2896 - 3588     OLD and RARE BOOKS

Page 29 of 35 Results 561 - 580 of 693
78 3456 Octavarium Romanum a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum 78 3456 Octavarium Romanum a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum
78 3456 Octavarium Romanum a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum 78 3456 Octavarium Romanum a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum
78 3456 Octavarium Romanum a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum 78 3456 Octavarium Romanum a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum
78/3456 Octavarium Romanum, a sacra rituum congregatione ad usum totius orbis ecclesiarum approbatum (...). Antw., Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1661, (30),519p., engr. title-vignette, printed in red and black, contemp. calf w. gilt spine.

- Owner's entry on upper pastedown; trifle waterstained in lower outer corner. Spine-ends and corners sl. worn; lacking headcap. Otherwise a good copy.

Bellarmino, R. De septem verbis a Christo in cruce prolatis libri duo. Cologne, B. Wolter, 1618, (16),293p., engr. title-vignette, modern hcl., 12mo.

- Bookplate and owner's entry on upper endpaper; pencil annot. on title-p. Sl. worn at edges; otherwise fine.

€ (60-80) 60
78/3457 Offices propres a l'usage des religieuses de l'ordre de S Ursule 78/3457 Offices propres a l'usage des religieuses de l'ordre de S Ursule
78/3457 Offices propres a l'usage des religieuses de l'ordre de S. Ursule. Antw., L'Imprimerie Plantinienne de la veufe de Balthasar Moretus, 1705, (24),576p., 1 full-p. engr. ill., printed in red and black, modern blindst. hleather.

- Sm. tear in upper part touching illustration; new endpapers.

€ (60-80)
78 3458 Oudaan J 78 3458 Oudaan J
78 3458 Oudaan J 78 3458 Oudaan J
78 3458 Oudaan J 78 3458 Oudaan J
78/3458 Oudaan, J. Toneel-poëzy. Amst., widow B. and P. Visser, 1712, (16),294p., engr. frontisp. and 5 (large) title-vignettes, contemp. vellum. - BOUND WITH: Idem. Haagse broeder-moord of Dolle blydschap. Frederik-Stad, Johan Ernst Smith, 1672, 3 parts in 1 vol., (6),112; 55; (2),67-182p., engr. frontisp., portrait of the author by D. JONKMAN after A. HOUBRAKEN, 1 plate.

- A fine copy.

= Ad 2: title part 2: Aanmerkingen op de beschuldigingen, raakende de heeren gebroederen de Witten, van Lambert van den Bos in zynen Reysenden Mercurius deselve heeren te last gelegd (1674); title part 3: Vervolg der aenmerkingen tegen Lambert van den Bos, door den zelven schryver.

€ (150-250) 150
78 3459 Overbeke A van 78 3459 Overbeke A van
78/3459 Overbeke, A. van. De rymwercken. Ed. J.C. ten Hoorn. Amst., J. ten Hoorn, 1699, 7th ed., (14),272,(47)p., engr. portrait of the author by H. CAUSE, 1 ill., contemp. vellum, sm. 8vo.

- Occas. sl. foxed. Covers sl. warped.

= Incl. his "Geestige en vermaekelijke Reys-beschryving (...) Naer Oost-Indien uytgevaren voor Raet van Justitie, in den Jare 1668". Scheepers II, 235; Waller 1305 (10th ed.); Scheurleer p.182; cf. Landwehr, VOC 1540 (note).

€ (100-150) 180
78 3460 Palm J H van der 78 3460 Palm J H van der
78/3460 Palm, J.H. van der. Verhandelingen, redevoeringen en losse geschriften. Amst./ Leeuw., J. van der Hey (en Zoon)/ G.T.N. Suringar, 1818-1846, 5 vols., contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letter- and vol. piece.

- Vol. 3 partly waterst. and sl. mouldy. Bindings sl. worn and dustsoiled.

€ (40-60)
78/3461 Pamphlets ordinances etc Kort en bondich Verhael Wat sich heeft toegedraghen van dach tot dach voor het Huys te Gennep sedert dat het door sijn Hoogheyt den Prince van Orangien is belege78/3461 Pamphlets ordinances etc Kort en bondich Verhael Wat sich heeft toegedraghen van dach tot dach voor het Huys te Gennep sedert dat het door sijn Hoogheyt den Prince van Orangien is belege
78/3461 [Pamphlets, ordinances etc.]. Kort en bondich Verhael Wat sich heeft toegedraghen van dach tot dach voor het Huys te Gennep, sedert dat het door sijn Hoogheyt den Prince van Orangien is belegert geweest. (Amst.), Broer Jansz. and J. van Hilten, 1641, (12)p., 1 fold. engr. plan of the siege of Gennep, contemp. wr.

- Sl. waterstained. Wrapper split. = F.M.H. 1843.

€ (40-60) 200
78 3462 Pamphlets ordinances etc Libry Bagnano G 78 3462 Pamphlets ordinances etc Libry Bagnano G
78 3462 Pamphlets ordinances etc Libry Bagnano G 78 3462 Pamphlets ordinances etc Libry Bagnano G
78 3462 Pamphlets ordinances etc Libry Bagnano G 78 3462 Pamphlets ordinances etc Libry Bagnano G
78/3462 [Pamphlets, ordinances etc.]. Libry-Bagnano, G. Les crimes d'un honnête homme. The Hague, H.P. de Swart, 1832, (IV),182,(2)p., contemp. giltlettered hcl. (fine). - BOUND WITH: Idem. Appel de (...) à l'opinion publique en réponse à ses calomniateurs, avec pièces justificatives. Amst., (n.publ.), 1835, (6),XIII,(1),186,(1)p.

= With AUTOGRAPH DEDICATION on title-p. of first work.

AND a copy of the same 2 works bound in reverse order, almost unif. w. the preceding (cut sl. short in right margin). - AND ALSO BOUND WITH: (Box, H.). Appel de la Hollande à la justice et à la raison de la Grande-Bretagne. The Hague, A. van Hoogstraten, 1836, 48p.

= Rare copies of 3 publications by journalists Georges Libry-Bagnano (Belgium-critical, Journal Officiel/ Gazette des Pays-Bas) and Henri Box (anonymous, Journal de La Haye). Cf. NNBW I, p.444ff. Ad 1: not in Knuttel. Ad 2: Knuttel 27289. Ad 3: Knuttel 27363.

€ (100-150)
78 3463 Pamphlets ordinances etc d'Ontdeckte ambassade Van de Groot Ambassadeur in Vranckrijck Waer in 't geheym van sijn secrete Handelingh met sijn Complicen vertoont wert 78 3463 Pamphlets ordinances etc d'Ontdeckte ambassade Van de Groot Ambassadeur in Vranckrijck Waer in 't geheym van sijn secrete Handelingh met sijn Complicen vertoont wert
78/3463 [Pamphlets, ordinances etc.]. d'Ontdeckte ambassade Van de Groot Ambassadeur in Vranckrijck. Waer in 't geheym van sijn secrete Handelingh met sijn Complicen vertoont wert. N.pl. ("na de copye tot Parys"), D. Hartogh, 1672, (8)p.

= Knuttel 10466. On the Dutch diplomat Pieter de Groot (1615-1678) (second son of the famous lawyer Hugo de Groot): "Van 1670 tot en met 1672 was hij pensionaris van Rotterdam, waar hij lid was van de vroedschap. Hij was achtereenvolgens Nederlands gezant in Zweden en Frankrijk tussen 1668 en 1672. In het rampjaar 1672 keerde hij uit Frankrijk terug en was betrokken bij de mislukte onderhandelingen met Lodewijk XIV over de Nederlandse capitulatie. De daarop volgende opstand in Rotterdam noopte hem naar Antwerpen te vluchten. Hij keerde in 1674 terug, maar raakte zijdelings betrokken bij het hoogverraadproces van Abraham de Wicquefort in 1675. Hij werd zelf ook van hoogverraad beschuldigd vanwege zijn compromitterende correspondentie met De Wicquefort, maar dankzij de inspanningen van zijn advocaat Simon van Middelgeest vrijgesproken. Hij trok zich daarop terug op zijn landgoed Boekenrode bij Haarlem, waar hij in juni 1678 overleed" (nl.wikipedia.org).

€ (70-90) 70
78/3464 Pamphlets ordinances etc Lot of 7 ordinances concerning a bond issuance by the Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam 78/3464 Pamphlets ordinances etc Lot of 7 ordinances concerning a bond issuance by the Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam
78/3464 Pamphlets ordinances etc Lot of 7 ordinances concerning a bond issuance by the Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam 78/3464 Pamphlets ordinances etc Lot of 7 ordinances concerning a bond issuance by the Provisioneele Representanten van 't Volk van Amsterdam
78/3464 [Pamphlets, ordinances etc.]. Lot of 7 ordinances concerning a bond issuance by the "(Provisioneele) Representanten van 't Volk van Amsterdam", Amst., P.H. Dronsberg, 1795, rolled.

- One ordinance w. tear in left margin (affecting text) and one w. stamp on verso.

= Announcing i.a. the obligatory participation of citizens possessing assets of at least fl. 2.000,- and prohibiting assayers, gold- and silversmiths from melting down hallmarked gold or silver items without the appropriate official documentation. Cf. Knuttel 22630.

€ (50-70) 50
78/3465 Pamphlets ordinances etc Lot of 13 fold broadsides 78/3465 Pamphlets ordinances etc Lot of 13 fold broadsides
78/3465 [Pamphlets, ordinances etc.]. Lot of 13 (fold.) broadsides, Dutch, 1702-1802.

= I.a. concerning taxes on playing cards.

€ (40-60) 80
78/3466 Pamphlets ordinances etc Lot of 34 edicts by the city council of Utrecht 78/3466 Pamphlets ordinances etc Lot of 34 edicts by the city council of Utrecht
78/3466 [Pamphlets, ordinances etc.]. Lot of 34 edicts by the city council of Utrecht, Utr., G. van den Brink/ P. Muntendam/ J. van Poolsum/ T. Lieftinck, 1728-1808, mostly 4-12p., occas. w. (large) woodcut title-vignette showing coat of arms of Utrecht, contemp. wr., 4to.

- Occas. trifle foxed/ thumbed. Mostly fine.

= Comprises i.a. Extract uyt de resolutie van de Ed: Agtb: heeren borgemeesteren en vroedschap van Utrecht (1728, (8)p.); Lyste van het trekloon van paarden tusschen Utrecht ende Vaart (1754, (8)p.); Publicatie tegens het slagten van kuys- of koe-kalveren (1769, (4)p.); Publicatie wegens het verblyf van Fransche en andere vreemdelingen binnen deze stad (1793, (4)p.) and Notificatie behelzende voorziening ter instandhouding der fruit-markt, met bepaling nopens de bewerking der fruiten (1806, (4)p.).

€ (150-250) 210
78/3467 Pamphlets ordinances etc Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark 78/3467 Pamphlets ordinances etc Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark
78/3467 Pamphlets ordinances etc Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark 78/3467 Pamphlets ordinances etc Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark
78/3467 Pamphlets ordinances etc Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark 78/3467 Pamphlets ordinances etc Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark
78/3467 [Pamphlets, ordinances etc.]. Lot of 56 edicts by King Christian VII of Denmark, Copenhagen, J.F. Schultz, 1797-1803, mostly 4-12p., mostly w. (large) woodcut title-vignette by the king ("C7" or "C VII") / folding tables, contemp. wr., 4to.

- Occas. trifle foxed/ thumbed. Mostly fine.

= Mainly on military and naval matters. Comprises i.a. Forordning, om des Ostindiste handel, for de Danske-Europaeiste Stater (1797, 16p.); Plakat der foreskriver bestemte forholds-regler (...) (1800; (4)p.); Placat hvorved Kornfarers udforsel fra Norge til fremmede steder igien tillades (...) (1800, (4)p.); Forordning angaaende soe-Indrolleringsvaesenet i Norge (1803, 39p.) and Plakat hvorved i anledning af den nye udbrudte krig (1803, (4)p.).

€ (300-500) 300
78 3468 Pars A 78 3468 Pars A
78/3468 Pars, A. Index Batavicus, of Naamrol van de Batavise en Hollandse Schrijvers. Van Julius Cesar af, tot dese tijden toe. Leyden, A. de Swart, 1701, 60,483,(13)p., engr. title-vign. and 30 half-p. portraits of Dutch humanists and authors, contemp. blindst. panelled vellum w. central mirror ornament on both covers, sm. 4to.

- Lacks the frontisp.; partly sl. browned.

= From the library of professor and librarian at the University of Gand P.P.C. Lammens, w. his bookplate on upper pastedown.

€ (50-70) 50
78 3469 Pascal B 78 3469 Pascal B
78 3469 Pascal B 78 3469 Pascal B
78/3469 Pascal, B. Pensées sur la Religion et sur quelques autres suiets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses papiers. Paris, G. Desprez, 1670, (82),365,(21)p., contemp. calf w. red mor. letterpiece, 12mo.

- New upper pastedown and first free endpaper; lacks final free endpaper; sl. cramped inner margin between title-p. and first free endpaper; occas. sl. stained and fingersoiled. Binding heavily restored; later letterpiece.

= Tchemerzine V, p.73; Printing and the Mind of Man 152. Counterfeit of the first edition, published in the same year, with the Desprez monogram on the title-p. replaced by the fleuron of the 1657 edition of Pascal's Les Provinciales and the errors in the pagination as given by Tchemerzine.

€ (200-300) 210
78 3470 Pascal B 78 3470 Pascal B
78/3470 Pascal, B. Pensées sur la Religion et sur quelques autres sujets./ Discours sur les pensées. Amst., H. Wetstein, n.d., "edition nouvelle", 3 parts in 1 vol., 48,(2); (54),242,(14); 119p., sl. later(?) calf w. gilt spine, sm. 8vo.

- Later endpapers. Joints broken; lacks letterpiece; 2 sm. paper tickets at foot of spine.

= Not found in the usual reference works, perhaps a pirated edition(?).

AND 2 other 18th cent. works, i.a. an English translation of the same work (London, 1704. Binding dam.).

€ (60-80) 60
78 3471 Paulinus H 78 3471 Paulinus H
78 3471 Paulinus H 78 3471 Paulinus H
78/3471 Paulinus, H. Rerum Belgicarum historia, Philippo II. Hispaniarum Rege ac Belgarum Principe. Emden, G. Nieman, 1663, (8),568[=546]p., engr. frontisp., later overlapping vellum w. monogram "B.F.V.L." on frontcover.

- Frontisp. cut sl. short in lower margin (w. loss of artist's name); occas. sl. uneven printing; partly sl. (damp)stained; 4 lvs. w. smaller outer margin (perhaps rebound from another copy). Bookplate of "Henn Wolfram Riedesel Freiherr zu Eisenbach" on first free endpaper. Otherwise fine.

= Continuation of J. SLEIDANUS, De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare commentarii (Strasb., 1555). First and only ed. of this rare work on the history of the Spanish Netherlands under Philip II by Henricus Paulinus (†1602), published only 60 years after his death. With an appendix on the history of West and East Frisia at that time, in which Paulinus describes i.a. his misadventures as a negotiator on behalf of East Frisia. In this capacity, he was sent to Franeker to discuss the Dutch occupation of the Ems (during the war with Spain) and the privateers devastating the East Frisian sea trade. He was arrested, however, and exchanged in 1586 for Onno van Ewsum, who had been captured by East Frisia. De Buck 2303; cf. 2017; Van der Aa XV, p.124. A rare Emden edition.

€ (500-700)
78 3472 Pers D P 78 3472 Pers D P
78/3472 Pers, D.P. d'Ontstelde Leeuw: Of Springh-ader der Nederlandscher Beroerten: Van den Jare 1560, tot het eynde van 't Jaer 1581 (...). Amst., D.P. Pers, (1641), 1st ed., (16),542,(10)p., engr. title-vignette, contemp. overlapping vellum, 4to.

- Owner's stamp on title-p. and 3rd blank; pastedowns loose. Overlapping parts of vellum flattened.

= The rare first edition. De Wind p. 451; Haitsma Mulier/ Van der Lem 380a.

€ (150-250) 150
78 3473 Pers D P 78 3473 Pers D P
78/3473 Pers, D.P. De Romeynsche Adelaer, of kort verhael van Adam af, tot de Romeynsche Monarchie: waer in de loflijcke en lasterlijcke daden des Romeynsche Koninghen en Keyseren, tot in 't Jaer 1648 met de Publicatie van de Vrede. Ed. P. Scholten. Amst., W. de Hondt, 1662, 331[= 531],(6)p., engr. title, 12 ills., contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Pastedowns detached; engr. title lacks portion of lower blank margin. Otherwise fine.

= Cf. Muller 783 (ed. 1665).

€ (40-60) 60
78 3474 Persia Sanson N 78 3474 Persia Sanson N
78/3474 [Persia]. Sanson, (N.). Voyage ou Relation de l'état présent du Royaume de Perse. Avec une dissertation curieuse sur les Moeurs, Religion & Gouvernement de cet État. Paris, Widow M. Cramoisi, 1695, (10),264,(24)p., engr. frontisp., fold. map, 3 (of 5) plates, contemp. calf, 12mo.

- Lacks 2 plates and 3 text lvs.; fingersoiled (worse at the beginning); bookplate on upper pastedown. Binding sl. worn.

= Cox I, p.250; not in Blackmer.

€ (150-250)
78 3475 Pestalozzi H 78 3475 Pestalozzi H
78/3475 Pestalozzi, H. Al de werken over het onderwijs en de opvoeding. Ed. P.J. Prinsen. Zutphen, W.C. Wansleven 1826-1831, 7 (of 8) vols., contemp. unif. hcalf w. 2 letterpieces.

- Lacks 4th vol. All vols. w. ticket mounted (occas. partly worn off) on frontcover: "Dit boek behoort tot de Bibliotheek van de Kweekschool voor Schoolonderwijzers, te Haarlem"; backstrips worn (2x partly dam.).

= Muller 907.

Leerwijze van H. Pestalozzi: bevattende de drie aanvangspunten van zijn onderwijs. Ed. P.J. Prinsen. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1809, VIII,136p., 3 fold. engr. plates, contemp. hcalf w. mor. letterpiece. - BOUND WITH: Pestalozzi's leerwijze in de kennis der getallen. Ed. P.J. Prinsen. Ibid., idem, 1820, VIII,182p., 3 fold. engr. plates. - AND 3 other similar 19th cent. vols.

€ (100-150)