2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 13 of 16 Results 241 - 260 of 305
79 2434 Swaanenburg W van 79 2434 Swaanenburg W van
79/2434 Swaanenburg, W. van. Parnas, of de zang-godinnen van een schilder. Amst., H. Bosch, 1724, (28),255,(1)p., engr. frontisp. by G. HOET, title-engr., contemp. hcalf, 4to.

- Bookplate of W.C. Baert de Waarde on upper pastedown. Backstrip sl. worn.

= At the end the famous treatise "Een eenvoudige, dog duidelyke verklaaring over de zo genaamde onverslaanbare parnasdreun te bruilofte &c. door den autheur zelver opgestelt, alleen uit liefde en zugt voor de onbedreeve poëten en dozynwerkers van zyn gelukkig vaderland". "In het werk dat zoveel weerstand heeft opgeroepen verwerpt Van Sw. het polijsten van verzen en de onderworpenheid aan regels, principes (...). Daartegenover stelt hij inspiratie en extase. Zijn overtuiging wordt gemotiveerd door de hermetische filosofie op naam van Hermes Trismegistos, waarin lijdzame overgave en extatische terugkeer naar de goddelijke harmonie kernthema's zijn. Het unieke satirisch-hermetische werk van Van Swaanenburg dient men te beschouwen tegen de 18de-eeuwse achtergrond van deze filosofie" (Moderne Encycl. van de Wereldliteratuur IX, p.198).

€ (80-100) 130
79 2435 Themmen P H 79 2435 Themmen P H
79/2435 (Themmen, P.H.). Komieke en vermakelijke boeren-reis, van Dirk den Eenvoudigen, en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. N.pl., "gedrukt in Nederland in het XXXIX jaar der negentiende eeuw" (= Rott., J. Hendriksen, 1839), 3rd ed., IV,248p., woodcut title-vignette printed in red, 2 handcol. engr. plates, contemp. boards w. marbled paper.

- One quire loosening (and stained in upper inner blank margin); title-p. creased.

= Waller 1665; Buisman 2240.

€ (50-70) 80
79 2436 Thomson J 79 2436 Thomson J
79/2436 Thomson, J. Jaargetyden. Dutch transl. J. Lublink den Jongen. Amst., Erven P. Meijer en G. Warnars, 1787, XXXVI,318p., engr. title-p. w. portrait, 4 plates to the seasons and 4 vignettes by R. VINKELES, contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces. Hawthorne, N. Mosplanten van eene oude pastorie. Uit het Engelsch. The Hague, K.W. Pickhardt, 1854, 230p., tinted lithogr. title, contemp. gilt hcalf. Scott, W. Quentin Durward, of de Schot aan het hof van Lodewijk XI. Uit het Engelsch. Amst., Visser & Cie., 1824, 2 vols., LX,374; 466p., contemp. unif. gilt hcalf.

- Ex library copy.

AND 2 others in 3 vols.

€ (70-90) 70
79/2437 Turkey Prophetien of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis die beyde in Orienten geregeert hebben In de welcke het hem laet aensien als of het Turcksche Rijck onder desen te79/2437 Turkey Prophetien of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis die beyde in Orienten geregeert hebben In de welcke het hem laet aensien als of het Turcksche Rijck onder desen te
79/2437 Turkey Prophetien of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis die beyde in Orienten geregeert hebben In de welcke het hem laet aensien als of het Turcksche Rijck onder desen te79/2437 Turkey Prophetien of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis die beyde in Orienten geregeert hebben In de welcke het hem laet aensien als of het Turcksche Rijck onder desen te
79/2437 [Turkey]. Prophetien, of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis, die beyde in Orienten geregeert hebben. In de welcke het hem laet aensien, als of het Turcksche Rijck onder desen tegenwoordigen Sultan wel een eynde moght nemen. Amst., Broer Jansz., 1640, 2nd ed., (4),41,(3)p., woodcut title-vignette, 16 engr. ills., 20th cent. hvellum w. marbled boards.

- First four leaves w. closed tear in inner margin; second half sl. waterstained and fingersoiled in outer margin.

= Interesting booklet, on the prophecies of the Emperors Severus and Leo concerning the imminent demise of the Ottoman empire. The 16 engravings show i.a. (mythical) animals, angels as well as more symbolic images, and is accompanied by one to four epigrammata and a more lengthy explanation of these epigramatta. Knuttel 3725; Cf. Waller 1389 (1st ed., Amst., 1627). Not in the emblemata reference works.

€ (150-250) 350
79 2438 Turkey Wortley Montagu M 79 2438 Turkey Wortley Montagu M
79/2438 [Turkey]. Wortley Montagu, M. Brieven van de hoogëdele vrouwe Maria Worthly Montague; geschreven geduurende haare reizen in Europa, Asia en Afrika, aan persoonen van rang, lieden van letteren, enz. in verscheiden deelen van Europa (...). Amst., P. Meijer, 1765-1771, 1st Dutch ed., 4 parts in 1 vol., VIII,283,(1); (16),176p., contemp. calf w. double gilt fillet line along borders.

- Owner's entry and stamp on title; upper blank margin waterstained throughout. Turn-ins loosening

= First Dutch translation. Very rare, only 1 complete copy in STCN. Cf. Atabey 829 (listing the ed. London, 1767); Blackmer 1150 (listing the ed. Dublin, 1765); Robinson p.32f. Not in Blackmer Sale. "Lady Mary Wortley Montagu's husband was appointed ambassador to the Porte in 1716, and she accompanied him to Constantinople. During her sojourn in Turkey she recorded her observations and experiences in a journal (destroyed after her death) which provided material for her actual letters to her friends (...). These are not actual letters, though headed and dated close to the dates of real letters. The form is partly fiction but provides the substance of her life abroad and her opinions on Turkish life and customs". (Blackmer).

€ (100-150) 450
79/2439 Utrecht Tegenwoordige Staat van de Provincie van Utrecht 79/2439 Utrecht Tegenwoordige Staat van de Provincie van Utrecht
79/2439 Utrecht Tegenwoordige Staat van de Provincie van Utrecht 79/2439 Utrecht Tegenwoordige Staat van de Provincie van Utrecht
79/2439 Utrecht Tegenwoordige Staat van de Provincie van Utrecht 79/2439 Utrecht Tegenwoordige Staat van de Provincie van Utrecht
79/2439 [Utrecht]. Tegenwoordige Staat (...) van de Provincie van Utrecht. Amst., (widow) I. Tirion, 1758/ 1772, 2 vols., (8),447,(9); (8),450,(13)p., 2 diff. engr. frontisp., 4 fold. maps, 1 fold. plan, 21 plates (all but 1 fold.) by i.a. J.C. PHILIPS after i.a. J. DE BEYER, contemp. unif. gilt hcalf w. red mor letterpiece.

- Occas. (sl.) foxed/ yellowed; final ±55 leaves at the end of vol.2 w. receding stain from glue used by binder to attach calf turn-ins to backcover. Otherwise a fine copy.

= Contains attractive folding profiles of Amersfoort, Montfoort, Utrecht, Rhenen and surroundings and Wijk bij Duurstede.

AND 1 other from the series: TEGENWOORDIGE STAAT DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. Eerste Deel. Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der Zeden en Godsdienst (...) (Amst., 1739, 2nd ed., 7 (of 8) (fold.) plates, contemp. gilt hcalf. Lacks the map; sl. foxed).

€ (200-300) 210
79/2440 Vaderlandsche kindervreugd vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes 79/2440 Vaderlandsche kindervreugd vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes
79/2440 Vaderlandsche kindervreugd vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes 79/2440 Vaderlandsche kindervreugd vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes
79/2440 Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes. Amst., Van Vliet en Ten Brink, 1821, 4th ed., (4),25,(3)p., woodengr. title-vignette, 8 plates, orig. publ. wr., sm. 8vo.

- One leaf lacks sm. blank portion from upper corner. Wr. vaguely waters. in lower margin. Otherwise fine.

= Huiskamp V26; Waller 940; Ki.La.Ki.Le. 237. Attractive children's book, composed with the explicitly phrased intention to invite children to be merry and celebrate. Contains plates, with accompanying poems, of i.a. New Year's Day, Easter, a fair, "Sint Maarten" and "Sinterklaas"'.

€ (50-70)
79/2441 Verzameling van ernstige en boertige heekel schriften 79/2441 Verzameling van ernstige en boertige heekel schriften
79/2441 Verzameling van ernstige en boertige heekel-schriften. Amst., J. Kok, 1772, 4 parts in 1 vol. w. (partly) continuous pagination, (12),43,(1); 124; (2),XXVI,164p., 2 diff. engr. title-vignettes, contemp. gilt hcalf.

- Some sl. occas. foxing; upper blank corner of first free endpaper torn off. Upper joint splitting at spine-ends; corners showing.

= Rare. Scheepers II, 904. Contains: Het nut en de noodzakelykheid der zotheid; Satiriesch woorden-boek, zynde eene verzameling van ernstige en boertige hekelingen (...) (w. separate title w. impressum: "Te Querlequist, In 't Schildery van Apelles"); Verzameling van Heekel-schriften, by wyze van brieven, tot verbetering der zeeden; Beantwoording der 1ste en 2de vraage voorgesteld in 't Satiriesch woorden-boek onder 't Art. Maatschappey.

Eelhart, de menschenvriend; of gemeenzame onderrichtingen, ter leering en waerschouwing, inzonderheid van den landman. Amst., C. de Vries, H. van Munster and J. van der Hey, 1804-1807, 2 parts in 1 vol., (10),174; (8),157p., 1 fold. woodcut plate, woodcut ills., contemp. hroan.

- First free endpaper cut out; a few lvs. browned. Good copy.

= Publ. by Bataafsche Maatschappij: Tot nut van 't algemeen.

AND 2 others: H. ESSENBERG GERRITSZ., De gevallen van myne eeuwige steek (n.pl., 1800, engr. title, 20th cent. hcl. Soiled/ foxed) and P. MEESTERS, Oom Piet, Voorstellende het Karakter van eenen Hollander, Die uit de geringste klasse optreedt (Amst., 1832, engr. title, sl. later gilt hcl. Some sl. occas foxing; Scheepers II, 198).

€ (80-100) 80
79 2442 Villacastin T 79 2442 Villacastin T
79/2442 Villacastin, T. Onderwijs der Godvruchtiger Siele tot het innich Ghebedt. Dutch transl. J. Susius. Antw., H. Aertssens, 1628, 455,(9)p., engr. title ills., contemp. overlapping vellum.

- Upper hinge broken but holding well; contemp. owner's entry verso first blank. = BCNI 8027.

Marnix van St. Aldegonde, Ph. van. De Byen-korf der H. Roomscher Kerke. Amst., J. Rotterdam, 1733, (16),543,(1)p., engr. title, contemp. vellum, sm. 8vo. - AND 1 other.

€ (50-70) 100
79 2443 V illates J H de 79 2443 V illates J H de
79/2443 V(illates), J.H. de. Karel of de dankbaare voedsterling, een origineele Hollandsche roman. The Hague, J. Plaat, 1796, (2),381p., later hvellum.

- New endpapers. Two sm. dam. spots at spine-ends.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper. Buisman 2345.

€ (70-90) 80
79 2444 Viverius J 79 2444 Viverius J
79 2444 Viverius J 79 2444 Viverius J
79/2444 Viverius, J. Wintersche avonden, of Nederlandsche Vertellingen: Waar in verscheide vreemdigheden, wonderlikke geschiedenissen, en zeltzame deugden en ondeugden, in deze leste Eeuw voorgevallen (...) Met een byvoeging van 't Geluk en Ongeluk des Houwelikx. Amst., the widow Tymon Houtbaak for G. van Goedesberg, 1665, 2nd(?) enl. and corr. ed., 571,(5)p., engr. frontisp., contemp. vellum, 12mo.

- Upper inner hinge splitting, partly (sl.) waterstained; lacks free endpapers and upper pastedown. Upper outer corner of both covers dam. Nevertheless a good copy.

= Waller 1784; Scheepers II, 787; Muller 380; Buisman 2354. Collection of curious stories (first ed. 1610) for the greater part of medical interest. The "byvoeging van 't Geluk en Ongeluk des Houwelikx" (p.517-571) was written by Jan Zoet. Rare.

€ (120-150) 120
79 2445 Vlerk = B Gewin 79 2445 Vlerk = B Gewin
79/2445 Vlerk (= B. Gewin). Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Amst., H. Frijlink, 1841, 1st ed., (2),VI,288p., engr. title and 11 plates by J.W. KAISER, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Title and plates browned/ foxed; text sl. foxed in outer margins; owner's entry on first free endpaper; plate w. tear in upper margin.

= Scheepers II, 132.

Oltmans, J.F., under pseud. J. van den Hage. De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483. Ibid., J.M.E. Meijer, 1838, 1st ed., 4 vols., 4 diff. engr. title-p., sl. later unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Some sl. foxing; all title-pages browned; some parts evenly browned; bookplate of F.H.M. Post on upper pastedown. A good/ fine copy.

= Scheepers II, 233.

AND 3 others in 4 vols., i.a. (J. HOEK), Mina en Betsy (Haarlem, 1848, 1st ed., lithogr. title-p., contemp. cl.).

€ (50-70) 90
79 2446 Vosmaer C 79 2446 Vosmaer C
79/2446 Vosmaer, C. Vogels van diverse pluimage. Leyden, A.W. Sijthoff, n.d., (4),224,(4)p., frontisp. and 18 plates after C. ROCHUSSEN, orig. pict. col. dec. cl., a.e.g., large 8vo. Génestet, P.A. de. Eerste gedichten. Amst., Gebr. Kraay, 1878, later ed., 150,(6)p., num. ills. after i.a. C. ROCHUSSEN, orig. richly gilt and dec. cl., a.e.g., 4to. Idem. Nalezing - Leekedichtjens. Rijmen en dichten, zoo oude als nieuwe. Ibid., idem, 1879, later ed., 150,(6)p., num. ills. after i.a. C. ROCHUSSEN, orig. richly gilt and dec. cl., a.e.g., 4to. Idem. Laatste der Eerste. Ibid., idem, 1877, later ed., (4),150,(6)p., num. ills. after i.a. C. ROCHUSSEN, orig. richly gilt and dec. cl., a.e.g., 4to. - AND 3 others.
€ (50-70)
79 2447 Vries J D de 79 2447 Vries J D de
79/2447 (Vries, J.D. de). Jonge heeren. Typen uit het jonge heeren leven door den schrijver van "Na het studenten-leven". Maarssen, C. van Nederhasselt Jr., 1849-1850, 2 parts in 1 vol., (2),II,315; (2),II,315p., 2 ident. lithogr. title-p., contemp. gilt hmor. (Bosdijk J.F.). De kaleidoskoop van Jonas. Dordr., H. Lagerweij, 1842, (4),220p., lithogr. title-p., orig. printed boards.

- Foxed. Rebacked w. scotch-tape.

(Wakker van Zon, P. de). Willem Hups. The Hague, J. Immerzeel, 1805, 277p., engr. title and frontisp. by VEELWAARD after SMIES, contemp. hcalf.

- Owner's entry on first free endpaper. Dam. along upper joint. = Buisman 2427.

AND 4 others.

€ (70-90) 130
79/2448 De vrouwen peirle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige Griseldis de zagtmoedige en Florentina de getrouwe Alle dry aenzienlyk in vele Deugden maer meest in Lydzaemheyd die zy79/2448 De vrouwen peirle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige Griseldis de zagtmoedige en Florentina de getrouwe Alle dry aenzienlyk in vele Deugden maer meest in Lydzaemheyd die zy
79/2448 De vrouwen-peirle, ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de zagtmoedige, en Florentina de getrouwe, Alle dry aenzienlyk in vele Deugden; maer meest in Lydzaemheyd die zy in tegenspoed, overlast en beproevinge getoond hebben. Ghent, J. Begyn, n.d. (±1800), 3 parts in 1 vol. w. continous pagination, 56p., 3 ident. woodcut title ills., 12 woodcut ills., sl. later hvellum.

- Trifle foxed; remnants of former endpaper or binding along inner margin title.

= Muller 712 ("Onder de houtsneden vindt men er eene, Helena afbeeldend, waarvoor een portretje van Marie Antoinette gebezigds is!").

€ (100-150) 110
79 2449 Wellekens J B 79 2449 Wellekens J B
79 2449 Wellekens J B 79 2449 Wellekens J B
79/2449 Wellekens, J.B. Verscheiden Gedichten. Bruiloftdichten. Zedelyke en ernstige gedichten, Met het leven van den Dichter (...) door (..) P. Vlaming. Amst./ Utr., G. Bos/ W. Kroon and J. Evelt, 1729 (vol. 1 and 2)/ 1737, 3 vols., (8),426,(1); (4),510,(4); (16),337p., 2 engr. frontisp. (vol.1 and 2), 3 engr. title-vignettes (2 ident.), contemp. calf w. gilt spine/ contemp. vellum/ contemp. hvellum.

- With bookplate W.C. Baert de Waarde on upper pastedown.

€ (100-150) 180
79 2450 Wellekens J B and Vlaming P 79 2450 Wellekens J B and Vlaming P
79 2450 Wellekens J B and Vlaming P 79 2450 Wellekens J B and Vlaming P
79/2450 Wellekens, J.B. and Vlaming, P. Dichtlievende uitspanningen. Bestaande in Herders- Hoef- en Veldgezangen, Tafereelen, Brieven enz. Amst., A. van Damme, 1710, 1st ed., (12),228,(2)p., engr. frontisp. and title-vignette, 8 diff. engr. divis. titles and 6 plates (1 fold.) all by J. GOEREE, 16 woodcut ills., contemp. vellum.

- Fine copy.

= Contains i.a. poems on the estates Hogerwoert (w. fold. plate), Endenhout and Voortwijk.

€ (80-100) 140
79/2451 Welmeenende raad van den heere Willem Trouwhart aan zynen zoon of het onvoorzichtige en gevaarlyke eener onberedeneerde liefde 79/2451 Welmeenende raad van den heere Willem Trouwhart aan zynen zoon of het onvoorzichtige en gevaarlyke eener onberedeneerde liefde
79/2451 Welmeenende raad van den heere Willem Trouwhart, aan zynen zoon; of, het onvoorzichtige en gevaarlyke eener onberedeneerde liefde. The Hague, I. van Cleef, 1790, (4),176p., contemp. boards w. mor. letterpiece.

- Nineteenth cent. owner's entry on first free endpaper. Spine-ends rubbed.

= Extremely rare, no copy found.

€ (100-150) 230
79 2452 Wensing J H 79 2452 Wensing J H
79/2452 Wensing, J.H. De verhandeling van N.C. Kist, hoogleeraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst. The Hague, J.W. ten Hagen, 1845, XXVI,582,(4)p., contemp. giltlettered hcalf.

- Library stamp on title. Sm. paper tickets on frontcover.

Bergh, L.P.C. van den. Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer, verzameld en opgehelderd. Utr., J. Altheer, 1836, (2),VIII,232p., contemp. hcalf w. mor. letterpiece. - AND 4 others similar, i.a. IDEM, De Nederlandsche Volksromans (Amst., 1837, orig. printed boards).

€ (30-50) 30
79/2453 Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden Vol I VII 79/2453 Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden Vol I VII
79/2453 Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Vol. I-VII. Leyden, P. van der Eyk and D. Vygh, 1772-1788, 7 vols., 7 (fold.) engr. plates, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece, 4to.
€ (100-150)