2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 15 of 16 Results 281 - 300 of 305
79 2474 Wolff Bekker E  Smollett  T  = R Graves 79 2474 Wolff Bekker E Smollett T = R Graves
79/2474 [Wolff-Bekker, E.]. Smollett, (T.) (= R. Graves). De geestelyke Don Quichot, of het zomer-reisje van Geoffroy Wildgoose. Uit het Engelsch vertaald door E. Bekker, wed. A. Wolff. The Hague, I. van Cleef, 1798-1799, 1st ed., 3 vols., XXVIII[=XXVI],262; (4),216; (4),254p., contemp. unif. gilt hcalf w. contrasting mor. letter- and volume pieces.

- A few lvs. of vol.1 w. sm. stain in lower blank magin. Vol. 3 lacks volume piece and foot of spine trifle dam. Good/fine copy.

= Buijnsters 74: "vertaling van The Spiritual Quichote or The Summer's Ramble of Mr. Geoffry Wildgoose, 1773, door Richard Graves (1715-1804). De toeschrijving aan (T.) Smollet in onjuist". Buisman 732; Mateboer 460. Rare.

€ (120-150) 120
79 2475 Wolff Bekker E Tardieu d'Esclavelles L F P  79 2475 Wolff Bekker E Tardieu d'Esclavelles L F P
79/2475 [Wolff-Bekker, E.]. (Tardieu d'Esclavelles, L.F.P.). De gesprekken met Emilia. Uit het Fransch vertaald, naar den vierden druk, door, E. Bekker, Wed. Ds. Wolff. The Hague, I. van Cleef, 1787, 2 vols., (4),296; (4),283p., contemp. unif. hroan w. black mor. letterpiece.

- Bindings sl. worn at extremities. = Rare. Buijnsters 70.

€ (70-90) 70
79 2476 Wolff Bekker E  Veit Weber = C B E Naubert 79 2476 Wolff Bekker E Veit Weber = C B E Naubert
79 2476 Wolff Bekker E  Veit Weber = C B E Naubert 79 2476 Wolff Bekker E Veit Weber = C B E Naubert
79/2476 [Wolff-Bekker, E.]. Veit Weber (= C.B.E. Naubert). Herman von Unna en Ida, of Tafereelen uit de geschiedenis der geheime gerechtshoven ten tyden der XIV en XV eeu. Uit 't Hoogduitsch vertaald. The Hague, Erven van I. van Cleef and B. Scheurleer Jr., 1804, 2 vols., XVI,296; (4),324p., contemp. unif. vellum.

- Vol.2 lacks first free endpaper. Bindings trifle soiled.

= Buijnsters 83: "(...) vertaling van het anoniem verschenen Hermann von Unna (...), Leipzig 1788, 2 dln.; soms foutief toegescheven aan Karl Gottlob Cramer. De werkelijke auteur is evenmin Veit Weber (pseudoniem van George Philipp Ludwig Leonhard Wächter), zoals Betje Wolff blijkbaar dacht, maar Christiane Benedicte Eugenie Naubert, geboren Hebenstreit (Leipzig 1756-1819). Haar talrijke historische romans zagen alle naamloos het licht, hetgeen aanleiding gaf tot menige valse toeschrijving (...)"; Buisman 1711. Rare, only 1 copy in NCC.

€ (70-90) 70
79 2477 Wolff Bekker E a o  79 2477 Wolff Bekker E a o
79/2477 (Wolff-Bekker, E. a.o.). De Gryzaard, Vervattende LII. Spectatoriaale vertoogen. Monnikkendam, T. Tjallingius, 1768[=1767]-1769, 104 parts in 2 vols., (8),416; (6),416p., contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece.

- Some sl. occas. foxing; vol. 1 lacks first blank. Corners showing; paper over covers rubbed. A fine set, from the library of H.A. Höweler, with his bookplate on both upper pastedowns.

= Rare, only 2 copies in NCC. Buijnsters 85: "De meeste bijdragen in De Gryzaard kwamen, naar algemene overtuiging, uit de pen van Betje Wolff." Buijnsters, Spectatoriale geschriften 33.

€ (150-250) 150
79 2478 Wolff Bekker E and Deken A 79 2478 Wolff Bekker E and Deken A
79/2478 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Brieven over verscheiden onderwerpen. The Hague, I. van Cleef, 1780-1781, 1st ed., 3 vols., VIII,325,(1); VIII,312,(4); (4),296,(4 publ. cat.)p., contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Some sl. occas. foxing. A fine, wellbound set. = Buijnsters 115.

€ (100-150) 100
79 2479 Wolff Bekker E and Deken A 79 2479 Wolff Bekker E and Deken A
79/2479 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Brieven over verscheiden onderwerpen. The Hague, I. van Cleef, 1780-1781, 1st ed., 3 vols., VIII,325,(1); VIII,312,(4); (4),296,(2),(4 publ. cat.)p., contemp. unif. richly gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Endpapers and first/ last few lvs. sl. foxed. Corners sl. worn; top of spine vol.1 chipped. A fine, wellbound set.

= Buijnsters 115.

€ (100-150)
79 2480 Wolff Bekker E and Deken A 79 2480 Wolff Bekker E and Deken A
79 2480 Wolff Bekker E and Deken A 79 2480 Wolff Bekker E and Deken A
79/2480 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Brieven van Abraham Blankaart. The Hague, I. van Cleef, 1787-1789, 1st ed., 3 vols., (4),LXXVI,319; (4),340,20,IV; (4),376p., contemp. unif. hcalf w. 2 contrasting mor. letter- and volume-pieces.

- Vol.1 lacks first free endpaper; all vols. traces om former ticket on verso title-p. (partly shining through on recto). Top of spine vol. 2 sm. dam.; corners sl. showing.

= Buijnsters 187; Waller 1884.

AND 2 others in 5 vols. by the same: Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (The Hague, 1783, 2nd ed., 2 vols., sl. later unif. boards. Some waterstaining/ foxing; bindings worn) and Historie van den Heer Willem Leevend (ibid., 1886, 2nd ed., 8 parts in 3 vols., orig. unif. hcl. Paper over covers some imperfections; backcover all vols. w. remnants of ticket).

= Buijnsters 128: "tekst wijkt op onderdelen af van 1e dr. (...); oudste exemplaren misschien nog zonder platen, normaal echter met de 6 in 1783 gereedgekomen tekstillustraties") and 174.

ADDED: Konijnenburg, J. Lofrede op Elisabeth Wolff, geb. Bekker en Agatha Deken. Amst., W. Holtrop, 1805, (4),IV,90p., engr. title-vignette, contemp. plain wr.

- Some foxing; first few pages (water)stained in upper margin. = Rare. Not in Buijnsters.

€ (100-150)
79 2481 Wolff Bekker E and Deken A 79 2481 Wolff Bekker E and Deken A
79 2481 Wolff Bekker E and Deken A 79 2481 Wolff Bekker E and Deken A
79/2481 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Brieven. Hoorn, T. Tjallingius, 1777, 1st ed., 24,(1),(3 publ. cat.)p., contemp. vellum. - BOUND WITH: Destouches (= P. Néricault). De jongeling op de proef. Blyspel, in vyf bedryven en in onrym. Uit het Fransch vertaald [by E. Wolff-Bekker]. Ibid., idem, 1775, 1st ed., (2),150p.

- Traces of ticket at top of spine. = Buijnsters 110 and 41. Both works warranted by the publisher.

BOUND WITH 4 others: De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. Amst. etc., M. de Bruin a.o., n.d. (1780), (4),67,(1)p. Verhandeling over de ysselyke gevolgen eener onbillyk gestoorde, doch opregte liefde: of bedenkingen, Die opgeheldert worden, onder het Leezen van zeer Dicht-Stukje, genaamt de Ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. N.pl., n.publ., n.d. ("Alom in alle Steden by de Boekverkopers te bekoomen"), 24p. Alphen, H. van. Gedigten en overdenkingen. Utr., J. van Terveen, 1777, 1st ed., XVI,112p., engr. title by R. VINKELES (Buijnsters 12). Repelaer, J.A. Bijschriften op de Geboorte, Besnijdenis, het Lijden, den Dood, de Begraving, Opstanding en Hemelvaart van den Zaligmaker Jezus Kristus (...). Dordr., P. van Braam, 1777, (8),IV,40p.

- All works (sl.) foxed.

€ (80-100) 90
79 2482 Wolff Bekker E and Deken A 79 2482 Wolff Bekker E and Deken A
79 2482 Wolff Bekker E and Deken A 79 2482 Wolff Bekker E and Deken A
79 2482 Wolff Bekker E and Deken A 79 2482 Wolff Bekker E and Deken A
79/2482 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Economische Liedjes. The Hague, I. van Cleef, 1781, 1st ed., 3 vols., XXX,237,(3); VIII,268; XII[= X],264p., 120 engr. plates by P.H. JONXIS after J. VAN MEURS, contemp. unif. hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Vol.1 occas. w. sm. brown stain in blank margin. Top of spine of vol. 1 and corners and covers of all vols. sl. rubbed. Fine set.

= Buijnsters 117. Normally this edition is not illustrated (Buijnsters: "De eerste drukken van de Economische Liedjes bevatten geen illustraties!"), our set with the plates of the edition The Hague, 1792, Buijnsters 121: ""Men vindt de platen evenwel - misleidend genoeg - soms bijgebonden in de ongeïllustreerde edities uit 1781, 1782, 1785 en 1791." SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXIX.

€ (250-350)
79 2483 Wolff Bekker E and Deken A 79 2483 Wolff Bekker E and Deken A
79 2483 Wolff Bekker E and Deken A 79 2483 Wolff Bekker E and Deken A
79/2483 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Economische Liedjes. Amst., J. Allart, 1781-1782, 2nd (vol. 1 and 2)/ 1st (vol. 3) ed., 3 vols., (2),XLVI,237,(3); VIII,268; XII[=X],264p., contemp. unif. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Paper over covers sl. rubbed. Fine set.

= Buijnsters 118 (2nd ed.)/ 117 (1st ed.): "(...) dikwijls vindt men sets waarbij dl. I-II in tweede druk en dl. III in eerste druk voorkomt." (Buijnsters 118).

€ (60-80) 70
79 2484 Wolff Bekker E and Deken A 79 2484 Wolff Bekker E and Deken A
79 2484 Wolff Bekker E and Deken A 79 2484 Wolff Bekker E and Deken A
79/2484 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Fabelen. The Hague, I. van Cleef, 1784, XXXXI,(3),172p., engr. frontisp. w. the portraits of the authors, engr. title, 40 ills. by R. VINKELES and A. CARDON, contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Title vaguely foxed. Later paper over covers. Otherwise fine.

= The first edition. Buijnsters 171; Waller 1885; Landwehr F234; The Children's World of Learning 3209. SEE ILLUSTRATION PLATE XC.

Veertig stuks Proef-drukjes van de plaatjes, behoorende tot de Fabelen, Uitgegeeven door E: Bekker Wed: A: Woff en A: Deken, Geteekent door J: Buys, en Gegraveert door R: Vinkeles en A: Cardon. Ibid., idem, 1784, 41 (incl. 1 duplicate) engravings, each ±5,7x8,3 cm. (leaf 27x19 cm.!), loose in orig. letterpress wr., 4to.

- Occas. sl. foxed/ yellowed (1 leaf vaguely stained). Wrappers foxed/ sl. soiled and worn (sl. dam. at spine); frontwr. w. sm. annot. in pen and ink.

= Not in Buijnsters. Extremely rare, no other copy traced.

Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Fabelen voor de Nederlandsche jeugd. Ibid., idem., 1792, XXIX,(3),172p., the same 40 engr. ills. as the above, contemp. hcalf, sm. 8vo.

- Lacks first blank; upper margin of first free endpaper cut off. Joint and spine-ends trifle rubbed.

= Buijnsters 172: "eenvoudige heruitgave van nr. 171 voor kinderen"; BNK 1284; Waller 1886; Landwehr F235; The Children's World of Learning 3210.

€ (300-500) 550
79 2485 Wolff Bekker E and Deken A 79 2485 Wolff Bekker E and Deken A
79 2485 Wolff Bekker E and Deken A 79 2485 Wolff Bekker E and Deken A
79 2485 Wolff Bekker E and Deken A 79 2485 Wolff Bekker E and Deken A
79/2485 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Gedichten en Liedjes voor het Vaderland; benevens eene aanspraak aan het Bataafsche volk., The Hague, I.van Cleef, 1798, (4),XXVIII,266,(2)p., orig. printed publisher's boards.

- Foxed; backstrip partly worn away. = Buijnsters 192.

Wolff-Bekker, E. Vrijheid Blijheid: Vaderlandsch Dichtstuk/ Aan het Vaderland/ Aan de Vaderlandsche Burgers/ Aan de Amsteldamsche Burgers. Op den zesentwintigste February MDCCLXXXVII/ (by A. DEKEN:) Traanen gestort by het Overlyden van den Uitmuntendsten Dichter Jacobus Bellamy (...). The Hague, I.van Cleef, 1786-1787, 5 works in 1 vol., contemp. gilt hcalf w. red mor. letterpiece.

- Upper part of first free endpaper cut off. Paper over covers rubbed/ sm. dam. and soiled; corners sl. worn.

= Buijnsters 67, 65, 66, 69 and 96.

Eadem. Mijne Uitspanningen. Amst., J.B. Elwe, n.d., (4),251,(1)p., contemp. plain boards.

- Waterstained in upper corner almost throughout. Backstrip partly worn away; covers loosening and soiled/ stained; tilte written on frontcover in a modern hand; verso frontwr. w. annot. "was niet op de Wolf en Deken tentoonstelling" in blue colour pencil.

= Buijnsters 232: "Het auteurschap van B.W. staat niet vast. (...) Tot dusver zijn slechts twee exemplaren van het boekje gesignaleerd." Rare.

€ (120-150) 120
79 2486 Wolff Bekker E and Deken A 79 2486 Wolff Bekker E and Deken A
79/2486 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Geschrift eener bejaarde vrouw. The Hague, I. van Cleef, 1802, 1st ed., 2 vols., XX,388; VI,371p., contemp. unif. gilt hcalf w. black mor. letterpiece.

- Top of both spines chipped and 1x w. sm. wormhole; letterpieces sl. rubbed. Fine copy.

= Buijnsters 193. The first 2 parts of a work that was planned to consist of more vols., but which was never completed. Its main theme is the education of man and it probably contains some autobiographical aspects from the early life of both its authors. With loosely inserted a typescript essay (3 lvs., by ?) on the book.

€ (100-150)
79 2487 Wolff Bekker E and Deken A 79 2487 Wolff Bekker E and Deken A
79/2487 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Histoire de Mademoiselle Sara Burgerhart; publiée en forme de Lettres (...). Traduite du Hollandois d'après la seconde édition. Lausanne, F. Grasse & Comp. 1787, 1st French ed., 4 vols., 358; 358; 394; 287p., contemp. unif. hcalf w. mor. letterpiece, 12mo.

- All vols. w. stamp, sm. annots. and comtemp. owner's entry on first endpapers. First 2 vols. spine dam. (lacks part of lower compartment of backstrip); vol.4 upper joint splitting; all bindings (sl.) rubbed; corners worn; letterpieces (sl.) defective.

= Buijnsters 166. Rare.

AND a copy of the 4th Dutch edition, Amst., J. Immerzeel Jr., 1836, 4 parts in 1 vol., 6 engr. plates, later giltlettered hcl. (textpages foxed; Buijnsters 130).

€ (80-100) 80
79 2488 Wolff Bekker E and Deken A 79 2488 Wolff Bekker E and Deken A
79 2488 Wolff Bekker E and Deken A 79 2488 Wolff Bekker E and Deken A
79/2488 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Historie van den heer Willem Leevend. The Hague, I. van Cleef, 1784-1786, 1st ed., 8 vols., contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Vol.1 paper over frontcover w. sm. rubbed spot. Otherwise a (very) fine and attractively bound set.

= Buijnsters 173; Waller 1889; Muller 261.

Iidem (= W. van Ollefen Caspersz.). Aanhangzel op de Historie van den heer Willem Leevend. The Hague, Willem de Redenaar (= Amst., Langeveld?), 1786, 1st ed., (2),280p., contemp. gilt hcalf unif. w. the above.

- A few lvs. sl. mouldy in blank fore-edge margin. Otherwise (very) fine. = Buijnsters 226.

€ (100-150) 100
79 2489 Wolff Bekker E and Deken A 79 2489 Wolff Bekker E and Deken A
79 2489 Wolff Bekker E and Deken A 79 2489 Wolff Bekker E and Deken A
79/2489 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, de gevolgen der opvoeding. The Hague, I. van Cleef, 1793-1796, 1st ed., 6 vols., contemp. unif. gilt hcalf w. mor. letter- and vol. piece.

- A few lvs. (vaguely) waterstained; first half of vol.5 yellowed. Nevertheless a fine, attractively bound set, from the library of H.A. Höweler (all vols. w. his bookplate on upper pastedown).

= Buijnsters 190; Waller 1887; De Vries 286.

€ (100-150) 100
79 2490 Wolff Bekker E and Deken A 79 2490 Wolff Bekker E and Deken A
79/2490 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. The Hague, I. van Cleef, 1782, 1st ed., 2 vols., XIV,408; (2),409-824,VII,(1)p., contemp. unif. hcalf w. richly gilt spine and 2 contrasting mor. letterpieces.

- Most spine-ends dam.; upper joint vol.1 split; one letterpiece sl. dam.; covers sl. rubbed and stained; boardedges and corners worn. Good copy w. broad margins from the library of H.A. Höweler, w. his bookplate on upper pastedowns.

= Buijnsters 127: "Eerste druk verscheen zonder platen; pas in september 1783 werd een set van 6 kopergravures door C. Bogerts naar tekeningen van Jacobus Buijs afzonderlijk te koop aangeboden (...)." Vol. 1 w. signed pencil annot. by Höweler on first free endpaper: "Exemplaar zonder platen, de eerst verkochte exemplaren van den eersten druk waren zonder platen. Later werden de platen bijgebonden (...)".

Eadem. Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. The same work, same edition, 2 vols., 6 engr. plates by C. BOGERTS after J. BUYS, contemp. unif. hcalf w. 2 red mor. letterpieces.

- First free endpapers w. owner's stamp and upper margin cut off; foxed; vol.1 first free endpaper, first blank and title (sl.) smudged. Covers sl. rubbed; boardedges and corners worn.

= Buijnsters 127 (see annotation to the copy above).

AND a copy of the third edition of the same work, 2 vols., contemp. unif. richly gilt hcalf w. red mor. letterpiece (bindings sl. worn at extremities; good copy w. broad margins. Buijnsters 129).

= For another copy of the first editon from the collection of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets: see lot no. 3233.

€ (150-250)
79 2491 Wolff Bekker E and Deken A 79 2491 Wolff Bekker E and Deken A
79/2491 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedenleer der Christenen; ook geschikt naar de bevatting van den gemeenen man. The Hague, I. van Cleef, 1781, 1st ed., XVI,346,(1)p., contemp. hcalf w. red mor. letterpiece.

- Endpapers and first/ last (blank) page w. offsetting from turn-ins. Fine copy. = Buijnsters 116.

Genlis, S.F. Ducreste de Saint Aubin, comtesse de. De kleine La Bruyere, of Karakters en zeden der Kinderen onzes tijd. Dit werk is opgesteld, om in de opvoeding van kinderen van twaalf en dertien jaaren gebruikt te worden (...). Uit het Fransch vertaald door Elisabeth Bekker, wed. A. Wolff. The Hague, J.C. Leeuwestyn, 1800, 1st ed., XX,206p., contemp. plain boards.

- Partly waterstained. = Buijnsters 79.

Deken, A. Iets voor ouderen en kinderen. Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1804, XXIV,93,(5)p., engr. title, orig. printed publ. boards, sm. 8vo.

- Htitle sl. stained; otherwise fine. = Buijnsters 104.

€ (80-100)
79 2492 Wolff Bekker E and Deken A  79 2492 Wolff Bekker E and Deken A
79 2492 Wolff Bekker E and Deken A  79 2492 Wolff Bekker E and Deken A
79/2492 (Wolff-Bekker, E. and Deken, A.). Sara Reinert, eine Geschichte in Briefen, dem schönen Geslechte in Deutschland gewidmet vom Verfasser des Siegfried von Lindenberg. (German transl. J.G. Müller von Itzehoe). Berlin and Stettin, F. Nicolai, 1796, 1st ed., 4 vols., 4 engr. plates by W. JURIJ, contemp. unif. calf w. 2 contrast. mor. letterpieces.

- Foxed/ occas/ sl. browned. Foot of spine vol.3 and top of spine vol.4 tiny dam.; corners showing; paper over covers sl. rubbed. Nevertheless a good copy.

= Rare complete set of this first and early German translation of De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart . Only 2 copies in NCC. Buijnsters 169.

€ (150-250)
79 2493 Wolff Bekker E and Deken A 79 2493 Wolff Bekker E and Deken A
79 2493 Wolff Bekker E and Deken A 79 2493 Wolff Bekker E and Deken A
79/2493 Wolff-Bekker, E. and Deken, A. Wandelingen door Bourgogne. The Hague, I. van Cleef, 1789, 1st ed., 177p., engr. title, contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Title and endpapers sl. foxed, otherwise a fine copy. = Buijnsters 189. Rare.

Wolff-Bekker, E. De gevaaren van den laster; in eene briefwisseling tussche Miss Fannij Springler en haare vrienden. Ibid., idem, 191, 1st ed., (4),XVI,322p., contemp. gilt hcalf w. mor. letterpiece.

- Verso title w. glue stain from former owner's ticket, sl. shining through on recto; upper endpapers stained along margins. Paper over covers some sl. rubbed spots. Good/ fine copy.

= Buijnsters 73: "vertaald naar Les Dangers de la Calomnie, ou Mémoires de Fanny Springler, histoire anglaise par Mme Beccary, Paris 1781"; Buisman 104.

AND 3 others by the same: Buijnsters 26 (contemp. plain wr. Some sl. foxing; spine pasted over w. paper), Buijnsters 27 (early 20th cent. hcl. BOUND WITH: Buijnsters 241) and Buijnsters 44 (contemp. plain w. modern typescr. label on frontwr. First and last leaf foxed).

€ (100-150) 100