2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 3 of 16 Results 41 - 60 of 305
79 2234 Bindings 19th century crushed brown full morocco 79 2234 Bindings 19th century crushed brown full morocco
79/2234 [Bindings]. 19th century crushed brown full morocco, with central gilt coat of arms of GEORGE V OF HANNOVER on both covers, gilt double fillet line on boardedges, gilt inside dentelles, a.e.g. - ON: Conscience, H. Het wonderjaar (1566). Antw., J.P. van Dieren en comp., 1858, 240p., engr. frontisp. - BOUND WITH: 1 other.

- Two bookplate on verso first free endpaper.

= Owner's stamp of the last king of Hannover ("Ex bibliotheca Fidelcomm. Ernesti Aug.") on verso of title.

€ (100-150) 150
79 2235 Bonaventura S 79 2235 Bonaventura S
79/2235 Bonaventura, S. Stimulus divini amoris, dat is gulde spore der goddeliicker liefde. Dutch transl. C.Tielmans. Antw., G. van Tongheren, 1625, (30),348,(6)p., engr. title-vignette and 1 full-p. ill., contemp. blindst. limp vellum w. on frontcover a central Mary and Child ornament, on backcover a central Jesuit "IHS" ornament, on both covers "H.I." and "1633", sm.8vo.

- Contemp. owner's entry on final blank: "aen hans de kater op de nieuwe seijdt s voorburgh wal inde kaeter". Vellum sl. wrinkled.

€ (150-250) 160
79 2236 Bos L van den 79 2236 Bos L van den
79 2236 Bos L van den 79 2236 Bos L van den
79/2236 Bos, L. van den. Dordrechtsche Arcadia. Bevattende Oude en Nieuwe, soo binnen- als buytenlantsche Geschiedenissen, verschiet van Verhandelingen, Staet en Wijs-kunde, Minnery en Poësy, Vermaeck en Nut, &c. Dordr., A. Adrieszoon, 1662, 1st ed., (16),650p., engr. frontisp., 8 plates, contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Binding sl. soiled. Otherwise a fine copy.

= The rare first edition. Buisman 269; De Vries 24; Muller 92; Waller 316; Nijhoff/ Van Hattum 44; Mateboer 312.

€ (150-250) 240
79 2237 Bosboom Toussaint A L G 79 2237 Bosboom Toussaint A L G
79/2237 Bosboom-Toussaint, A.L.G. Het Huis Honselaarsdijk in 1638. Amst., P. Kraaij, 1849, 1st ed., 2 parts in 1 vol., (4),228; (4),209p., contemp. giltlettered green hmor.

- Fine copy.

Idem. Historische novellen. Haarlem, A.C. Kruseman, 1857, 1st ed., (2),XV,(1),284p., steelengr. frontisp., contemp. clothbacked boards. - AND 3 others by the same, all first editions: Frits Millioen en zijne vrienden (Amst., 1869); Het Kasteel Westhoven (Haarlem, 1882, ills. by C. ROCHUSSEN) and Verspreide verhalen (Amst., 1843, steelengr. title). - AND 3 others in 4 vols. by F. BREMER.

€ (50-70) 80
79 2238 Bosch M and Deken A 79 2238 Bosch M and Deken A
79/2238 Bosch, M. and Deken, A. Stichtelyke gedichten. Amst., Yntema en Tieboel, 1775, XII,(14),420,(31)p., engr. title by R. VINKELES, contemp. hcalf w. richly gilt spine w. mor. letterpiece, 4to.

- Top of spine chipped at lower joint. Otherwise a fine large paper copy. = Scheepers II, 1093; Buijnsters 94.

€ (50-70) 110
79 2239 Brender à Brandis G 79 2239 Brender à Brandis G
79/2239 Brender à Brandis, G. Taal-, dicht- en letterkundig kabinet; of verzameling van verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende (...). Amst., C. Groenewoud, 1781-1784, 6 parts in 3 vols., contemp. unif. hcalf w. 2 mor. letterpieces.

- Upper hinges broken but holding on cords; sl. yellowed. Spine-ends (sl.) worn/ dam.; spine and boardedges rubbed/ sl. worn.

= From the library of Bob Luza, with his bookplate on upper pastedowns.

€ (80-100) 90
79 2240 Broes W 79 2240 Broes W
79 2240 Broes W 79 2240 Broes W
79/2240 Broes, W. Berigt omtrent het leven, het karakter en de laatste godsdienst-aandoeningen der beruchte vergiftigster Hester Rebekka Nepping, met hare medepligtigen ter doodstraffe veroordeeld, om den moord van hare bijwoneresse, en van haren echtgenoot. The Hague, J. Allart, 1812, (2),79p., contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces. - BOUND WITH: Hespel, H. van den. Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 Maart 1813 geguillotineerd te Middelburg, Departement van de Monden der Schelde, in twee Brieven, aan eene wel geboorne vrouwe. Middelburg, S. van Benthem, 1813, (2),II,59,(1)p.

- Lower hinge broken; waterstained in upper inner margin throughout; new endpapers. Joints splitting.

= Ad. 1: Buisman 294; Waller 338. Ad. 2: Buisman 823. Buijnsters, Levens van beruchte personen, p.43. From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper.

€ (100-150) 160
79 2241 Bulwer Lytton E L 79 2241 Bulwer Lytton E L
79/2241 Bulwer(-Lytton), E.L. Pelham; lotgevallen van een man naar de wereld. Haarlem, Erven F. Bohn, 1834, 2 parts in 1 vol., (2),340; (2),332p., 2 identical engr. titles, contemp. giltlettered hcalf.

- Some sl. occas. foxing; backstrip some vague stains. A fine copy. = First Dutch edition; rare. Scheepers II, 478.

Idem. De laatste dagen van Pompeji. Naar het Engelsch. Amst., G.J.A. Beijerinck, 1835, 3 parts in 1 vol., 289,(1 blank); 248; 249p., 3 ident. engr. titles, contemp. gilt hcalf.

- Some foxing/ yellowing. Backstrip sl. sunned. From the library of M. Buisman, with his owner's entry.

= First Dutch edition; rare. Scheepers II, 475.

Idem. De eed aan het sterfbed. Uit het Engelsch. Ibid., G. Portielje, 1836, 2 parts in 1 vol., IV,294; (2),312p., 2 ident. engr. titles, contemp. giltlettered hcalf.

- Binding sl. rubbed. = First Dutch edition, translated by J.W.J. Steenbergen van Goor. Rare; not in Scheepers.

AND 3 others similar in 7 vols. by the same, all first Dutch editions: De laatste der baronnen (Amst., 1843, 4 vols., 4 ident. engr. titles, contemp. unif. giltlettered hcl. Foxed (mainly titles and prel. lvs.)); Lucretia, of de kinderen van den nacht (ibid., 1847, 3 parts in 1 vols., 3 diff. lithogr. titles, contemp. giltlettered hcalf); Mijn roman, of verscheidenheden uit het leven in Engeland (Haarlem, 1851-1852, 3 parts in 2 vols., 3 diff. tinted lithogr. titles, contemp. unif. giltlettered hcalf).

€ (150-250)
79 2242 Buma J 79 2242 Buma J
79 2242 Buma J 79 2242 Buma J
79/2242 Buma, J. Reis door de Elizeesche Velden. Waar in zeer vele zeldzame gevallen van de Heeren van den Dagen, Pen en Tabbaart worden gemeld. Benevens De Handelingen der Medici, Juristen, Historici en Genealogisten wezentlyk worden ontdekt, benevens het Testament van 't Heidensch Godendom, gerapporteerd door een Gascon, in de overvaart van Acheron, naa de Elizeesche Velden. Leeuw., A. Ferwerda, 1743, (24),317p., sl. later gilt and blindst. hcalf, sm. 8vo

- Sm. annot. on first free endpaper. Paper over cover sl. rubbed.

= Waller 353; Muller 207: "Zeer zeldzaam, humoristisch werkje, hier en daar puntig geschreven".

€ (150-250) 150
79 2243 Busken Huet C 79 2243 Busken Huet C
79/2243 Busken Huet, C. Lidewyde. Arnhem, D.A. Thieme, 1868, 1st ed., 2 vols., (8),245; (4),324p., contemp. unif. gilt cl. Idem. Van Napels naar Amsterdam. Amst., G.L. Funke, 1877, 1st ed., VI,254p., contemp. hcalf w. paper letterpiece. Idem. Parijs en omstreken. Ibid., idem, 1878, 1st ed., (8),395p., contemp. gilt hcl. Idem. Uit Fanny Fern. Leeuw., G.T.N. Suringar, 1858, 1st ed., (2),196p., lithogr. title, contemp. hcl. (two owner's entries on first free endpaper). Idem. Litterarische fantasien en kritieken. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, n.d. (±1885), 26 vols. (incl. index vol.), lithogr. frontisp. portrait, orig. unif. gilt and blindst. cl.
€ (50-70) 50
79 2244 Cave W 79 2244 Cave W
79/2244 Cave, W. Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de vierde eeuw (...). Dutch transl. S. Bor. Utr., F. Halma and W. vande Water, 1698, (2),12,(4),726,(20)p., engr. title-vignette, frontisp. by J. VAN VIANEN and 9 plates by P. SLUYTER after J. GOEREE, 5 ills., contemp. blindst. panelled vellum w. mirror ornament, ribbed spine w. red. mor. letterpiece, folio.

- Occas. waterst. in fore-edge margin (sl. worsening at the end). Binding sl. soiled.

€ (60-80) 90
79 2245 Cerizier R de 79 2245 Cerizier R de
79/2245 Cerizier, R. de. Het Leven Van de Heylighe Nederlantsche Susanna, ofte Genoveva, Huys-vrouwe van den Doorluchtigsten Palatyn Sifridus, Vol van godtvrugtige Leeringen om te bewysen de wondere Goddelyke voorsigtigheyt, seer nut voor alle Staeten. Dutch transl. C. van den Houcke. Antw., widow of Thieullier, 1743, (16),223,(1)p., woodcut ill. on title, contemp. calf.

- Title repaired on verso w. scotch tape; lacks endpapers; contents trifle soiled. Binding worn.

= Rare.

€ (50-70)
79 2246 Chapbooks Boëtius à Bolswert 79 2246 Chapbooks Boëtius à Bolswert
79 2246 Chapbooks Boëtius à Bolswert 79 2246 Chapbooks Boëtius à Bolswert
79/2246 [Chapbooks]. (Boëtius à Bolswert). De reis van Duifje en Willemyntje naar hunnen beminden binnen Jerusalem. Pref. N.N. Amst., F.G.L. Holst, n.d. (±1830), (16)p., woodcut printer's mark, 7 woodcut ills., contemp. simple paper wr., sm. 8vo.

- Good copy.

= Cf. Van Heurck, Vlaamsche volksboeken p. 106-107, cf. Waller 295-299 and cf. Muller 589-591 (all editions traced have 27 ills.).

Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Ibid., G. van der Linden, n.d. (±1840), 114p., 13 woodcut ills., orig. printed wr., sm. 8vo.

- Contents (almost) loose; 19th cent. owner's entry on verso title. Paper over spine worn away.

= Waller 743; The Childrens World of Learning 1828; cf. Muller 708: "Een der schoonste en meest populaire volksboeken." Dutch translation of the work by H.A. Kiehl.

€ (80-100) 80
79 2247 Chapbooks Hakvoord B 79 2247 Chapbooks Hakvoord B
79 2247 Chapbooks Hakvoord B 79 2247 Chapbooks Hakvoord B
79/2247 [Chapbooks]. Hakvoord, B. Gemeene Zend-brieven, Zo die in de Duitse Scholen van Nederland werden geleert. Geheel Vernieuwd, en veel Verbeterd; met byvoeging van verscheide noodzakelyke dingen, Als Requesten, Houwelyks-Voorwaarden, Accoorden, Paspoorten, Bestedingen, Leer-brieven, Rente-brieven, Quitantien, Huur-cedulen, Koop-cedulen, enz. Alles geschikt na 't hedendaagsche gebruik, en tot dienst van de Leer-begeerige Jeugd in druk uitgegeven (...). Deventer, J. de Lange, 1790, 12th ed., 40p., woodcut on title-p. depicting a teacher and his class, printed in various types, contemp. limp vellum, sm. 4to.

- First and final leaf sl. discoloured; dogeared. Otherwise a good copy.

= Large part printed in civilité. Carter/ Vervliet 550; Muller 1010; cf. BNK 207; cf. The Children's World of Learning 245; cf. Waller 662 (Deventer ed. of 1788). On the book and its history Bibelebontseberg p.119. "Bekendste schoolboek van de Zwolse catechiseermeester, voorzanger en boekdrukker Berend Hakvoord, die in zijn woonplaats veel gerucht maakte wegens vermeende onrechtzinnigheid." (BNK).

Een Schoone Historie en Miraculeuze Geschiedenis van den Ridder met de Zwaan. Die te Nymegen in Gelderland te Scheep kwam, by het geleide van eene Zwaan, uit den Landen Lilefoort, hetwelk men zegt te wezen: Ryssel, Douway en Orchy, gelegen in Vlaanderen. Amst., B. Koene, n.d. (±1815), (40)p., woodcut vignette on title, 3 half-p. woodcut ills., contemp. limp vellum, sm. 4to.

- Bookplate of I. Meulman on verso frontwrapper.

= From the collection M. Buisman w. his owner's entry on verso frontwr. Waller 776; Muller 693; De Vries 140. On Helias, the Knight of the Swan.

€ (100-150) 100
79/2248 Chapbooks De Historie van de deerlyke Destructie en Ondergang der stad Jerusalem door den keizer Vespasiaan 79/2248 Chapbooks De Historie van de deerlyke Destructie en Ondergang der stad Jerusalem door den keizer Vespasiaan
79/2248 [Chapbooks]. De Historie van de deerlyke Destructie en Ondergang der stad Jerusalem, door den keizer Vespasiaan. Amst., B. Koene, n.d. (±1820), 24p., 4 woodcuts (incl. on title), modern hvellum, contemp. chintz wr. pres.

- New endpapers. Contents fine.

= From the library of Bob Luza w. his bookplate on upper pastedown. Waller 727; Muller 723.

€ (80-100)
79/2249 Chapbooks De Historie van Floris en Blanchefleur dewelke na dat ze lang gescheiden waren en veele perykelen geleden hadden tot den Huwelyken Staat kwamen Zeer plaizant ende vermaaklyk 79/2249 Chapbooks De Historie van Floris en Blanchefleur dewelke na dat ze lang gescheiden waren en veele perykelen geleden hadden tot den Huwelyken Staat kwamen Zeer plaizant ende vermaaklyk
79/2249 Chapbooks De Historie van Floris en Blanchefleur dewelke na dat ze lang gescheiden waren en veele perykelen geleden hadden tot den Huwelyken Staat kwamen Zeer plaizant ende vermaaklyk 79/2249 Chapbooks De Historie van Floris en Blanchefleur dewelke na dat ze lang gescheiden waren en veele perykelen geleden hadden tot den Huwelyken Staat kwamen Zeer plaizant ende vermaaklyk
79/2249 [Chapbooks]. De Historie van Floris en Blanchefleur; dewelke, na dat ze lang gescheiden waren, en veele perykelen geleden hadden, tot den Huwelyken Staat kwamen. Zeer plaizant ende vermaaklyk om te leezen. Amst., S. and W. Koene, 1804, (24)p., 6 woodcut ills. (incl. on title), contemp. simple wr.

- Waterstained; dogeared. = Cf. Muller 682 (ed. 1802).

De historie van den koninglyke propheet David, Zo van zijn Leven en wonderlijke Werke en hoe Victorieuslijk hy tegen zijne Vyanden gestreden heeft. Ibid., J. Bouwer and widow J. Ratelband, 1802, 48p., 18 woodcut ills. (incl. on title), later simple wr.

- Repaired dam. spot in outer blank margin title.

= From the library of Bob Luza w. his bookplate on verso frontwrapper.

€ (80-100)
79 2250 Chapbooks Marlowe C 79 2250 Chapbooks Marlowe C
79/2250 [Chapbooks]. Marlowe, C. De Historie van Docter Johannes Faustus. Die een uitnemenden grooten Tovenaar in zwarte Konsten was. Van zyn Duivelsche verschryvingen, van zyn Onchristelyk Leven, wonderlyke Avonturen, van zyn schrikkelyk en gruwelyk Einde, en Afscheid. Meestendeel uit zyn eigene Schriften byeen vergaderd. Alle Hovaardigen, Opgeblazene, Stouten en Goddelozen Menschen, als een Schrikkelyk Voorbeeld en Waarschuwing. Uit het Hoogduitschen Exemplaar nagezien, en op vele plaatsen Gecorrigeert, en met schoonen Kopere Figuren versierd. N.pl., n.publ., n.d. (Amst., B. Koene?, ±1805 or late 18th cent.), 86,(2)p., woodcut on title, 58 (repeated) ills., 1 vignette, modern simple wr., sm. 4to.

- New endpapers; newly sewn. The woodcuts printed from worn blocks.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpaper. De Vries 123; Childern's World of Learning 1812; Muller 737 and Scheepers II, 122.

€ (150-250) 190
79/2251 Chapbooks Een schoone en genoegelyke historie van de zeven wyzen van Romen Hoe zy des Keizers Pontianus Zoon Onderwezen tot alle goede leeringen en met wat middelen en list zyn Stief Moed79/2251 Chapbooks Een schoone en genoegelyke historie van de zeven wyzen van Romen Hoe zy des Keizers Pontianus Zoon Onderwezen tot alle goede leeringen en met wat middelen en list zyn Stief Moed
79/2251 Chapbooks Een schoone en genoegelyke historie van de zeven wyzen van Romen Hoe zy des Keizers Pontianus Zoon Onderwezen tot alle goede leeringen en met wat middelen en list zyn Stief Moed79/2251 Chapbooks Een schoone en genoegelyke historie van de zeven wyzen van Romen Hoe zy des Keizers Pontianus Zoon Onderwezen tot alle goede leeringen en met wat middelen en list zyn Stief Moed
79/2251 [Chapbooks]. Een schoone en genoegelyke historie van de zeven wyzen van Romen. Hoe zy des Keizers Pontianus Zoon Onderwezen tot alle goede leeringen, en met wat middelen en list zyn Stief-Moeder hem zocht tot Onkuisheid te brengen, waarom zy namaals nog Verbrand werd. Amst., B. Koene, 1819, 128p., 25 woodcut ills., contemp. limp overlapping vellum, sm. 8vo.

- Bookplate of I. Meulman on verso frontwrapper; sm. paper ticket on final leaf.

= Muller 726; De Vries 144; Waller 795.

Schoone Historie van Fortunatus Borze en zyn Wensch-hoedeken. Ghent, I.C. van Paemel, n.d. (±1830), 84p., 18 woodcut ills. (incl. on title), modern hmor., sm. 8vo.

€ (100-150) 110
79/2252 Chapbooks Een schoone en wonderlyke historie van Valentyn en Oursson de twee Eedele vroome Ridders Zoonen van den Mogenden Keizer van Grieken en Neeven van den Eedelen koning Pepyn toen 79/2252 Chapbooks Een schoone en wonderlyke historie van Valentyn en Oursson de twee Eedele vroome Ridders Zoonen van den Mogenden Keizer van Grieken en Neeven van den Eedelen koning Pepyn toen
79/2252 [Chapbooks]. Een schoone en wonderlyke historie van Valentyn en Oursson, de twee Eedele vroome Ridders, Zoonen van den Mogenden Keizer van Grieken en Neeven van den Eedelen koning Pepyn, toen ter tyd Koning van Vrankryk. Uit het Frans in 't Nederduits overgezet. Van Nieuws overzien en verbeeterd, met eenige Schoone Figuuren. Amst., J. van Egmont, n.d. (±1755), (116)p., 19 woodcut ills. (incl. on title-p.), later boards.

- New endpapers; title tipped in along inner margin on new endpaper; sl. foxed; 1p. w. sm. cross in ballpoint in lower blank margin.

= Waller 783; cf. Muller 675 (ed. Antw. 1624).

€ (100-150)
79/2253 Chapbooks Een schoone historie van de edele Jan van Parys koning van Frankrijk die/ door zijn groote vroomigheid/ geschiktheid en subtielheid/ verkreeg en trouwde de dochter des konings v79/2253 Chapbooks Een schoone historie van de edele Jan van Parys koning van Frankrijk die/ door zijn groote vroomigheid/ geschiktheid en subtielheid/ verkreeg en trouwde de dochter des konings v
79/2253 Chapbooks Een schoone historie van de edele Jan van Parys koning van Frankrijk die/ door zijn groote vroomigheid/ geschiktheid en subtielheid/ verkreeg en trouwde de dochter des konings v79/2253 Chapbooks Een schoone historie van de edele Jan van Parys koning van Frankrijk die/ door zijn groote vroomigheid/ geschiktheid en subtielheid/ verkreeg en trouwde de dochter des konings v
79/2253 [Chapbooks]. Een schoone historie van de edele Jan van Parys, koning van Frankrijk: die/ door zijn groote vroomigheid/ geschiktheid en subtielheid/ verkreeg en trouwde de dochter des konings van Spanjen/ dewelke ondertrouwd was met de koning van Engeland/ zeer plaizant om te leezen. Amst., S. and W. Koene, 1789, (44)p., large woodcut on title-p., 6 large woodcuts in text, contemp. chintz wr. w. paper letterpiece mounted on frontwr.

- Sm. owner's ticket first free endpaper: "Dr Jan Te Winkel"; browned and waterstained.

= Debaene p.222-223. Waller 755; Muller 687 (dating it ±1790).

€ (100-150)