2896 - 3588     OLD and RARE BOOKS

Page 31 of 35 Results 601 - 620 of 693
78 3496 Popular literature Meyster E 78 3496 Popular literature Meyster E
78 3496 Popular literature Meyster E 78 3496 Popular literature Meyster E
78/3496 [Popular literature]. (Meyster, E.). De gekroonde berymde policy. Zijnde het eerste Deel der Meysterlijke Werken, bestaende in Hemelsche, en Aerdsche gedagten./ Des Weerelds Dool-in-berg ont-doold op Dool-in-bergh./ Kort-bondige Gebeeden, bestaande in On-verdoolde Herts-toghten. Utr., J. Ribbius, 1668/ 1669/ 1669, 1st ed., 3 parts in 1 vol., (30 [of 32]),231,(7); (12),46,(1 blank); 40,(8)p., engr. title, portrait, 1 plate, part 1 w. woodcut border around each text leaf, contemp. overlapping vellum, sm. 8vo.

- Part 1 lacks one leaf (*4). Final part outer margin cut short w. loss of pagination and letters.

= Scheepers I, 132. Contains i.a. a history of Rome. Each page comes with an appropriate Dutch saying. On the author, see NNBW IX, p.671. Rare.

€ (120-150) 150
78/3497 Popular literature Op maandag den 20 january 1783 zal men tot waarschouwing voor de jeugd de Eer te hebben van vertoonen De verloopen smeerkoper te vyf Uuren Precies op het Toneel 78/3497 Popular literature Op maandag den 20 january 1783 zal men tot waarschouwing voor de jeugd de Eer te hebben van vertoonen De verloopen smeerkoper te vyf Uuren Precies op het Toneel
78/3497 [Popular literature]. "Op maandag den 20 january 1783. zal men tot waarschouwing voor de jeugd de Eer te hebben van vertoonen: De verloopen smeerkoper (...) te vyf Uuren Precies op het Toneel. De lootjes kunnen besprooken worden in de Vyzelstraat, by Alias Platteboender". Broadside, 32,5x18,5 cm., Amst. (?), 1783.

- Formerly folded; upper right corner torn off.

= A very curious and rare ephemere (theatre?) program, listing farce comedies for every day of the week, from Monday the 20th until Saturday the 26th. The titles of the plays were not found. The titles: "De verloopen smeerkoper", "de broesiaanscge ligtmus", "de verwarde sollisteur", "de lakekoper op hol", "de Sterke Biljartspeelder", "de afgedankte officier", "het hoogvliegende hart", "de nietsdoende ligtmis", "de by dagslapende gestoord", "de vyf amsterdamsche losbollen of dronke ploerten in de lakwinkel".

€ (70-90) 70
78 3498 Popular literature Phaedrus 78 3498 Popular literature Phaedrus
78 3498 Popular literature Phaedrus 78 3498 Popular literature Phaedrus
78 3498 Popular literature Phaedrus 78 3498 Popular literature Phaedrus
78 3498 Popular literature Phaedrus 78 3498 Popular literature Phaedrus
78 3498 Popular literature Phaedrus 78 3498 Popular literature Phaedrus
78/3498 [Popular literature]. Phaedrus. Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. Dutch transl. D. van Hoogstraten. Amst., F. Halma, 1703, (36),198,(12)p., engr. frontisp. (dated "1704"), title-vignette, 10 (large) vignettes, 9 historiated initials and 106 circular ills. by J. VAN VIANEN, contemp. blindst. vellum, 4to.

- Lacks portrait. Upper joint splitting; corners showing. Good copy.

= The rare first issue of the first edition. Geerebaert CXXV,II; Landwehr F181; Fabula Docet 69; The Children's World of Learning 3181; Bodemann 94.

€ (200-300)
78 3499 Popular literature Pook J 78 3499 Popular literature Pook J
78/3499 [Popular literature]. Pook, J. Rommel-Zoodjen bestaande in verscheiden Ernstige en Boertige Helden-Zangen; als mede Ernstige en Boertige Bruylofts, Verjaar, Mengel-Dichten en Gezangen: Nevens deszelvs drie Harlequinen met de Rarekiek; vertonende op een Boertige wyze de gevallen des Oorlogs in Vlaanderen, van den 28. September, tot den 24. December des Jaars 1708. Amst., T. ten Hoorn, 1709, (10),192p., engr. frontisp. and 3 "Harlequin" plates, contemp. blindst. vellum.

- Sl. yellowed; contents loosening; uper corner of first blank cut out; lower hinge broken.

= Scheepers II, 242; Scheurleer 195. Not in Waller. Rare.

€ (150-250) 150
78 3500 Popular literature Rabener G W 78 3500 Popular literature Rabener G W
78/3500 [Popular literature]. Rabener, G.W. Verzameling van hekelschriften. Uit het hoogduitsch. Amst., P. Meijer, 1765-1767, 1st ed. (vol. 2-4)/ 2nd ed. (vol. 1), 4 (of 5) vols., engr. frontisp. by S. FOKKE, 4 ident. title-vignettes by F. DE BAKKER, portrait by J. HOUBRAKEN after C.F.R. LISIEWSKY, contemp. unif. hroan w. mor. letterpiece.

- Without the 5th vol., posthumously published in 1774, containing a biography and correspondence. Spines rubbed; corners showing.

= Dutch translation of Rabener's Sammlung satyrischer Schriften (Leipsic, 1751-1755).

€ (50-70)
78 3501 Popular literature Rodenburgh T 78 3501 Popular literature Rodenburgh T
78/3501 [Popular literature]. (Rodenburgh, T.). Jalourse studentin. Bly-eynde-spel. Amst., N. Biestkens for W.J. Stam, 1617, (62)p., woodcut title-ill., later wr., sm. 4to.

- Sl. yellowed. Backstrip worn off; wr. loosening.

= Adaptation of a play by L.F. de Vega Carpio. Not in Muller/ De Vries/ Scheepers etc.

€ (40-60) 100
78 3502 Popular literature Saluste du Bartas G 78 3502 Popular literature Saluste du Bartas G
78 3502 Popular literature Saluste du Bartas G 78 3502 Popular literature Saluste du Bartas G
78/3502 [Popular literature]. Saluste du Bartas, G. De twee weke van den Edelen Geest-rijcken Willen van Saluste, heere van Bartas. Dutch transl. Z. Heyns. Zwolle, n.publ., 1621/ Rott., P. van Waesberge, 1628, 4 parts in 2 vols., (6),313,(1); 634,(6); (8),150; (2),128,(2)p., 2 diff. engr. frontisp. (vol.I w. title: "Wercken"), title-vignette, 35 plates (1x fold.), portrait (of Zacharias Heyns), 20th cent. unif. hvellum, 4to.

- Hinges of vol. 2 weakening. Otherwise a fine, complete copy.

= Scheepers II, 677: "Band I bevat de "eerste weke" en de eerste vier dagen d. "tweede weke"; bd. II: de 5e tot 7e dag der "tweede weke", enige andere werken van Heyns en de "Lofsangh van Jesus Christus" door D. Heinsius". Nice work describing the first week and the first four days of the second week after the creation of the world, entirely in rhyme and with rather naive but nice illustrations. Printed in a very nice civilité type. The first edition of this translation (first week only) was published in 1616. SEE ILLUSTRATION PLATE CI.

€ (500-700)
78/3503 Popular literature Staatkundige historie en liefdens gevallen van den Kardinaal L de Portocarrero Aartsbisschop van Tolledo Welke zyn uitgerekt tot aan de dôôd van dezen befaamden Cardi78/3503 Popular literature Staatkundige historie en liefdens gevallen van den Kardinaal L de Portocarrero Aartsbisschop van Tolledo Welke zyn uitgerekt tot aan de dôôd van dezen befaamden Cardi
78/3503 [Popular literature]. Staatkundige historie en liefdens gevallen, van den Kardinaal L. de Portocarrero. Aartsbisschop van Tolledo. Welke zyn uitgerekt tot aan de dôôd van dezen befaamden Cardinaal. Amst., J. van Heun/ A. Kemmer, 1738, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., 160; 124p., engr. frontisp. by J. HARREWIJN, later boards.

- Part 2 lacks 2 text lvs. (p.113-116); sl. yellowed and fingersoiled; bookblock frayed; title-p. corners torn.

= Buisman 869. Rare.

€ (50-70) 50
78 3504 Popular literature Steversloot L 78 3504 Popular literature Steversloot L
78/3504 [Popular literature]. (Steversloot, L.). Jesuiten-kost; of de maaltyd der Jesuieten. Op welke de verscheide vaaderen der voorsz. societeit; niet alleen hebben koomen te noodigen de Roomse pausen; maar ook keiseren, koningen, princen en vorsten (...). N.pl., in de kook-keuken der Jesuieten (= Leyden, J. du Vivie), 1726, (22),222p., engr. frontisp., contemp. vellum.

- Spine sl. soiled. Otherwise fine. = Waller 874; Scheepers I, 525.

(Idem). Vervolg op de Jesuiten-Kost, of de Maaltyd der Jesuiten; Bestaande in eene Uitlegging van de 663 Stellingen, of Leerstukken van hunne Religie, waar onder de meeste ten hoogsten verfoeylijk en seer Godloos sijn. Antw., P. de Wilde, 1727, (6),376p., engr. frontisp., 1 ill., contemp. calf w. mor. letterpiece.

- Spine rubbed; corners bumped. = Rare edition. Cf. Waller 874; Scheepers I, 525 (both Leyden, 1728).

€ (100-150)
78 3505 Popular literature Steversloot L 78 3505 Popular literature Steversloot L
78 3505 Popular literature Steversloot L 78 3505 Popular literature Steversloot L
78/3505 [Popular literature]. (Steversloot, L.). Papekost, opgedist in Geuse Schotelen, handelende van de Pausselyke Opkomst, Afgodery, en Beeldendienst, Mis, mitsgaders hun Val en Einde. Blokziel, Op kosten van den Uitgever (= Leyden, J. du Vivie), 1720, (6),172p., engr. frontisp. and 26 ills., contemp. vellum. - BOUND WITH: (Idem). Vervolg of Tweede Deel van de Papen Kost, vrugteloos voor haar opgedist; hier is bygevoegt, de Rymende Roomze Echo (...). The Hague, N.P. Blommendal, 1743, 78p. - AND WITH: (Idem). Geuse-Kost; Opgedist in Paapsche Schotelen; Handelende van de Souvereine Oppermagt, en Heerschappye der Roomsche Pausen, aangetoond uit haare eigen Schryvers. (Ibid., 1725), (12),221p., 9 ills.

- Lacks pastedowns; (vaguely) waterst. at the beginning; 3rd work lacks title-p. and frontisp.

= Scheepers I, 545/ 543; Knuttel, Verboden boeken 299: "Vuil schotschrift tegen de Katholieken met pornographische prentjes. Auteur is de Leidsche predikant Laurentius Steversloot." Interesting illustrations. SEE ILLUSTRATION PLATE CII.

AND 1 other vol. containing 8 anti-catholic libels, ±1730-1740, i.a. "Geuse oogen-salve in Paapsche Potten (...)"; "Anatomie ofte Ontleedinge van het Verderffelyk Dessein der Paaps-Gesinde"; "De Helsche Put van den Paapschen Afgront Geöpent en Gedempt (...)" and "De Helsche vloet der onbeschofte, en Duivelsche lasteringen, gespoge uit den Onbeschaemden Muil van een' Paepschen Draek (...)" (contemp. hcalf).

€ (200-300) 200
78 3506 Popular literature Suissap J de = J de Passius 78 3506 Popular literature Suissap J de = J de Passius
78/3506 [Popular literature]. Suissap, J. de (= J. de Passius). Een honderdtal, nieuwe, geestryke raadzels. Utr., S. de Waal/ G. van den Brink, 1779, 1st ed., (8),102,(2)p., text within (repeated) decorative typographic border, sl. later hcl., sm. 8vo.

- Bookblock split; lacks leaf I3; leaf I2 loose and tipped onto preceding leaf in upper corner; 2 lvs. stained. Backstrip partly worn off.

= BNK 1296; De Vries 317; cf. Waller 1324.

€ (60-80) 70
78 3507 Popular literature Themmen P H 78 3507 Popular literature Themmen P H
78/3507 [Popular literature]. Themmen, P.H. Fabelen, en vertelsels. Eerste/ Tweede deel. Amst., P.J. Uylenbroek, 1793/ 1794, 2 (of 3) vols., XVI,168,(4); VI,3-150,(6)p., contemp. unif. gilt hcalf.

- Without vol. 3, publ. 1801. Pagination of vol. 2 erratic, but complete. Both vols. bookplate on first blank; endpapers sl. foxed. Corners sl. worn; boardedges some worn spots/ sm. dents; upper joint vol. 2 splitting at top of spine.

= Rare. Landwehr F221; not in Buisman, Scheepers, De Vries and Waller. "Themmen (Phoebus Hitzerus), een verdienstelijk, geleerd Med. Doctor te Amsterdam (...) was de eerste, die de koepokinënting in Amsterdam begon, en de kinderen der armen om niet in het Engelsch weeshuis vaccineerde. Ook was hij (...) schrijver van de Komieke en vermakelijke Boeren-reis van Dirk den Eenvoudigen, welke eenen tweeden druk beleefd heeft. Behalve de geneeskunde beoefende hij ook, niet zonder goed gevolg de Nederduitsche dichtkunst. Hij heeft zijne krachten beproefd in eene dichtsoort, in welke geen onzer dichters bijzonder heeft uitgemunt, namelijk het fabeldicht, waarin eenvoudigheid, klaarheid en ernst den boventoon moeten voeren, en dat ook de satyre dult, gelijk de fabelen der ouden bewijzen (...). Themmen zond van 1793-1802 [sic] drie deelen Fabelen en Vertelsels in het licht. (...) Meest alle zijn van satyrischen aard." (Van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters, vol.3, p.227f).

€ (70-90) 70
78/3508 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans 78/3508 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans
78/3508 [Popular literature]. "De vermakelijke kermis-prijscourant voor de jongmans". Broadside, letterpress text in 2 columns, woodcut ill., Amst., F.G.L. Holst., n.d. (±1850).

- Sm. hole in lower section; formerly folded; sl. browned.

= The illustration shows young men in front of a "Kantoor van vrijers". The text is tongue-in-cheek pricelist of a broker (brothelkeeper?) called "Madam Isabée (...) dat zij, met haar puik puik waar, gedurende deze Kermis is uitgepakt (...) naast Mie de Hoerenbesteedster", in which various women are willing to pay a price for certain lovers, i.a. "No.14. Een fijne Stoelenzetster heeft eene geweldige zin in een pandjesbaas met een druipneus, voor f 5".

"Vermakelijke kermis-prijscourant voor de meisjes" Broadside, letterpress text in 14 strophes in 2 columns, woodcut ill., ibid., G. van der Linden, ±1850.

= Similar text but here the men are offering themselves to women for a certain price.

€ (70-90)
78 3509 Popular literature Vries S de transl 78 3509 Popular literature Vries S de transl
78 3509 Popular literature Vries S de transl 78 3509 Popular literature Vries S de transl
78/3509 [Popular literature]. Vries, S. de (transl.). De Doorlughtige Weereld; bevattende een zeer nette Historische en Politische Beschrijvingh der voornaemste en bekendste Regeeringen, Staten en Republiquen van Europa, bysonderlijk van Italien, en de Vereenigde Nederlanden; als oock die van Asia en Africa (...). Derde deel. Amst., J. van Oosterwijck, 1700, 1 vol. (of 3), 512[=511],(13)p., engr. title-vignette, 14 plates with flags, 1 fold. plate w. 18 Christian and worldly orders of knighthood, 1 fold. plate of a ship, 15 (full-p.) coats of arms in the text, all but the flag plates in fine CONTEMP. HANDCOLOURING HEIGHTENED WITH GOLD AND SILVER (the flag plates not heightened w. gold), contemp. gilt calf, sm. 8vo.

- First 60 pages, flag plates and index leaves waterstained; the plate with the ship sl. stained in left margin and trifle darkened in centre. Binding worn.

= Fine handcolouring. Not in the usual reference works. Handcoloured copies of this work are extremely rare.

€ (80-100) 450
78 3510 Popular literature Zoet J 78 3510 Popular literature Zoet J
78 3510 Popular literature Zoet J 78 3510 Popular literature Zoet J
78/3510 [Popular literature]. Zoet, J. d'Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken. Bestaande In verschaiden Ernsthaftige en boertige Stoffen. Naa zijn leeven by een gebragt, Door Een Liefhebber der Neederduidsche Digt-kunst. Als mede het Toneel-spel, Genaemt Hel en Heemel (...). Amst., J.K. ten Hoorn, 1675, 1st ed., 2 parts in 1 vol., (12),62; 390p., engr. frontisp., full-p. engr. portrait of the author, contemp. overlapping vellum, sm. 8vo.

- Lacks the plan; bookplate on upper pastedown; sl. yellowed.

= Scheepers I, 168; Scheurleer p.161; Waller 1910.

Decker, J. de. Rym-oeffeningen, Verdeelt in dry Boecken vervattende gedichten van verscheyden stijl en stoffe. Amst., A. van Blancken, 1659, 3 parts in 1 vol., (18),18,(4),112; (4),164; (2),183[=185],(1)p., engr. frontisp., contemp. vellum.

- Sm. stamp on frontisp. and title-p.; sl. waterst. at the end.

= Scheepers I, 99; Scheurleer p.170; not in Waller.

AND 1 other: W. SLUYTER, Buyten-, eensaem huys-, somer- en winter-leven (...) (Amst., 1739, 9th ed., engr. title, contemp. vellum).

€ (100-150) 140
78 3511 Popular literature New Year wishes Koning E 78 3511 Popular literature New Year wishes Koning E
78/3511 [Popular literature. New Year wishes]. Koning, E. Nieuw-jaars zegenwensch, bij het begin van het jaar 1816. Broadside, letterpress poem, 40x32,5 cm. (leaf), n.pl. (Spanbroek?), n.publ.

- Formerly folded; w. contemporary alteration in pen and ink in strophe 5.

= Rare New year's poem by Egbertus Koning, identified in the last strophe, "al tot Spanbroek nog heb mijn woning".

€ (100-150)
78/3512 Popular literature New Year wishes Nieuw jaarsgedicht op den hedendaagschen tijd 78/3512 Popular literature New Year wishes Nieuw jaarsgedicht op den hedendaagschen tijd
78/3512 [Popular literature. New Year wishes]. "Nieuw-jaarsgedicht op den hedendaagschen tijd". Broadside, letterpress poem, 40x32,5 cm. (leaf), w. woodcut ill., Purmerend, J.P. Bronstring, n.d. (±1825).

- Formerly folded; brown stain in centre.

€ (100-150)
78 3513 Post E M 78 3513 Post E M
78/3513 Post, E.M. Het land in brieven. Amst., J. Allart, 1788, 2nd ed., (8),336p., engr. title-p., 4 plates by R. VINKELES after J. BUYS, modern hcalf.

- Partly waterstained.

€ (50-70)
78 3514 Prévost d'Exiles A F 78 3514 Prévost d'Exiles A F
78/3514 (Prévost d'Exiles, A.F.). Continuation de l'Histoire Générale des Voyages ou Collection Nouvelle 1e. Des relations de voyages par mer (...). Vol. 19. Paris, Panckoucke, 1770, (4),611,(1)p., 3 fold. engr. maps, 13 plates, contemp. gilt hcalf, 4to.

- Binding worn along extremities; leather on upper joint dam. = Deals with Greenland and Kamtchatka.

€ (150-250) 150
78 3515 Prussia Pufendorf S de 78 3515 Prussia Pufendorf S de
78/3515 [Prussia]. Pufendorf, S. de. De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, electoris Brandenburgici. Berlin, J. Schrey/ heirs H.J. Meyer, 1695, 1st ed., (14),1634,(82)p., engr. title and frontisp. portrait by S. BLESENDORFF after resp. M. PROBNER and A. CLERCK, title-vignette and heraldic headpiece, contemp. overlapping vellum, folio.

- First lvs. (incl. frontisp. and title) sl. waterst. in blank margins; title-p. w. weak spot strengthened on verso. Backcover stained. Still a fine copy.

= Pohler IV, p.353. Biography of Friedrich Wilhelm, Elector of Brandenburg, Duke of Prussia. A second ed. was published in 1733.

€ (200-300)