten, en het eerste Geldgebruyk in 't algemeen. Leyden, S. Luchtmans, D. Haak and J.A. Langerack, 1726, (14),296p., 11 fold. engr. plates, later hvellum.

- Title-p. lacks portion w. loss of title and doubled w. contemp. paper and reattached w. sellotape; first 2 plates cut/ (almost) torn in half along fold; a few lvs. w. offsetting; occas. sl. stained/ foxed. Covers/ corners sl. worn.

= Lipsius/ Leitzmann p.261.

€ (50-70) 50
78 3452 Numismatics Mieris F van 78 3452 Numismatics Mieris F van
78 3452 Numismatics Mieris F van 78 3452 Numismatics Mieris F van
78/3452 [Numismatics]. Mieris, F. van. Histori der Nederlandsche vorsten, Uit de Huizen van Beijere, Borgonje, en Oostenryk; Welken, sedert de regeering van Albert, Graaf van Holland, Tot den dood van keizer Karel den Vyfden, Het hooggezag aldaar gevoerd hebben: (...) met meer dan duizend historipenningen Gesterkt en opgehelderd. The Hague, P. de Hondt, 1732-1735, 3 vols., (34),466,(108); (8),484,(58); (4),446,(58)p., engr. frontisp., dedic. page, 3 ident. title-vignettes, portrait and over 650 textills. with one or more coins, 2 fold. tables, contemp. unif. calf w. red mor. letterpiece and gilt spine, folio.

- Occas. sl. yellowed; vol. 3 w. 19th cent. owner's ticket on verso of first free endpaper. Corners sl. worn; covers rubbed/ sl. worn and partly stained.

= Lipsius/ Leitzmann p.261; Clain/ Stefanelli 14862; Graesse IV, p.521; Ebert 14022.

€ (120-150) 120
78 3453 Numismatics Oudaan J 78 3453 Numismatics Oudaan J
78/3453 [Numismatics]. Oudaan, J. Roomsche Mogentheid, in gezag en staatbekleeding der Oude Keyzeren; Bemachtigen van Rijken, en Landschappen; Handhaven van Godendom, en Heydensche Gods-Dienst; Uytbeelding van Zededeugden; vertooning van Schouspelen en Heerlijkheden; Bouwpraal; Gereedschappen des Heyligdoms, en andere dingen (...). Onder de schetse en schaduwe der Roomsche Medalien. Amst., F. Kuyper, 1664, 1st ed., (24),506,(19)p., engr. title by C. VAN DALEN, 113 (of 114) numismatical plates, 7 other plates, contemp. vellum, 4to.

- Lacks 1 numismatical plate (no.5); title doubled. Binding restored.

= Lipsius/ Leitzmann p.301.

€ (60-80) 80
78 3454 Numismatics Patin C 78 3454 Numismatics Patin C
78 3454 Numismatics Patin C 78 3454 Numismatics Patin C
78/3454 [Numismatics]. Patin, C. Introductio ad historiam numismatum. Amst., H. Wetstenius, 1683, (12),251,(1)p., engr. frontisp., 11 textills., contemp. vellum, 12mo. - BOUND WITH: Suarès, J.M. (de). De numismatis & nummis antiquis dissertatio. Ibid., idem, 1683, (8),49,(2)p.

- Pastedowns loosening; owner's entry on title-p. Otherwise fine.

= Ad 1: Lipsius/ Leitzmann p.308. Ad 2: Not in L./ L.

€ (60-80) 60
78 3455 Occultism Lavater L 78 3455 Occultism Lavater L
78/3455 [Occultism]. Lavater, L. Vande Spooken, Nagt-geesten, en andere diergelijke verschijningen, Verdeelt in drie Deelen, Met bewijs, I. Dat 'er Spooken zijn. II. Wat de Spooken zijn. III. Waerom God toelaet dat sy verschijnen. Gorinchem, P. Vink, 1681, (22),525,(3)p., engr. title and 7 engr. plates by R. DE HOOGHE, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Lacks 2 text lvs. (p.59-62); new endpapers; left margin title-p. sticking to first free endpaper; a few other lvs. at the beginning sticking together along inner margin; sl. yellowed and fingersoiled. Vellum duststained.

= Landwehr, Romeyn de Hooghe as Book Illustrator, 56.

€ (200-300) 325