5226 - 5490     FINE ARTS - DUTCH TOPOGRAPHY. MAPS, PLANS and VIEWS

Page 1 of 14 Results 1 - 20 of 265
80 5226 Aa C van der 80 5226 Aa C van der
80 5226 Aa C van der 80 5226 Aa C van der
80 5226 Aa C van der 80 5226 Aa C van der
80 5226 Aa C van der 80 5226 Aa C van der
80/5226 Aa, C. van der. Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de Haringvisscherij en de Walvischvangst. Amst., E. Maaskamp, 1805, 2nd ed., XII,135p., engr. title, 31 double-p. (harbour)views by D. DE JONG, engraved by M. SALLIETH, modern hcalf w. letterpiece, folio.

- Rotterdam and Amsterdam plates sl. foxed/ fingersoiled. Otherwise very fine.

= Cat. NHSM p. 319, Tiele 3. The second edition, enlarged with views of Batavia and Onrust. The first edition (without text) was published in 1802. Comprises i.a. views of the sea-harbours of i.a. Amsterdam (2x), Rotterdam (2x), Texel, Edam, Middelburg and Hoorn and plates depicting whaling and herring fishery. SEE ILLUSTRATION PLATE XLVII.

€ (5.000-7.000)
80/5227 Aalsmeer Kaart van het Oost Einde van Aelsmeer 80/5227 Aalsmeer Kaart van het Oost Einde van Aelsmeer
80/5227 [Aalsmeer]. "Kaart van het Oost Einde van Aelsmeer". Engr. map by K. VIS, engr. by L. SCHENK JANSZ., 31,5x98 cm., without address (The Hague, Landsdrukkerij), 1774.

- Three vertical folds.

= "(...) waar op afgetekend zyn de meest Uitgeveende en wederom met Bagger volgeloopen sudzige en driftige Rietlanden tusschen het Oost Einder Dykie of Voet Pad [presently the Oosteinderweg] en het Groote Haerlemmer of Leidsche Meer". Issued with the resolution of 19 July 1774 (not present). Van den Brink 135; Koeman, Handleiding 38. Provenance: the collection A.M. van den Broek.

€ (100-150)
80/5228 Alkmaar Alcmaer 80/5228 Alkmaar Alcmaer
80/5228 [Alkmaar]. "Alcmaer." Attractively handcol. engr. bird's eye plan by P. KAERIUS, ±24x33 cm., from GUICCIARDINI, 1603.

- A few closed tears in blank margins; otherwise fine.

= Guicciardini Illustratus 1.2: numb. "50" in lower right corner.

€ (70-90) 80
80 5229 Alkmaar Alcmaer 80 5229 Alkmaar Alcmaer
80/5229 [Alkmaar]. "Alcmaer." Contemp. handcol. engr. bird's eye plan by P. KAERIUS, ±24x33 cm., from GUICCIARDINI, 1603.

- Folds (as publ.); a few tiny holes in lower right blank margin; sl. yellowed/ age-toned.

= Guicciardini Illustratus 1.2.

€ (50-70) 50
80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a
80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a
80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a
80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a
80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a
80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a80/5230 Amsterdam and surroundings Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem Prinse van Oranje en Nassau en Frederica Sophia Wilhelmina Prinsesse van Pruissen a
80/5230 [Amsterdam and surroundings]. "Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje en Nassau (...) en (...) Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, aan het Stadhuis der Stad Amsteldam, op den 30 May 1768". Engraving by J. SMIT after R. VINKELES, 29x39 cm., w. engr. caption below.

= From J. WAGENAAR, 't Verheugd Amsterdam (1768). Landwehr, Splendid ceremonies 256; Atlas van Stolk V, 4183; F.M. 4210.

"Afbeelding vande twee Blokhuizen op den Amstel voor Amsterdam, gebouwt in het jaar 1650." Engraving by B. PICART after P. NOLPE, 25,5x34 cm., w. engr. caption below. - AND 8 other engravings, i.a. of Maria de Medici visiting the Oudezijds Voorburgwal (by S. SAVERIJ, from C. BARLAEUS, Maria de Medicis, 1638/ 1639) and "Op de inwyding van den Nieuwen Schouwburg te Amsterdam, den vyftienden september" (by N. VAN DER MEER, from Historie van den nieuwen Amsterdamschen schouwburg, 1775).

€ (120-150) 160
80/5231 Amsterdam and surroundings Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed Hoog Wel Geb Gestr Heer Wolter Jan Baron Bentink Schout by Nacht ter Admiraliteit te Amsterdam Op Dingsda80/5231 Amsterdam and surroundings Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed Hoog Wel Geb Gestr Heer Wolter Jan Baron Bentink Schout by Nacht ter Admiraliteit te Amsterdam Op Dingsda
80/5231 [Amsterdam and surroundings]. "Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed. Hoog Wel Geb. Gestr. Heer Wolter Jan Baron Bentink, Schout by Nacht (...) ter Admiraliteit te Amsterdam (...) Op Dingsdag den 28 Augustus 1781 (...)." Broadside w. engr. view by B. DE BAKKER after H.P. SCHOUTEN, 17x44,6 cm. (image), letterpress captions in 5 columns below image, publ. by J. Kok, Amst., ±1791.

- Formerly folded; duststains and soiled in outer margins and a brownish stain near upper right corner of image.

= Scarce. F.M. 4463-a.

€ (70-90)
80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj
80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj
80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj
80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj80/5232 Amsterdam and surroundings Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem prince van Oranj
80/5232 [Amsterdam and surroundings]. (Afbeelding der vreugdebedryven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblyf hunner doorluchtige en koningklyke hoogheden Willem, prince van Oranje en Nassau (...) en zyne gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, prinsesse van Pruissen, zyn voorgevallen te Amsterdam, op maandag, den 30 Mey, en eenige volgende dagen, des jaars 1768). Four (of 14) engravings by SIMON FOKKE and REINIER VINKELES, each ±29,5x39 cm., Amst., J. Smit, 1772.

- Sl. browned/ foxed.

= "Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden (...) Aan de Haarlemmer Poort der Stad Amsteldam"; "Aankomst (...) aan het Stadhuis der Stad Amsteldam"; "Afbeelding van den Grooten Maaltyd, gegeven door de Ed: Achtb: Regeering der Stad Amsteldam (...) in Schepens-kamer"; "Zittingneming van Zyne Doorl. Hoogheid (...) in het Edel-Mogende Col. ter Admiraliteit te Amsteldam". Landwehr, Splendid ceremonies 256; Atlas Van Stolk V, 4183; F.M. 4210a (1, 2, 4 and 9).

Meer Jr., Noach van der (1741-1822). "De raadkamer op het stadhuis te Amsteldam (...)/ La chambre de conseil à lhotel de ville dAmsteldam (...)." Engraving after WILLEM KOK, 46,5x36,5 cm., title in Dutch and French caption below the image, Amst., J. de Jongh, ±1790.

- Sl. browned.

ADDED: Tanjé, Pieter (1706-1761). "Willem Carel Hendrik Friso." Engraving after GERARD SANDERS, 36x22,8 cm., "Societ. Bibliopol. Rotterod. Excudit", 1750.

- Sl. browned.

€ (70-90) 70
80 5233 Amsterdam and surroundings Afbeelding van den eerste Algemeenen Vergadering in de Luthersche Oude Kerk van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 80 5233 Amsterdam and surroundings Afbeelding van den eerste Algemeenen Vergadering in de Luthersche Oude Kerk van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
80/5233 [Amsterdam and surroundings]. ("Afbeelding van den eerste Algemeenen Vergadering (in de Luthersche Oude Kerk) van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen"). Engraving bij Izaak Jansz. DE WIT after Jan BULTHUIS, 41x48 cm. (platemark), 1790.

- Sl. dustsoiled, mostly in margins. = Proof before letters. F.M. 5134-a.

€ (60-80) 130
80 5234 Amsterdam and surroundings Afbelding sic der Binneplaats van de Herberg van ouds genaamt Blaauw Ian 80 5234 Amsterdam and surroundings Afbelding sic der Binneplaats van de Herberg van ouds genaamt Blaauw Ian
80 5234 Amsterdam and surroundings Afbelding sic der Binneplaats van de Herberg van ouds genaamt Blaauw Ian 80 5234 Amsterdam and surroundings Afbelding sic der Binneplaats van de Herberg van ouds genaamt Blaauw Ian
80/5234 [Amsterdam and surroundings]. "Afbelding [sic] der Binneplaats van de Herberg van ouds genaamt Blaauw Ian." Engraving w. loose letterpress explanatory text., 39,5x50,5 cm., Amst., T. Crajenschot, 1751.

- Print w. flattened horizontal fold en a few miniscule holes. Text part w. waterstain below the printer's/ publisher's address.

= Our copy with a mansucript annotation in lower margin print "Fritzius fec" in pen and ink. Very nice and rare print, showing the menagerie at the inn of Jan Berentsz. Westerhof, a.k.a. "Blaauw Jan", at the Cloveniersburgwal in Amsterdam. At this popular small zoo, that existed between 1675 or 1695 and 1784, various kinds of (wild) animals, and human beings, were exhibited, such as the dwarf Wybrant Lolkes, "niet hooger dan 29 Duim", and the giant Cajanus, who was "8 Amsterdamsche voeten en 9 duim hoog". SEE ILLUSTRATION PLATE XLVII.

€ (500-700) 600
80/5235 Amsterdam and surroundings Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineatio 80/5235 Amsterdam and surroundings Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineatio
80/5235 [Amsterdam and surroundings]. (Amstelodami veteris et novissimae urbis accuratissima delineatio). Engr. bird's eye plan, 48x56,5 cm., Amst., N. Visscher, ±1695-1720.

- Title strip cut off from top margin; sm. portion in centre of lower margin torn off (affecting sm. part (1x1,5 cm.) of image); approx. 15 restored/ closed sm. holes.

= Hameleers I, 45, 1st ed. (of 7).

AND two 18th historical plans of Amsterdam (1x dam.)

€ (100-150) 350
80 5236 Amsterdam and surroundings Amstelredam 80 5236 Amsterdam and surroundings Amstelredam
80 5236 Amsterdam and surroundings Amstelredam 80 5236 Amsterdam and surroundings Amstelredam
80/5236 [Amsterdam and surroundings]. "Amstelredam". Etched profile view, cm., from L. GUICCIARDINI, ±1612. - AND 8 other printed profile views of Amsterdam, 17th-19th cent., various sizes, i.a. "Amsterdam van het Y aan te sien" (from O. DAPPER, Historische beschrijving der Stadt Amsterdam, 1663. Browned).
€ (100-150) 150
80/5237 Amsterdam and surroundings Amsterdam Fameux Port de Mer 80/5237 Amsterdam and surroundings Amsterdam Fameux Port de Mer
80/5237 Amsterdam and surroundings Amsterdam Fameux Port de Mer 80/5237 Amsterdam and surroundings Amsterdam Fameux Port de Mer
80/5237 [Amsterdam and surroundings]. "Amsterdam, Fameux Port de Mer." Partly handcol. engr. bird's eye plan by H. VAN LOON, many ships below, 22,5x33 cm., Paris, N. de Fer, 1701.

= Hameleers 99, 1st state (of 4); d'Ailly 253.

AND a view of Amsterdam by T. BOWLES: "A General View of the city of Amsterdam from the Tye." (±1760, browned/ folded).

€ (150-250) 150
80 5238 Amsterdam and surroundings Anonymous 17th cent 80 5238 Amsterdam and surroundings Anonymous 17th cent
80/5238 [Amsterdam and surroundings]. Anonymous (17th cent.). "Amstelaedamense cum turri novum (ut a juint) templum. Ao. 1666". Engraving, 59x43,5 cm., w. the address of Clement de Jonghe.

- Address of Clement de Jonghe partly erased; agetoned and w. a few dustspecks; sm. closed tear in left edge.

= Rare. A never executed design for a church tower. The print is very similar to Hollar's famous print of the church tower of Antwerp. Orn Cat II 4052.

€ (100-150) 130
80 5239 Amsterdam and surroundings Baarsel W C van and Tuyn P N 80 5239 Amsterdam and surroundings Baarsel W C van and Tuyn P N
80/5239 [Amsterdam and surroundings]. Baarsel, W.C. van and Tuyn, P.N. Nouveau plan d'Amsterdam. Amst., F. Buffa & Fils, 1863, new ed., ±41,5x50,5 cm., printed on cloth, folded, contemp. cl. w. mounted title-piece, sm. 8vo.

- Sl. stained; owner's entry on upper pastedown. Frontcover loose; title-piece lacks sm. portion in left margin.

= Hameleers 190.

AND 3 others similar, i.a. Gids en stratenplan van Amsterdam (ibid., 1928, orig. wr., sm. 8vo).

€ (70-90) 120
80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after 80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after
80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after 80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after
80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after 80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after
80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after 80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after
80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after 80 5240 Amsterdam and surroundings Bolswert Boëtius Adamsz 1580 1633 after
80/5240 [Amsterdam and surroundings]. Bolswert, Boëtius Adamsz. (1580-1633) (after). "Bursa Amsterodamensis" (The court yard of the Amsterdam stock exchange). Engraving, 23,7x32,5 cm., w. inset profile view of Amsterdam seen from the IJ (dated 1609), w. "Excusum pro Francisco Anthonii. et Cornelio Johannis" in the plate.

- Trimmed to the borderline; vaguely waterstained. = Rare.

= Anonymous copy after Bolswert with the composition mirrored. The Rijksmuseum owns another state of the print with a different address "Excusum in aedibus Cornelii Joannis" (according to them publ. by Claes Jansz. Visscher).

Idem (after). (The same view). Engraving, 23x32,4 cm., publ. by J. Hondius, 1614.

- Lower margin trimmed to the borderline; left margin w. sm. defects.

= With the building mirrored to Bolswert, but the figures not. From J. PONTANUS, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam (1614).

Visscher, Claes Jansz. (1586-1652). "Bursa Amsterodamensis" (Bird's eye view of the Amsterdam stock exchange). Etching, 25,2x32,2 cm., "CJ Visscher fecit Ao. 1612" in the plate.

= Hollstein 418. From GUICCIARDINI, Beschryvinghe van alle de Neder-landen (Amst., 1612).

AND 2 other views of the stock exchange.

€ (100-150) 210
80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ 80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ
80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ 80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ
80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ 80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ
80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ 80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ
80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ 80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ
80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ 80 5241 Amsterdam and surroundings Danckerts Cornelis 1603 1656 publ
80/5241 [Amsterdam and surroundings]. Danckerts, Cornelis (1603-1656) (publ.). (Interior and exterior façade views of the Zuiderkerk, Noorderkerk and the Westerkerk, Amsterdam). Lot of 6 engravings, 33,3x21,8 to 63,5x45 cm., numb. "III", "VIII", "IX", ("XI"), "XII", "XIII".

- Plate XI trimmed to the image and sl. nibbled by silverfish.

= Plates from the work Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (1621 or 1631). Plate XII (front façade of the Westerkerk) with the upper sections of the bell tower added in pen and brown ink on 17th century paper. This version of the tower was built in 1638. The original octagonal design by Hendrick de Keyser can be seen in plate XII.

AND 2 others by D. DANCKERTS: large interior views of the Amsterdam city Hall (Paleis op de Dam). - AND views (exterior and interior) of the Westerkerk by possibly Daniel STOOPENDAAL (uncut sidepanels of the 'Caart vande Sitplaat-sen inde Wester-Kerk'). - ADDED: a view of the façade of Trippenhuis by J. VINGBOONS and a large (dam.) façade view of Corvershof.

€ (250-350) 250
80 5242 Amsterdam and surroundings Design of the Koepelkerk by Nicolaas Listingh 80 5242 Amsterdam and surroundings Design of the Koepelkerk by Nicolaas Listingh
80/5242 [Amsterdam and surroundings]. (Design of the Koepelkerk by Nicolaas Listingh). Etching (possibly by Daniel STOOPENDAAL), 77x50 cm.

- Folded; sl. offsetting along edges; waterstain in lower left corner.

= One of 17 prints from N. LISTINGH, Nievv desseyn tot een Seer Groote, Stercke, en om te hooren, heel bequame Coupel-Kerck.

€ (100-150) 130
80 5243 Amsterdam and surroundings Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578 1775 80 5243 Amsterdam and surroundings Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578 1775
80 5243 Amsterdam and surroundings Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578 1775 80 5243 Amsterdam and surroundings Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578 1775
80 5243 Amsterdam and surroundings Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578 1775 80 5243 Amsterdam and surroundings Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578 1775
80/5243 [Amsterdam and surroundings]. (Display of the coats of arms of the 166 burgomasters of Amsterdam between 1578-1775). Engraving on two sheets by J. SLUYTER, each sheet 58x76 cm. (image), signed "Joh. Sluyter, excudit" in lower right corner.

- Upper sheet waterstained in right margin of image and sl. waterstained in left blank margin; lower sheet lacks a small portion of the sky section in upper left corner.

= Very rare. SEE ILLUSTRATION PLATE XLVIII.

€ (1.500-2.500) 1500
80 5244 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Allia80 5244 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Allia
80 5244 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Allia80 5244 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Allia
80 5244 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Allia80 5244 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Allia
80/5244 [Amsterdam and surroundings]. "Feest der vrijheid, gevierd, bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom, te Amsterdam, op het Plein der Revolutie, den 4den Maart, 1795". (Feest der Alliantie, tusschen de Fransche en Bataafsche Republieken, gevierd te Amsterdam, op het Plein der Revolutie den 19den Junij, 1795). Two engravings by R. VINKELES and D. VRYDAG after J. KUYPER, both ±39,5x46 cm., the first print w. engr. captions in Dutch and French below image, Amst., C.S. Roos, 1795.

- The 1st print w. vertical fold in text margin; dustsoiled. Second print in good/ fine condition.

= Second print, proof before letters (incl. a duplicate and a copy with the letters). Pendants, situated on Dam-square, one facing the Nieuwe Kerk, the other facing the Kalverstraat. Lively views. F.M. 5349a and 5405a.

AND 4 others, i.a. P. VAN LIENDER, "Overblijfselen der Kruytmakerije Sollenburg aan de Overtoomse Weg by Amsterdam, gesprongen den 14 Aug.1758".

€ (100-150) 100
80/5245 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Alli80/5245 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Alli
80/5245 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Alli80/5245 Amsterdam and surroundings Feest der vrijheid gevierd bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom te Amsterdam op het Plein der Revolutie den 4den Maart 1795 Feest der Alli
80/5245 [Amsterdam and surroundings]. (Feest der vrijheid, gevierd, bij gelegenheid der inwijding van den Vrijheidsboom, te Amsterdam, op het Plein der Revolutie, den 4den Maart, 1795). "Feest der Alliantie, tusschen de Fransche en Bataafsche Republieken, gevierd te Amsterdam, op het Plein der Revolutie den 19den Junij, 1795". Two engravings by R. VINKELES and D. VRYDAG after J. KUYPER, both ±39,5x46 cm., w. engr. captions in Dutch and French below image, Amst., C.S. Roos, 1795.

- The 2nd print w. some translucent brown stains, mostly in margins; 2nd print trifle duststained in the margins.

= First print, proof before letters. Pendants, situated on Dam-square, one facing the Nieuwe Kerk, the other facing the Kalverstraat. Lively views. F.M. 5349a and 5405a.

"Afbeelding der Illuminatie van het Stadhuis te Amsteldam, by gelegenheid dat Hunne Doorluchtige en Koninklyke Hoogheden, de gemelde Stad met Hoogst-Derzelver tegenwoordigheid verëerden. Den 31 May, 1768."

Engr. view by S. FOKKE, 28x38,5 cm., Amst., J. Smit, 1768.

= Lively view. Landwehr, Splendid ceremonies 256; F.M. 4210 (6); Atlas van Stolk V, 4183.

AND 1 other from the same series.

€ (100-150) 130
Page 1 of 14