2896 - 3588     OLD and RARE BOOKS

Page 34 of 35 Results 661 - 680 of 693
78 3556 Utrecht Beka J de and Heda W 78 3556 Utrecht Beka J de and Heda W
78 3556 Utrecht Beka J de and Heda W 78 3556 Utrecht Beka J de and Heda W
78/3556 [Utrecht]. Beka, J. de and Heda, W. De episcopis Ultraiectinis. Ed. A. Buchelius. Acc. Lamb. Hortensii Montfortii Secessionum Ultraiectinarum libri, et S.P. Frisii Appendix ad Historiam Ultrajectinam. Utr., J. van Doorn, 1642-1643, 3 parts in 1 vol., (20),191[=173],(15); (4),331,(33); (8),180,(28),12p., engr. title, fold. map, a few textengrs., contemp. hroan, sm. folio.

- Owner's stamp on htitle; a few lvs. sl. wormholed in upper blank margin. Binding worn/ dam.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem no.214a; Romein, Geschiedenis der Noord-Nederlandse geschiedschrijving M.E. no.30, p.82-86: "Niet aan zijn waarde als geschiedbron - ofschoon men verkeerd zou doen die (...) te onderschatten - maar aan het literaire karakter van zijn werk dankt Beka, evenals zooveel andere geschiedwerken uit vroeger en later tijd, den schier onmetelijken invloed, dien hij op de latere historiografie in Nederland heeft geoefend (...). Beka zou twee eeuwen lang de kroniek blijven, totdat hij door Heda verouderde en door de Divisie-kroniek verdrongen werd." From the library of F. Adama van Scheltema (1846-1899), w. his owner's entry on first free endpaper.

€ (60-80)
78 3557 Utrecht Burman K 78 3557 Utrecht Burman K
78 3557 Utrecht Burman K 78 3557 Utrecht Burman K
78 3557 Utrecht Burman K 78 3557 Utrecht Burman K
78/3557 [Utrecht]. Burman, K. Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, Zedert den jare 1402/ 1441/ 1470. en vervolgens voorgevallen. Utr., J.H. Vonk van Lynden, 1750-1758, 3 vols., (38),525,(39); (10),542,(38); XXVI,545,(30)p., engr. frontisp. by J.C. PHILIPS, contemp. unif. hvellum.

- All vols. lack (last) free endpaper; vol. 1 and 2 occas. sl. stained; vol. 3 foxed/ yellowed throughout; vol. 1 one leaf w. later annot. in lower margin. Covers rubbed.

= From the library of C.W. Wagenaar (1860-1942), municipal archivist of Utrecht (his bookplate on upper pastedowns). With annot. by a previous owner on upper pastedowns: "P.J. de Fremerij. Verkogt aan F. van der Capellen te Utrecht in 1821." Bodel Nijenhuis 2288; De Buck 3840; Haitsma Mulier/ Van der Lem 94c.

€ (60-80) 110
78 3558 Utrecht Cortgeen van der Goude J F 78 3558 Utrecht Cortgeen van der Goude J F
78/3558 [Utrecht]. Cortgeen van der Goude, J.F. Stichtsche Cleyne Chronicke (...). Waer achter bygevoegt is Beschryving van Utrecht, door Dr. Cornelis Booth. Amst., J. Hartig, 1745, 2 parts in 1 vol., (22 [of 24]),152p., modern boards.

- Lacks htitle; 4 lvs. misbound; first and final lvs. sl. soiled/ stained. Binding partly sl. sunned.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 123 and 73.

€ (50-70)
78/3559 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi78/3559 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
78/3559 [Utrecht]. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volken (...) vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, elfde/ twaalfde deel, Behelzende eene Beschryving van de Provincie van Utrecht. Amst., (widow) I. Tirion, 1758/ 1772, 2 vols., (8),447,(9); (8),450,(13)p., 2 diff. engr. frontisp., 4 fold. maps, 1 fold. plan, 21 plates (all but 1 fold.) by i.a. J.C. PHILIPS after i.a. J. DE BEYER, contemp. unif. vellum.

- Occas. (sl.) foxed/ yellowed; 2nd vol. bookblock loose.

= Contains attractive profiles and views of Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Montfoort and Abcoude.

€ (200-300)
78/3560 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi78/3560 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
78/3560 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi78/3560 Utrecht Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden elfde/ twaalfde deel Behelzende eene Beschryvi
78/3560 [Utrecht]. Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volken (...) vervolgende den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, elfde/ twaalfde deel, Behelzende eene Beschryving van de Provincie van Utrecht. Amst., (widow) I. Tirion, 1758/ 1772, 2 vols., (8),447,(9); (8),450,(13)p., 2 diff. engr. frontisp., 4 fold. maps, 1 fold. plan, 21 plates (all but 1 fold.) by i.a. J.C. PHILIPS after i.a. J. DE BEYER, contemp. unif. marbled calf, double gilt fillet lines along borders on both covers, gilt boardedges, richly gilt spine w. 5 raised bands and contrasting mor. letter- and volume-piece.

- Both vols. bookplate on upper pastedown; a few owner's annots. (incl. on first/ 2nd blank); occas. (sl.) foxed; vol.2 large map tear in inner blank margin, repaired w. sellotape.

= Contains attractive profiles and views of Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Montfoort and Abcoude. Bound by the Bosch Bindery (Storm van Leeuwen IIA, p.462, t 10).

€ (200-300)
78 3561 Utrecht Heussen H F van 78 3561 Utrecht Heussen H F van
78/3561 [Utrecht]. (Heussen, H.F. van). Historie ofte Beschryving van 't Utrechtsche Bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen, van 't zelve bisdom. Dutch transl. H.V.R. (= H. van Rijn). Leyden, C. Vermey, 1719, 3 vols., (20),760,(26); (2),784[=768],(34); (2),459[=499],(18)p., 2 fold. engr. views and 2 fold. portraits, contemp. unif. calf.

- Portraits sm. tear in lower inner margin; 2nd/ 3rd vol. title loose(ning); occas. foxed/ browned. Each vol. library tickets (Hageveld) on spine, frontcover and upper pastedown.

= Van Doorninck/ De Kempenaer p.249; Haitsma Mulier/ Van der Lem 222.

€ (70-90)
78 3562 Utrecht Water J vande 78 3562 Utrecht Water J vande
78 3562 Utrecht Water J vande 78 3562 Utrecht Water J vande
78 3562 Utrecht Water J vande 78 3562 Utrecht Water J vande
78/3562 [Utrecht]. Water, J. vande. Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren staten 's lands van Utrecht; Mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten. Utr., J. van Poolsum, 1729, 3 vols., (52),115,(1),764; (2),1222; (4),1124p., 2 ident. engr. frontisp. by J. WANDELAAR, 3 title-vignettes by J. GOEREE, contemp. unif. blindst. double panelled vellum w. central floral ornament, folio.

- All vols. (sl.) foxed/ yellowed throughout; last part (sl.) creased. Bindings sl. stained. Otherwise fine.

= Dekkers p.187, 3.

WITH the continuation: Moorrees, C.W. and Vermeulen, P.J. Groot Plakkaatboek 's lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810. Utr., Kemink en zoon, 1856-1860, 2 vols., (8),952; (4),778,(2)p., later unif. vellum w. mor. letterpiece, folio.

- Both vols. w. ex libris of H.J. de Soeten (collector of 'Utrechtiana' and member of the association 'Oud-Utrecht') on upper pastedown. Vol. 1 occas. sl. foxed; vol. 2 endpapers w. a few imperfections. Vol. 1 upper joint split; a few sl. worn spots along extremities. Otherwise fine.

€ (200-300) 400
78 3563 Utrecht Water J vande 78 3563 Utrecht Water J vande
78/3563 [Utrecht]. Water, J. vande. Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren staten 's lands van Utrecht; Mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht; tot het jaar 1728 ingesloten. Utr., J. van Poolsum, 1729, 3 vols., (52),115,(1),764; (2),1222; (4),1124p., 2 ident. engr. frontisp. by J. WANDELAAR, 3 ident. title-vignettes by J. GOEREE, 19th-cent. unif. hroan w. paper letterpiece, folio.

- Uncut; occas. sl. foxed/ stained/ soiled; first and last part sl. creased; vol. 1 second quire loose(ning). Backstrip, letterpiece and corners sl. worn; vol. 1 upper joint splitting.

= Dekkers p.187, 3.

WITH the continuation: Moorrees, C.W. and Vermeulen, P.J. Vervolg van het Groot Plakkaatboek 's lands van Utrecht. Van den vroegsten tijd af tot het jaar 1805/ Groot Plakkaatboek 's lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810. Utr., Kemink en zoon, 1856-1860, 2 vols., (10),952; (4),778p., later unif. hvellum, folio.

- Both vols. free endpapers browned; prelim. lvs. sl. stained/ foxed; vol. 1 occas. trifle foxed. Covers sl. stained/ scratched. Otherwise fine.

€ (120-150) 120
78/3564 Utrecht Lot of 12 missives resolutions ordinances etc 78/3564 Utrecht Lot of 12 missives resolutions ordinances etc
78/3564 [Utrecht]. Lot of 12 missives, resolutions, ordinances etc. Utr., various publishers, 1711-1803, all w. woodcut coat of arms of Utr., 8x 8vo (1x w. wr.)/ 4x folio sheets, i.a. Publicatie Wegens het Borgen aen Ruyteren en Soldaten (1711); Ordonnantie Jegens den voorkoop en het opkoopen van granen en andere eetbare Waren (1770) and Ordonnantie Rakende de kraankinderen en wynsleepers (1757).

- Occas. sl. foxed; most sheets (partly) torn on folds.

€ (50-70) 90
78 3565 Varthema L de 78 3565 Varthema L de
78 3565 Varthema L de 78 3565 Varthema L de
78/3565 Varthema, L. de. De uytnemende en seer wonderlijcke Zee- en Landt-reyse van d'heer Ludowiick di Barthema (...). Gedaen in de Morgen-Landen/ Syrien/ Vruchtbaer- en Woest-Arabien/ Perssen/ Indien/ Egypten/ Ethiopien en andere. Uyt het Italiaens in Hoogh-duyts vertaelt, door H. Megiserium. Dutch transl. F.S. Utr., W. Snellaert, 1655, (6),136,(2)p., engr. frontisp., woodcut printer's mark on title-p., 3 (of 4) engr. plates, contemp. vellum, sm. 4to.

- Lacks 1 plate (Tiele calls for 4 plates) and 2 leaves (F2 and F3); occas. (water)stained/ soiled / foxed (mainly in margins and 1x in margin of image of 1 plate); p.129 misprinted. Vellum soiled and creased; backcover dam.

= Tiele 1128; Cat. NHSM p.255; Cox I, p.202 (listing the ed. London, 1576); Gay 140 (listing the first edition published in Rome, 1510); Henze 385f. "Varthema was a real traveller whose driving purpose was to see the sights. His reports on the social and political conditions of the various lands he visited are reliable as being gathered from personal contact with places and peoples, and are rich in the personal adventures of the author. His account of the overland trade is of great value in that we are made to see it before it had begun to give way to the all-seas route." (Cox). Very rare Dutch edition.

€ (200-300) 200
78 3566 Vasari G 78 3566 Vasari G
78 3566 Vasari G 78 3566 Vasari G
78 3566 Vasari G 78 3566 Vasari G
78/3566 Vasari, G. Vite de più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. Bologna, Heirs E. Dozza, 1791-1794, new rev. corr. ed., 11 vols., engr. fold. portrait, 164 oval portraits w. ornamental borders, 3 (fold.) plates, contemp./ sl. later hcalf.

- Owner's entry on each title-p. Spines worn/ dam./ partly restored; covers occas. rubbed. = Rare edition.

€ (300-500)
78 3567 Veen J van der 78 3567 Veen J van der
78/3567 (Veen, J. van der). Uren van uitspanning in de schutterlijke dienst, of losse dichtstukjes. Heerenveen, F. Hessel, 1834, VI,(2),76p., contemp. hmor., 12mo.

- With a few scattered waterstains; some underlining in pencil. Backstrip dam. and partly loosening.

= Rare.

€ (40-60)
78 3568 Veldenaer J 78 3568 Veldenaer J
78/3568 Veldenaer, J. Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt. Ed. M.Z. van Boxhorn. Leyden, W. van Riinnenburch, 1650, (8),227p., contemp. calf, gilt spine w. red mor. letterpiece, sm. 4to.

- A few contemp. owner's annots.; partly sl. dampst. in upper corner.

= Haitsma Mulier/ Van der Lem 78j; De Buck 1910 (note).

€ (100-150)
78 3569 Villon F 78 3569 Villon F
78/3569 Villon, F. Oeuvres. Avec remarques de diverses personnes. Ed. P. Marchand, J. Le Duchat, J.-H.-S. Formey a.o. The Hague, A. Moetjens, 1742, 3 parts in 1 vol., XXXIV,228; 68,(2); 90p., title-p. printed in black and red, contemp. boards.

- Occas. sl. foxed. Otherwise a good/ fine copy.

= The first critical edition of Villon's works, to be preferred above the earlier edition by Coustelier (publ. in 1723) because as Brunet states: "l'éditeur y a joint de nouvelles notes, quelques fragments inédits, des mémoires touchant Villon par Prosper Marchand, et une lettre critique extraite du "Mercure" de février 1724." Brunet V, p.1249; Tchemerzine-Scheler vol.X, p.480 b. Rare.

€ (150-250)
78 3570 Visscher R 78 3570 Visscher R
78/3570 Visscher, R. Brabbelingh. Amst., J. van Ravesteyn, 1669, 3rd ed., 212p., woodcut printer's mark, later vellum, 12mo.

- Bookblock loose (reattached w. sellotape); title-p. reattached to bookblock w. sellotape; occas. sl. foxed/ browned.

= Rare. Waller 1778; Graesse VII, p.371 note; Ebert 23815; cf. Simoni V201 (2nd ed. 1614). First published in 1612 as part of "tLoff vande Mutse".

€ (200-300)
78 3571 Visscher R 78 3571 Visscher R
78 3571 Visscher R 78 3571 Visscher R
78/3571 Visscher, R. T'Loff vande mutse, ende van een blaeuwe scheen; Met noch ander Ghenoeghelicke Boerten ende Quicken, So uyt het Grieckx, Latijn, en Franchoys in rijm overgheset, als selffs Poeetelick ghedicht. Leyden, J.P. Jacobszoon, 1612, (12),148p., 19th cent. antique style blindst. vellum, obl. 8vo.

- Title-p. propbably cleaned. Occas. vaguely stained towards the end; partly washed;

= The first edition, printed without the poet's consent. Preliminary leaves printed in Roman type, T'Loff der Mutse as well as Brabbeling printed in Civilité. Very rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CIV.

€ (1.200-1.500) 1200
78 3572 VOC and WIC Usselincx W 78 3572 VOC and WIC Usselincx W
78/3572 [VOC and WIC]. (Usselincx, W.). Memorie vande ghewichtighe redenen die de Heeren Staten generael behooren te beweghen, om gheensins te wijcken vande handelinghe ende vaert van Indien. N.pl., n.publ., n.d. (1607/ 1608), (8)p. (last blank), modern wr., sm. 4to.

= Landwehr, VOC 48C; Knuttel 1432; Muller, Cat. America 1548; Asher p.91, no.38; Asher list of the Byecorf no.4: "Memorial of the weighty reasons which ought to determine the States General not to give up the commerce and navigation to the (West) Indies in the treaty with Spain". Printed at the end "In dese derde Editie verbetert".

€ (80-100) 150
78 3573 Voltaire F M A de 78 3573 Voltaire F M A de
78/3573 (Voltaire, F.M.A. de). La pucelle d'Orleans. Poëme. Divisé en quinze livres. Louvain (= Frankf.), n.publ., 1755, 1st ed., (4),161p., contemp. gilt calf.

- Some (contemp./ later?) underlining and annots. in pencil and pen.

= The actual first edition of la Pucelle. Bengesco 478 and p.126: "On a voulu, dans ces derniers temps, que la véritable édition originale de la Pucelle fût l'édition qui se compose d'un faux titre (...) et de 161pp., s.l.n.d. (...). Pourtant il résulte et de la correspondance de Voltaire, et d'une lettre de M. de Saint-Sauveur (...), que la Pucelle fut d'abord imprimée à Francfort, "quoique supposée à Louvain". Et Voltaire, dans sa lettre à l'Académie française (novembre 1755), emploiera les mêmes expressions: "Ce poème a été d'abord imprimé à Francfort, quoiqu'il soit annoncé de Louvain." C'est donc l'une des deux éditions portant l'adresse de Louvain qui doit être considérée comme l'édition princeps de la Pucelle d'Orléans." Bengesco distinguishes two variant 1755 éditions with the Louvain imprint: édition A (8vo) and édition B (12mo), with several small differences. Our copy is édition A. SEE ILLUSTRATION PLATE CIII.

€ (400-600) 650
78 3574 Vondel J van den 78 3574 Vondel J van den
78/3574 Vondel, J. van den. Palamedes of Vermoorde Onnozelheit. Treurspel, Met aantekeningen uit 's Digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. Amersfoort, P. Brakman, 1707, (16),82p., engr. frontisp. portrait, title, 2 (fold.) plates (1x w. fold. sections in the plate), contemp. calf, sm. 8vo. - BOUND AS USUAL WITH: Idem. Hekeldigten, met aantekeningen, Uit 's Digters mondt opgeschreven, Nooit voor dezen gedrukt. Ibid., idem, 1707, (2),154,14,(4)p., 7 engr. portraits and plates.

- Binding chafed and sl. worn; lacks letterpiece.

= Schuytvlot 467 and 34; not in Unger. Large paper copy. One fold. plate depicts the Binnenhof with the ongoing execution of J. van Oldenbarneveld, with 2 mounted parts that can be lifted to reveal Van Oldenbarneveld and a small portrait of Vondel (F.M. 1390).

€ (70-90) 90
78 3575 Vondel J van den 78 3575 Vondel J van den
78 3575 Vondel J van den 78 3575 Vondel J van den
78 3575 Vondel J van den 78 3575 Vondel J van den
78/3575 Vondel, J. van den. Poëzy of verscheide gedichten. Franeker, L. Strik, 1682, 2 vols., (24),791; 695,(1),89,(47)p., woodcut printer's mark on title-p., engr. portrait, contemp. unif. hcalf w. gilt spine, sm. 4to.

- Spine-ends dam. Contents fine. = Schuytvlot 11; Unger 8.

Idem. Publius Ovidius Nazoos Herscheppinge. Vertaelt. Amst., weduwe A. de Wees, 1671, (24),499,(11)p., engr. title-p. by A. BLOOTELINGH after P. KONING, engr. dedic. coat of arms of Diederik Buysero, 15 ills., contemp. vellum, 4to.

- Upper part unobtrusively waterstained. Vellum loosening at turn-ins. = Schuytvlot 803; Unger 713.

€ (50-70) 60