2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 11 of 16 Results 201 - 220 of 305
79 2394 Reynolds J 79 2394 Reynolds J
79 2394 Reynolds J 79 2394 Reynolds J
79 2394 Reynolds J 79 2394 Reynolds J
79/2394 (Reynolds, J.). Het Goddelycke Wraak-Toneel Vertoonende veele heymelijcke Moorden, Voorgevallen in verscheyden Huwelijcken en Vryagien, wonderlijck ontdeckt en strengelijck gestraft. Rott., J. Borstius, 1668, 2 vols., (16),873,(12); (6),956,(4)p., 2 ident. engr. frontisp., 24 plates, contemp. unif. overlapping vellum, 12mo.

- Second vol. sl. yellowed and occas. waterstained in lower margin. = Very rare. Buisman 1941.

€ (150-250) 200
79 2395 Richardson S 79 2395 Richardson S
79/2395 (Richardson, S.). Clarissa. Of de historie van eene jonge juffer. Waarin de gewigtigste belangen des gemeenen leevens vervat zijn. Dutch transl. J. Stinstra. Harlingen, F. van der Plaats, 1752-1755, 8 vols., fold. engr. plate w. scores, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- One vol. sl. browned. Otherwise a very fine nicely bound set.

= First Dutch translation of one of the most important novels of the 18th century. Buisman 1954; De Vries 222; Mateboer 219.

€ (200-300) 200
79 2396 Richardson S 79 2396 Richardson S
79/2396 Richardson, S. Geschiedenis van Karel Grandison. Dutch transl. J. Stinstra. Amst., J. Allart, 1797-1802, 2nd Dutch ed., 7 vols., 28 engr. plates by R. VINKELES, contemp. unif. hcalf w. 2 contrasting letterpieces.

- Occas. sl. foxed/ waterstained. Fine set.

= The first illustrated Dutch edition with the plates in two states. De Vries 221; Buisman 1957. From the library of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpapers.

€ (100-150) 140
79 2397 Richardson S 79 2397 Richardson S
79 2397 Richardson S 79 2397 Richardson S
79/2397 (Richardson, S.). Pamela, of de beloonde deugd. In eene reeks van gemeenzaame brieven. Amst./ Haarlem, G. Tielenburg/ J. Bosch, 1742-1751, 1st ed. (3x)/ 2nd ed., 4 vols., 4 ident. engr. title vignettes, contemp. unif. vellum.

- First vol lacks. p.57-58 (replaced in contemp. ms.); all vols. bookblock shaken; occas. sl. soiled. Vellum bristled.

= Originally an English novel about Pamela, a 15 year old girl working as a maidservant under inappropriate master Mr B. First published in 1740, this is considered to be one of the first true English novels. From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpapers. Buisman 1949. Rare.

€ (60-80) 110
79 2398 Richardson S Haywood E 79 2398 Richardson S Haywood E
79 2398 Richardson S Haywood E 79 2398 Richardson S Haywood E
79/2398 [Richardson, S.]. (Haywood, E.). De anti-Pamela, of de valsche eenvoudigheit, Ontdekt in de gevallen van Syrena Tricksy, Zynde een dienstige waarschouwing voor de jeugt om zich te wachten voor de bedriegchelyke Vrouwen. Amst., A. van Huyssten, 1743, (8),303p., modern hcalf.

- New endpapers. = Rare. Buisman 1773.

€ (50-70) 50
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79 2399 Robinsonades Defoe D 79 2399 Robinsonades Defoe D
79/2399 [Robinsonades]. (Defoe, D.). Het leven En de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, Behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, Nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt. Amst., Jansoons van Waesberge, 1735, 2nd ed. (vol.1)/ Amst., J. Morterre, 1752, 3rd ed. (vol.2 and 3), 3 vols., (14),1-392,(2), 393*-394*,393-730; (8),608; (20),678p., 2 engr. frontisp., 1 fold. worldmap, 1 fold. bird's eye view of the island and 26 plates, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Vol. 1 lacks p.705-706. Vol. 2 and 3 browned/ occas. waterstained/ some lvs. w. (mainly) marginal tears. Vol. 2 three plates remargined. Paper over covers and backstrips partly rubbed/ sl. worn/ creased.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry and annots. on first free endpapers. Ullrich II, 2 and 3; Staverman A 2; Buisman 443 (for vol.1) and 444 (for vol. 2 and 3); Muller, 163 (for vol. 2 and 3); Scheepers II, 497 (for vol. 2 and 3) ("de kaart v.h. 2e deel, die gelijk is aan de kaart in h. eerste ontbreekt"); De Vries 228* (for vol.1); Mateboer 978. Rare uniformly bound second/ third edition of the Dutch translation of this classic. The second and third vols. with separate titles: Tweede deel Der Wonderbare Levens Gevallen van Robinson Crusoe, Behelzende, behalven een Verhaal van het gepasseerde op zyn Eilant geduurende zijn afweezen, zyne Tweede Togt derwaarts; Benevens zyne te rug-reis door Persien, China, Tartaryen en Moscovien tot in Engelandt: vol van ongehoorde en vreemde ontmoetingen, zoo op Zee als te Landt and Derde deel van Robinson Crusoe, Bestaande in ernstige aanmerkingen, Over syn leven en wonderbaere gevallen, Benevens syne Beschouwing der Engele waereld. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXVIII.

€ (150-250) 325
79 2400 Robinsonades Longueville P 79 2400 Robinsonades Longueville P
79/2400 [Robinsonades]. (Longueville, P.). De kluizenaar, of de weergalooze rampen en verwonderenswaerdige gevallen van Filip Quarll, Engelschman. Onlangs door den Heer Dorrington, Koopman van Bristol, op een onbewoont Eiland in de Zuid-zee ontdekt; alwaar hy zich toen ontrent vyftig Jaar gansch alleen had onthouden en jegenswoordig nog bevind, zonder met den gemelden Koopman na Engeland te hebben willen keren. Rott., Voor Rekening van de Compagnie, 1752, 2nd ed., (14),480p., 2nd Dutch ed., fold. map, fold. plate, contemp. vellum.

- Lacks frontisp.; title reattached; index leaf remargined; fold. map and plate strengthened on verso and reattached; new endpapers.

= Provenance: from the library of M. Buisman, with his owner's entry and bibliographical annot. ("Beide drukken van De Kluizenaar zijn zeer zeldzaam, doch deze tweede is zeldzamer dan de eerste") on upper endpaper. Buisman 1097; cf. Staverman C 5a; Ullrich IV, 13 n). Dutch translation of The Hermit: Or, the Unparalled (...) Sufferings And Surprising of Mr. Philip Quarll (London, 1727). Rare 2nd Dutch edition. Only 1 copy in STCN. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXVIII.

€ (150-250) 160
79 2401 Robinsonades Mallès de Beaulieu J S 79 2401 Robinsonades Mallès de Beaulieu J S
79 2401 Robinsonades Mallès de Beaulieu J S 79 2401 Robinsonades Mallès de Beaulieu J S
79/2401 [Robinsonades]. Mallès de Beaulieu, J.S. Felix, of de twaalfjarige Robinson. Amst., C. Schaares, 1823, 2nd ed., VIII,302p., 4 engr. plates, contemp. mor. w. gilt spine.

- Occas. thumbed/ soiled. (sl.) stained. waterstained. Recased and rebacked w. use of orig. (sl. dam.) backstrip; corners worn. From the library of M. Buisman, with his owner's entry.

= Huiskamp M14; cat. The Children's World of Learning 1623; Scheepers II, 522; cf. De hele Bibelebontse berg p. 212; not in Staverman.

AND 2 other robinsonades, both incomplete: (D. DEFOE), La viet et les avantures suprenantes de Robinson Crusoe/ Reflexions serieuses et importantes de Robinson Crusoe (Amst., 1720/ 1742, 3 vols., 1st./ 4th ed., contemp. (not unif.) hcalf. Lacking some plates and the maps; bindings worn) and (W.R. CHATWOOD), De nieuwe Engelsche Robinson, of de overzeldzamen gevallen van Capitein Robert Boyle (Amst., 1761, 2nd ed., plates, early 20th cent. hcl. Vol. 1 only).

€ (60-80) 60
79 2402 Robinsonades Speelman R 79 2402 Robinsonades Speelman R
79 2402 Robinsonades Speelman R 79 2402 Robinsonades Speelman R
79/2402 [Robinsonades]. (Speelman, R.). De Kolonisten, of bijzondere leidingen der goddelijke voorzienigheid omtrent twee jonge vrienden, Jan van Lier en Gerrit Noorddijk; als stichters eener nieuwe volkplanting op zeker eiland in den Zuider-Oceaan. Amst., A.B. Saakes, 1826, X,324p., engr. title-p., contemp. hcalf.

- New endpapers; parts of first blank cut out; bookblock broken. Modern paper ticket; binding heavily worn along extremities; lower joint splitting at top of spine.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper. Buisman 2153: "Een merkwaardig soort Robinsonade".

€ (100-150) 100
79 2403 Russia Hanway J 79 2403 Russia Hanway J
79 2403 Russia Hanway J 79 2403 Russia Hanway J
79 2403 Russia Hanway J 79 2403 Russia Hanway J
79 2403 Russia Hanway J 79 2403 Russia Hanway J
79/2403 [Russia]. Hanway, J. Nieuwe en wetenswaerdige reizen, behelzende deszelfs Reize van London door Rusland nae en in Persie, byzonder in de provincien leggende aen de Kaspische zee, Gedaen in de jaeren 1753 en 1754. Uyt het Engelsch vertaeld. Haarlem, I. and J. Enschedé and J. Bosch, 1755, 1st Dutch ed., 2 vols., 32,438; (2),IV,444p., engr. frontisp., 8 fold. maps and 10 (1x fold.) plates by J.C. PHILIPS, C. SEPP a.o., contemp. unif. hcalf w. gilt spine w. 2 contrasting mor. letterpieces, large 4to.

- Apparently lacks (skips?) 1 index leaf (Iii4) (but catchword is correct); a few quires in vol.1 (sl.) foxed. Both vols. paper over covers partly worn/ chafed; backstrips sl. worn/ trifle dam.; corners rubbed; upper joint of vol.2 starting.

= Tiele 451 and Cat. NHSM, p.258; cf. Howgego H21 and Cox I, p.255 (both listing the first ed. London, 1753); Kress 5268; Goldsmiths 8810. "Hanway was a wellknown traveller and philanthropist, popularly remembered as the pioneer user of the umbrella. (...) As a partner of a St. Petersburg merchant, he made a journey in 1743 down the Volga and by the Caspian Sea to Persia with a caravan of woolen goods, and returned in 1745 by the same route after many perilous adventures" (Cox I, p.255).

€ (400-500) 400
79 2404 Russia Muller H 79 2404 Russia Muller H
79/2404 [Russia]. Muller, H. Paulowna, of het ongelukkige meisje in de grafgewelven, onder het brandende Moscou; eene geschiedenis uit de belangvolle jaren 1812 en 1813. Amst., Wed. H. van Kesteren en Zoon, 1817, 2 vols., (2),324; 288p., 2 ident. engr. titles, contemp. unif. boards.

- Sl. soiled/ stained. Bindings very worn.

= Very rare first Dutch translation of a novel relating to Napoleon's invasion of Russia with the Grande Armee in 1812-1813. Buisman 1681.

€ (50-70) 450
79 2405 Ruysbroeck J 79 2405 Ruysbroeck J
79 2405 Ruysbroeck J 79 2405 Ruysbroeck J
79 2405 Ruysbroeck J 79 2405 Ruysbroeck J
79/2405 Ruysbroeck, J. T'Cieraet der Gheestelycker Bruyloft. Met het leven ende Miraculen des Autheurs. Brussels, J. van Meerbeeck, 1624, (16),294 [=328],(14)p., title-engr., contemp. limp vellum w. ties, sm. 8vo.

- Pagination erratic, but complete. Leaf m3 (p.149-150) replaced, possibly from another copy (in our sale 47, 2007 a copy w. the same replacement). New endpapers; lacks first free endpaper; 20th cent. quote in pen and ink on upper pastedown; contemp. owner's entry on title; printed catalogue entries and news clipping laid down on final endpapers.

= The extremely rare first printed edition in Dutch of any work by the great Dutch mystic Jan van Ruusbroec and his magnum opus. BCNI 7418; Ruusbroec catalogue K.B. Brussels, p.256-258: "Deze uitgave bleef de enige Ruusbroec-druk in het Nederlands tot 1858." No copy traced on the market. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXVIII.

€ (500-700) 500
79 2406 Saadi Schich Moslih Ed Dîn 79 2406 Saadi Schich Moslih Ed Dîn
79 2406 Saadi Schich Moslih Ed Dîn 79 2406 Saadi Schich Moslih Ed Dîn
79 2406 Saadi Schich Moslih Ed Dîn 79 2406 Saadi Schich Moslih Ed Dîn
79/2406 Saadi, Schich Moslih-Ed-Dîn. Perssiaansche Roosengaard: Beplant met vermaaklijke Historiën, scharp-zinnige Redenen, nutte Regelen, en leerrijke Sin-spreuken. Voor omtrent vierhonderd jaaren in t Perssiaans bescheeven (...); Doch onlangs uit de selve spraak in t Hoogduyts overgeset (...) door Mr. Adamum Olearium, Die daar by gevoegd heeft de aartige Fabelen of Verdigtselen van Lokman; als ook eenige treffelijke Arabische Spreuken. Alles vertaalt door J:V: Duisberg. Amst., T. Houthaak for J. Rieuwertsz. and J. Hendriksz., 1654, (24), 432p., engr. frontisp. and 12 plates, contemp. hcalf w. gilt backstrip and (later) paper letterpiece, 12mo.

- Frontisp. soiled, frayed and laid down; first and last few lvs. sl. frayed in blank margins (last leaf strengthened); partly waterst. in lower blank margin; occas. thumbed/ sl. soiled.

= Waller 1474; Muller 393. Rare.

€ (200-300)
79 2407 Saint Pierre J H B de 79 2407 Saint Pierre J H B de
79 2407 Saint Pierre J H B de 79 2407 Saint Pierre J H B de
79/2407 Saint-Pierre, J.H.B. de. Paulus en Virginia. Amst., J.C. van Kesteren, 1818, (8),158,(4)p., 3 engr. plates, contemp. gilt hcalf w. leather letterpiece.

= Second edition of the Dutch translation. From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper. Buisman 2013.

Sarrazin, A. de. Bardouc, of de veehoeder van den berg Taurus, naar een Perzisch handschrift. Gron., W. Zuidema, 1825, 1st Dutch transl., VIII,192p., contemp. gilt hcalf w. leather letterpiece.

= Rare, 2 copies in NCC.

Roche, R.M. De Abdy kinderen. Naar het Fransch. Amst., G. Roos, 1802, 3 parts in 1 vol., 214; 236; (2),180p., 3 engr. titles, later gilt hcalf.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper. Buisman 1983.

AND 1 other.

€ (50-70) 80
79 2408 Salutius B 79 2408 Salutius B
79/2408 Salutius, B. De zeven trompetten, Blaezende door de geheele weireld om den Zondaer te verwekken tot penitentie. Dutch transl. J. Blitterswyck. Gent, C. Meyer, n.d. (±1710), 4th ed., (8),406,(6)p., contemp. calf w. gilt spine.

- Two library tickets on upper pastedown; 19th cent. owner's entry and 2 stamps on first free endpaper.

= BCNI 18688.

€ (60-80)
79 2409 Sandwijk G van 79 2409 Sandwijk G van
79 2409 Sandwijk G van 79 2409 Sandwijk G van
79/2409 Sandwijk, G. van. Letterbloempjes voor de lieve jeugd, in poëzij. Purmerend, J.P. Bronstring, n.d. (1826), 32p., engr. title-p., 7 handcol. engr. plates, contemp. plain wr., sm. 8vo.

- Sm. contemp. owner's entry on halftitle; some very vague occas. thumbing. Wrappers vaguely waterstained. A fine copy.

= Huiskamp S48; Waller 1484; Lust en Leering p.230: "Daar zaten, wat illustraties betreft, pareltjes bij als Letterbloempjes voor de lieve jeugd, in poëzij." Rare. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXVIII.

€ (100-150) 100
79 2410 Scheltema J 79 2410 Scheltema J
79/2410 Scheltema, J. Geschied- en letterkundig mengelwerk. Amst./ Utr., H. Gartman/ J.G. van Terveen (en Zoon), 1818-1836, 6 vols., 3 (fold.) lithogr. plates, contemp. unif. gilt hcalf w. green letterpiece.

- Some foxing. Backstrips sl. faded. Fine set.

€ (60-80) 80
79 2411 Schermer L 79 2411 Schermer L
79 2411 Schermer L 79 2411 Schermer L
79/2411 Schermer, L. Poëzy. Haarlem, W. van Kessel, 1712, 1st ed., (22),535,(6)p., engr. title and 20 plates, contemp. blindst. panelled vellum.

= Scheepers I, 205. "Verder etste Jan van Vianen de titelpagina van de in 1712 gepubliceerde Poëzy van de Haarlemse dichter en student in de rechten Lukas Schermer die in 1711 op 22-jarige leeftijd was overleden. Het boek geldt als een der fraaist geïllustreerde literaire werken uit de 18e eeuw en men neemt aan dat ook de ongesigneerde etsen in de tekst van de hand van Jan van Vianen zijn." (Cat. Harlemia illustrata 220-224).

Staring, A.C.W. Mijne eerste proeven in poëzy. Harderwijk, J. van Kasteel, 1786, 1st ed., (8),73p., contemp. chintz wr.

= The author's first bookpublication.

€ (70-90) 170
79 2412 Schoenius W 79 2412 Schoenius W
79 2412 Schoenius W 79 2412 Schoenius W
79/2412 Schoenius, W. De weg de suyverheyt van d'Hollantse maegden. Antw. [=Amst.], P. van Eyck, 1676, 321,(3)p., engr. title, contemp. vellum, sm. 8vo.

- New endpapers; hinges broken but holding on cords; contents occas. (finger)soiled (incl. title); bookblock shaken. Vellum sl. darkened and soiled.

€ (80-100) 90
79 2413 Scott W 79 2413 Scott W
79/2413 Scott, W. De zwarte dwerg. Een Schots verhaal uit de tijden van den pretendent (1701-1715). Uit het Engelsch. Gron., W. Wouters, 1824, 1st Dutch transl., (4),224p., engr. title by C.G. FUCHS, contemp. gilt and blindst. hcalf.

- Endpapers sl. browned from turn-ins; hinges sl. weak.

= Rare first Dutch translation of the first part of Tales from my landlord (1816).

Idem. Levens van de romanschrijvers. Uit het Engelsch. Ibid., W. van Boekeren, 1826, 1st Dutch transl., 2 vols., IV,270; (4),268p., contemp. unif. hroan w. paper letterpiece.

- Worn along extremities.

€ (50-70) 50