1328 - 1439     DUTCH HISTORY and TOPOGRAPHY

Page 1 of 6 Results 1 - 20 of 112
80 1328 Ameland Allan F 80 1328 Ameland Allan F
80 1328 Ameland Allan F 80 1328 Ameland Allan F
80/1328 [Ameland]. Allan, F. Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amst., Wed. Borleffs & Ten Have, 1857, VIII,126,(1)p., engr. frontisp. map, sl. later clothbacked boards.

- With library cancellation stamps on prelim. lvs. Otherwise fine. = Rare.

€ (100-150)
80 1329 Amsterdam and surroundings Elias J E 80 1329 Amsterdam and surroundings Elias J E
80/1329 [Amsterdam and surroundings]. Elias, J.E. De vroedschap van Amsterdam 1578-1795. Introd. W.R. Veder. Amst., N. Israel, 1963, 2 vols., CLXXVII,(1),546; 547-1410p., tables, orig. unif. giltlettered cl., 4to.

= Facs. reprint of the ed. Haarlem, 1903-1904.

ADDED 1 other: H.P. FÖLTING, De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795 (Pijnacker, 1985, ills., orig. rexine).

€ (70-90) 70
80 1330 Amsterdam and surroundings Goudriaan A F and Mentz D 80 1330 Amsterdam and surroundings Goudriaan A F and Mentz D
80 1330 Amsterdam and surroundings Goudriaan A F and Mentz D 80 1330 Amsterdam and surroundings Goudriaan A F and Mentz D
80/1330 [Amsterdam and surroundings]. Goudriaan, A.F. and Mentz, D. Verhandelingen over de afdamming van het IJ. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1824, (2),239,(1)p., 1 fold. handcol. engr. map, 3 fold. lithogr. maps, 2 fold. plates and 2 fold. tables (1 letterpress), contemp. limp boards.

- All blanks lacking portion. Binding worn.

= Bierens de Haan 1733. Provenance: the collection A.M. van den Broek, with his collector's stamp on upper pastedown. WITH loosely inserted a piece of laid paper with the SIGNATURE of A.F. Goudriaan in pen and ink.

€ (150-250) 160
80/1331 Amsterdam and surroundings Onder de Compagnie van de Ed'le Manh Heer Capityn manuscript Jan Cordes Weijk Werd UE manuscript Harme Heijman de Wagt aangeseyd om geleesen te werd80/1331 Amsterdam and surroundings Onder de Compagnie van de Ed'le Manh Heer Capityn manuscript Jan Cordes Weijk Werd UE manuscript Harme Heijman de Wagt aangeseyd om geleesen te werd
80/1331 [Amsterdam and surroundings]. "Onder de Compagnie van de Ed'le Manh: Heer Capityn [manuscript: Jan Cordes Weijk] Werd UE. [manuscript: Harme Heijman] de Wagt aangeseyd (...) om geleesen te werden onder het [manuscript 2] Corporaalschap (...)". Letterpress text within extensive engr. borders showing i.a. a view of Amsterdam from the IJ, printed in Amst., A. Meyer, n.d. (±1779), ±16,2x20,2 cm.

- Folded. = Signed "Casper Kunstelaar" and dated "1779".

€ (50-70)
80/1332 Amsterdam and surroundings Vier eeuwen Herengracht Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoner80/1332 Amsterdam and surroundings Vier eeuwen Herengracht Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoner
80/1332 [Amsterdam and surroundings]. Vier eeuwen Herengracht. Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Introd. H. de la Fontaine Verwey. Amst., Stadsdrukkerij/ Genootschap Amstelodamum, 1976, 717,(2)p., num. ills., orig. gilt and blindst. hcalf, board slipcase, sq. folio.

- A fine copy.

= Fine study of the houses along the Herengracht, with illustrations after the engravings of the façades by Caspar Philips (from the years 1767-1770) and drawings by members of De Poorters (from the years 1943-1948). And incl. a summary of the development by G. Roosegaarde Bisschop and a description of (former) owners and occupants of the properties.

€ (50-70) 50
80 1333 Amsterdam and surroundings Vier eeuwen Herengracht Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoner80 1333 Amsterdam and surroundings Vier eeuwen Herengracht Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoner
80/1333 [Amsterdam and surroundings]. Vier eeuwen Herengracht. Geveltekeningen van alle huizen aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners. Introd. H. de la Fontaine Verwey. Amst., Stadsdrukkerij/ Genootschap Amstelodamum, 1976, 717,(3)p., num. ills., orig. gilt and blindst. hcalf, board slipcase, sq. folio.

- Backstrip a few specks; frontcover sm. rubbed spot. Fine copy.

= Fine study of the houses along the Herengracht, with illustrations after the engravings of the façades by Caspar Philips (from the years 1767-1770) and drawings by members of De Poorters (from the years 1943-1948). And incl. a summary of the development by G. Roosegaarde Bisschop and a description of (former) owners and occupants of the properties.

€ (40-60) 40
80 1334 Atlases Kromhout J H 80 1334 Atlases Kromhout J H
80/1334 [Atlases]. Kromhout, J.H. Nederland in zakformaat. The Hague, Gebroeders van Cleef, 1885, 2 vols., textvol.: VIII,193p.; atlas vol.: 43 double-p. col. lithogr. maps, orig. unif. gilt dec. cl.

- Hinges of atlas vol. sl. weak. A fine set.

= Koeman VI, Krom B1a. With the often lacking text vol., meant for military use only.

€ (70-90) 130
80 1335 Beemster Bouman J 80 1335 Beemster Bouman J
80/1335 [Beemster]. Bouman, J. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. Purmerend, J. Schuitemaker, 1857, XX,VIII,XXIV,344p., steelengr. frontisp. portrait, 3 fold. steelengr. maps (1 handcol.), contemp. giltlettered hcalf.

- New endpapers; hinges strengthened; handcol. map w. some marginal restorations.

= De Buck 4348; Bodel Nijenhuis 1681.

€ (50-70) 60
80 1336 Bosscha H 80 1336 Bosscha H
80/1336 Bosscha, H. Geschiedenis der Nederlandsche staats-omwenteling in achttienhondert dertien. Amst., P. den Hengst en Zoon and J. van der Hey, 1817, 4 parts in 2 vols., 2 ident. engr. titles, 11 portraits, contemp. unif. mottled polished hcalf w. 2 contrasting letterpieces.

- Contents partly sl. foxed; both vols. w. library stamp on first free endpaper; letterpiece w. vol. no. switched (vol. 2 = vol. 1 and vice versa), otherwise a fine copy.

€ (40-60) 60
80 1337 Broekhuizen D J 80 1337 Broekhuizen D J
80/1337 Broekhuizen, D.J. Misdadig Rooms Nederland in woord en beeld en sijfer of na 25 jaar kinderwetgeving. Vervolg op "Van 't Roomse front geen nieuws!" The Hague, the author, n.d. (1930), 163,(1)p., ills., orig. wr., 12mo.

= "Kolporteurs gevraagd, die niet beducht zijn voor de terreur van Roomse knokploegen" (frontwr.). Vehement anti-catholic publication, i.a. dealing with the exploitation of children in Roman catholic institutions. The author was a school teacher from The Hague.

A.F.B. (= A. Faure Beeckman). De Roomsch-Katholieke godsdienst gevaarlijk voor den staat. Amst., J. van der Hey and Zoon for the author, 1844, VIII,102,(2)p., sl. later plain wr., orig. wr. pres. - AND 1 other: C.D. WESSELING, Achter de coulissen der Roomse pers (Amst., 1934, orig. wr.).

€ (40-60) 40
80 1338 Costa I da 80 1338 Costa I da
80/1338 Costa, I. da. Inlichtingen omtrent het karakter van den stadhouder, Prins Maurits van Nassau./ Ophelderingen aangaande de rechtspleging van 's lands advocaat, Johan van Oldenbarneveld (...) Zijnde een vervolg op de -. Rott., J. Pippijn, 1824-1825, 2 parts in 1 vol., (6),82,(1); (4),IV,142p., contemp. hcl.

- Extremities trifle rubbed; otherwise fine. = Rare.

€ (50-70) 70
80 1339 Craandijk J 80 1339 Craandijk J
80/1339 Craandijk, J. Wandelingen door Nederland met pen en potlood./ Nieuwe wandelingen (...). Vol. 1-7 and Atlas vol. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink/ H.D. Tjeenk Willink, 1875-1884, 1st ed., 8 (of 9) vols. (incl. atlas vol.), vol. 1-7: 110 (of 128) tinted (2 col.) lithogr. plates by P.A. SCHIPPERUS; atlas vol.: 22 col. lithogr. maps, orig. unif. gilt dec. cl., 4to.

- Atlas vol. fine. Lacks vol. 8; almost all plates (except for the maps in the atlas), waterstained in outer margin and lower outer corner. Corners and spine-ends sl. worn.

= Index to vol. I-V in vol. 5 and to VI and VII in vol. 7. Landwehr, Dutch Books with Coloured Plates, 264.

€ (100-150) 160
80 1340 Den Bosch Smits C F X and Sasse van Ysselt A F O van 80 1340 Den Bosch Smits C F X and Sasse van Ysselt A F O van
80/1340 [Den Bosch]. Smits, C.F.X. and Sasse van Ysselt, A.F.O. van. De grafzerken in de kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch (...). Hierbij De wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig. Den Bosch, Lutkie & Cranenburg, 1912, 2 parts in 1 vol., 208, XVIII,209-374,(1),18p., num. ills., orig. dec. cl., 4to.

- Upper hinge weak. Otherwise fine.

AND 1 other: A.F.O. SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's Hertogenbosch, alsmede hun eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen (Den Bosch, 1975, 3 vols., (fold.) plates, orig. unif. giltlettered cl., slipcase. Reprint of the orig. ed. publ. in 1910).

€ (50-70)
80 1341 Eekhoff W 80 1341 Eekhoff W
80/1341 Eekhoff, W. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland (...) van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Leeuw., the author, 1846, 2 vols., XXXIV,402; X,454p., 11 (mainly fold.) lithogr. maps/ plans/ plates, contemp. unif. gilt hmor.

- Occas. sl. foxed. = Bodel Nijenhuis 2714.

Enst Koning, G. van. Het huis te Ilpendam en deszelfs voornaamste bezitters. Amst., H.J. Poelders, 1836, VIII,75p., lithogr. frontisp. view, contemp. gilt boards (sl. worn). Nuyens, W.J.F. Geschiedenis van den oorsprong en het begin der Nederlandsche Beroerten (1559-1567). Ibid., C.L. van Langenhuysen, 1865-1870, 8 parts in 4 vols., contemp. hcalf w. 2 contrasting mor. letterpieces.

- Backstrips worn/ dam.

AND 2 others in 4 vols.

€ (80-100) 90
80/1342 Feminism Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813 1913 Meerhuizen Amsterdam 80/1342 Feminism Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813 1913 Meerhuizen Amsterdam
80/1342 Feminism Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813 1913 Meerhuizen Amsterdam 80/1342 Feminism Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813 1913 Meerhuizen Amsterdam
80/1342 [Feminism]. Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. Meerhuizen Amsterdam. Amst., Tentoonstelling de Vrouw, 1913, 69,(3)p., 12 photogr. plates, ills., lithogr. title and orig. gilt cl. by J.B. MIDDERIGH-BOKHORST, obl. folio.

- Upper hinge strengthened. Binding trifle stained. = Very rare.

Catalogus van de tentoonstelling "De Vrouw 1813-1913". Ibid., n.publ., 1913, 526p., fold. plan, ills., orig. limp cl. by W.C. DRUPSTEEN.

- Some foxing; hinges sl. weak. Binding sl. warped.

= Both covers with attached cord enabling the book to be carried as a handbag.

AND 1 other on the same exhibition. - WITH: Groot, M. Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940. Rott., 010, 2007, 598p., ills., orig. wr.

€ (250-350) 250
80/1343 Feminism Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813 1913 Meerhuizen Amsterdam 80/1343 Feminism Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813 1913 Meerhuizen Amsterdam
80/1343 [Feminism]. Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913. Meerhuizen-Amsterdam. Amst., Tentoonstelling de Vrouw, n.d. (1913), 69,(3)p., 12 photogr. plates, ills., lithogr. title and orig. gilt cl. by J.B. MIDDERIGH-BOKHORST, obl. folio.

- Fine copy. = Very rare.

€ (200-300) 275
80 1344 Floods Pelkwijk J ter 80 1344 Floods Pelkwijk J ter
80 1344 Floods Pelkwijk J ter 80 1344 Floods Pelkwijk J ter
80/1344 [Floods]. Pelkwijk, J. ter. Beschrijving van Overijssels watersnood, in Februarij 1825. Zwolle, Clement/ De Vri/ Van Stegeren, 1826, (4),28,XVI,283,(4)p., engr. title w. circular view (woman in tree surrounded by a flooded landscape), 1 plate, 1 fold. table, orig. printed publisher's limp boards.

- Lacks as often the map; first few lvs. (incl.) title waterstained. Upper joint worn.

= Bierens de Haan 3731; Bodel Nijenhuis 2870.

€ (50-70)
80 1345 Friesland Andreae A J a o 80 1345 Friesland Andreae A J a o
80 1345 Friesland Andreae A J a o 80 1345 Friesland Andreae A J a o
80/1345 [Friesland]. Andreae, A.J. a.o. Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuw., H. Suringar, 1877, (10),346p., plates/ ills., advertisements, orig. giltlettered cl., sm. 8vo.

- Upper hinge sl. weak. Binding (water)stained and sl. soiled.

Uitstapjes in Friesland langs de lijnen van de Nederl. Tramweg-Mij. N.pl., n.publ., n.d. (±1910), 57,(1),14p., map, ills., orig. wr., sm. 8vo.

- Spine-ends chipped.

AND 7 others, i.a. M.E. VAN DER MEULEN, Bolsward's Kunst en Kunstgeschiedenis (Sneek, 1888, plates, orig. gilt dec. cl., t.e.g., 4to) and H.W. SINDERAM, Handleiding tot zelfonderricht van Friesch houtsnijwerk (Amst., 1914, ills., orig. wr.).

€ (50-70) 60
80 1346 Friesland Hettema M 80 1346 Friesland Hettema M
80 1346 Friesland Hettema M 80 1346 Friesland Hettema M
80/1346 [Friesland]. Hettema, M. Proeve van een Friesch en Nederlandsch woordenboek. Bevattende de moeijelijkste woorden der eerstgenoemde taal, met derzelver uitspraak, en aanwijzing der plaatsen, waar dezelve voorkomen; voorafgegaan door eene beknopte schets der Friesche taal. Leeuw., L. Schierbeek, 1832, XXVII,(1),105,(1)p., contemp. limp boards.

- Trifle foxed. Backstrip worn.

Japiks, G. Frysce Rymlerye, yn de spelling fen Dr. J.H. Halbertsma oerbrocht fen Waling Dykstra. Franeker, E. Ippius Fockens, 1853, XX,(2),295,(1)p., orig. printed boards.

- Upper hinge sl. weak. Boards sl. rubbed.

AND 12 others in 15 vols., i.a. BROÁRREN HALBERTSMA, Rimen ind teltsjes (Deventer, 1881, contemp. cl.); J. VAN LOON LZN. and M. DE BOER, It Lieteboek. Frysce Sang mei Pianolieding (Heerenveen, 1876, scores, orig. wr., obl. 4to); H.G. VAN DER VEEN, Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen (Dokkum, 1856, scores, orig. wr., obl. 8vo) and S.J. VAN DER MOLEN, Frysk Sêgeboek (Assen, 1939-1943, 4 vols., ills., orig. unif. wr.).

€ (70-90) 70
80 1347 Friesland Japicx G 80 1347 Friesland Japicx G
80 1347 Friesland Japicx G 80 1347 Friesland Japicx G
80/1347 [Friesland]. Japicx, G. Friesche rijmlerye; ijn trye deelen forschaet: d' Eerste binne ljeafd in bortlijcke mingel-deuntjes: 't oarde sinte gemiene aef huwzmanne petaer, in oare katerye (...). Ed. E. Epkema. Leeuw., J. Proost, 1821, 2nd ed., 2 parts in 1 vol., 16,(8),XXXII,231,(5); 198,(3)p., engr. portrait of the author, contemp. boards w. paper letterpiece.

- Boards sl. worn/ rubbed; contents fine. = With "Naamlijst der inteekenaren".

AND 1 other: S.A. GABBEMA, Verhaal van de stad Leeuwaarden. Ed. T. Gutberleth (Franeker, 1701, engr. frontisp., 1 plate, contemp. gilt calf. Mediocre copy, lacks title-p.).

€ (80-100) 80
Page 1 of 6