2499 - 3244     OLD and RARE BOOKS

Page 32 of 38 Results 621 - 640 of 746
79 3119 Popular literature Brune de Jonge J de 79 3119 Popular literature Brune de Jonge J de
79 3119 Popular literature Brune de Jonge J de 79 3119 Popular literature Brune de Jonge J de
79/3119 [Popular literature]. Brune de Jonge, J. de. Alle volgeestige werken, bestaande in I. Wetsteen der Vernuften (...), II. Jok en Ernst (...), III. Honigbye (...). ten deele noit te vooren gedrukt. Harlingen, H. Galama, 1672, 3 parts in 1 vol., (24),246,(30); (8),224,(12); (6),86,(4)p., engr. frontisp., contemp. overlapping vellum, 4to.

- Fine copy. = Scheepers I, 93. Honigbye in first edition.

€ (60-80) 90
79/3120 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na datze lange gescheyden waren ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen Zeer playzant end79/3120 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na datze lange gescheyden waren ende veele perijkelen geleden hadden tot den Houwelijken Staat kwamen Zeer playzant end
79/3120 [Popular literature]. De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na datze lange gescheyden waren, ende veele perijkelen geleden hadden, tot den Houwelijken Staat kwamen. Zeer playzant ende vermakelyk om te leezen. Oud-Hollandt (Haarlem), "by de kinderen van Izaak en Johannes Enschedé, Stadts-Druckers, op de Prinsestraet, in Laurens Koster", n.d. (1895), (24)p., 6 woodcut ills., loose in modern wr., sm. 4to.

- Remains of contemp. wr. on spine. = Facs. edition of the ed. Amst. 1756. Cf. Mateboer 400.

€ (40-60)
79 3121 Popular literature Defoe D 79 3121 Popular literature Defoe D
79 3121 Popular literature Defoe D 79 3121 Popular literature Defoe D
79 3121 Popular literature Defoe D 79 3121 Popular literature Defoe D
79 3121 Popular literature Defoe D 79 3121 Popular literature Defoe D
79 3121 Popular literature Defoe D 79 3121 Popular literature Defoe D
79/3121 [Popular literature]. (Defoe, D.). Het leven En de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, Behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, Nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt. Amst., Jansoons van Waesberge, 1735-1736, 2nd ed., 3 vols., (14),1-392,(2),393*-394*,393-730; (8),608; (20),678p., 2 engr. frontisp., 2 fold. worldmaps, 1 fold. bird's eye view of the island and 26 plates, contemp. unif. calf w. richly gilt spine and red mor. letterpiece.

- Vol.1 world map w. 3 (large) tears, repaired w. paper tape; 1 textleaf corner torn off w. loss of text; 1 textleaf w. tear of 7 cm.; vol.2 world map margins partly strengthened w. paper tape; textlvs. partly (sl.) waterstained in lower blank margin; vol.3 bird's eye view lower corner torn off w. loss of image; tear of 5 cm. and a few (sm.) tears in lower/ outer margin (affecting image); all vols. hinges weak. Vol.1 upper joint splitting.

= Ullrich II, 2; Buisman 443; De Vries 228*. Rare second ed. of the Dutch translation of this classic. The 2nd and 3rd vols. with separate titles: Tweede deel Der Wonderbare Levens Gevallen van Robinson Crusoe, Behelzende, behalven een Verhaal van het gepasseerde op zyn Eilandt geduurende zijn afweezen, zyne Tweede Togt derwaarts; Benevens zyne te rug-reis door Persien, China, Tartaryen en Moscovien tot in Engelandt: vol van ongehoorde en vreemde ontmoetingen, zoo op Zee als te Landt and Derde deel van Robinson Crusoe, Bestaande in ernstige aanmerkingen, Over syn leven en wonderbaere gevallen, Benevens syne Beschouwing der Engele waereld. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXII.

€ (400-600) 425
79 3122 Popular literature Dickens Ch 79 3122 Popular literature Dickens Ch
79 3122 Popular literature Dickens Ch 79 3122 Popular literature Dickens Ch
79/3122 [Popular literature]. Dickens, Ch. Lotgevallen en ontmoetingen van Samuel Pickwick en zijne reisgenooten. Dutch transl. C.M. Mensing. Amst., H. Frijlink, 1840, 1st Dutch ed., 2 vols., VIII,405; IV,424p., 2 diff. lithogr. titles, frontisp. portr. and 8 plates, contemp. unif. gilt hcl.

- Sl. foxed; hinges weak (2 lvs. loose). Paper over covers sl. worn; joints starting/ splitting.

= Rare. Scheepers II, 527; not in cat. The Children's World of Learning.

€ (40-60)
79 3123 Popular literature Fokke Simonsz A 79 3123 Popular literature Fokke Simonsz A
79/3123 [Popular literature]. (Fokke Simonsz., A.). Narrensteinsche Courant. "Gedrukt te Narrenstein, ten nadeele van den Aucteur", n.d. (±1810), 10 issues, each consisting of one leaf.

- Waterst.; sl. creased and frayed. = Rare humorous periodical. Not traced in the usual reference works.

ADDED: 2 fold. broadsides and a newspaper (1881).

€ (80-100) 80
79 3124 Popular literature Gellert C F 79 3124 Popular literature Gellert C F
79/3124 [Popular literature]. Gellert, C.F. Het leven van de Zweedsche gravinne G***. Naar den tweeden druk op nieuw uit het Hoogduitsch vertaald. Amst., J. Dóll, 1777, 3rd Dutch ed., VIII,199p., engr. title-vignette, 4 engr. plates by J. PUNT after J. BUYS, contemp. gilt hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Joints splitting.

= The third edition of this translation. Waller 591; Buisman 633 ("soms met 4 platen door I. Buys"); cf. Scheepers II, 415.

Idem. Fabelen. In III deelen. Utr., J. van Schoonhoven, 1775, (6),361,(7)p., engr. title-p. by C.F. FRITSCHIUS, contemp. hcalf w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

- Owner's entry on first free endpaper and on first blank; one quire loosening; title-p. sl. foxed. Colouring of calf on covers subtly restored; corners sl. rubbed.

= Landwehr, F106.

AND 3 others, i.a. 2 vols. on the same.

€ (60-80) 70
79 3125 Popular literature Heemskerk J van 79 3125 Popular literature Heemskerk J van
79 3125 Popular literature Heemskerk J van 79 3125 Popular literature Heemskerk J van
79/3125 [Popular literature]. Heemskerk, J. van. Batavische Arcadia, Waar in, Onder 't Loofwerk van Liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, Vryheidt der voorige en volgende Bataviers, Vrye Zee, Zee-vonden, Vinders van verborgen Schatten (...). The Hague, O. van Thol, 1756, "laatste druk", (16),656,(44)p., engr. frontisp. and 5 fold. plates, contemp. vellum.

- First few lvs. sl. foxed. Top of spine sl. rubbed. Good/ fine copy.

= Mateboer 91; Buisman 775. The "prototype" of all Dutch arcadian novels, interspersed with many interesting articles on witchcraft, magic, Dutch history, East Indies, Dutch folklore etc.

€ (50-70) 50
79 3126 Popular literature Heerman F 79 3126 Popular literature Heerman F
79 3126 Popular literature Heerman F 79 3126 Popular literature Heerman F
79 3126 Popular literature Heerman F 79 3126 Popular literature Heerman F
79/3126 [Popular literature]. Heerman, F. Guldene annotatien. Amst., M. de Groot, 1676, 16th ed., (10),578,(10)p., engr. title-p., contemp. overlapping vellum, 12mo.

- Pastedowns detached; bookplate on verso frontcover; hinges weak. Vellum sl. soiled; upper joint splitting.

= Scheepers II, 755; Muller 383-388; Waller 694 (all other eds.). "Weinig Nederlandsche boeken zijn zóó populair geweest als deze bloemlezing van kernspreuken uit de klassieke en nieuwere schrijvers" (Muller 383, 6th ed.).

Poirters, P.A. Het masker vande wereldt afgetrocken. Amst., A. van Huyssteen and S. van Esveldt, n.d. (±1730), 13th ed., (24),373,(9)p., engr. title-p., 27 (emblematic) ills., contemp. limp vellum, sm. 8vo.

- Lower hinge broken; sl. (finger)soiled/ stained; owner's entry on first free endpaper. Backstrip lacks portion at foot of spine.

= De Vries 441 (13th ed. Antw.); cf. Muller 599; Waller 1352; Landwehr 660; De Vries, Emblemata 194; cf. De Backer/ Sommervogel VI, 929; cf. Praz p.459; not in Buisman. "Dit werk van den "Vlaamschen Cats" was bijna even populair in Noord- als in Zuid Nederland (...)." (Muller). Leaf of a (±16th cent.) manuscript psalter used as binding, medieval hymn w. scores and initials in blue and red; for the text cf. C. Blume and G.M. Dreves, Analecta hymnica medii aevi (Leipsic, 1904), vol. 44, p.153, no.165 "De s. Iacobo Maiore".

€ (80-100) 80
79 3127 Popular literature Historie van de vier vroome ridders genaemd de vier Hems kinderen Reynout en syne broeders Zoonen van Haymo oft Hemon Graeve van Dordoen 79 3127 Popular literature Historie van de vier vroome ridders genaemd de vier Hems kinderen Reynout en syne broeders Zoonen van Haymo oft Hemon Graeve van Dordoen
79/3127 [Popular literature]. Historie van de vier vroome ridders genaemd de vier Hems-kinderen Reynout en syne broeders. Zoonen van Haymo, oft Hemon Graeve van Dordoen. Antw., J.N. Vinck, n.d. (±1790), 60p., woodcut title illustration, 8 woodcut text-ills., modern limp vellum wr.

- Occas. sl. browned and occas. sm. restorations mostly in blank margins (occas. affecting letters); occas. stained.

= Cf. Muller 664.

€ (50-70) 60
79/3128 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na dat ze lang van elkanderen gescheiden waren en hoeveele gevaren zy uitgestaan hebben eer dat zy tot den Huwelyken Sta79/3128 Popular literature De Historie van Floris en Blanchefleur Dewelke na dat ze lang van elkanderen gescheiden waren en hoeveele gevaren zy uitgestaan hebben eer dat zy tot den Huwelyken Sta
79/3128 [Popular literature]. De Historie van Floris en Blanchefleur. Dewelke na dat ze lang van elkanderen gescheiden waren, en hoeveele gevaren zy uitgestaan hebben, eer dat zy tot den Huwelyken Staat konde komen. Zeer aangenaam en Vermakelyk om te lezen. Amst., B. Koene, 1827, (24)p., 6 woodcut ills., modern limp vellum.

- Sl. browned. = Cf. Muller 683.

AND 1 other: DE VROUWE PEÊRLE, OFTE DRYVOUDIGE HISTORIE VAN HELENA DE VERDULDIGE, GRISELDIE DE ZAGTMOEDIGE, FLORENTINA DE GETROUWE (Antw., J. Thys, n.d., 8 woodcut ills. (incl. title ill.), later limp vellum, sm. 4to. Title-p. sl. stained).

€ (80-100)
79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte 79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte
79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte 79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte
79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte 79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte
79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte 79/3129 Popular literature Kaiser Octavianus oder Eine anmuthige Geschichte wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin nebst zwei Söhnen in das Elend schickte
79/3129 [Popular literature]. Kaiser Octavianus, oder: Eine anmuthige Geschichte, wie Kaiser Octavianus seine Gemahlin, nebst zwei Söhnen in das Elend schickte (...). Nuremberg, J.A. Endter, n.d. (±1800), 192p., woodcut ills., later boards. - BOUND WITH: Eine lesenswürdige Historie vom Herzog Ernst, in Bayern und Oesterreich. N.pl., n.publ., n.d. (±1800), 96p., woodcut ills. - BOUND WITH: Die unschuldig verstoßene Genovefa. Einbeck, H. Ehlers, n.d. (±1800), 88p., woodcut ills. - AND BOUND WITH: Geschichte der schönen Magelona, und eines Ritters, genannt Peter mit den silbernen Schlüsseln. Frankf. a.M./ Leipsic, n.publ., n.d. (±1800), woodcut ills.

- First title-p. repaired; cut sl. short in top margin; occas. sl. yellowed.

= Nice collection of four German adoptations of (French) folk tales.

€ (100-150)
79/3130 Popular literature Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan 79/3130 Popular literature Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan
79/3130 Popular literature Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan 79/3130 Popular literature Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan
79/3130 Popular literature Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan 79/3130 Popular literature Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan
79/3130 [Popular literature]. Kort en Waaragtig Verhaal van een Propheet Die op veel Plaatsen is opgestaan. Letterpress pamphlet, "Tot Amsterdam by Agamentum, in de korte Delft", n.d. (17th cent.), 1 leaf, laid down on board, 26x16 cm.

- Browned; smudge on final two words of the publisher's address.

= No copy traced. Very rare and intriguing pamphlet warning against a false prophet. It begins as follows: "In deze Landen houd zig een Propheet, zyn afkomst is uit Engelant, hy en weet van geen Ouders te zegge, heeft nooit Moeders Borsten gezogen, zyn geslagt is voor Adam in de Werelt geweest, heeft een bloedende Kroon op zyn Hooft, en een rooden Baart, gaat barrevoets als een Monnik met ongedekte Hoofde, draagt ordinaris een Rok van veelderley Couleuren, niet geverft, genaait, gebreit of geweven, nog hair zyde of Lynwaat, maar konstelyk met schoone glans, drinkt Bier nog Wyn nog eenige sterke drank, maar niet dan Water en laat zig met geringe Spyse vergenoegen (...)" and ends as follows: "hy Propheteert dat hy geen Natuerlyke dood sal sterven, maar dat hem de Weerelt, principaal Ruiters en Soldaten vervolgen zulle, hy is by de Kruisiging Christi geweest zoo veele zeggen, hy weet van geen opstandinge des Vleesch nog eeuwig leven, hy spreekt geen geloof Artikelen tegen, zoo dat ieder veel van hem weet te zeggen daar hy is. Kunt gy dit Cijffer Getal leesen/ Bekent zal u den Propheet weesen. 8 1 1 13." SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXII.

WITH mounted on verso: Christelyke sinspeling en opmerking of zamenspraak tussen een student en schilder zittende in een kamer op en onder't rooken van een pyp tabak. Amst., W. Koning, n.d. (1720), (1) entirely engr. leaf w. vignette and 2 columns of text below, within dec. border, 29,8x18 cm.

- Browned.

= Rare, 2 copies in Worldcat. The student's monologue (left column) monogrammed L.S.M.D. (unidentified) below text; the dialogue between student and artist monogrammed "I.V.G." (= Jan van Gysen) below text. The publisher W. Koning points out that he also sells "6 derley Fraye Eeuwig duerende Almanacke als ook een Groote Print van al de vuur werke voor 6 Stuyvers".

Astrologische Almanach Voor 't Jaar 1780 Aankondigende de veranderingen des Weêrs in ieder Maands Vierendeel Uitgenoomen de Donder Storm en de daar uit Voorkoomende Regenbuijen. N.pl., n.publ., (1779), 1 engr. leaf, laid down on board, 22,5x30,2 cm.

- Badly browned and stained. Corners worn; rubbed spots on engraved leaf.

= Rare. The general weather forecast for 1780 engraved below almanac reads: "Dit Jaar zal nog Zeer Vrugt-baar zyn, de Zuide en Weste Winden zullen het meeste Heerschen, daar is meer Vocht dan Droogte te Verwagte. Verscheiden deele des Aardbodems worden met grooten Watervloeden gedreigt."

€ (400-600) 400
79 3131 Popular literature Le Clercq P 79 3131 Popular literature Le Clercq P
79/3131 [Popular literature]. Le Clercq, P. Huwlyks mintafereel. Leerdicht begrepen in III. boeken. Amst., G. onder de Linden, 1722, (20),108p., engr. frontisp. and 3 plates (each w. accomp. letterpress textleaf) by J. FOLKEMA, engr. title-vignette by G. VAN DER GOUWEN after A. HOUBRAKEN, contemp. boards.

- Hinges sl. weak. Paper over spine partly worn off. = Scheepers I, 190 (ed. 1752).

Willink, D. Bloemkrans van Christelyke liefde- en zeededichten. Nevens eenige Christelyke gezangen. Ibid., J. ter Beek, 1753, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., (26),131; 65,(6)p., engr. frontisp. by I. WANDELAAR, title-vignette by J. GOEREE and 8 emblematical engr. plates, contemp. vellum, sm. 8vo.

- Annots. on upper pastedown (pencil) and first free endpaper (pen); library stamp on htitle. Vellum sl. soiled.

= Landwehr 900; Praz p.537; Scheurleer, Nederlandsche liedboeken, p.95.

€ (50-70) 60
79/3132 Popular literature Het leven van Tyll Uilenspiegel 79/3132 Popular literature Het leven van Tyll Uilenspiegel
79/3132 [Popular literature]. Het leven van Tyll Uilenspiegel. N.pl. ("In Holland"), n.publ., 1790, 2 parts in 1 vol., (2),416p., engr. frontisp. portrait, title-vignette, 6 full-p. plates, 1 ill. and a few woodcut scores, 20th cent. hvellum w. marbled paper over covers.

- Title-p. and frontisp. sl. yellowed; frontisp. trifle waterstained in outer blank margin. Otherwise fine.

= Waller 1073; Buisman 1380; Scheepers II, 278; Cat. Tijl Uilenspiegel Wereldburger 32; Hinz 713; cat. The Children's World of Learning 1908: "First and only edition of a satirical treatment of the Ulenspiegel legend". Rare.

€ (100-150)
79/3133 Popular literature Het Loffelijk Geselschap van de vetpot of veel eer Verhandeling van d'Insettingen Wetten en Lof redenen der mildadigheit Dutch transl M Smallegange 79/3133 Popular literature Het Loffelijk Geselschap van de vetpot of veel eer Verhandeling van d'Insettingen Wetten en Lof redenen der mildadigheit Dutch transl M Smallegange
79/3133 Popular literature Het Loffelijk Geselschap van de vetpot of veel eer Verhandeling van d'Insettingen Wetten en Lof redenen der mildadigheit Dutch transl M Smallegange 79/3133 Popular literature Het Loffelijk Geselschap van de vetpot of veel eer Verhandeling van d'Insettingen Wetten en Lof redenen der mildadigheit Dutch transl M Smallegange
79/3133 [Popular literature]. Het Loffelijk Geselschap van de vetpot, of veel eer, Verhandeling van d'Insettingen, Wetten, en Lof-redenen der mildadigheit. Dutch transl. M. Smallegange. Amst., T. ten Hoorn, 1687, (22),469p., engr. title, contemp. gilt calf, sm. 8vo.

- Title and 2 textlvs. loose; partly sl. waterst. in lower/ inner (blank) margin.

= Rare. Muller 360; De Vries 305; Scheepers II, 751. "Verzameling van anecdoten en verhalen, waarbij eten en drinken de hoofdrol spelen, vertaling van La Contra-Lesina, con le nozze d'Antilesina" (De Vries). Not in Buisman and Waller. From the library of Bob Luza with his bookplate on upper pastedown. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXII.

€ (250-350) 400
79/3134 Popular literature Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt of de spreekende dooden Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang 79/3134 Popular literature Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt of de spreekende dooden Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang
79/3134 [Popular literature]. Maandelyksche Berichten uit de andere Waerelt; of de spreekende dooden. Bestaande in Redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang (...). Hondert Negen en Sestigste - Hondert vier en Seventigste Zamenkomst (...). Amst., Erven J. Ratelband, July-December 1735, 6 parts in 1 vol., 759,(8)p., 6 (5x diff.) engr. frontisp., contemp. blindst. vellum, sm. 8vo.

- Partly (sl.) waterst.; stamp on verso first frontisp.; bookplate on upper pastedown.

= Interesting fictitious posthumous dialogues of famous people. Contains conversations between i.a. Swedish kings Saint Eric and Gustavus I.

€ (50-70)
79/3135 Popular literature New Year wishes Nieuw jaarsgedicht op den hedendaagschen tijd 79/3135 Popular literature New Year wishes Nieuw jaarsgedicht op den hedendaagschen tijd
79/3135 [Popular literature. New Year wishes]. "Nieuw-jaarsgedicht op den hedendaagschen tijd". Broadside, letterpress poem, 40x32,5 cm. (leaf), w. woodcut ill., Purmerend, J.P. Bronstring, n.d. (±1825).

- Formerly folded; waterstain in centre.

Koning, E. Nieuw-jaars zegenwensch, bij het begin van het jaar 1816. Broadside, letterpress poem, 40x32,5 cm. (leaf), n.pl. (Spanbroek?), n.publ.

- Formerly folded; w. contemporary alteration in pen and ink in strophe 5.

= Rare New year's poem by Egbertus Koning, identified in the last strophe, "al tot Spanbroek nog heb mijn woning".

€ (100-150)
79/3136 Popular literature Pans Fluytje ofte Heydens Banket Blaazende Loopjes met Hoopjes en Stukjes op Krukjes Voor Aapjes en Knaapjes 79/3136 Popular literature Pans Fluytje ofte Heydens Banket Blaazende Loopjes met Hoopjes en Stukjes op Krukjes Voor Aapjes en Knaapjes
79/3136 [Popular literature]. Pans Fluytje, ofte Heydens Banket, Blaazende Loopjes met Hoopjes, en Stukjes op Krukjes: Voor Aapjes en Knaapjes. Amst., S. Vroegthuis, 1724, "39th rev. enl. ed.", (6),296p., 19th cent. hcl.

- Without the frontisp.; first lvs. wormholed; fingersoiled. Spine sunned; sl. worn along edges.

= Waller 546; Muller 445; Scheurleer 181; Scheepers II, 771: "Zeldzame verzameling van vermakelijke opschriften, anecdoten, enz., waarvan in 1724 reeds een zgn. 39e dr. verscheen." Van der Steur, cat. 25, L4108: "Vermakelijke verzameling berijmde anekdotes, platte & vieze grappen, opschriften, grafschriften, spotdichten, vaak anti-paaps, niet zelden anti-Frans. Waarschijnlijk dateert de eerste druk van omstreeks 1675. Het "39ste druk" zal sterk overdreven zijn. Een eerdere uitgave van het 'Pans fluytje' met de - ongetwijfeld gefingeerde - naam van Siwerd Vroegthuis in het impressum dateert van 1706."

€ (40-60) 40
79 3137 Popular literature Pers D P 79 3137 Popular literature Pers D P
79/3137 [Popular literature]. Pers, D.P. Bacchus Wonder-wercken: Waer in Het Recht Gebruyck en Misbruyck des Wijns, door verscheyden vermaeckelijcke eerlijcke en leerlijcke historien wort afgebeeld, ende lasteringe der Dronckenschap met levende verwen afgemaelt. Hier is by-gevoeght De Suyp-stad, of Dronckerts Leven: waer in alle hare gebouwen, manieren, aert, wetten &c. en alles wat by den Dronckaerts gebeurt, boertlijcker wyse word af-geschildert. Alles tot uyt-wiedinge vande quade in-gewortelde on-aerdigheden en zeden der Dronckerts, en aen-radinge totte deughd en soberheyd, in Dicht gestelt, en met konst-beelden geçiert. Amst., D. Pietersz. [colophon: P.A. van Ravesteyn], 1628, 2 parts in 1 vol. w. continuous pagination, (8),140 p., engr. title-vignette and 4 ills. by G. VAN SCHEYNDEL, modern boards, 4to.

- Occas. browned; bookplate of "Bibliothek des Tabaksmuseum" on upper pastedown; upper hinge broken.

= One of the few Dutch books on wine - and a beautiful edition to that with remarkable anonymous engravings in the style of Adriaen van de Venne, illustrating the use and abuse of wine. Oberlé, Fastes 1033; Bibl. Gastronomica 4939; Scheepers I, 144; Scheurleer p.153; Hollstein 140. D.P. Pers is the pseudonym of the publisher D. Pietersz. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIII.

€ (300-500) 700
79 3138 Popular literature Ribadeneyra P de and Puente L de la 79 3138 Popular literature Ribadeneyra P de and Puente L de la
79 3138 Popular literature Ribadeneyra P de and Puente L de la 79 3138 Popular literature Ribadeneyra P de and Puente L de la
79/3138 [Popular literature]. Ribadeneyra, P. de and Puente, L. de la. Het leven onzes Heere Jesu Christi, gedeyld in dry deelen, met schoone Leeringen op idere verholendheyd deszelfs. Dutch transl. F.B. [ = F. Bottens ? ]. Antw., J. de Cort, n.d. (±1760), 54,(2)p., woodcut ills., bound in re-used contemp. vellum.

- Title-p. sl. soiled; cut sl. short in lower margin; margins of a few lvs. restored w. Japanese.

= Very rare, only 1 copy found (in Museum Plantin-Moretus). Van Heurck p.110f: "[F.B.] heeft zich ingespannen, dit leven van Jezus met zijn heerlijke mysteriën zooveel mogelijk historisch te houden; om deze reden liet hij de mooie, doch voor het gewone volk onbegrijpelijke commentaren weg".

Thienen, F. van. De historie van den Koninglycken Propheet David Van syn Leven, Victorien ende wondere Werken. Genomen uyt het eerste en tweede boeck der Koningen. (...) Alle Menschen seer profytelyck ende vermaeckelyck om te lesen. Ghent, J. Meyer, n.d. (±1760), 80 (of 88)p., woodcut title-ill., printed in civilité type, bound in re-used contemp. marbled wr.

- Lacks 4 lvs. (p.23-26; 71-74); final quire partly erratically bound. Title-p. sl. soiled; margins of several lvs. restored w. Japanese (a few w. loss of some text); occas. sl. stained in margin.

= Rare. Van Heurck p.97ff: "Men staat perplex in een boek voor de schoolgaande jeugd bestemd de meest losbandige tooneelen aan te treffen (...). Het is niet van belang ontbloot er op te wijzen dat de hoofdstukken XIII en XIV van het tweede boek (verkrachting van Thamar) er dikwerf werden weggelaten."

€ (80-100)