2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 9 of 16 Results 161 - 180 of 305
79 2354 Marot C 79 2354 Marot C
79 2354 Marot C 79 2354 Marot C
79/2354 (Marot, C.). De snaaksche Clement Marot op zyn praatstoel. Verhaalende over de Driehonderd Koddige Historien en Snaakeryen. Cologne, J. Gaillard, n.d. (±1750), (4),320p., engr. frontisp., 4 (of 6?) engr. plates by N. VAN DER MEER, contemp boards w. paper letterpiece.

- Possibly lacks 2 plates; frontisp. sl. frayed; occas. sl. (water)stained/ (finger)soiled.

= Our copy conform Waller 1162 (frontisp. and 4 plates); De Vries 310 (without frontisp., 6 plates); Scheepers II, 763 (frontisp. and 6 plates).

€ (70-90) 100
79 2355 Marryat F 79 2355 Marryat F
79/2355 Marryat, F. Het spookschip of de Vliegende Hollander. Arnhem, P.A. de Jong, 1849, 2 parts in 1 vol., (6),291; (2),274p., 2 ident. engr. title-p., later clothbacked boards w. contemp. mor. letterpiece.

- Hinges broken but holding strong on cords.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper. Second Dutch edition of The Phantom Ship (first publ. 1837-1839). Buisman 2724.

Cooper, J.F. De Spion. Uit het Engelsch. Gron., W. van Boekeren, 1827, 2 vols., XII,342; (2),363p., 2 ident. engr. title-p., contemp. unif. gilt hcl.

- Both vols. vague owner's stamp on htitle and title-p. = Scheepers II, 492.

AND 2 others in 5 vols. by the same authors, both publ. in Amst. and Dutch translations in similar bindings: Avonturen van Pieter Simpel (1837, 3 vols., 3 diff. lithogr. titles) and De Loods (1835, 2 vols., 2 ident. title-p.).

€ (60-80) 150
79 2356 Martinet J F 79 2356 Martinet J F
79 2356 Martinet J F 79 2356 Martinet J F
79/2356 Martinet, J.F. Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen. Amst., J. Allart, 1793, 1st ed., (8),546p., contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Letterpiece chipped; otherwise (very) fine.

= B. Paasman, J.F. Martinet, p.75-80: "(...) heeft hij in zijn laatste levensjaren nog een aanval tegen de ordeloosheid ondernomen en een boek geschreven waarin hij gedragsregels gebaseerd op Godsdienst en Rede gaf. Hij beschouwde het huisgezin als het belangrijkste element van de samenleving en daarom richtte hij zich tot het huisgezin in een werk dat vooral als een "Conquest of happiness" en voor een deel ook als een "Hoe hoort het eigenlijk" bedoeld was: Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen (1793) (...) Het Huisboek bevat, ter aanmoediging en bestendiging van de orde, huwelijksvoorlichting, de gehele kinderverzorging, onderwijsadviezen, gedragsregels voor jonge mensen die belangstelling in de andere sexe beginnen te tonen, rechten en plichten voor armen en rijken, en troostrijke gedachten voor de ouden van dagen."

Idem. Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd. Amst., J. Loveringh, 1765, (16),235,(1)p., engr. portr. of H. Arnaud by N. VAN FRANKENDAAL, contemp. vellum. - BOUND WITH: Idem. Zeemans Handboek. Ibid., J. Allart, 1781, 2nd ed., (8),266p., 1 engr. plates by R. VINKELES after J. BUYS. - AND BOUND WITH: Idem. Kleine katechismus der natuur voor kinderen. Ibid., idem, 1779, (8),138p., 1 engr. plate by N. VAN DER MEER after J. BUYS.

= Ad 2: Cat. NHSM II, p.1021: "Een zedekundig handboekje, in hoofdzaak bestaande uit samenspraken tussen een oud en een jong matroos." Printed in the same year as the first edition, with the exact same pagination. Contains i.a. chapters like "Over de pligten jegens de kapitein", "Over de scheepsondeugden", "Over het gedrag in vreemde landen". Ad 3: BNK 574; Van Rijn 328; Bibelebontse Berg p.199f; Caljé-van Gulik 439 (1st ed., 1779).

€ (100-150) 100
79 2357 Martinet J F 79 2357 Martinet J F
79 2357 Martinet J F 79 2357 Martinet J F
79/2357 Martinet, J.F. Verhandelingen en waarneemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons vaderland. Amst., J. Allart, 1795, VI,451,(1)p., 9 (1x handcol.) engr. fold. plates, later gilt hcalf w. letterpiece.

- Upper corner htitle cut out. Backstrip sl. worn.

= Contains i.a. "Waarneeming van drie soorten van witte Hemel-boogen", "Verbaazende uitwerksels van een Onweder, in 1768", "Een Orkaan van 1770, en de ongewoone Lucht-verschijnsels in 1771", "Beschrijving van een wanschapen Bot, van een Wind-ei, van een uitwas aan den tak van een Eikenboom, en van blaauwe Aarde", "Waarneeming omtrent het Goud van den Rhijn", "Verhandeling over 't Wier der Zuiderzee", "Waarneeming van eene Oog-ziekte, in eene familie op het eiland Wieringen".

€ (60-80) 120
79 2358 Massuet P 79 2358 Massuet P
79 2358 Massuet P 79 2358 Massuet P
79/2358 Massuet, P. Gedenkschriften van den Hertog van Ripperda, eerst afgezant van de Staten Generaal by Zyne Catholique Majestyt (...). Amst., G. de Groot and J. Rykhof, 1741, 2 vols., (50),384; (2),432p., 2 engr. frontisp. by S. FOKKE, contemp. unif. sprinkled calf w. gilt spine and red mor. letterpiece, sm. 8vo.

- From the library of J. de Bosch Kemper (ticket on both frontcovers). Sl. foxed; both vols. joints splitting.

= Buisman 1567; Scheepers II, 984.

€ (60-80) 140
79 2359 Meerten A B van 79 2359 Meerten A B van
79/2359 Meerten, A.B. van. Emilia van Rozenheim, of familie-tafereelen uit het einde de achttiende en het begin der negentiende eeuw; een oorspronkelijke Nederlandsche Roman. Haarlem, Wed. A. Loosjes, 1828, 3 vols., VIII,327; (4),300; (4),279p., 3 diff. engr. titles, contemp. unif. giltlettered hcl.

= Rare, only 2 copies in NCC.

€ (50-70) 130
79 2360 Meerten A B van and Robide van der Aa C P E 79 2360 Meerten A B van and Robide van der Aa C P E
79 2360 Meerten A B van and Robide van der Aa C P E 79 2360 Meerten A B van and Robide van der Aa C P E
79/2360 Meerten, A.B. van and Robide van der Aa, C.P.E. Aangenaam allerlei voor de jeugd. Amst., G.J.A. Beijerinck, 1837, (4),103,(1)p., 12 handcol. engr. plates, contemp. plain boards, 16mo.

- Sm. contemp. owner's entry on htitle. Spine-ends trifle worn. Fine copy..

= Huiskamp M123; Coll. Caljé-Van Gulik 152; Lust en Leering p.42 and p.426; cf. The Children's World of Learning 954

Poes in den val! Leerzame historie voor kinderen. Amst., P.M. van der Made, n.d. (1858), 12 woodengr. ills., orig. wr. w. woodengr. ill. and border.

- Spine pasted over w. scotch tape; margins sl. creased (backwr. strengthened w. scotch tape at fore-edge margin)

= Nice moralistic story about a cat that falls into evil ways and must pay for it. Lust en Leering p.94.

€ (70-90)
79 2361 Milst N van 79 2361 Milst N van
79 2361 Milst N van 79 2361 Milst N van
79/2361 (Milst, N. van). Het houte sleutelken tot openinge van het menschen hert, gepast op eenige wôorden van d'Evangeliën, Die Sondaghs, op 's Heyligh daghs dôor het geheel Jaer, en op eenige besondere Feesten, oock al de dagen van den Vasten in de Kercke worden vôor-gelesen. Antw., F. van Gaesbeeck, 1706, 592,(8)p., engr. frontisp., contemp. calf w. gilt spine, sm. 8vo.

- Library ticket/ stamp on upper pastedown/ verso title; first free endpaper lacks upper part; party sl. waterstained.

= Extremely rare devotional work. Only 1 other copy found in an institution. BCNI 16498.

€ (80-100) 100
79/2362 Nederduitsche Dicht en Toneelkundige Bibliotheek behelzende vrijë en onpartijdige Beöordeelingen van Poëtische Werken 79/2362 Nederduitsche Dicht en Toneelkundige Bibliotheek behelzende vrijë en onpartijdige Beöordeelingen van Poëtische Werken
79/2362 Nederduitsche Dicht en Toneelkundige Bibliotheek behelzende vrijë en onpartijdige Beöordeelingen van Poëtische Werken 79/2362 Nederduitsche Dicht en Toneelkundige Bibliotheek behelzende vrijë en onpartijdige Beöordeelingen van Poëtische Werken
79/2362 Nederduitsche Dicht- en Toneelkundige Bibliotheek, behelzende vrijë en onpartijdige Beöordeelingen van Poëtische Werken. Amst., A.J. van Toll, 1781, (2),IV,384,5,(1)p., contemp. hcalf w. green mor. letterpiece.

- Sm. old ticket on spine.

= The first six issues of this literary critical periodical, possibly all published, reviewing works by Elizabeth Bekker and Aagje Deken, Willem Bilderdijk, Hieronymus van Alphen and many others.

€ (60-80) 120
79/2363 Nederduitse en Latynse Keurdigten By een verzamelt door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit 79/2363 Nederduitse en Latynse Keurdigten By een verzamelt door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit
79/2363 Nederduitse en Latynse Keurdigten, By een verzamelt door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit. Rott./ Utr., P. van der Goes, 1710-1733, 11 parts in 4 vols., engr. frontisp., 5 (fold.) plates, contemp. unif. blindst. panelled vellum w. central ornament on both covers.

- Occas. sl./ trifle foxed/ browned; 1 fold. plate lacks outer part; 1 fold. plate w. tear in inner margin.

= A twelfth part was published according to Knuttel, Verboden boeken 206: "Een der twee Achtste Vervolgen bevatte werkelijk ergerlijke schotschriften".

Vries, J. de. Proeve eener geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde. Amst., J. Allart, 1810, 2 vols., (4),X,322,(1); (8),407p., contemp. unif. hcalf.

€ (100-150) 210
79/2364 Nederlandsche Bibliotheek waarin Werken die van tyd tot tyd over allerlei wetenschappen oorspronkelyk of vertaald in ons vaderland uitgekomen  Benevens Mengelwerk tot geleerdheid 79/2364 Nederlandsche Bibliotheek waarin Werken die van tyd tot tyd over allerlei wetenschappen oorspronkelyk of vertaald in ons vaderland uitgekomen Benevens Mengelwerk tot geleerdheid
79/2364 Nederlandsche Bibliotheek, waarin Werken, die van tyd tot tyd, over allerlei wetenschappen, oorspronkelyk of vertaald, in ons vaderland uitgekomen, (...). Benevens Mengelwerk, tot geleerdheid, Kunsten en Weetenschappen betrekkelyk./ (...) waar in Beoordelingen en Berigten (...). Ed. P. Hofstede and J. Habbema. Amst., M. de Bruyn, 1774-1779, 7 parts in 14 vols., 2 fold. engr. plates and 6 engr. scores, contemp. unif. vellum.

- Part IV, 1 and 2 waterstain in upper (blank) corner; occas. sl. foxed; all vols. w. 2 cancel stamps of the Koninklijke Bibliotheek, The Hague, and w. traces of removed bookplate on upper pastedown. Vellum occas. rubbed.

= Knuttel, Verboden boeken 61. Irregularly appearing, leading reviewing periodical with a Christian foundation. Possibly discontinued after part 8 ('tweede stuk'); NCC containing only copies up to and including that part.

€ (150-250) 150
79 2365 De Nederlandsche Menschenvriend of de gevallen van J van Bravesteyn en H Onbedagt in brieven 79 2365 De Nederlandsche Menschenvriend of de gevallen van J van Bravesteyn en H Onbedagt in brieven
79 2365 De Nederlandsche Menschenvriend of de gevallen van J van Bravesteyn en H Onbedagt in brieven 79 2365 De Nederlandsche Menschenvriend of de gevallen van J van Bravesteyn en H Onbedagt in brieven
79/2365 De Nederlandsche Menschenvriend; of de gevallen van J. van Bravesteyn, en H. Onbedagt, in brieven. Amst., J.H. Trop, 1788, (2),378, 1 fold. table, contemp. hroan w. leather letterpiece.

- New pastedowns w. bookplate on upper pastedown. Sl. later paper over boards; backstrip sl. worn.

= A moralistic work concerning the declining standards of human interaction regarding the patriotic and orangist movements. Not in Buisman. Very rare, only 1 copy in STCN.

€ (70-90) 130
79 2366 Netherlands Grabner J 79 2366 Netherlands Grabner J
79/2366 [Netherlands]. Grabner, J. Brieven over de Vereenigde Nederlanden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1792, 2 parts in 1 vol., (2),XII,258; (2),259-505,(1)p., 4 handcol. costume plates, contemp.gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Fine copy.

= Landwehr, Dutch Books w. Col. Plates 286. Not in Lipperheide nor in Colas. Letters by a German army-officer in the service of the Dutch Republic, with much detailed information on Dutch daily-life at the end of the 18th century.

€ (100-150) 100
79 2367 Netherlands Rogge C 79 2367 Netherlands Rogge C
79 2367 Netherlands Rogge C 79 2367 Netherlands Rogge C
79 2367 Netherlands Rogge C 79 2367 Netherlands Rogge C
79/2367 [Netherlands]. Rogge, C. Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden. Amst., J. Allart, 1796, VI,627,(5)p., fold. contemp. handcol. map, 4 fold. plates and 1 full-p. plate, 1 fold. table, contemp. hcalf w. red mor. letterpiece.

- Some sl. occas. foxing; fold. map and table some false folds/ creases and sm. worn spots at intersections of folds. Binding sl. worn; top of spine chipped.

(Paulus, P.). Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik (...). Alkmaar etc., Wed. Maagh etc., n.d. (1773), 2nd ed., LXXII,189,(1)p., contemp. hroan.

- Some sl. foxing. Otherwise fine.

= Knuttel 19024; Van Doorninck/ De Kempenaer 2592. Published in the same year as the first ed. From the title-p.: 'Waarby gevoegd is eene wederlegging van Paulus Dortsma, die in zyne voorreden van de twee deelen, waarin de Rhyttmus Monachicus onderzogt word, zig had onderwonden dit werkje op eene snode wijze te beoordeelen.'

AND 1 other: (S. STIJL), De opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (Amst./ Harlingen, 1774, 1st ed., contemp. gilt hcalf w. red mor letterpiece. First few lvs. sm. stain and wormholes in lower blank corner; upper joint split at foot of spine. Haitsma Mulier/ Van der Lem, 460a).

€ (150-250) 150
79 2368 Netherlands Smids L 79 2368 Netherlands Smids L
79 2368 Netherlands Smids L 79 2368 Netherlands Smids L
79/2368 [Netherlands]. Smids, L. Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of woordenboek, behelzende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huizen (...). Amst., G. Bom, 1774, 3rd ed. enl. by P. Langendyk, (32),462,(22)p., engr. frontispiece and 63 fold. plates after R. ROGHMAN, contemp. hcalf w. gilt spine and red mor. letterpiece.

- Paper over frontcover sl. dam.; corners showing. A fine, untrimmed copy.

= Tiele 1012; Haitsma Mulier/ Van der Lem 447a.

€ (100-150) 150
79 2369 Netherlands Wagenaar J 79 2369 Netherlands Wagenaar J
79/2369 [Netherlands]. (Wagenaar, J.). De Patriot, of politike bedenkingen, over den Staat der Vereenigde Nederlanden in 't jaar MDCCCXLVII. Amst., I. Tirion, 1748, (8),256p., contemp. blindst. vellum.

- Library and cancellation stamp on title

= Van Doorninck/ De Kempenaer 2868. Scarce work consisting of 30 political observations alluding to the political unrest in the Netherlands of the 1740s.

BOUND WITH: Brief aan den Schryver van den zoo genaamden Patriot (...). Middelb., J. Henriksz., n.d. (1747), 33p. - AND WITH: Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, n.d. (1747), 14,(1)p. - WITH LOOSELY INSERTED: Brief aan den Patriot, in Antwoorde op zyn Vertoog No.5 van den 25sten July. N.pl., n.publ., 1747, 8p.

€ (100-150) 130
79 2370 Neufville M J de 79 2370 Neufville M J de
79/2370 (Neufville, M.J. de). De kleine pligten, eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling in brieven uit het begin der negentiende eeuw. Amst., P. den Hengst en Zoon, 1824-1827, 4 parts in 2 vols., 4 engr. title-p. w. vignette by W. VAN SENUS after J. SMIES/ H.P. OOSTERHUIS, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Foxed; trifle browned. Wrappers rubbed. = Scheepers II, 229.

Broeder en Zuster. Ibid., G.J.A. Beijerinck, 1844, VII,(1),378,(1)p., lithogr. title, contemp. hcalf w. leather letterpiece.

= Anonymously published ("den Schrijver van Hendrik en Maria, het Huisgezin eener Weduwe enz enz").

€ (60-80)
79 2371 Nicolai C F 79 2371 Nicolai C F
79 2371 Nicolai C F 79 2371 Nicolai C F
79/2371 (Nicolai, C.F.). Het leven en de gevoelens van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker. Uit eht Hoogduitsch, vergens den derden druk. Amst., J. Dóll, 1775-1776, 3 parts in 2 vols., XXIV,212; (4),236; X,169,(2)p., 16 engr. plates (1x fold.) by C.F. FRITSCHIUS after D. CHODOWIECKI, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Foxed. Bindings sl. worn at extremities. = Buisman 1724; De Vries 203; Scheepers 444; Waller 1272.

(Idem). Redevoeringen van den eerwaarden heer Sebaldus Nothanker. Uit zyn Handschrift verzameld. Uit het Hoogduitsch vertaald. Amst., M. Schalekamp, 1776-1777, 2 parts in 2 vols. (the 1st part bound w. the 3rd part of the above), LIV,158,1; XLVI,(2),160p., 2 diff. engr. title-vignettes, the 2nd vol. bound unif. w. the above.

- Foxed. Top of spine vol. 2 sl. dam.; bindings sl. worn at extremities.

€ (100-150) 100
79/2372 Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde 79/2372 Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde
79/2372 Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde 79/2372 Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde
79/2372 Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde. Leyden, P. van der Eyk, 1763-1767, 8 parts in 2 vols., (6),578,(54); (2),680,(27)p., engr. frontisp., 10 ident. engr. title-vignettes after R. VINKELES, contemp. unif. calf w. blindst. dec. border and double gilt fillet line along edges.

- Trifle foxed. Both vols. w. remnant of ticket at top of spine.

€ (70-90) 70
79/2373 De Nieuwe Vaakverdryver of Neederlandze Verteller Vol staatkundige voorbeelden vorstelikke bedrijven aartige spreuken kloeke vragen spitze antwoorden geestige trekken hoffelikke ommeg79/2373 De Nieuwe Vaakverdryver of Neederlandze Verteller Vol staatkundige voorbeelden vorstelikke bedrijven aartige spreuken kloeke vragen spitze antwoorden geestige trekken hoffelikke ommeg
79/2373 De Nieuwe Vaakverdryver of Neederlandze Verteller Vol staatkundige voorbeelden vorstelikke bedrijven aartige spreuken kloeke vragen spitze antwoorden geestige trekken hoffelikke ommeg79/2373 De Nieuwe Vaakverdryver of Neederlandze Verteller Vol staatkundige voorbeelden vorstelikke bedrijven aartige spreuken kloeke vragen spitze antwoorden geestige trekken hoffelikke ommeg
79/2373 De Nieuwe Vaakverdryver, of: Neederlandze Verteller. Vol staatkundige voorbeelden, vorstelikke bedrijven, aartige spreuken, kloeke vragen, spitze antwoorden, geestige trekken, hoffelikke ommegangen, en boertige geschiedenissen. Alles tot stichtelik vermaak en scharpinge van het jeugdig verstant. Door K.A. P.S.M. Amst., T. Houthaak for G. van Goedesberg, 1651, 664p., engr. frontisp., contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Bookblock broken; inner margins occas. stained.

= From the collection of Bob Luza w. his bookplate on upper pastedown. Rare. Waller 1720; Muller 354; De Vries 322; Scheepers II, 784: "Bevat ca. 1500 anecdoten." Although with an introd. poem entitled "Aan de Vaakrige Jeugd", this is apparently not a typical children's book and is not to be found in the usual children's reference works.

€ (150-250) 190