2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 14 of 16 Results 261 - 280 of 305
79 2454 Westerbaen J 79 2454 Westerbaen J
79 2454 Westerbaen J 79 2454 Westerbaen J
79/2454 Westerbaen, J. Alle de Gedichten. The Hague, J. Tongerloo, 1672, 4 parts in 3 vols., (30),652; 207; (14),832; (14),725,(3),31,(8)p., 3 diff. engr. frontisp., 1 portrait, 1 fold. plate, contemp. unif. overlapping vellum

- A fine set. Large paper copy.

= From the collection of Willem de Vreese (1869-1938) w. his bookplate and owner's entry on prelim. lvs. Scheepers I, 164. Contains a view of the estate Ockenburg.

€ (200-300) 325
79 2455 Weyde C L van der 79 2455 Weyde C L van der
79/2455 Weyde, C.L. van der. Henry en Louize. Eene Nederlandsche geschiedenis, in gemeenzaame brieven. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1794, 2 vols., VIII,480; (4),444p., contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Three sm. owner's/ library stamps on (verso of) title; one sm. hole in blank margin title.

= Cornelia Lubertina van der Weyde's first novel, a so-called brievenroman. Rare, only 2 copies in STCN.

€ (50-70) 300
79 2456 Witgeest S 79 2456 Witgeest S
79 2456 Witgeest S 79 2456 Witgeest S
79/2456 Witgeest, S. Natuurlyk toverboek, behelzende de verbaazendste geheimen van natuur en konst. Amst./ Harlingen, Allart/ Van der Plaats, 1791-1794, 8 parts in 4 vols., engr. frontisp., 11 (of 12?) (fold.) engr. plates, diagrams, contemp. unif. gilt calf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Lacks prob. 1 plate; all vols. partly waterstained/ foxed/ w. brown stains. Backstrips dried and worn.

= BMN III, p.782; this ed. not in Muller etc., but cf. Muller 556; de Vries 531 and Waller 1682. Cf. Landwehr, Volkskunde (vol. 68, no.2, p.81-82): "(...) a pirated edition of Simon Witgeest and has the same text as Kinderspel.". Rare edition.

€ (400-600) 700
79 2457 Wolff Bekker E 79 2457 Wolff Bekker E
79 2457 Wolff Bekker E 79 2457 Wolff Bekker E
79 2457 Wolff Bekker E 79 2457 Wolff Bekker E
79/2457 Wolff-Bekker, E. Bespiegelingen over het Genoegen, dichtmatig voorgesteld. Hoorn, T. Tjallingius, 1763, 1st ed., (14),174,(1)p., contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Endpapers and first and last blank lvs. foxed. Good/ fine copy. = Debut. Buijnsters 1.

Idem. Bespiegelingen over den Staat der Rechtheid, dichtmatig voorgesteld. Ibid., idem, 1765, 1st ed., XIII,(7),155p., engr. frontisp. (before letters), contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

= Buijnsters 9: "In de coll.-BS bevindt zich een exemplaar [this copy] met de proefdruk van een frontispice, gelijk aan dat in Bespiegelingen over het Genoegen uit dezelfde verzameling [not the copy above]"

€ (120-150) 120
79 2458 Wolff Bekker E 79 2458 Wolff Bekker E
79/2458 Wolff-Bekker, E. Collection of 10 works, unless otherwise stated below all by Betje Wolff, together in contemp. hcalf binding w. mor. letterpiece reading "E. BEKKER TIEN TRACTATEN".

- Endpapers sl. foxed. Letterpiece worn. From the library of H.A. Höweler, with his bookplate on upper pastedown.

= Contains: 1. Proeve over de opvoering, aan de Nederlandsche moeders (Amst./ The Hague, J. Allart/ I. van Cleef, 1780, 2nd ed., XXVII,(1),120p., 1 engr. plate. Buijnsters 50); 2. De onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene Zuster der Santhorstsche Gemeente (n.pl., "Ter Drukkerye van haar Koninklyke Majesteit REDEN", n.d. (ibid., idem, 1772), 24p. Buijnsters 26 [lacks De Menuet en de Dominees Pruik etc.]); 3. RATIONI AUSPICIIS (= ?), Apologie, of Verdediging en Ontschuldiging van het Dichtstukje genaamd, De Santhorstsche Geloofs-Belydenis; enz. enz. (n.pl., n.publ. n.d. (1772), (2),51,(1 blank)p. Buijnsters 243); 4. Vrouw Snaversnel: Volksliedje. Op eene aangenaame wys: Gevolgd naar de Engelsche Ballade, The Wanton Wive of Bath; benevens De Menuet en Dominees Pruik (Amst. etc., Bom, Kuyper, Berkum, Elwe en Langeveld etc., n.d. (1784), 49,(3 publ. cat.),(2),55-64 [Vergeefsche Raad]p. Buijnsters 61); 5. ANONYMOUS, Matrooze Liedjes, of Vervolg op de Ecomische Liedjes (Amst., I. de Jongh, 1781, (2),96p. Buijnsters 220); 6. E. WOLFF-BEKKER and A. DEKEN, Nederlands Verpligting tot het handhaven der nuttige Maatschappyen en Genootschappen in ons Vaderland: Inzonderheid betrekking hebbende op den Oeconomischen tak, en de Vaderlandsche Maatschappy te Hoorn/ Het nut der Vaderlandsche Maatschappije van Redery en Koophandel, opgerecht te Hoorn (Amst., J.B. Elwe and D.M. Langeveld, 1784, 2 parts in 1 vol. w. continuous pagination, XII,96p. Buijnsters 114 and 112 note, Knuttel 19343); 7. Vrijheid Blijheid: Vaderlandsch Dichtstuk (The Hague, I.van Cleef, 1786, 46p. Buijnsters 67); 8. Aan het Vaderland (ibid., idem, 1786, 12p. Buijnsters 65; Knuttel 21312); 9. Aan de Amsteldamsche Burgers. Op den zesentwintigste February MDCCLXXXVII (ibid., idem, 1787, 14p. Buijnsters 69; Knuttel 21641).

€ (200-300) 350
79 2459 Wolff Bekker E 79 2459 Wolff Bekker E
79 2459 Wolff Bekker E 79 2459 Wolff Bekker E
79 2459 Wolff Bekker E 79 2459 Wolff Bekker E
79/2459 Wolff-Bekker, E. Collection of 11 works, together in contemp. hcalf binding w. mor. letterpiece reading "E. WOLLFs WERKEN".

- Endpapers and last few lvs. sl. stained in blank margins. Paper over covers worn/ dam; corners showing. From the library of H.A. Höweler, with his bookplate.

= Copy from the library of BETJE WOLFF. Contains: 1. Aan mynen Geest. Hekeldicht. (...) Hier agter is gevoegd: De Morgengroet der Vriendschap (Hoorn, T. Tjallingius, 1774, 1st ed., (16),57,(1),(8 publ. cat.)p. Warranted by the published. Buijnsters 37); 2. P.-L. MOREAU DE MAUPERTUIS, Zedekundige Verhandeling over het Geluk (...) Uit het Fransch vertaald, door Elizabeth Wolff, geb. Bekker (ibid., idem, 1773, 1st ed., (22),42p. Buijnsters 31); 3. W. CRAIG, Het Leeven van Jezus Christus (...) Naar de Tweede Uitgave uit het Engelsch Vertaald. Door Elizabeth Wolf [sic], Geb. Bekker (ibid., idem, 1770, 1st ed., XVIII,84p. Buijnsters 16); 4. Jacoba van Beieren aan Frank van Borsselen (ibid., idem, 1773, "Tweede, veel vermeerderde en naauwkeuriger, druk", XII,46,(6 publ. cat.)p. Buijnsters 33; also contains "Groete aan (..) Willem den Vyfden (...) by Gelegenheid dat Hoogstdezelve de Beemster met zyne tegenwoordigheid vereerde; Den 21. July 1773" (p.41-46)); 5. Een nieuw Scheeps lied, gemaakt ter eere zyner doorluchtige Hoogheid onzen dierbaaren Erf-stadhouder Willem den Vyfden (...) By gelegenheid van Hoogstdeszelfs Installatie als Heer van Vlissingen. Den 30. Mei 1766 (n.pl., n.publ., n.d. (ibid., idem, 1766), 1st ed., (2),16p. SIGNED (warranted) "Betje Wolff" at the end in pen and ink. Buijnsters 11; Knuttel 18915); 6. PHILOSOPHIA DUCE (= B. DOUWENS), Lierzang Ter bestryding der vooroordeelen, verspreid door de Dweepery, By gelegenheid van het afbranden des Amsteldamschen Schouwburgs, op den 11den mei des Jaars 1772 (n.pl., n.publ., n.d. (1772), (8)p. With manuscript annot. in pen and ink by BETJE WOLFF at the end: "Door mijn waarde Vriend Bernardus Douwens" . Buijnsters 238); 7. Zedenzang, aan de Menschenliefde, by het verbranden des Amsteldamschen Schouwburgs. Op den XIden van Bloeimaand, MDCCLXXII (Hoorn, T. Tjallingius, 1772, 1st ed., 16p. Buijnsters 18; Knuttel 18991c); 8. De onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene Zuster der Santhorstsche Gemeente/ De Menuet en de Dominees Pruik/ Vergeefsche Raad (n.pl., "Ter Drukkerye van haar Koninklyke Majesteit REDEN", n.d. (ibid., idem, 1772), 3 parts w. continuous pagination, 64p. Buijnsters 25); 9. (A. WOLFF), Brief over de Santhorstsche Geloofsbelydenis (Amst./ Hoorn, G. Warnars/ T. Tjallingius, 1772, 16p. Buijnsters 241); 10. RATIONI AUSPICIIS (= ?), Apologie, of Verdediging en Ontschuldiging van het Dichtstukje genaamd, De Santhorstsche Geloofs-Belydenis; enz. enz. (n.pl., n.publ. n.d. (1772), (2),51,(1 blank)p. Buijnsters 243); 11. Brief aan mynen Heere Mr. Hendrik Vollenhove, en de Wel Edele Jongvrouwe Catharina Johanna van Beeck, by Gelegenheid van hun Ed. Echtverbintenisse, plegtiglyk voltrokken, den 20sten van Sprokkelmaand, des Jaars, MDCCLXXIV (n.pl., n.publ., 1774, 23p. Buijnsters 36). Rare collection. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIX.

€ (300-500) 600
79 2460 Wolff Bekker E 79 2460 Wolff Bekker E
79/2460 Wolff-Bekker, E. Collection of 12 works. together in 2 contemp. unif. hcalf binding w. gilt spine and (sl. diff. col.) mor. letterpiece reading "E. WOLFF VERSCHEIDE TRACTAATEN".

- Some sl. occas. foxing. Backstrip of first vol. some cracks; top fo spine both vols. sl. dam.

= [Vol. 1:] 1. ANONYMOUS, De veel veranderde Santhorstsche Geloofsbelydenis in rym gebragt door eene vervreemde van de Genot Geloovers (n.pl., "Ter Drukking der Koninglyke Majesteit REDEN", n.d. (1772), (2),54p. Buijnsters 240); 2. ANONYMOUS, De spotterny ontmaskerd, of volkomen verdediging Voor de Eerwaardige gehekelde Perzonen, in de twee nieuw uitgekomene, vertogen. ten tytel voerende, De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis (...) en De Dweepery gecensureerd (...) (Gron., "voor Rekening van den Auteur", n.d. (1772), (2),18p. Buijnsters 247); 3. Aan mynen geest. Hekeldicht (...) Hier agter is gevoegd: De Morgengroet der Vriendschap (Hoorn, T. Tjallingius, 1774, 1st ed., (16),56,(8 publ. cat.)p. Lacks the errata leaf; warranted by the published. Buijnsters 37); 4. Beemster- Winter-buitenleven. Twee brieven (Amst./ The Hague, J. Allart/ I. van Cleef, 1778, 1st ed., (4),101p. Contemp. ms. annot. on title. Buijnsters 47); 5. De natuur is mijne zanggodin. Dichtstuk (The Hague, I. van Cleef, 1784, 1st ed., (2),128p. Buijnsters 60); 6. Aan het vaderland (ibid., idem, 1786, 1st ed., 12p. Buijnsters 65; Knuttel 21312); 7. Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigste February. MDCCLXXXVII (ibid., idem, 1787, 1st ed., 14p. Buijnsters 69; Knuttel 21641); 8. Vrijheid blijheid: vaderlandsch dichtstuk (ibid., idem, 1786, 1st ed., 46p. Buijnsters 67). [Vol. 2:] 9. A. POPE, Proeve over den mensch, zedelyke proeven, en oordeelkunde (...). Transl. E.W.B. (ibid., idem, 1783, 1st ed., (2),IV,174,(1)p. Buijnsters 57); 10. Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders (Amst./ The Hague, J. Allart/ I. van Cleef, 1780, 2nd ed., XXVII,(1),120p., engr. plate by N. v.d. Meer after F.G. Waldorp. Buijnsters 50); 11. (with A. DEKEN), Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man (The Hague, I. van Cleef, 1782, 1st ed., XII,142,(1)p. Buijnsters 126); 12. Het nut der vooroordelen; door de Gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus; met ophelderende aanmerkingen verrykt, door de Juffrouwen Wysneus, halve zusters der schryveren (ibid., idem, 1783, 1st ed., (4),20,122p. A few lvs. misbound. Buijnsters 58).

€ (300-500) 550
79 2461 Wolff Bekker E 79 2461 Wolff Bekker E
79 2461 Wolff Bekker E 79 2461 Wolff Bekker E
79/2461 Wolff-Bekker, E. Mengel-Poëzy. Amst., J.B. Elwe and D.M. Langeveld, 1785-1786, 1st ed., 3 vols., XIV,(2),255,(1); (4),288; (4),262,(2)p., contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece.

- Some very light occas. foxing. Top of spine vol.3 w. tiny chip. A fine copy. = Buijnsters 63.

€ (100-150) 100
79 2462 Wolff Bekker E 79 2462 Wolff Bekker E
79/2462 Wolff-Bekker, E. Walcheren, in vier gezangen. Hoorn, T. Tjallingius, 1769, 1st ed., XV,(1),208 [of 242]p., contemp. hcalf w. richly gilt spine w. red mor letterpiece.

- Without p.209-242, comprising 'Proeve van Mengeldichten', 'Achilles', 'Jacbos klagt by het lyk van Rachel' and ''s Leevens wisselingen aan Eelhart'; portion of last blank leaf cut out.

= Buijnsters 12.

BOUND WITH: Wolff, A. De Bedyking van de Beemster, in dichtmaet uitgesproken, op Beemster Dankdag. Ibid., idem, 1773, 2nd ed., (8),46p. Wolff-Bekker, E. Beemster - Winter-buitenleven. Twee brieven. Amst./ The Hague, J. Allart/ I. van Cleef, 1778, 1st ed., (2),101p., contemp. hcalf.

- Owner's entry of G.J. Honig on upper pastedown. = Buijnsters 47.

Eadem. De Natuur is mijne Zanggodin. Dichtstuk. The Hague, I. van Cleef, 1784, 1st ed., (2),128p., contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Lacks leather on lower corner frontcover. = Buijnsters 60.

(Eadem). De ongelukkige Morgen; Datheniana. Hoorn, T. Tjallingius, 1774, 1st ed., 14,(2 publ. cat.)p., warranted by the publisher.

- Without wr.; sl. yellowed/ soiled. = Buijnsters 39.

€ (100-150) 230
79 2463 Wolff Bekker E 79 2463 Wolff Bekker E
79/2463 Wolff-Bekker, E. (Works). Collection of 13 works in 5 vols., unless otherwise stated all publ. by T. Tjallingius, Hoorn, contemp. unif. gilt hcalf w. off-white mor. letterpiece (1 vol. w. 2 letterpieces).

- Some sl. occas. foxing. Upper part of spine of 1 vol. repaired (w. traces of former sellotape). Fine set.

= Comprises: 1. Bespiegelingen over den staat der rechtheid, dichtmatig voorgesteld (1765, (4),XIII,(3),155p. Buijnsters 9); BOUND WITH: Eenzame nacht gedachten, over den slaap en den dood (1765, (6),75,(1)p. Buijnsters 7); 2. Walcheren, in vier gezangen (1769, XV,(1),242p. Buijnsters 11); 3. W. CRAIG, Het leeven van Jezus Christus. Transl. E.W.B. (1770, XVIII,(2),84p. Buijnsters 16); BOUND WITH: (B. BOSCH), Datheensche eerzuil, opgericht door Dathnarius (1775, 14,(2 publ. cat.)p. Buijnsters 202); AND WITH: (BRUZEN DE LA MARTINIÈRE), Gedachten over verscheide onderwerpen van den Heer Grave d'Oxenstirn. Transl. E.W.B. (1765, 102,(1)p. Buijnsters 8); AND WITH: Brieven van Constantia Paulina Dortsma (...) (1776, (2),101,(1 publ. cat.)p. [1 few lvs. misbound]. Buijnsters 44); AND WITH: A. DEKEN, De voorrechten van het Christendom, de middelen, ter zyner oprichting gebeezigd, overwaardig (The Hague, I. van Cleef, 1787, XVI,142p. Buijnsters 97); 4. Lier- veld en mengelzangen (1772, (24),14,219,(3),(1 publ. cat.)p. Buijnsters 30); BOUND WITH: Vlissings vreugd by de aankomst zyner Doorluchtige Hoogheid Willem den Vyfden (...) (Amst., D. Onder de Linden, 1766, (2),16,(1)p., title printed in black and red. Buijnsters 10); AND WITH: Zedenzang, aan de menschenliefde, by het verbranden des Amsteldamschen Schouwburgs (1772, 16p. Buijnsters 18; Knuttel 18991c); 5. D. DIDEROT, De natuurlyke zoon, of de beproevingen van de deugd (1774, (12),122,(2)p. Buijnsters 40); BOUND WITH: E.W.G.B., De klagende roofzucht of de beledigde onschult (Amst., I. de Jongh, (1781), (2),64p. Buijnsters 220 (not by Wolff-Bekker); Knuttel 19697).

€ (250-350) 375
79 2464 Wolff Bekker E ? 79 2464 Wolff Bekker E ?
79/2464 (Wolff-Bekker, E. (?)). De Borger. Utr., Wed. J. van Schoonhoven, 1778-1780, 100 parts in 2 vols., VIII,393; VIII,405p., contemp. unif. hroan w. black mor. letterpiece.

- Bookplate(s) of H.A. Höweler and P.A. Pijnappel on upper pastedowns. Bindings rubbed/ worn.

= Buijnsters 204 (doubting the authorship of Elisabeth Wolff-Bekker); Buijnsters, Spectatoriale geschriften 9. Rare.

€ (80-100) 230
79 2465 Wolff Bekker E Cicero M T 79 2465 Wolff Bekker E Cicero M T
79 2465 Wolff Bekker E Cicero M T 79 2465 Wolff Bekker E Cicero M T
79 2465 Wolff Bekker E Cicero M T 79 2465 Wolff Bekker E Cicero M T
79/2465 [Wolff-Bekker, E.]. Cicero, M.T. Verhandeling over de Menschlijke Plichten (...) Uit het Latijn in het Hoogduitsch overgezet, En met Aanmerkingen vermeerderd, door Christiaan Garve, En in het Nederduitsch vertaald. Door E. Wolff, geboren Bekker. Eerste deel. The Hague, I. van Cleef, 1790, XXII,430p., contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Vague traces of sm. ticket at top of spine. From the library of J.W. Dyserinck, with his owner's entry and ms. annot. "Het tweede deel is niet verschenen" on htitle and "Zeldzaam" on verso first blank.

= All published. Rare; no copy in NCC. Buijnsters 72: "De vertaling van B.W. vond in tegenstelling tot het duitse origineel vrijwel geen aftrek. Volgens haar voorrede tot dl.I vand De Geestlyke Don Quichot (1798) waren er in acht jaar tijds slechts zeer weinig exemplaren verkocht. Dit kan verklaren, waarom het boek thans zo zeldzaam is." SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIX.

€ (200-300)
79 2466 Wolff Bekker E Clairon C J H Leris de Latude dite 79 2466 Wolff Bekker E Clairon C J H Leris de Latude dite
79/2466 [Wolff-Bekker, E.]. Clairon, C-J.H. Leris de Latude, dite. Gedenkschriften van Hyppolite Clairon, en Aanmerking over der Tooneelkunde; door haar zelf uitgegeven, en vertaald door Elizabeth Bekker, Wed. Wolff. Gevolgd door de Wijsgeerige Aanmerkingen over het Treurspel van den beroemde Fontelle. The Hague, I. van Cleef, 1799, XXIV,356p., contemp. gilt hcalf w. contrasting mor. letterpieces.

- Endpaper sl. foxed. Otherwise fine. = Buijnsters 75. Rare.

Wolff-Bekker, E. Nederlands Verpligting tot het handhaaven der nuttige Maatschappyen en Genootschappen in ons Vaderland. Inzonderheid betrekking hebbende op den Oeconomischen Tak en de Vaderlandsche Maatschappy te Hoorn. Hoorn, T. Tjallingius, 1779, 1st ed., XII,96,(4)p., contemp. hcalf.

- Waterstain in inner margin throughout. Spine w. large dent in lower joint; joints partly split; backcover rubbed spot.

= Buijnsters 113. Also contains "Het nut der Vaderlandsche Maatschappye van Redery en Koophandel, opgerecht te Hoorn".

ADDED: Neufville, C.L. de. Bespiegelingen voorgesteld in dichtmaatige brieven. Amst., P. Meijer, 1762, (8),191,(1)p., engr. title vignette, contemp. mottled calf w. richly gilt spine.

- Backstrip w. sm. unobtrusive dam. in lowest compartment.

€ (80-100) 170
79 2467 Wolff Bekker E Cumberland R 79 2467 Wolff Bekker E Cumberland R
79 2467 Wolff Bekker E Cumberland R 79 2467 Wolff Bekker E Cumberland R
79 2467 Wolff Bekker E Cumberland R 79 2467 Wolff Bekker E Cumberland R
79/2467 [Wolff-Bekker, E.]. (Cumberland, R.). Henry. In vier deelen, dor den schryver van Arundel. Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Bekker, Wed. A. Wolff. Amst., Weduwe J. Dóll, 1800, 1st ed., 4 parts in 2 vols., XXX,(2),507; XIV,(2),489,(5 publ. cat.)p., 4 engr. plates after R. VINKELES, contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Some sl. occas. foxing. Upper joint of vol. 1 partly splitting; backstrip of vol. 2 w. vague stain. Fine copy,

= Buijnsters 77; Buisman 429 (erroneously mentioning 6 plates); De Vries 292. Rare.

€ (100-150) 100
79 2468 Wolff Bekker E Diderot D 79 2468 Wolff Bekker E Diderot D
79 2468 Wolff Bekker E Diderot D 79 2468 Wolff Bekker E Diderot D
79/2468 [Wolff-Bekker, E.]. Diderot, D. De natuurlyke zoon, of de beproevingen van de deugd. Tooneelspel, In vyf Bedryven en in Onrym. Met een getrouw verhaal van het Geval. Uit het Fransch vertaald (by E. Wolff-Bekker). Hoorn, T. Tjallingius, 1774, 1st ed., (12),122,(2)p., contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces. - BOUND WITH: (Wolff-Bekker, E.). Brieven van Constantia Paulina Dortsma, Oudste Dochter van Wylen den Heere Paulus Dortsma, Licentiaat in het Kerkelyk en Waeredlyke Regt; Geschreeven aan haare Nigt Scriblera van Utrecht. Uitgegeeven, en met eene ophelderende Voorreede vermeerderd door Mr. Paulus Dortsma, Secundus, Zoon van den Ouden, en halve Broeder der Schryfster. Ibid., idem, 1776, 1st ed., (2),XIV,15-101,(1)p., warranted by the publisher. - AND WITH: (Eadem). Het Nut der Vooroordelen; door de Gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus; met ophelderende Aanmerkingen verrykt, door de Juffrouwen Wysneus, Halve Zusters der Schryveren. The Hague, I. van Cleef, 1783, 1st ed., (4),20,122p. - AND WITH: Pouilly, J.L.E. de. Theorie der Aangenaame Aandoeningen. Naar den Vyfden Druk uit het Fransch Vertaald, door E. Bekker, Wed. Wolff. Ibid., idem., 1786, 1st ed., XII,113p.

- Contemp. ms. list of content (w. later additions) on prel. blank. Backstrip trilfle worn; corners showing.

= Buijnsters 40, 44, 58 and 64. Ex bibliothece H.A. Höweler, with his bookplate on upper pastedown.

€ (100-150) 140
79 2469 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2469 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79 2469 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2469 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79/2469 [Wolff-Bekker, E.]. Genlis, S.F. Ducreste de Saint Aubin, comtesse de. Adele en Theodoor, of Brieven over de opvoeding. Door Mevrouw de Gravin de Genlis Uit het Fransch vertaalt en met aanmerkingen uitgegeven door E. Bekker, Weduwe Ds. A. Wolff. The Hague, I. van Cleef, 1782-1783, 3 vols., VII,(1),367; (2),366; (2),388p., contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece.

- Some sl. occas. foxing. Corners trifle worn. Fine copy.

= Buijnsters 56. Muller 904 ("Madame de Genlis schreef dit werk, als gouvernante van de kinderen van den Hertog van Chartres, dus van den lateren Koning Louis Philippe. Betje Wolff geeft er lezenswaardige aanmerkingen bij"); De Vries 288.

€ (80-100)
79 2470 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2470 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79 2470 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2470 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79/2470 [Wolff-Bekker, E.]. Genlis, S.F. Ducreste de Saint Aubin, comtesse de. Avondtydkortingen van het Kasteel of Zedelyke Verhaalen ten dienste van de Jeugd. Uit het Fransch vertaald. The Hague, I. van Cleef, 1786-1788, 1st Dutch ed., 4 vols., contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Occas. (sl.) foxed. A fine, attractively bound set.

= De Vries 289; BNK 1540; Buijnsters 227: "Soms min of meer stilzwijgend onder de door Betje Wolff vertaalde werken gerekend. Vermoedelijk ten onrechte, want: a) noemt zij zichzelf op het titelblad of elders niet als zodanig; b) is het werk juist aan haar (en Aagje Deken) opgedragen, hetgeen een vertaling van haar hand onwaarschijnlijk maakt."

€ (100-150)
79 2471 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2471 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79 2471 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2471 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79/2471 [Wolff-Bekker, E.]. Genlis, S.F. Ducreste de Saint Aubin, comtesse de. Het schouwtooneel voor jongelieden. Uit het Fransch Vertaald, door E. Bekker, Wed. Ds. Wolff. The Hague, I. van Cleef, 1786-1788, 4 vols., 1st ed., contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrast. mor. letterpieces.

- A fine set. = Buynsters 68; BNK 1500.

€ (100-150)
79 2472 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2472 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79 2472 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de 79 2472 Wolff Bekker E Genlis S F Ducreste de Saint Aubin comtesse de
79/2472 [Wolff-Bekker, E.]. Genlis, S.F. Ducreste de Saint Aubin, comtesse de. De twee moeders of de laster. Uit het Frnasch vertaald door Elizabeth Bekker, wed. A. Wolff. The Hague, J.C.Leeuwestijn, 1801-1802, 3 vols., 1st ed., XVI,372; (4),360,(2); (2)VIII,330,(4)p., contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letter- and volume-pieces.

- Vol. 1 lacks htitle. Letterpiece vol. 1 chipped; corners sl. showing. Otherwise a fine copy.

= Buijnsters 81; Buisman 638.

€ (80-100) 90
79/2473 Wolff Bekker E Heer oom met de gard en de hoerewaardin Twee Anecdoten uit den zelfden hoek als de Menuet en Dominees Pruik By wyze van Brief In Dichtmaat medegedeeld door een Gronin79/2473 Wolff Bekker E Heer oom met de gard en de hoerewaardin Twee Anecdoten uit den zelfden hoek als de Menuet en Dominees Pruik By wyze van Brief In Dichtmaat medegedeeld door een Gronin
79/2473 Wolff Bekker E Heer oom met de gard en de hoerewaardin Twee Anecdoten uit den zelfden hoek als de Menuet en Dominees Pruik By wyze van Brief In Dichtmaat medegedeeld door een Gronin79/2473 Wolff Bekker E Heer oom met de gard en de hoerewaardin Twee Anecdoten uit den zelfden hoek als de Menuet en Dominees Pruik By wyze van Brief In Dichtmaat medegedeeld door een Gronin
79/2473 [Wolff-Bekker, E.]. Heer-oom met de gard, en de hoerewaardin, Twee Anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, By wyze van Brief, In Dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen Vriend te A. N.pl., n.publ., n.d. (1772), 24p., contemp. chintz wr. w. design of fruits (i.a. a pomegranate).

- Fine copy.

= Buijnsters 250: "Niet in Catalogus 1895! Door sommige tijdgenoten ten onrechte op naam van Betje Wolff gesteld; zij ontkent het auteurschap in de algemene voorrede tot Walcheren, nieuwe uitgaaf (1784), p.XXXV. De werkelijke schrijver is niet bekend". Knuttel 20364.

€ (40-60) 160