2499 - 3244     OLD and RARE BOOKS

Page 33 of 38 Results 641 - 660 of 746
79 3139 Popular literature Rijssele C van 79 3139 Popular literature Rijssele C van
79/3139 [Popular literature]. Rijssele, C. van. Den Spiegel der minnen: Begrijpende in zes Batement Spelen de amoreuse historie van Dieric de Hollander en Catharina Scheermertens, eertijdts gheschiet binnen Middelburch, ende Rhetorijckelijc in spelen gestelt. Rotterdam, J. van Waesberghe, 1617, (3),115,(1) lvs, woodcut on title-p., modern vellum, sm. 8vo.

- One quire vaguely waterstained. A good/ fine copy.

= Not in Bibl. Belg., Waller, Scheepers, Muller, De Vries. Extremely rare third and only 17th cent. edition (cat. Forum 71, 1980, no. 490: "In our opinion the last opportunity to acquire an old edition of this famous work"). First published in 1561 (2nd ed. 1577) by D.V. Coornhert, who added a postscriptum which is also present in our edition. The last copy to be traced at auction was the copy sold in our rooms in 1999. SEE ILLLUSTRATION PLATE CXXXII.

WITH the thesis on the above work by M.W. IMMINK, De Spiegel der Minne door Colijn van Rijssele (Utr., 1913, modern giltlettered calf, orig. wr. pres.).

€ (1.500-2.000) 1800
79 3140 Popular literature Saluste du Bartas G 79 3140 Popular literature Saluste du Bartas G
79 3140 Popular literature Saluste du Bartas G 79 3140 Popular literature Saluste du Bartas G
79/3140 [Popular literature]. Saluste du Bartas, G. De twee weke van den Edelen Geest-rijcken Willen van Saluste, heere van Bartas. Dutch transl. Z. Heyns. Zwolle, n.publ., 1621/ Rott., P. van Waesberge, 1628, 4 parts in 2 vols., (6),313,(1); 634,(6); (8),150; (2),128,(2)p., 2 diff. engr. frontisp. (vol.I w. title: "Wercken"), title-vignette, 35 plates (1x fold.), portrait (of Zacharias Heyns), early 20th cent. unif. hvellum, 4to.

- Hinges of vol. 2 weakening. Otherwise a fine, complete copy.

= Scheepers II, 677: "Band I bevat de "eerste weke" en de eerste vier dagen d. "tweede weke"; bd. II: de 5e tot 7e dag der "tweede weke", enige andere werken van Heyns en de "Lofsangh van Jesus Christus" door D. Heinsius". Nice work describing the first week and the first four days of the second week after the creation of the world, entirely in rhyme and with rather naive but nice illustrations. Printed in a very nice civilité type. The first edition of this translation (first week only) was published in 1616.

€ (300-500)
79/3141 Popular literature Een schoone historie Van het Leven ende vrome Daeden van den Kloekmoedigen ende Alderonverwinnelijksten Keyser van Roomen Carolus den V van dien Naem 79/3141 Popular literature Een schoone historie Van het Leven ende vrome Daeden van den Kloekmoedigen ende Alderonverwinnelijksten Keyser van Roomen Carolus den V van dien Naem
79/3141 [Popular literature]. Een schoone historie Van het Leven ende vrome Daeden van den Kloekmoedigen ende Alderonverwinnelijksten Keyser van Roomen Carolus den V. van dien Naem (...). Amst., J.H. Verdussen, n.d. (±1770), 96p. woodcut ill. on title-p., contemp. wr.

- Libr. stamp on title-p.; a few leaves restored in corners/ blank margin; title-p. sl. browned. Wrappers doubled.

= Rare, not in Muller, Scheepers, De Vries, nor in Waller.

€ (100-150)
79 3142 Popular literature Smids L 79 3142 Popular literature Smids L
79/3142 [Popular literature]. Smids, L. Gallerye der Uitmuntende Vrouwen: of der zelver Deugden en Ondeugden, In Byschriften en Sneldichten, vertoond, Met Verklaaringen (...). Amst., J. van Royen, 1690, (16),176p., engr. frontisp. after C. VISSER, 30 plates by J. VAN DEN AVEELE and A. SCHOONEBEEK, contemp. blindstamped vellum.

- Sl. browned/ foxed (a few plates and lvs. worse); upper pastedown sl. defective.

= Scheepers I, 456. Rare gallery of famous women in (ancient) history, accompanied by engravings. I.a. on Alcestis, Atalanta, Debora, Judith, Kleopatra, Lukretia, Maria Stuart and Rosemond.

€ (80-100) 80
79 3143 Popular literature Smyters A 79 3143 Popular literature Smyters A
79/3143 [Popular literature]. Smyters, A. Epitheta, Dat zijn Bynamen oft Toenamen. Een Boek, niet alleenlijck bequaem ende dienstlijck voor alle die de Poëten-konste beminnen, maer oock om alle andere Nederduytsche compositien te vercieren. Met oock korte uitlegginghe van zommighe sware namen ende woorden. Rott., J. van Waesberghe, 1620, (418)p., contemp. overlapping limp vellum.

- Bookblock shaken; waterstained; hinges weak; owner's entries and sm. stamps on prelim. lvs. (incl. title). Lacks ties.

= Ledeboer 72; Simoni S191. Characteristic production of rhetorical art, which contains an extensive dictionary with explanations and adjectives to be used in connection to the words. Anthoni Smythers was member of the rhetoric chamber Wit Lavendel in Antwerp.

€ (100-150)
79 3144 Popular literature Steversloot L 79 3144 Popular literature Steversloot L
79/3144 [Popular literature]. (Steversloot, L.). Papekost, opgedist in Geuse Schotelen, handelende van de Pausselyke Opkomst, Afgodery, en Beeldendienst, Mis, mitsgaders hun Val en Einde. Blokziel, Op kosten van den Uitgever (= Leyden, J. du Vivie), 1720, (6),172p., engr. frontisp. and 26 ills., contemp. giltlettered hroan.

= Without the Vervolg. Scheepers I, 545; Knuttel, Verboden boeken 299: "Vuil schotschrift tegen de Katholieken met pornographische prentjes. Auteur is de Leidsche predikant Laurentius Steversloot." Vehement and blasphemous anti-catholic satire. Nice plates (incl. one transformation plate).

€ (100-150) 130
79 3145 Popular literature Sweerts H 79 3145 Popular literature Sweerts H
79/3145 [Popular literature]. (Sweerts, H.). Koddige en Ernstige Opschriften, op Luyffels, Wagens, Glazen, Uithangborden en andere Taferelen. Van langerhand by een gezamelt en uitgeschreven, door een liefhebber der zelve. Amst., J. Jeroense [= H. Sweerts], 1682-1685, 3 vols., (6),230[=248]; (6),248; (2),252p., 3 diff. engr. frontisp., 12 plates and 2 circular ills., modern unif. giltlettered calf, sm. 8vo.

- First 4 lvs of vol.1 restored in margins, frontisp. badly browned and 1 text leaf sl. dam.; one text leaf in vol.2 sl. dam. in lower outer corner (with loss of letters); occas. sl. soiled/ stained.

= Waller 1622; cf. De Vries 313; Scheepers II, 900; Muller 445: "Geen boek getuigt meer dan dit van de voorliefde onzer vaderen voor vieze grappen, waarbij "struiven" en "veesten" de hoofdrollen vervullen".

€ (70-90) 120
79 3146 Popular literature Thienen F van 79 3146 Popular literature Thienen F van
79 3146 Popular literature Thienen F van 79 3146 Popular literature Thienen F van
79 3146 Popular literature Thienen F van 79 3146 Popular literature Thienen F van
79 3146 Popular literature Thienen F van 79 3146 Popular literature Thienen F van
79/3146 [Popular literature]. (Thienen, F. van). Den dobbelen Zielentroost ende Vaderlyke Leeringe, Troostelyk voor de godvrugtige Christene Zielen, gestelt by maniere van Saemenspraeke tusschen eenen Vader en zyne Kinderen (...). Ghent, J. Begyn, n.d. (±1780), 80p., woodcut title-vignette, bound in re-used contemp. leather, sm. 4to.

- First and final leaf sl. soiled; partly trifle wormholed/ dampst. in inner margin.

= Very rare. The Children's World of Learning 1505; Van Heurck p.166-168; Muller 719 (all other eds.).

Anonymous. De schoone historie van den vromen en godvruchtigen Jongeling Joseph, die uyt haet en nyd van zyne Broeders verkocht, in Egypten gebragt, onschuldiglyk gevangen is (...). Ibid., idem, n.d. (±1780), 55,(1)p., printed in various types (i.a. civilité), woodcut title-vignette and ills., bound unif. w. the preceding, sm. 4to.

- Title-p. sl. soiled; margins of several lvs. restored w. Japanese.

= The Children's World of Learning 1305; Van Heurck p.99-101.

Linden, J. vander. Heerlyke ende gelukkige Reyze nae het heylig Land ende Stad van Jeruzalem (...). Ibid., idem, n.d. (±1780), 1 part (of 2), 72p., printed in various types, woodcut ills., bound unif. w. the preceding, sm. 4to.

- Lacks part 2. First lvs. margins restored w. Japanese.

= The Children's World of Learning 1427; Van Heurck p.171ff; Muller 992 (other ed.); De hele Bibelebontse berg p.161ff.

AND 2 other Flemish chapbooks published by J. BEGYN in Ghent (incl. a facs. ed. of ±1930).

€ (150-250)
79/3147 Popular literature Toverlantaarn! Ô Zoo mooi! Fraai curieus No II VI XI and XIII and 1 other issue 79/3147 Popular literature Toverlantaarn! Ô Zoo mooi! Fraai curieus No II VI XI and XIII and 1 other issue
79/3147 [Popular literature]. Toverlantaarn! Ô Zoo mooi! Fraai curieus. No. II, VI-XI and XIII and 1 other issue. N.pl., n.publ., n.d. (1799-1800), 9 issues, each consisting of 1 unopened quire w. continuous pagination, without binding.

- Partly waterst.; one issue large portion of first 2 lvs. torn off (w. loss of issue number).

= Extremely rare satirical publication alluding to the failed English-Russian invasion of the Netherlands of 1799, written in a curieus Dutch with French phonetics ("Allon, liefebbre! Keef akte, daar ebje weer die nieuwe vertooninke, z'eb keziene de General Daendels retireer, charmante retireer (...)"). In total 15 issues were published.

€ (100-150) 180
79/3148 Popular literature Die unerschöpfliche Maitre de Plaisir oder die Kunst in allen Jahreszeiten im Freien und zu Hause so wie an allen nur denkbaren Freudentagen die unterhaltendsten und b79/3148 Popular literature Die unerschöpfliche Maitre de Plaisir oder die Kunst in allen Jahreszeiten im Freien und zu Hause so wie an allen nur denkbaren Freudentagen die unterhaltendsten und b
79/3148 Popular literature Die unerschöpfliche Maitre de Plaisir oder die Kunst in allen Jahreszeiten im Freien und zu Hause so wie an allen nur denkbaren Freudentagen die unterhaltendsten und b79/3148 Popular literature Die unerschöpfliche Maitre de Plaisir oder die Kunst in allen Jahreszeiten im Freien und zu Hause so wie an allen nur denkbaren Freudentagen die unterhaltendsten und b
79/3148 [Popular literature]. Die unerschöpfliche Maitre de Plaisir oder die Kunst, in allen Jahreszeiten, im Freien und zu Hause, so wie an allen nur denkbaren Freudentagen die unterhaltendsten und belustigendsten Partien anzuordnen. Ilmenau, B.F. Voigt, 1832, 5th enl. impr. ed., (12),427,(5)p., 1 fold. table, contemp. hcalf w. gilt spine and mor. letterpiece.

- Sl. yellowed. Sl. worn along extremities.

= Kühme, Bürger und Spiel, p.90: "Fiktive Familienereignisse bilden ebenfalls die Rahmenhandlung in der Spielesammlung "Der unerschöpfliche Maître de Plaisir", mit der der Verfasser zeigen will, "wie es denn diese Familie angefangen habe, sich frohe und heitere Stunden zu schaffen". Das idyllische Familienleben einer "freundlichen Familie", die "in fröhlicher Eintracht ein friedliches Leben führte" und "in einer der lieblichsten Gegenden unseres deutschen Vaterlandes" siedelt, soll dabei als Vorbild für Leser und Leserinnen dienen. Nach "des Tages Last und Hitze" sind gemeinsame Spiele eine Quelle familiärer Freuden - "anspruchslose Veilchen, die im Verborgenen blühen".

ADDED: an incomplete copy of (J. MENON), La science du maître d'hôtel, confiseur, à l'usage des officiers avec des observations (Paris, 1750, 1 engr. plate (of 5), contemp. calf w. gilt spine and mor. letterpiece).

€ (40-60)
79 3149 Popular literature Venne A van de 79 3149 Popular literature Venne A van de
79 3149 Popular literature Venne A van de 79 3149 Popular literature Venne A van de
79/3149 [Popular literature]. Venne, A. van de. Sinne-Vonck op den Hollandtschen Turf, ende des selfs Wonder Veen-Brandt: in Gedicht uyt-geschildert, en aen-gewesen op de Haegsche Turf-Marct. Hier noch by gevoegt een vermakelijcken Hollandtschen Sinne-Droom op het Nieuw Wys-Mal van den Ouden Italiaenschen Smit; Mitsgaders de Vindinge der Tabacks Wonder-Smoock. The Hague, A. van de Venne, 1634, 2 parts in 1 vol., 111,(1); (32),108,(3)p., 2 half-p. engravings (peat-transportation) in the first part, 1 full-p. and 6 half-p. engravings in the second part, all after the author, contemp. vellum, a.e.g., sq. 16mo.

- Lacks 2 prel. leaves incl. the portrait; new endpapers. Otherwise a very good copy.

= Hollstein 431-437; Waller 1732; Scheepers I, 282; Versnel 597; Franken III, p.99 (without the full-p. plate in the second part). The very rare first and only edition of this charming work. The first part consists of a laudatory poem on peat, its trade on the peat-market in The Hague. The second part contains one of the earliest laudatory poems on tobacco to be published in The Netherlands. Arents II, 194: "In this potpourri, the author, after describing and praising the qualities of Dutch peat, relates (undoubtedly as a satire) an amusing incident which he says he had witnessed. A farmer, standing on his peat-loaded ship, was smoking a pipe and thus appeared to onlookers to be on fire. Great confusion reigned while some ran for ladders and shovels, and others for water with which to extinguish the assumed blaze, until the nature of the smoke was explained. In the Nieuw Wys-Mal is related a lengthy and involved fable in verse, presented as someone's dream, in which the two chief characters are Doddus, a blacksmith, and his helper, Julfus. In the course of their travels they come upon a field where grows a special herb. Doddus determines to make tobacco out of this. Julfus is of the opinion that tobacco smells bad. He is told by his master that it is not food for the belly but is intended only for the nose, mouth, and head. Upon the death of Doddus, Julfus plans to propagate the use of tobacco over the earth. Tobacco, he soliloquizes, deserves fame, for it clarifies poor eyesight, expels lice, and drives away wives. It has, too, other valuable remedial and social powers." SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIII.

€ (300-400)
79 3150 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans 79 3150 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans
79 3150 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans 79 3150 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans
79 3150 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans 79 3150 Popular literature De vermakelijke kermis prijscourant voor de jongmans
79/3150 [Popular literature]. "De vermakelijke kermis-prijscourant voor de jongmans". Broadside, letterpress text in 2 columns, woodcut ill., Amst., F.G.L. Holst., n.d. (±1850).

- Sm. hole in lower section; formerly folded; sl. browned.

= The illustration shows young men in front of a "Kantoor van vrijers". The text is a tongue-in-cheek pricelist of a broker (brothelkeeper?) called "Madam Isabée (...) dat zij, met haar puik waar, gedurende deze Kermis is uitgepakt (...) naast Mie de Hoerenbesteedster", in which various women are willing to pay a price for certain lovers, i.a. "No.14. Een fijne Stoelenzetster heeft eene geweldige zin in een pandjesbaas met een druipneus, voor f 5".

"Vermakelijke kermis-prijscourant voor de meisjes" Broadside, letterpress text in 14 strophes in 2 columns, woodcut ill., ibid., G. van der Linden, ±1850.

= Similar text but here the men are offering themselves to women for a certain price.

€ (50-70) 50
79 3151 Precious metals and jewelry Tugot R 79 3151 Precious metals and jewelry Tugot R
79 3151 Precious metals and jewelry Tugot R 79 3151 Precious metals and jewelry Tugot R
79 3151 Precious metals and jewelry Tugot R 79 3151 Precious metals and jewelry Tugot R
79/3151 [Precious metals and jewelry]. Tugot, R. Documents d'orfèvrerie. Paris, C. Schmid, n.d. (1899), (4)p., 32 phototype plates, loose as issued in orig. clothbacked board portfolio, large folio.

- Plates occas. sl. soiled/ stained (in margin). Portfolio sl. soiled/ stained; covers loose.

= Rare. Silverware models in the style of LOUIS XIV, XV and XVI.

€ (50-70)
79 3152 Raei de Jonge J de 79 3152 Raei de Jonge J de
79/3152 Raei de Jonge, J. de. Dictionarium geographicum ofte Schat- en Woordenboeck des Aerdt-Rycks: Waer in Alle Deszelfs Voornaemste Koninckrijcken, Hartoghdommen, Prinsdommen (...), Academien, Kasteelen, Bergen, Moerassen, Rivieren, Havens, Zee-boesems (...) Uythoecken enz. beknoptelijck beschreven worden (...). Amst., A. Wolfgangk, 1680, 1st ed., 34,(2),543,(1)p., contemp. sprinkled calf, sm. 4to.

- First few leaves sl. browned and brittle along margins; first few quires sl. waterstained in blank margins; endpapers sl. dam. Upper joint starting; corners sl. worn.

= Claes, p.306.

€ (50-70) 50
79 3153 Rederijkers Casteleyn M 79 3153 Rederijkers Casteleyn M
79/3153 [Rederijkers]. Casteleyn, M. De Conste van Rhetorijcken allen ancommers ende beminders der zelver een zonderlinghe Exemplaer ende leerende voorbeelt niet alleen soorten ende sneden van dichtene maer oock in alles dat der edelder const van Poësien competeert ende aencleeft. Ghent, Jan van Salenson, n.d. (±1571), (10 [of 16]),176p., woodcut title-vignette, 1 fold. table, contemp. wrinkled vellum, sm. 8vo.

- Lacks 3 preliminary leaves; occas. waterstained; title-p. and fold. table strengthened w. tape in margins; new endpapers; owner's entry and stamp on first free endpaper. Lacks ties.

= Bibl. Belgica C156; cf. Belg. Typogr. 8143 (an ed. dated 1571) and cf. Ledeboer p.76; Simoni C46; Scheepers I, 21. Like all editions of this work extremely rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIII.

BOUND WITH: Idem. Balade van Doornijcke. Ghent, Weduwe van Gheeraert van Salenson for Gillis vanden Rade, n.d. (±1571), (32)p., woodcut title-vignette (portrait of Charles V), 2 full-p. woodcuts and 1 half-p. woodcut.

€ (1.500-2.500)
79/3154 Rederijkers Const riick beroep ofte Antwoort op de Kaerte uyt gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden onder 't woort Liefd' Es t'Fondament aen alle nabuerighe Reden rijcke vrye c79/3154 Rederijkers Const riick beroep ofte Antwoort op de Kaerte uyt gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden onder 't woort Liefd' Es t'Fondament aen alle nabuerighe Reden rijcke vrye c
79/3154 Rederijkers Const riick beroep ofte Antwoort op de Kaerte uyt gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden onder 't woort Liefd' Es t'Fondament aen alle nabuerighe Reden rijcke vrye c79/3154 Rederijkers Const riick beroep ofte Antwoort op de Kaerte uyt gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden onder 't woort Liefd' Es t'Fondament aen alle nabuerighe Reden rijcke vrye c
79/3154 [Rederijkers]. Const-riick beroep, ofte Antwoort, op de Kaerte uyt-gesonden by de Hollantsche camer binnen Leyden, onder 't woort Liefd' Es t'Fondament, aen alle nabuerighe Reden-rijcke vrye cameren in Nederlant, tegens den 16. Octob. Anno 1613. Negenthien refereynen int sot, Gheprononceert om Prijs, na de beroepinghe van alle de vrye Cameren in Leyden, den 8. October, Anno 1613. Leyden, Jacob Janszoon Paets, 1614, 2 parts in 1 vol., (74); (28)p., woodcut device on both titles, 2 ident. plates of a hoodwinked head of a figure w. "Nosce te ipsum" above, a repeated woodcut ill. of a hoodwinked figure, 19th cent. hcalf, sm. 4to.

- Title-p. doubled; bookplate (V. de Montagne) on new marbled upper pastedown. Boards rubbed. Fine copy.

= First edition of the two works containing the poetical contributions of all Dutch rhetorical chambers, competing at Leyden in 1613, with a list of the prize-winners. Bibl. Belg. B122 (attributing the plates to J. DE GHEYN); Scheepers I, 53; Scheurleer 142. Extremely rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIV.

€ (1.200-1.500) 1200
79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d
79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d
79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d
79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d
79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d
79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d79/3155 Rederijkers Const thoonende Iuweel By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat d
79/3155 [Rederijkers]. Const-thoonende Iuweel, By de loflijcke stadt Haerlem, ten versoecke van Trou moet blijcken, in 't licht gebracht. Waer inne duydelick verclaert ende verthoont wordt alles wat den mensche mach wecken om den Armen te troosten, ende zijnen naesten by te staen. In twaelf spelen van sinne, soo veel intreden, refereyenen ende liedekens (...). Zwolle, Z. Heyns, 1607, (266) lvs., title-engr., 41 folding plates depicting the entrances of the various chambers of rhetoric, 13 full-p. engr. blazons of the chambers with i.a. emblematical references to the cities, 2 full-p. ills., 12 pages w. woodcut music, printed in various types, i.a. civilité, contemp. overlapping vellum, 4to. - BOUND WITH: Haerlems Juweel/ Tot nut vande oude Arme uyt liefden ten thoon ghestelt (...). Het wit Angierken van Haerlem. Ibid., idem, 1608, (12) lvs., engr. title-vign., engr. blazon and 3 fold. plates.

- A fine and clean copy, with only a few undisturbing defects: repaired spot on title (barely visible); upper hinge weak; blank margin occas. sl. dampstained; final leaf of the 2nd work frayed along outer edge. Upper joint partly split.

= In our copy all plates are not glued together like in most copies. Bibl. Belg. J37; Praz 307; Scheurleer 138; Simoni H104; Ekama 59; Moes/ Burger IV, p.257-261; Carter/ Vervliet 307. With the rarely found addition Het wit Angierken van Haerlem. Generally considered the most beautiful Dutch rhetorical work. The rhetorical competition - in plays and poems on Christian charity - was organized by the Haarlem Chamber of Rhetoric "Trou moet blijcken" and the most important Dutch chambers participated (i.a. Leyden, Katwijk, Schiedam, Amsterdam, Noordwijk, The Hague). SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXIV.

€ (2.500-3.500) 2500
79/3156 Rederijkers Der Wit Angieren Eeren krans Ghesproten uyt de Vlaemsche Natie Door vlochten Met vele verscheyden wel rieckende blommen ende boomen Ter eeren de Maghet van Reden rijcke Tot 79/3156 Rederijkers Der Wit Angieren Eeren krans Ghesproten uyt de Vlaemsche Natie Door vlochten Met vele verscheyden wel rieckende blommen ende boomen Ter eeren de Maghet van Reden rijcke Tot
79/3156 [Rederijkers]. Der Wit-Angieren Eeren-krans: Ghesproten uyt de Vlaemsche Natie; Door-vlochten Met vele verscheyden wel-rieckende blommen ende boomen, Ter eeren de Maghet van Reden-rijcke. Tot Haerlem. Haarlem, H. Passchiers van Wesbusch, 1630, 117,(1 blank) lvs., woodcut coat of arms of Haarlem on title, contemp. blindst. and panelled vellum.

- Fine copy.

= The Haarlems chamber De Witte Angieren (composed of Flemish immigrants) organized a competition which took place in Haarlem on June 4, 1629, the themes of which had been suggested on the invitation card, on which the question was asked "what is the most worthy fruit than God gave us". To which was to be answered with verses in French or in rhetorician meter. The trophies were all made of pewter: carafes for the question, pints of wine for the sentence and fruit bowls for the song. In addition, prizes were awarded, among others, for the sweetest poem, for the best pronounciation and for the best singing. Scheepers I, 54; Bibl. Belg. E35. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXV.

€ (1.500-2.500) 1500
79/3157 Rederijkers Nootwendich Vertoogh Der alleen suyverende Spring Ader Aller kinderen Gods Vervaet in verscheyden Antwoorden der Reden rijcke tonghen op de uytghegheven Caerte der Wijngaertra79/3157 Rederijkers Nootwendich Vertoogh Der alleen suyverende Spring Ader Aller kinderen Gods Vervaet in verscheyden Antwoorden der Reden rijcke tonghen op de uytghegheven Caerte der Wijngaertra
79/3157 Rederijkers Nootwendich Vertoogh Der alleen suyverende Spring Ader Aller kinderen Gods Vervaet in verscheyden Antwoorden der Reden rijcke tonghen op de uytghegheven Caerte der Wijngaertra79/3157 Rederijkers Nootwendich Vertoogh Der alleen suyverende Spring Ader Aller kinderen Gods Vervaet in verscheyden Antwoorden der Reden rijcke tonghen op de uytghegheven Caerte der Wijngaertra
79/3157 [Rederijkers]. Nootwendich Vertoogh, Der alleen-suyverende Spring-Ader Aller kinderen Gods: Vervaet in verscheyden Antwoorden der Reden-rijcke tonghen op de uytghegheven Caerte der Wijngaertrancxkens, onder 'twoort Liefd' boven al. Binnen de loffelijcke Stadt Haerlem Anno 1613. (...) Vraghe: Of Gods ghenade door Christi lijden en 'sgheests kracht Ons saligheyt maer ten deel, of gheheel, heeft gewracht? (...). Haarlem, D. Wachtendonck, 1614, (284)p., woodcut printer's mark, 3 identical full-p. heraldic woodcuts showing the coat of arms of the Wijngaertrancke, contemp. blindst. vellum.

- Occas. sl. dampstained. Vellum sl. warped; brown stain in lower left corner of frontcover. Otherwise a fine copy.

= Scheepers I, 67; Bibl. Belgica V, p.686 V-125. Contains the answers to the stated question posed by one of Haarlems rhetoric chambers Wijngaerttrancke in 1613 ("Of Gods genade door Christi lijden en 's gheestscracht ons salicheyt maer ten deel of geheel heeft gewracht") by the chambers of Amsterdam, Leyden, Haarlem, Schiedam, Zoetermeer, Warmond, The Hague, Brugge, 's Hertogenbosch, Breda, Oudenaarden, Gouda, Middelburg, Ketel, Haestrecht and Antwerpen. Extremely rare. SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXV.

€ (800-1.000) 800
79 3158 Rederijkers Spelen van Sinne byden xix gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghendt comparerende verthoont/ Volghende den Octroye vander K Mayesteyt/ Grave van 79 3158 Rederijkers Spelen van Sinne byden xix gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghendt comparerende verthoont/ Volghende den Octroye vander K Mayesteyt/ Grave van
79 3158 Rederijkers Spelen van Sinne byden xix gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghendt comparerende verthoont/ Volghende den Octroye vander K Mayesteyt/ Grave van 79 3158 Rederijkers Spelen van Sinne byden xix gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghendt comparerende verthoont/ Volghende den Octroye vander K Mayesteyt/ Grave van
79/3158 [Rederijkers]. Spelen van Sinne byden, xix, gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken. Binnen der Stede van Ghendt comparerende verthoont/ Volghende den Octroye vander K. Mayesteyt/ Grave van Vlaendren/ Onsen gheduchten heere/ Schepenen der selver stede/ ende Camere van Rhetorijcke vander heylige Drieuul dicheyt / gheseyt de Fonteyisten/ verleent/ Ende der Charte uutghesonden op de questie/ Welck den mensche stervende/ meesten troost is (...). (Wesel), Hans de Braeker, 1564, 2nd ed., (218) lvs., bound by P. EENHAES in late 19th/ early 20th cent. crushed blue morocco w. 3 gilt fillet lines along borders, richly gilt spine, gilt inside dentelles w. marbled endpapers, a.e.g., sm. 8vo.

- Lacks first and final 2 blanks; occas. cut short at fore-edge; ±20 lvs w. sm. repaired tear in outer blank margin; final 3 lvs. incl. colophon outer margin strengthened; engr. armorial bookplate of E. de Coussemaker on upper pastedown. Joints trifle rubbed. Despite defects a desirable copy in a nice binding.

= Very rare second edition of the plays performed at the rhetorician or 'Rederijkers' festival of Ghent, 1539. Typographia Batava 4704; Bibl. Belg. S223; Scheepers I, 63: "Zeer zeldzame werk". SEE ILLUSTRATION PLATE CXXXV.

€ (2.000-3.000)