2194 - 2498     OLD and RARE BOOKS from the library of P.J. Buijnsters and L. Buijnsters-Smets

Page 4 of 16 Results 61 - 80 of 305
79/2254 Chapbooks Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Vrankryk Die door de groote vroomigheyd geschiktheyd en subtielheyd verkreeg en trouwde de Dogter van den Koning va79/2254 Chapbooks Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Vrankryk Die door de groote vroomigheyd geschiktheyd en subtielheyd verkreeg en trouwde de Dogter van den Koning va
79/2254 Chapbooks Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Vrankryk Die door de groote vroomigheyd geschiktheyd en subtielheyd verkreeg en trouwde de Dogter van den Koning va79/2254 Chapbooks Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Vrankryk Die door de groote vroomigheyd geschiktheyd en subtielheyd verkreeg en trouwde de Dogter van den Koning va
79/2254 [Chapbooks]. Een schoone historie van den edelen Jan van Parys Koning van Vrankryk, Die door de groote vroomigheyd, geschiktheyd en subtielheyd, verkreeg en trouwde de Dogter van den Koning van Spagnien, de welke ondertrouw was met den Koning van Engeland. Zeer plaisant en vermaekelyk om leezen. Antw., J. Thys, n.d. (±1830), 64p., 17 woodcut ills. (incl. on title), contemp. simple wr., sm. 8vo.

- Browned/ foxed. Lacks backwrapper (replaced by modern plain wrapper tipped in w. tape along inner margin).

= Waller 756; Muller 689 ("Met curieuse, oude houtsneden").

De Schoone Historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Antw., J. Thys, n.d. (±1830), 1-64,83-90p., 11 woodcut ills. (incl. on title), contemp. simple wr., sm. 8vo.

- Browned/ foxed; pagination erratic but complete.

= Cf. The Children's World of Learning 5327. "(...) chapbook with the story of Fortunatus' purse and his "wish-hat", a fairy-like folktale from the 15th century, which remained popular as a children's book for centuries."

€ (80-100) 90
79/2255 Chapbooks Een schoone historie van den ridder Malegys Die het vervaarlyk Paard Ros Beyaard wan En die veel wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef in zyn Leven met zyn Konsten gelyk d79/2255 Chapbooks Een schoone historie van den ridder Malegys Die het vervaarlyk Paard Ros Beyaard wan En die veel wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef in zyn Leven met zyn Konsten gelyk d
79/2255 [Chapbooks]. Een schoone historie van den ridder Malegys, Die het vervaarlyk Paard Ros Beyaard wan: En die veel wonderlyke en Avontuerlyke Dingen bedreef, in zyn Leven met zyn Konsten, gelyk de Historie verklaart en is zeer genoegelyk te lezen voor jong en oud. Amst./ Ghent, heirs of widow J. van Egmont/ P.A. Kimpe, n.d. (±1770), 96p., modern hvellum w. mor. letterpiece.

- Final leaf remargined; ±10p. sl. wormholed; trifle foxed.

= Cf. Muller 665 (ed. Amst., J.A. Alberdingk Thijm, 1861): "Het middeleeuwsch gedicht, dat tot een volksboek werd omgewerkt, is verloren gegaan. Het volksboek, waarvan o.a. een druk met adres de Wed. Jac. van Egmond bekend is, is ook zeer zeldzaam."

€ (100-150) 100
79/2256 Chapbooks De schoone historie Van den vromen en godvruchtigen Jongeling Joseph Die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt in Egypten gebragt onschuldiglyk gevangen is van den Koning 79/2256 Chapbooks De schoone historie Van den vromen en godvruchtigen Jongeling Joseph Die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt in Egypten gebragt onschuldiglyk gevangen is van den Koning
79/2256 [Chapbooks]. De schoone historie Van den vromen en godvruchtigen Jongeling Joseph, Die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkogt, in Egypten gebragt, onschuldiglyk gevangen is, van den Koning Pharao wederom verlost, ende tot hoogen staet verheven, tot hulpe en bystand van zynen vader Jacob, ende alle zyne Broeders. Ghent, J. Begyn, n.d. (±1800), 55,(1)p., 4 woodcut ills. (incl. on title), partly printed in civilité, later boards.

- New endpapers. = Waller 757.

€ (80-100)
79/2257 Chapbooks Een schoone historie van het Leven en vroóme Daeden van den Kloekmoedigen en Alderonverwinnelyksten Keyzer van Roomen Carolus den V van dien naem Koning van Spagnien Hertog van 79/2257 Chapbooks Een schoone historie van het Leven en vroóme Daeden van den Kloekmoedigen en Alderonverwinnelyksten Keyzer van Roomen Carolus den V van dien naem Koning van Spagnien Hertog van
79/2257 [Chapbooks]. Een schoone historie van het Leven en vroóme Daeden van den Kloekmoedigen en Alderonverwinnelyksten Keyzer van Roomen Carolus den V.van dien naem, Koning van Spagnien, Hertog van Bourgondoen, Braband, &c. Graeve van Vlaenderen, Holland, Zeeland, &c. Antw., J.H. Heyliger, n.d. (±1800), 87,(1)p., woodcut title ill., full-p. portrait of Carolus V on final leaf, contemp. simple wr.

- Sl. cut short in lower margin, only affecting the printer's address on title; contemp. owner's entry on title in blank margins; modern annot. on frontwrapper in ballpoint.

= Very rare chapbook.

€ (80-100)
79/2258 Chapbooks De Schoone Historie van Julius Caesar en de Romeynen hoe zy deze Nederlanden eerst gewonnen en daer naer verloren hebben Dezen Druk vermeerdert met de Beschryvinge van den 79/2258 Chapbooks De Schoone Historie van Julius Caesar en de Romeynen hoe zy deze Nederlanden eerst gewonnen en daer naer verloren hebben Dezen Druk vermeerdert met de Beschryvinge van den
79/2258 [Chapbooks]. De Schoone Historie van Julius Caesar en de Romeynen, hoe zy deze Nederlanden eerst gewonnen en daer naer verloren hebben (...) Dezen Druk vermeerdert met de Beschryvinge van den geheelen Levens-Loop van Julius Cesar. Als ook de korte Beschryvinge van de Nederlanden en van de Zeden en Gewoonten der Inwoonders (...). Ghent, J. Begyn, n.d. (±1800), 77,(3)p., woodcut title-vignette and 1 ill. ("De Stad Belgis"), contemp. plain limp boards, sm. 4to.

- Contemp. owner's entries on verso of both wrappers. A good copy.

= The Children's World of Learning 1805; Waller 760; cf. Van Heurck, p.86ff.

€ (70-90)
79/2259 Chapbooks Wonderlyk leven van de heylige Godelieve maegd en martelaeresse Wiens heylige Reliquiën berusten in de Parochiale Kerke tot Ghistel Benevens vele schoone Mirakelen die zy in ha79/2259 Chapbooks Wonderlyk leven van de heylige Godelieve maegd en martelaeresse Wiens heylige Reliquiën berusten in de Parochiale Kerke tot Ghistel Benevens vele schoone Mirakelen die zy in ha
79/2259 [Chapbooks]. Wonderlyk leven van de heylige Godelieve, maegd en martelaeresse, Wiens heylige Reliquiën berusten in de Parochiale Kerke tot Ghistel, Benevens vele schoone Mirakelen die zy in haer Leven en naer haere dood gedaen heeft (...). Ghent, J. Begyn, n.d. (±1800), 64p., 9 woodcut ills. (incl. on title), modern marbled boards.

- New endpapers; verso p.6 w. smudged inkstain.

Ribadeneira, P. and Puente, L. de la. Het leven ons heere Jesu-Christi, Gedeylt in dry deelen, Met schoone Leeringen op elke verholentheyd des zelfs. Dutch trans. F.B. Ibid., idem, ±1763, 56p., 7 woodcut ills., contemp. simple wr.

= Van Heurck p.110-111.

€ (80-100)
79 2260 Christemeijer J B 79 2260 Christemeijer J B
79/2260 Christemeijer, J.B. Vrolijke tafereelen; aan de vrienden van luim en gezelligheid toegewijd. Amst., J.C. van Kesteren, 1822, VIII,344p., steelengr. title-p., contemp. hcalf w. leather letterpiece.

= Contains De neef van Curaçao.

Hasebroek, J.P. (under pseud. Jonathan). Waarheid en droomen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840, 1st ed., (4),257,(1)p., steelengr. title-p., contemp. clothbacked boards.

- Foxed. Lower joint splitting.

AND 4 others, i.a. A.J. VAN LOON, Schetsen uit het menschelijk leven (Amst., 1843, steelengr. title-p., contemp. cl. From the collection of M. Buisman. Sl. foxed.)

€ (80-100)
79 2261 Cieglerus G 79 2261 Cieglerus G
79 2261 Cieglerus G 79 2261 Cieglerus G
79/2261 Cieglerus, G. Konst-Spigel der Weereldlikke vermaken. Vertoonende het wonderlik gewoel der Kaizeren, Koningen, Vorsten en geleerde lieden, om te koomen tot de bezittinge van het Hoogste Goed. Amst., N. Franzen, 1652, (10),621,(21)p., engr. frontisp. and 17 plates, contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Outer margin of first 25 lvs. cut short; p.49 and opposite plate stained. Large stain on frontcover.

= From the library of J.W. Six. The very rare first edition. Buisman sale 762; Muller 395; Waller 409; De Vries 73 and Scheepers II, 746. According to Muller the plates are from the "Atelier van C. de Passe".

€ (80-100) 90
79 2262 Conscience H 79 2262 Conscience H
79/2262 Conscience, H. Lot of 18 works in 21 vols., all Antw., J.P. van Dieren en Comp. (unless otherwise stated), incl. 1st eds., all in contemp. bindings.

= Comprises: (1). Lambrecht Hensmans (Antw., J.-E. Buschmann, 1847, 2 parts in 1 vol., plates/ ills., hmor.); (2). Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus (1852, plates, richly gilt and blindst. mor., a.e.g.); (3). De kwael des tyds (1859, 2 vols., plates, unif. hmor.); (4). Bella Stock (1861, 2 vols., unif. hmor. (Erased) libr. stamps); (5). De burgers van Darlingen (1861, 2 vols., plates, unif. hmor.); (6). Baes Gansendonck (1862, 4th ed., plates, hcl. Ex libr. copy); (7). Koning Orland (1872, plates, hmor.); (8). De twee vrienden (1872, plates, hmor. Backstrip dam.); (9). De oom van Felix Roobeek (1877, 2 parts in 1 vol., plates, hcalf); (10). De schat van Felix Roobeek (1878, 2 parts in 1 vol., plates, hcalf); (11). Geschiedenis mijner jeugd (Leyden, A.-W. Sijthoff, (1888), orig. dec. cl.); (12-14). Eene O te veel/ Het geluk van rijk te zijn/ Een slachtoffer der moederliefde (...) (Brussels, J. Lebègue & Cie, n.d., 3 vols., unif. giltlettered hcl., large 8vo); (15-18). De gierigaard/ De keus des harten/ De plaag der dorpen/ Schandevrees (ibid., idem (first 2 works) and Amst., Van Holkema & Warendorf, n.d., 4 vols., orig. unif. dec. cl. ("Hendrik Conscience Geïllustreerd"), large 8vo).

€ (200-400) 200
79 2263 Cottin M J 79 2263 Cottin M J
79 2263 Cottin M J 79 2263 Cottin M J
79/2263 Cottin, M.J. Clara d'Albe, een aandoenlijke geschiedenis. Uit het Fransch. Leyden, A. & J. Honkoop, 1813, 2nd ed., VIII,190p., engr. title w. ill. and 1 plate by P. VELYN, contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Waterstain in upper margin, almost throughout. = Buisman 414.

Baucherij, R. De giftmenger of de familie-erfenis. Uit het Fransch. Dordr., F. Boekee, 1839, 2 parts in 1 vol., VIII,206; 196p., 2 engr. titles w. identical ill., contemp. hcl. w. gilt spine.

- Yellowed; occas. foxed and soiled. Binding worn at extremities. = Buisman 2616.

AND 2 others similar, both transl. from the French (bindings worn): E. BERTHET, De katakomben van Parijs. Eene geschiedenis uit den tijd van Lodewijk XV en Lodewijk XVI (Amst., 1858, 3 parts in 1 vol., 3 ident. lithogr. titles, contemp. plain hcl. w. paper letterpiece. Buisman 2619) and E. CAPENDU, De pluimgraaf. Dutch transl. J. Speijer Klerk (The Hague, 1866, contemp./ sl. later plain hcl. Volks-editie No.2. Buisman 2641).

= All vols. from the library of M. Buisman, with his owner's entry on first free endpaper.

€ (60-80) 325
79 2264 Dam van Isselt E W van 79 2264 Dam van Isselt E W van
79/2264 Dam van Isselt, E.W. van. Herman. Dichtstuk (...) naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Huell. Amst., J.H. Gebhard & Comp., n.d. (1856), (6),34p., steelengr. frontisp. and 3 plates by A. VER HUELL, orig. gilt and blindst. cl., a.e.g.

- Upper hinge strengthened w. scotch tape. = Gouda Quint 49.

Hofdijk, W.J. Helene. Ibid., Gebroeders Kraay, 1854, (6),229p., steelengr. frontisp. and 4 plates, engr. title, orig. gilt and blindst. cl., a.e.g. Kate, J.J.L. ten. In den bloemhof. Beelden en droomen. Haarlem, A.C. Kruseman, (1851), XII,147p., 10 handcol. lithogr. plates, orig. gilt and dec. cl., a.e.g.

- Spine-ends sl. worn. = Remarkable flowerplates, strongly inspired by Grandville.

Kloos, W. Verzen. Amst., W. Versluys, 1894, 1st ed., (6),262p., orig. giltlettered full vellum. - AND 11 other works of poetry in 13 vols., i.a. by K.L. LEDEGANCK, J.P. HASEBROEK, J.J.A. GOEVERNEUR and E.J. POTGIETER.

€ (50-70)
79 2265 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle 79 2265 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle
79 2265 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle 79 2265 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle
79/2265 [Dance of death]. Abraham à St. Clara (= U. Megerle). De Kapelle der Dooden, of de Algemeene Doodenspiegel. In welken alle Menschen, van wat Staat of Rang zy zyn mogen, zich tot hun nut konnen beschouwen; om indagtig te zyn het Memento Mori, of Gedenkt te Sterven; Ten einde met eenen lagchende mond, of met traanende oogen, al naar 't hun gelieft, de nietigheit en ydelheit des Leevens te leeren betragten en veragten. Amst., J. Roman etc., 1737, (24),292,(12)p., engr. frontisp. and 68 ills., contemp. calf w. gilt spine and mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Pages 161-162 and 217-218 lack portion of outer blank margin (w. some loss of letters). Frontcover detached but holding on cords; spine-ends chipped

= Reichelt 88; cat. Memento Mori, Dansen met de dood 39. Not in Oppermann etc. The rare first Dutch edition of the Besonders meublirt und gezierte Todten-Capelle, oder Allgemeiner Todten-Spiegel.

€ (120-150) 170
79 2266 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle 79 2266 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle
79 2266 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle 79 2266 Dance of death Abraham à St Clara = U Megerle
79/2266 [Dance of death]. Abraham à St. Clara (= U. Megerle). Sterven en Erven, Zynde een Schoone Voorbereiding tot de Dood. Of om de Hemel te beërven, Hoort de konst, om wel te sterven. Amst., A. van Huyssteen/ S. van Esveldt, 1740, (12),221,(2)p., engr. frontisp. and 3 plates by C. DE PUTTER, sl. later hcalf w. 2 mor. letterpieces, sm. 8vo.

- Title sl. foxed. Otherwise a fine copy.

= The first and only Dutch edition of a rather rare Dance of Death. Waller 1553; Scheepers II,1079. Not in Oppermann etc.

€ (150-250) 150
79 2267 Dance of death Wolsschaten G van 79 2267 Dance of death Wolsschaten G van
79/2267 [Dance of death]. Wolsschaten, G. van. De doodt vermaskert met des weerelts ydelheyt af-ghedaen. Antw., P. Bellerus, 1654, (16),328p., engr. frontisp., 18 woodcuts in text after H. HOLBEIN, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Hinges broken but holding on cords; bookblock broken; crossed out owner's entries on letterpress title; first ±15 lvs. w. repaired upper outer blank corner (w. pink paper); sl. foxed. Small tear in upper joint at top of spine.

= Reichelt 28; cat. Memento Mori, Dansen met de Dood 26; De Vries, Ned. emblemata, 197; Praz p.539. Not in Oppermann and Langlois. The first edition. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXV.

€ (300-500) 1100
79 2268 Deken A 79 2268 Deken A
79 2268 Deken A 79 2268 Deken A
79 2268 Deken A 79 2268 Deken A
79 2268 Deken A 79 2268 Deken A
79/2268 Deken, A. AUTOGRAPH POEM SIGNED "Aagje Deken" to "Het Konstgenootschap Diligentiae omnia", dated "1770", 20-line poem in Dutch, pen and ink on paper, 1 leaf, recto only.

- Upper outer blank corner of poem cut out.

TIPPED-IN BEFORE: Horatius Flaccus. Hekeldichten en brieven. Ed. B Huydecoper. Amst., W. Barents, 1726, L,(2),210 p., engr. frontisp., armorial plate and 1 ill. after A. HOUBRAKEN, title-vignette, contemp. calf w. richly gilt spine and leather letterpiece. - BOUND WITH: Idem. Hekeldichten, brieven en dichtkunst. Ed. B. Huydecoper. Ibid., J. Ratelband and H. Uitwerf, 1737, (20),292,(1)p., engr. frontisp., portrait of B. Huydecoper.

= The poem by Aagje Deken is tipped into a translation by B. Huydecoper. Another work by Huydecoper was presented to her by the "Kunstgenootschap Diligentiae Omnia" as an inspiration for future writings: "Haar poëtische kwaliteiten trekken in 1770 de aandacht van Cornelis Ploos van Amstel en door zijn bemiddeling vernemen nu ook diens medeleden van het Amsterdamse Diligentiae Omnia (Alles met naarstigheid) ervan. Dit in 1765 gestichte kunstgenootschap telde in 1770 een zeventiental leden. Joannes Lublink den Jongen was hun voorzitter en verder behoorden er onder anderen toe: Jacob Ploos van Amstel, J.H. Roullaud en de toen zeer geziene dichter Lucas Pater, die als secretaris optrad. (...) Deze heren nu bogen zich over een Theologies-Metaphijsis vaers van Aagje Deken, bevonden het treffend van gedachten, doch aan ontelbare gebreken in de kunst laboreerend en besloten daarom haar als aanmoedigingspremie een exemplaar te schenken van Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde" (Amsterdam 1730) (Buijnsters, Biografie (...), 1984, p.168). The first work contains a few contemp. ms. corrections. SEE ILLUSTRATION PLATE LXXXV.

€ (300-500) 550
79 2269 Dickens C 79 2269 Dickens C
79/2269 Dickens, C. Lotgevallen en ontmoetingen van Samuël Pickwick en zijne reisgenooten. Dutch transl. C.M. Mensing. Amst., H. Frijlink, 1840, 2 vols., VIII,405; IV,424p., 2 diff. lithogr. title-p. w. ill., portrait and 8 plates by H.J. BACKER, contemp. unif. gilt hmor.

- Foxed/ yellowed/ occas. browned/ soiled.; both vols. waterst. in lower part; one leaf in vol.1 loose and frayed; owner's entry/ stamp on both titles.. Bindings rubbed/ worn.

= One orig. frontwr. preserved. Scheepers II, 527. First Dutch edition of The Pickwick Papers (1837).

Idem. De bezeten man, of het verbond met het spook. Dutch transl. Iz.J. Lion. Amst., Gebr. Diederichs, 1849, VIII,168p., lithogr. title w. ill. and frontisp., contemp. giltlettered cl.

- Yellowed; title-p. and frontips. sl. foxed and w. sm. waterst. in blank margin. Binding partly sunned; spine-ends worn/ sl. dam.

= Rare, no copy in NCC; not in Scheepers. First Dutch edition of The haunted man and the ghost's bargain (1848).

AND 3 later Dutch editions of works by the same: Leven en lotgevallen, bevindingen en opmerkingen van David Copperfield den jongen (Haarlem, 1855-1856, "goedkoope editie", 3 vols., lithogr. portrait and 8 plates, contemp. unif. hcl.) and Nelly/ Slechte tijden (Schiedam, n.d., 2 vols., woodengr. ills., contemp. unif. giltlettered hmor., 4to).

€ (80-100) 100
79 2270 Dongen J H 79 2270 Dongen J H
79/2270 Dongen, J.H. Mijn tijd winst. Amst., Wessing and Van der Heij, 1789-1791, 3 vols., (4),VIII,298,(1); (4),262,(9); (4),XVIII,247,(1)p., 3 engr. ident. titles and 8 plates by N. VAN DER MEER after F. CROESE, contemp. hroan w. later leather letterpiece.

- Second vol. w. owner's stamp on title. Backstrip worn; paper over covers heavily worn.

= From the collection of M. Buisman w. his owner's entry on first free endpapers. Rare, only 2 copies in STCN.

€ (60-80) 130
79 2271 Donker Curtius B 79 2271 Donker Curtius B
79 2271 Donker Curtius B 79 2271 Donker Curtius B
79/2271 (Donker Curtius, B.). Legaat van Gillis Blasius Stern, (niet vertaald). N.pl., n.publ., 1784, (2 blank),(6),195p., contemp. hcalf w. modern paper letterpiece, sm. 8vo.

- New endpapers. From the library of M. Buisman, with his owner's entry.

= Buisman 479; Waller 478; Scheepers II, 109; Muller 266: "Donker Curtius is de schrijver van dit geestig stukje, vooral merkwaardig om den lossen stijl. De invloed van Sterne is blijkbaar. Zeldzaam."

€ (100-150) 130
79 2272 Dullaert H 79 2272 Dullaert H
79 2272 Dullaert H 79 2272 Dullaert H
79/2272 Dullaert, H. Gedichten. Amst., G. onder de Linden, 1719, (16),212[=200],(1)p., engr. frontisp. by J. GOEREE, engr. portr. by J. HOUBRAKEN, engr. title vignette and engr. dedic. coat of arms, contemp. gilttooled hcalf.

- Pagination erratic, but text complete. Foot of spine chipped; upper joint splitting at spine-ends; corners showing.

= The rare first edition of the collected poems by Heiman Dullaert (1636-1684), posthumously published by D. van Hoogstraten with dedication, introduction and a short biography of the author. Scheepers I, 102; Scheurleer 200.

€ (100-150) 275
79 2273 Dusch J J 79 2273 Dusch J J
79/2273 Dusch, J.J. Orestes en Hermione, of de kracht der edele en zuivere liefde. Uit het Hoogduitsch. Introd. R. Feith. Amst., W. van Vliet, 1786, (2),XVIII,(2),458p., engr. title vignette, contemp. hcalf w. mor. letterpiece.

- Upper joint starting; backstrip worn.

Jacobs, F. Herfst-avonden in de pastorij te Mainau. Uit het Hoogduitsch. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822, (2),226p., contemp. handcol. engr. frontisp., contemp. boards. - AND 1 other in 2 vols.

€ (50-70) 50