6000 - 6491     FINE ARTS - GRAPHIC ART, 16th-19th CENTURY

Page 2 of 25 Results 21 - 40 of 492
80 6020 Bas Jacques Philippe le 1707 1783 80 6020 Bas Jacques Philippe le 1707 1783
80 6020 Bas Jacques Philippe le 1707 1783 80 6020 Bas Jacques Philippe le 1707 1783
80/6020 Bas, Jacques Philippe le (1707-1783). The temptation of St. Anthony. Engraving after David TENIERS, 38,5x28 cm., 1735.

= Later impression on velin paper.

AND 4 others, all after David TENIERS, i.a. by the same and "La Lecture Diabolique" by F. BASAN.

€ (60-80) 300
80 6021 Basire James 1730 1802 80 6021 Basire James 1730 1802
80/6021 Basire, James (1730-1802). Vor dem König. Etching after a drawing by Pietro DA CORTONA, 39,6x34x7 cm.

- Browned.

€ (40-60) 40
80/6022 Batavian revolution and patriots 't Geheim committé der zaamgezwooren Oranje Friesen 80/6022 Batavian revolution and patriots 't Geheim committé der zaamgezwooren Oranje Friesen
80/6022 [Batavian revolution and patriots]. "'t Geheim committé der zaamgezwooren Oranje Friesen." Etching, 21x34,2 cm., "Went invenit", "H.W. Plettenberg delineavit" and "'s Hage bij P.F. Gosse (...)" and dedication (dated "Harlingen 1 October 1782") engr. below the image, engr. title above the image.

- Without the accomp. text leaf.

= F.M. 4486: "Vuile spotprent op de prinsgezinden. Eene zaal, waar in het midden de Prins achter de deur staat en P. Wierdsma, een: Plan om Friesland onder 't juk te brengen aan de op den grond liggende en met vrouwenzadels bedekte heeren: van Hambroick en Col. Plettenberg aanbiedt.(...) Met gefingeerd adres te 's Hage bij P.F. Gosse, en de namen Went en H.W. Plettenberg als teekenaar en graveur. Zeer zeldzaam."

€ (50-70) 50
80 6023 Batavian revolution and patriots Het geweldig aanranden en tegenhouden van haare koninglyk Hoogheid op de weg bij Haastrecht door een hoop Vrij Corporisten den 28 Junij 1787 Inhaaling va80 6023 Batavian revolution and patriots Het geweldig aanranden en tegenhouden van haare koninglyk Hoogheid op de weg bij Haastrecht door een hoop Vrij Corporisten den 28 Junij 1787 Inhaaling va
80 6023 Batavian revolution and patriots Het geweldig aanranden en tegenhouden van haare koninglyk Hoogheid op de weg bij Haastrecht door een hoop Vrij Corporisten den 28 Junij 1787 Inhaaling va80 6023 Batavian revolution and patriots Het geweldig aanranden en tegenhouden van haare koninglyk Hoogheid op de weg bij Haastrecht door een hoop Vrij Corporisten den 28 Junij 1787 Inhaaling va
80/6023 [Batavian revolution and patriots]. "Het geweldig aanranden en tegenhouden van haare koninglyk Hoogheid op de weg bij Haastrecht door een hoop Vrij-Corporisten, den 28. Junij 1787". "Inhaaling van haare koninglyk Hoogheid en de Vorstelijke Telgen getrokken wordende (...)". Two attractively handcol. engravings, both ±19,5x29,5 cm., Augsb., G.B. Probst, ±1790.

= Cf. F.M. 4834 and 4940.

€ (50-70) 50
80 6024 Batavian revolution and patriots Plechtige optocht door de werklieden van de 1 Oost Indische Compagnies werf 2 Admiraliteits scheeps timmer werf 3 Stads Schuitemaakers werf binnen A80 6024 Batavian revolution and patriots Plechtige optocht door de werklieden van de 1 Oost Indische Compagnies werf 2 Admiraliteits scheeps timmer werf 3 Stads Schuitemaakers werf binnen A
80/6024 [Batavian revolution and patriots]. "Plechtige optocht door de werklieden van de [1] Oost Indische Compagnies werf, [2] Admiraliteits scheeps timmer werf, [3] Stads Schuitemaakers werf binnen Amsteldam. By gelegentheid der gelukkige omwending van zaaken in den jaare 1787". Complete set of 3 very large copperengrs. by J.C. SCHULTSZ., 53x63 cm. each, publ. by J.H. Trap, Amsterdam, all w. engr. "Proefdruk".

- All w. vertical and horizontal middle-fold; some imperfections in blank margins.

= F.M. 5054: "Ze stellen de groote optogten, allen by avond, met lampions en fakkellicht, van Wittenburg en het Admiraliteits-Magazijn uitgaande, voor, met alle zinnebeelden, werktuigen, insigniën, enz. en zijn daardoor zeer curieus voor de geschiedenis van dien tijd."

€ (200-300)
80/6025 Batavian revolution and patriots Staat en Regeering Kundigen Boom Schetzende de Algemeene Staat en Regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden 80/6025 Batavian revolution and patriots Staat en Regeering Kundigen Boom Schetzende de Algemeene Staat en Regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden
80/6025 Batavian revolution and patriots Staat en Regeering Kundigen Boom Schetzende de Algemeene Staat en Regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden 80/6025 Batavian revolution and patriots Staat en Regeering Kundigen Boom Schetzende de Algemeene Staat en Regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden
80/6025 [Batavian revolution and patriots]. "Staat- en Regeering-Kundigen Boom, Schetzende de Algemeene Staat en Regeeringsvorm der Vereenigde Nederlanden." Etching by J. SCHULTSZ after A. RESINGER, 43,5x31 cm., with engraved caption above and 4-line verse below the image, published by J. Kok Pz. (Amst., 1787). - WITH the (often lacking) separately printed letterpress Verklaaring (ibid., 1786).

- Both slightly foxed (mainly) in blank margins

= F.M. 4756: "Een groote boom met 7 wortels (De Provinciën) staat op eene kaart van de Nederlanden; de stam duidt de Algemeene Staaten, de takken de verschillende Collegiën aan. (...) De Patriottische geest van deeze schets der Regeeringsvorm blijkt daaruit dat het Stadhouderschap bovenaan een der uiteinden van den boom is geplaatst, afhankelijk van den Souverein, de Staten." The 4-line verse in lower margin reads: "Tracht Batoos edel kroost! tracht dezen Boom te kennen/ En zo ge ontaarding ziet in Wortel, Tak of Vrucht;/ Spoor vlijtig de oorzaak na, en zoek hem zo te wennen/ Dat hij door Eendracht bloeije in uwe vrije lucht!"

€ (70-90) 230
80 6026 Batavian revolution and patriots De van de Storm beschermde Oranje Boom of Zinnebeeldig gedenkteeken der gelukkige Omwenteling in de Vereenigde Nederlanden 80 6026 Batavian revolution and patriots De van de Storm beschermde Oranje Boom of Zinnebeeldig gedenkteeken der gelukkige Omwenteling in de Vereenigde Nederlanden
80/6026 [Batavian revolution and patriots]. "De van de Storm beschermde Oranje Boom of Zinnebeeldig gedenkteeken der gelukkige Omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (...)." Attractively handcol. engraving by S.H. ROOSING after J. VITEZ, 41,5x27,5 cm., with engr. title and dedication below.

- Slightly frayed.

= F.M. 4986a (chapter "Zinneprenten op het herstel des stadhouders", 1787): "De Oranjeboom, waaraan de portretten in medaillon van den Stadhouder, Gemalin en drie kinderen en onderaan die zijner vier voorouders, wordt door den Pruissischen adelaar beschermd."

€ (50-70) 70
80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon 80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon
80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon 80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon
80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon 80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon
80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon 80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon
80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon 80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon
80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon 80 6027 Batavian revolution and patriots De vrijheid zittende op haren troon
80/6027 [Batavian revolution and patriots]. "De vrijheid zittende op haren troon (...)". Engraving by Jeremias SNOEK, 28x18 cm., w. engr. text in the image, Rott., J. Groenewoud, 1795.

- Fine. = F.M. 5425.

"De moedige Batavieren." Engraving by Gaspar BOUTTATS(?), 16x16 cm. (incl. captions), with Dutch and French caption/ legend in 3 columns below, ±1763.

- Fine. = F.M. 2514.

AND 4 others, mainly on the same subject.

€ (80-100) 80
80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier
80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier
80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier
80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier80/6028 Batavian revolution and patriots De wakkre Franschen en manhafte Batavieren Zijn vlijtig werkzaam om met krakende laauwrieren 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid op het best te Cier
80/6028 [Batavian revolution and patriots]. "De wakkre Franschen en manhafte Batavieren, Zijn vlijtig werkzaam, om met krakende laauwrieren, 't Bekoorlijk standbeeld vande Vrijheid, op het best te Cieren (...)". Engraving by J.C. BENDORP after J. ARENDS, 38x31,2 cm., w. engr. verses by J. Arends in image, 1795.

- Fine. = F.M. 5423a.

"Vervloekte Tweedracht! Helsch gedrocht, van elk gedoemd; Zolang 't Gemeenebest op 's Hemels bijstand roemt (...)." Engraving, 27,5x20,5 cm., with engr. explanatory verse in 2 columns below, ±1787.

- Fine. Without the separate letterpress explanation in Dutch and French.

= F.M. 4993a (chapter "Zinneprenten op het herstel des Stadhouders", 1787): "Zinneprent, waar de prins op een hoeksteen naast de Nederl. Maagd staat. De Tweedracht tracht de hoeksteen door een hefboom te verplaatsen, doch wordt door den Pruissischen adelaar belaagd enz. (...)."

AND 2 others, i.a. (Vallende Oranjeboom) (anonymous engraving, 1795. F.M. 5304a).

€ (70-90)
80 6029 Bega Cornelis 1620 1664 80 6029 Bega Cornelis 1620 1664
80 6029 Bega Cornelis 1620 1664 80 6029 Bega Cornelis 1620 1664
80/6029 Bega, Cornelis (1620-1664). A man caressing the young hostess. Etching, 19,4x16,6 cm.

- A (very) fine copy, trimmed on/ just outside the borderline.

= Hollstein 34, the 2nd state (of 2), without the name.

Idem. The Three Drinkers. Etching, 10,5x10 cm., tipped onto mount.

= Hollstein 29, probably the third and final state.

€ (100-150) 100
80 6030 Beham Sebald 1500 1550 80 6030 Beham Sebald 1500 1550
80 6030 Beham Sebald 1500 1550 80 6030 Beham Sebald 1500 1550
80 6030 Beham Sebald 1500 1550 80 6030 Beham Sebald 1500 1550
80 6030 Beham Sebald 1500 1550 80 6030 Beham Sebald 1500 1550
80/6030 Beham, Sebald (1500-1550). The Betrayal. Woodcut, 12,7x8,4 cm., monogrammed and "1535" in the block.

- Sl. agetoned; cut on/ just within the borderline.

= Part of the Passion series. Hollstein 820.

Altdorfer, Albrecht (1480-1538). Christ's entry in Jerusalem. Christ bearing the Cross. Two woodcuts, each 7,3x4,9 cm., monogrammed in the block.

= New Hollstein w.17 and w.27.

AND 10 other woodcuts, partly cut from or complete leaves from various works, i.a. by/ after Thomas GEMINI (skeleton) and 2 lvs. w. woodcuts by Michael WOHLGEMUT.

€ (150-250) 550
80 6031 Beham Sebald 1500 1550 80 6031 Beham Sebald 1500 1550
80/6031 Beham, Sebald (1500-1550). The prodigal son wastes his fortune. Engraving, 5x9,2 cm., monogrammed and "1540" in the plate.

- Fine, trimmed 1 mm outside the borderline. = Pauli/ Hollstein 34, 5th state (of 5).

€ (250-350) 375
80 6032 Bella Stefano della 1610 1664 80 6032 Bella Stefano della 1610 1664
80 6032 Bella Stefano della 1610 1664 80 6032 Bella Stefano della 1610 1664
80 6032 Bella Stefano della 1610 1664 80 6032 Bella Stefano della 1610 1664
80/6032 Bella, Stefano della (1610-1664). "Veue d'Amsterdam"."Veue d'Amsterdam". "Autre veue d'Amsterdam". Three etchings, each ±8,5x13,8 cm.

- View w. Haringpakkerstoren w. wide margins; sl. yellowed; other two prints cut to the image; 'autre veue' w. small dam spot in upper left corner and w. extended margins.

= Part of the series of 8 Vues de ports de mer. De Vesme 798, 799 and 800.

€ (100-150) 170
80 6033 Bendixen Siegfried Detlev 1786 1864 80 6033 Bendixen Siegfried Detlev 1786 1864
80/6033 Bendixen, Siegfried Detlev (1786-1864). (Portrait of J.W. von Goethe). Lithograph on chine collé after C. VOGEL, 20,5x20,5 cm. (image), 56x38 cm. (entire leaf), w. lithogr. caption (incl. facsimile poem) on mount below image, Hamburg, J.M. Commeter (w. his blindstamp in lower right corner), 1826.

- Margins foxed/ duststained; leaf frayed and creased along edges.

= Contemporary portrait with a facsimile manuscript poem signed and dated 1825.

€ (70-90) 70
80 6034 Berchem Nicolaes 1620 1683 80 6034 Berchem Nicolaes 1620 1683
80/6034 Berchem, Nicolaes (1620-1683). The Cow pissing. Etching, 20,8x26,4 cm., "C.P. Berchem inventer et fecit" in the plate.

- Trimmed on/just outside the platemark; fine impression.

= Hollstein 2, 2nd state of 5. With the manuscript collector's marks of Wilhelm Koller (died in 1871, Vienna. Lugt 1583), dated 1849 and "Molitor Reich" (?). Laid paper with a watermark showing a large heraldic crowned shield with the Agnus Dei bearing a cross.

€ (200-300) 600
80 6035 Berchem Nicolaes 1620 1683 80 6035 Berchem Nicolaes 1620 1683
80/6035 Berchem, Nicolaes (1620-1683). The set of the sheep with the shepherdess and the sheep, the so-called Woman's Book. Complete set of 8 etchings, ±10x11,5 cm., w. the address of Clemendt de Jonge.

- Minor imperfections, fine copies.

= Hollstein 41-48, 5th state of 98. All with the collector's mark of Arenberg (Lugt 567).

€ (250-450) 400
80 6036 Berge Pieter van den 1659 1737 80 6036 Berge Pieter van den 1659 1737
80/6036 Berge, Pieter van den (1659-1737). (The Entry of King Charles III of Spain in Madrid). Etching, 51,5x61 cm. (platemark).

- Margins browned; 2 sm. repairs on verso in central fold.

€ (250-350)
80/6037 Bible prints Lot of 40 engr plates from a Keur bijbel 80/6037 Bible prints Lot of 40 engr plates from a Keur bijbel
80/6037 Bible prints Lot of 40 engr plates from a Keur bijbel 80/6037 Bible prints Lot of 40 engr plates from a Keur bijbel
80/6037 Bible prints Lot of 40 engr plates from a Keur bijbel 80/6037 Bible prints Lot of 40 engr plates from a Keur bijbel
80/6037 [Bible prints]. Lot of 40 engr. plates from a Keur-bijbel, each w. 6 ills., from the Dordr./ Amst., 1702 ed.

- A few lvs. (vaguely) creased/ soiled/ (ink)stained.

€ (80-100)
80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings 80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings
80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings 80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings
80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings 80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings
80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings 80/6038 Bible prints Lot of ±80 engravings
80/6038 [Bible prints]. Lot of ±80 engravings, all 35x21,5 cm., from Taferelen der voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament (...) (The Hague, 1728).

- Several prints doubled; partly (sl.) yellowed, waterstained, frayed and fingersoiled.

€ (150-250)
80 6039 Birds Barraband Jacques 1767 1809 after 80 6039 Birds Barraband Jacques 1767 1809 after
80 6039 Birds Barraband Jacques 1767 1809 after 80 6039 Birds Barraband Jacques 1767 1809 after
80/6039 [Birds]. Barraband, Jacques (1767-1809) (after). "La grande Perruche à collier et croupion bleu". "Le Perroquet Tavoua". Two col. etchings and engravings, 34x26,5 cm. and 33,5x27 cm., engr. captions, numb. "Pl. 55" and "Pl. 129", both printed by Langlois.

= The second print partly foxed.

€ (120-150) 325