2499 - 3244     OLD and RARE BOOKS

Page 31 of 38 Results 601 - 620 of 746
79/3099 Pamphlets ordinances etc Catalogue raisonnée d'une collection de tableaux peints par les plus fameux artistes de ce paix 79/3099 Pamphlets ordinances etc Catalogue raisonnée d'une collection de tableaux peints par les plus fameux artistes de ce paix
79/3099 [Pamphlets, ordinances etc.]. Catalogue raisonnée d'une collection de tableaux peints par les plus fameux artistes de ce paix. N.pl. ("En Hollande"), n.publ., 1783, 32p., 19th cent. boards.

- Vertical fold in outer margin, visible throughout; partly foxed; first page duststained.

= Rare satirical "catalogue", each entry is in fact a biting description of a specific person, only referred to by his initials. Knuttel 20417 (French edition) and 20419 (Dutch edition): "Deze in het fransch en hollandsch uitgegeven karakterschetsen in anti-patriottischen geest, maakten veel opgang. Zij werden destijds toegeschreven aan van Goens (...), die echter in zijn autobiographie schreef: "The Catalogue de Tableaux was written at the Hague, I never knew by whom, but certainly by a Man of fashion and taste"".

€ (80-100) 230
79/3100 Pamphlets ordinances etc Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall aen en op den Grooten Raet van de Natie zijnde de Edele en Gemeente vergadert in P79/3100 Pamphlets ordinances etc Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall aen en op den Grooten Raet van de Natie zijnde de Edele en Gemeente vergadert in P
79/3100 Pamphlets ordinances etc Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall aen en op den Grooten Raet van de Natie zijnde de Edele en Gemeente vergadert in P79/3100 Pamphlets ordinances etc Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall aen en op den Grooten Raet van de Natie zijnde de Edele en Gemeente vergadert in P
79/3100 Pamphlets ordinances etc Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall aen en op den Grooten Raet van de Natie zijnde de Edele en Gemeente vergadert in P79/3100 Pamphlets ordinances etc Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall aen en op den Grooten Raet van de Natie zijnde de Edele en Gemeente vergadert in P
79/3100 [Pamphlets, ordinances etc.]. Engelandts appél en beroep van den Secreten Cabale of Vergaderinge te Withall, aen en op den Grooten Raet van de Natie, zijnde de Edele en Gemeente vergadert in Parlement/ Tweede Deel (...)/ Derde Deel (...)/ Appendix. Rott., B. van Santbergen (part 1)/ Amst., A. van Panhuysen, 1673, 3rd (part 1)/ 1st ed., 4 parts in 1 vol., 40; 32; 38; (8),56[=54]p., modern boards, sm. 4to.

- Lvs. w. sl. frayed margins; all title-p. w. sm. annot.; backstrip dam.; joints splitting.

= Knuttel 10915, 10917, 10918 and 10920.

Deductie, ter Vergaderinge van Haer Hoogh-Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op den 10/20 February 1681 by de Heeren Gecommitteerden Rudolph van Echten tot Echten, en Coenraet Emmen, J. U. D. schriftelijck overgegeven uyt de name ende wegen de Heeren Ridderschap ende Eygen-Erfden, Staten vande Landschap Drenthe. The Hague, L. van Dyck, n.d. (1681), 58p., modern marbled wr.

- Lacks backwr. and frontwr. loose. = Knuttel 11784.

ADDED: vol. 1 only of A. MATTHAEUS, De nobilitate (Amst./ Leyden, 1686, engr. ills. of seals and coins, contemp. calf, 4to).

€ (70-90) 70
79 3101 Pamphlets ordinances etc Goens R M van 79 3101 Pamphlets ordinances etc Goens R M van
79/3101 [Pamphlets, ordinances etc.]. (Goens, R.M. van). Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangen der republiek (...) mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. N.pl., n.publ., 1781 (=1782), (2),346,(1)p., engr. title-page with portrait-vignette, contemp. limp boards.

- Partly sl. waterst. Boards sl. worn.

= Knuttel 19759; Sabin 27683 and 98509. Second, counterfeit edition of this famous pamphlet against the magistrates of Amsterdam, who by their secret help given to America caused the outbreak of the Fourth Dutch/ English war. The first edition was privately printed in a very small number of copies.

€ (80-100) 80
79/3102 Pamphlets ordinances etc Iustificatie vande Cours tot bewaringe van de Wettige regieringe der Landen hanthoudinghe vande suyvere Leere ende goede ordre vande eenmael aengenomen war79/3102 Pamphlets ordinances etc Iustificatie vande Cours tot bewaringe van de Wettige regieringe der Landen hanthoudinghe vande suyvere Leere ende goede ordre vande eenmael aengenomen war
79/3102 [Pamphlets, ordinances etc.]. Iustificatie vande Cours (...) tot bewaringe van de Wettige regieringe der Landen, hanthoudinghe vande suyvere Leere ende goede ordre vande eenmael aengenomen ware Ghereformeerde Christelijcke Religie (...) om gelesen te worden tegen een seker Boexke, sonder naem van plaetse ofte Drucker uytghegeven onder den tytel van Iustificatie vande Resolutie der Hog. Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-vrieslant, ghenomen den 4. Augusti 1617. Amst., M.J. Brant, 1618, 2nd ed., (8),136p., woodcut title-vignette, without binding, sm. 4to.

- Spine strengthened w. scotch tape.

= Knuttel 2505: "Protest van de Contra-Remonstrantsche steden tegen de voorgaande Justificatie".

AND 3 miscell. others.

€ (80-100) 100
79 3103 Pamphlets ordinances etc Kenschetsende lof zang voor de onverbeterlyke voorstanders der Engelschen de begunstigers der overweldiging en de gezwooren vyanden der rechten en vryheeden va79 3103 Pamphlets ordinances etc Kenschetsende lof zang voor de onverbeterlyke voorstanders der Engelschen de begunstigers der overweldiging en de gezwooren vyanden der rechten en vryheeden va
79/3103 [Pamphlets, ordinances etc.]. Kenschetsende lof-zang, voor de onverbeterlyke voorstanders der Engelschen, de begunstigers der overweldiging en de gezwooren vyanden; der rechten en vryheeden van ons vaderland. Zaltbommel, n.pr. "Met privilegie, des Burg-g.s Lynden van Hemmen", 1782, 2nd enl. ed., (2),15,(3)p., engr. satirical plate by W. PRINS after L. HARTOG, later hcl.

- Without the letterpress explanation of the print (supplied in 19th cent. manuscript); bookplates and catalogue clipping on upper endpaper.

= Knuttel 20290 and (on the engraving) 20185: "Spotprent Op Willem V, den Prins als Bacchus voorstellende, naakt op een vat Bourgogne gezeten. (...) De prent heeft gediend als titelprent voor de Kenschetsende Lof-Zang (...) maar schijnt ook afzonderlijk uitgegeven, blijkens de noot bij de Verklaaring: "Geplaatst voor de Berugte Kenschetsende Lof-Zang voor de Engelsch gezinden; enz.". On the separately published print see F.M.H. 4499. Rare.

€ (60-80) 60
79/3104 Pamphlets ordinances etc Publicatie Tegen het verkoopen van zeker naamloos Tydgeschrift Geintituleert de Nederlandsche Bibliotheek en gedrukt te Amsterdam by Martinus de Bruyn 79/3104 Pamphlets ordinances etc Publicatie Tegen het verkoopen van zeker naamloos Tydgeschrift Geintituleert de Nederlandsche Bibliotheek en gedrukt te Amsterdam by Martinus de Bruyn
79/3104 [Pamphlets, ordinances etc.]. Publicatie Tegen het verkoopen van zeker naamloos Tydgeschrift Geintituleert de Nederlandsche Bibliotheek, en gedrukt te Amsterdam by Martinus de Bruyn (...). Utr., Wed. J.J. van Poolsum, 1775, (8)p.

= Knuttel 19092.

AND 4 others, i.a. Sententien tegen Christiaan Frederik Stuten en Adianus Bemme (...) (Utr., 1780, 19th cent. plain wr. Knuttel 19484) and Publicatie tegens de leere van Pontiaen van Hattem, Buytendyk, Woutelaer, en andere secretarissen (Utr., 1733, woodcut coat of arms of Utrecht on title-p.).

€ (30-50) 90
79 3105 Patagonia Vargas y Ponce J de 79 3105 Patagonia Vargas y Ponce J de
79 3105 Patagonia Vargas y Ponce J de 79 3105 Patagonia Vargas y Ponce J de
79/3105 [Patagonia]. (Vargas y Ponce, J. de). Relación Del Último Viage Al Estrecho De Magdallanes De La Fragata De S. M. Santa María De La Cabeza En Los Años De 1785 Y 1786. Madrid, Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Companía, 1788, (6),XVI,359p., engr. frontisp. portrait of F. Magallan, 4 large fold. maps, 4 fold. tables, contemp. gilt calf, 4to.

- Without the appendix publ. in 1793. One map loose; occas. sl. foxed (worse on the pages surrounding the maps); sl. later ms. owner's entry on title. Covers chafed; 2 sm. dam. spots in boardedges.

= Sabin 16765; Palau 352514; Howgego C180; Hill 1756: "These voyages were made in order to ascertain the advisability of Spanish ships continuing to use the passage of the Strait of Magellan in voyages to the Pacific. Both expeditions, under the command of Captain Antonio de Córdoba y Laso, indicated a negative response. (...). After these expeditions, the Spanish trade routes were exclusively to east coast ports and then overland to Pacific ports". The official Spanish documentation of the scientific voyage of the frigate St. Maria de la Cabeza to the Straits of Magellan, the gateway to the Pacific. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXI.

€ (800-1.000)
79 3106 Paulinus H 79 3106 Paulinus H
79 3106 Paulinus H 79 3106 Paulinus H
79/3106 Paulinus, H. Rerum Belgicarum historia, Philippo II. Hispaniarum Rege ac Belgarum Principe. Emden, G. Nieman, 1663, (8),568[=546]p., engr. frontisp., later overlapping vellum w. monogram "B.F.V.L." on frontcover.

- Frontisp. cut sl. short in lower margin (w. loss of artist's name); occas. sl. uneven printing; partly sl. (damp)stained; 4 lvs. w. smaller outer margin (perhaps rebound from another copy). Bookplate of "Henn Wolfram Riedesel Freiherr zu Eisenbach" on first free endpaper. Otherwise fine.

= Continuation of J. SLEIDANUS, De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare commentarii (Strasb., 1555). First and only ed. of this rare work on the history of the Spanish Netherlands under Philip II by Henricus Paulinus (†1602), published only 60 years after his death. With an appendix on the history of West and East Frisia at that time, in which Paulinus describes i.a. his misadventures as a negotiator on behalf of East Frisia. In this capacity, he was sent to Franeker to discuss the Dutch occupation of the Ems (during the war with Spain) and the privateers devastating the East Frisian sea trade. He was arrested, however, and exchanged in 1586 for Onno van Ewsum, who had been captured by East Frisia. De Buck 2303; cf. 2017; Van der Aa XV, p.124. A rare Emden edition.

€ (300-500)
79 3107 Peace of Nijmegen Actes et mémoires des négotiations de la paix de Nimègue 79 3107 Peace of Nijmegen Actes et mémoires des négotiations de la paix de Nimègue
79/3107 [Peace of Nijmegen]. Actes et mémoires des négotiations de la paix de Nimègue. The Hague, A. Moetjens, 1697 (vol. 1, 2 and 4)/ Amst./ The Hague, A. Wolfgang/ A. Moetjens (vol. 3), 4 vols., 2 fold. engr. plates, contemp. almost unif. calf w. gilt spine.

- Vol. 1 sl. waterstained in lower blank corner towards the end; one fold. plate cut sl. short in upper margin. All vols. covers sl. rubbed.

= Good set of the first complete edition of this collection of diplomatic documents covering the period 1673-1679, including the Treaty of Nijmegen, which meant the end of the war of 1672 against The Dutch Republic.

Saint Disdier, (A.T. de Limojon) de. Histoire des negotiations de la Paix de Nimègue. The Hague, A. Moetjens, 1697, (20),330p., contemp. calf w. gilt spine and red mor. letterpiece, unif. w. the preceding.

- Covers rubbed/ duststained and leather sl. dried.

€ (100-150) 100
79 3108 Peru Fernandez D 79 3108 Peru Fernandez D
79 3108 Peru Fernandez D 79 3108 Peru Fernandez D
79 3108 Peru Fernandez D 79 3108 Peru Fernandez D
79 3108 Peru Fernandez D 79 3108 Peru Fernandez D
79 3108 Peru Fernandez D 79 3108 Peru Fernandez D
79/3108 [Peru]. Fernandez, D. Primera, y segunda parte de la Historia del Peru. Seville, H. Diaz, 1571, 1st ed., 2 parts in 1 vol, (4),142 [=138]; 130 lvs., 2 ident. large woodcut coat of arms on title, 3 woodcut text ills., 18th cent. calf w. richly gilt spine, sm. folio.

- New first free endpaper; first title sm. portion (±5x5 cm.) restored; occas. sl. foxed; final 30 lvs. w. sm. wormhole in text closed w. thin japanese and waterstained; leaf 62 of 1st part 2 sentences underlined w. ballpoint; erroneously paginated. Restored binding.

= First edition of this important early source for the history of Peru, warranted by the author below colophon. Palau 89549; Sabin 24133: "This work was forbidden to be circulated, and ordered to be destroyed by the Council of the Indies"; Howgego F26: "Fernández began his history of Peru while in South America, but later, when he had returned to Spain, on the suggestion of Sandoval, President of the Council of the Indies, enlarged the scope of his work and added to it a first part dealing with the movements of Pizarro and his followers (...) His narrative, dedicated to Philip II, covers the insurrection of Francisco Hernandez Giron, the rebellion of Gonzalo Pizarro and the administration of Pedro de la Gasca. As such it is regarded as one of the most comprehensive of the period. Garcilaso de la Vega who quoted at length from Fernández, fiercely attacked his version of the events, accusing him of partiality and animosity towards certain leading characters. Whatever the reason may have been, however, although probably because of the truth of his account, the Council of the Indies prohibited the printing and sale of Fernández' book in the provinces under its jurisdiction". Very rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXI.

€ (5.000-7.000) 5500
79 3109 Philo Germano G W J = Weyer G 79 3109 Philo Germano G W J = Weyer G
79 3109 Philo Germano G W J = Weyer G 79 3109 Philo Germano G W J = Weyer G
79 3109 Philo Germano G W J = Weyer G 79 3109 Philo Germano G W J = Weyer G
79/3109 Philo Germano, G.W.J. (= Weyer, G.). Ephemerides oder kurtze Jahr und Tag-Geschichten vom Auff- und Untergang deß Lutherischen ersten Evangelii und des Melanthonis Augsburgerischer Confession. N.pl., n.publ. (Cologne, heirs of J. Widenfelt), 1679, 2 parts in 1 vol., (34),294; (8),228,(1)p., 1 fold. letterpress genealogical table, 3 engr. plates by J. GOOSSENS, contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Library stamps on first blank and verso title-p.; outer margin of 1 plate extended; a few lvs. w. sm. marginal tear; sl. foxed/ stained. Spine dam.; lacks ties.

= From the library of the Jesuit College of Ingolstadt (annot. on title-p.). Anti-Lutheran historical publication by the Jesuit Gottfried Weyer (1610-1682). Plates showing Melanchthon, Zwingli and Luther. De Backer/ Sommervogel VIII, p.1087. Cf. C.T. Berkhout, Early Printed Books in the Heiko A. Oberman Library at the University of Arizona (Tucson, 2017), p.33f.

Widerlegtes L.L.L. Das ist: Liederlich-Lutherisch-Lomerisches neulich außgestecktes fünfft - Evangelisches Panier oder Zeichen, deme von recht-gesinnten Catholischen Gegneren Billich und kräfftig wiedersprochen wird. Augsb., sold by J. Stretter, 1701, 8 parts in 1 vol., contemp. vellum w. ties, 4to.

- Lacks first free endpaper; annots. on upper pastedown and title-p. Occas. sl. stained and dogeared.

= Collection of 8 (Jesuit) pamphlets against the work Evangelisches Panier (1701) by the Lutheran theologian Gottfried Lomer. Cf. De Backer/ Sommervogel I, p.873f. Jantz, reel 595, no. 3349.

€ (80-100)
79 3110 Philosophy Delisle de Sales J B C 79 3110 Philosophy Delisle de Sales J B C
79 3110 Philosophy Delisle de Sales J B C 79 3110 Philosophy Delisle de Sales J B C
79 3110 Philosophy Delisle de Sales J B C 79 3110 Philosophy Delisle de Sales J B C
79/3110 [Philosophy]. (Delisle de Sales, J.B.C.). De la philosophie de la nature, ou Traité de morale pour le genre humain, Tiré de la Philosophie et fondé sur la Nature. Londres, "Et se trouve dans la plupart des capitales de l'Europe", 1789, 5th ed., 7 vols., 6 (of 7) engr. titles w. different title-vignettes, 11 (of 13) plates, contemp. unif. gilt hcalf w. contrasting mor. letter- and volume-piece/ contemp. full calf w. gilt spine and green mor. letter- and volume-piece (vol.1).

- Vol.1 lacks title and 2 plates; other vols. titles trifle foxed; 3rd vol. owner's entry on first free endpaper. Vol.1 top of spine worn.

= Cf. Graesse II, p.354; Barbier III, p.876-877; Cioranescu 22809-22011 (other eds.).

€ (100-150)
79 3111 Philosophy Locke J 79 3111 Philosophy Locke J
79/3111 [Philosophy]. Locke, J. Essai philosophique concernant l'entendement humain (...). French transl. P. Coste. Amst./ Leipsic, J. Schreuder/ P. Mortier, 1755, (4),XXXVII,(3),603,(18)p., engr. title-vignette, 1 heraldic vignette, contemp. calf, gilt spine w. brown mor. letterpiece, 4to.

- Lacks the frontisp. portrait; auction catalogue clipping attached to htitle w. scotch tape; endpapers sl. browned/ foxed; owner's annot. on 2nd blank. Backstrip sl. worn/ dam.

= J.S. Yolton, John Locke, 98.

Maitre de Claville, C.F.N. le. Traité du vrai mérite de l'homme, considéré dans tous les âges & dans toutes les conditions. Amst., Aux dépens de la Compagnie, 1764, new rev. and enl. ed., 2 vols., 220; 241,(2)p., contemp. unif. calf, gilt spine w. brown mor. letter- and volume-piece.

- Both vols. binding (sl.) chafed; top of spine and letterpiece(s) dam.

= Cf. Cioranecscu 39019 (first ed. Paris, 1734).

€ (50-70)
79 3112 Pockh J J 79 3112 Pockh J J
79 3112 Pockh J J 79 3112 Pockh J J
79 3112 Pockh J J 79 3112 Pockh J J
79/3112 Pockh, J.J. Der Politische Katholische Passagier, durchreisend alle Höfe, Republiquen, Herrschaften u. Länder der gantzen Welt. Vol. 1, 3, 4, 6-10. Augsb., C. Brechenmacher (1x J.J. Lotter heirs), 1724-1754, various editions, 8 (of 10) vols., 1 single-p. and 9 double-p. engr. frontisp. plates, contemp. unif. gilt hcalf w. 2 orange mor. letterpieces.

- Lacks 2 vols.; contents foxed almost throughout (in varying degrees) and partly stained in blank margins. One frontcover dam.; corners rubbed/ sl. worn.

= Rare set, containing a wealth of information on the customs, (political) events, the geography and nature of numerous parts of the world.

€ (150-250) 150
79 3113 Pöllnitz K L von 79 3113 Pöllnitz K L von
79/3113 Pöllnitz, K.L. von. Lettres et memoires du baron de Pöllnitz, contenant Les Observations qu'il a faites dans ses voyages, et le caractere des Personnes qui composent les principales cours de l'Europe. Amst., F. Changuion, 1737, 3rd ed., 5 vols., 2 identical engr. frontisp., contemp. unif. calf w. richly gilt spine and red mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Corners trifle rubbed, otherwise fine. = Quérard VII, p.232; Hayn/ Gotendorf VI, p.217.

€ (70-90) 80
79 3114 Poot H K 79 3114 Poot H K
79 3114 Poot H K 79 3114 Poot H K
79 3114 Poot H K 79 3114 Poot H K
79/3114 Poot, H.K. Gedichten. Amst., J. Roman, 1759 (vol. 1 and 2) and Delft, R. Boitet, 1747 (vol. 3, 2nd ed.), 3 vols., (54),442,(6); (24),448,(7); (14),61,(3),268p., engr. frontisp., 3 title-vign. (2 ident.), portrait, 15 full-p. divisional titles and 27 headpieces, contemp. unif. vellum, sm. 4to.

- All vols. w. owner's stamp on h-title; vol. 1 and 2 lack free endpaper(s); otherwise a nice set.

= The third vol. also contains "Het leven van Hubert Korneliszoon Poot".

€ (80-100) 80
79/3115 Popular literature Aardige zamenspraak tusschen Urbanus en Isabelle Die na dat ze door onkuisheid van elkander gescheiden waren op eene zonderlinge wyze weder vereenigd werden Hier is 79/3115 Popular literature Aardige zamenspraak tusschen Urbanus en Isabelle Die na dat ze door onkuisheid van elkander gescheiden waren op eene zonderlinge wyze weder vereenigd werden Hier is
79/3115 [Popular literature]. Aardige zamenspraak, tusschen Urbanus en Isabelle, Die, na dat ze door onkuisheid van elkander gescheiden waren, op eene zonderlinge wyze weder vereenigd werden. Hier is bygevoegd De vermaakelyke kwakzalver op zyn stellagie. Zeer dienstig op Bruiloften en Maaltyden. Amst., B. Koene, 1819, 24p., woodcut title ill., 2 vignettes, later plain wr.

= Muller 748. Rare.

€ (100-150)
79/3116 Popular literature Accuraate afbeelding van een gebeurtenis onlangs voorgevallen tusschen een heer en zyn knegt Jan benevens zyn confrater die hem by zyn heer beschuldigde dat hy een 79/3116 Popular literature Accuraate afbeelding van een gebeurtenis onlangs voorgevallen tusschen een heer en zyn knegt Jan benevens zyn confrater die hem by zyn heer beschuldigde dat hy een
79/3116 [Popular literature]. "Accuraate afbeelding, van een gebeurtenis, onlangs voorgevallen tusschen een heer, en zyn knegt Jan, benevens zyn confrater, die hem by zyn heer beschuldigde, dat hy een kaartspeelder en dobbelaar was, en hoe voorn. knegt Jan zig komt te verontschuldigen: vermits hy niet leezen of schryven kan, toont hy zyn heer aan dat hy het spel kaarten tot een nuttig gebruik handteert, dat dezelve hem dienen tot een Almanak, ja zelfs tot een zogenaamde Bybel". Broadside w. woodcut ill., w. extensive text in 3 columns, Amst., S. and W. Koene, ±1790.

- Formerly folded, w. a few holes in the folds; somewhat soiled and sl. frayed.

= This story was later used in the song Deck of Cards, recorded by T. Tyler Texas in 1948 and later in the Dutch cover Het spel kaarten by Cowboy Gerard (Gerard de Vries) in 1965. In the song the servant in the story was changed into a soldier.

€ (60-80)
79 3117 Popular literature Boccalini T 79 3117 Popular literature Boccalini T
79/3117 [Popular literature]. Boccalini, T. Secretarie of Schryf-zaal van Apollo, vervatende Veelerlei Brieven aan verscheiden Volkeren (...) in 't algemeen tot verbeteringe der misbruiken in de Wereld. Dutch transl. N.J. Wieringa. Amst., J. ten Hoorn, 1697, (6),702,(10)p., engr. frontisp. by J. LUIKEN, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Good copy.

= Attributed by Willems, Les Elzeviers, no.1677 to Antonio Santa Croce. Thijssen-Schoute p.334-340; Klaversma/ Hannema 255; Van Eeghen/Van der Kellen II, p.308, 296; Scheepers I, 470. Very rare.

€ (70-90)
79 3118 Popular literature Bolswert B à 79 3118 Popular literature Bolswert B à
79/3118 [Popular literature]. Bolswert, B. à. Voyage de deux soeurs Colombelle et Volontairette vers leur bien-aimé en la Cité de Jerusalem: Contenant plusieurs incidens arrivez pendant leur voyage. Liège, J.F. Broncart, 1734, 1st French ed., (6),262,(8)p., woodcut title-p., 27 full-p. ills. by B. À BOLSWERT, contemp. calf w. richly gilt spine, gilt boardedges, sm. 8vo.

- Trifle yellowed. Frontcover sl. stained.

= Rare French translation of Duyfkens en Willemijnkens pelgrimagie tot haren Beminden binnen Jerusalem, Haerlieder teghenspoet, belet en eynde, first publ. 1627, Antw., Verdussen.

€ (150-250)