70 2973 Emblemata Luiken J
70/2973 [Emblemata]. Luiken, J. Het overvloeijend herte, of Nagelatene verzen. Ed. C. van Noorde. Haarlem, C. Bohn, 1767, (18),281,(3)p., engr. frontisp. and 85 emblems by C. VAN NOORDE, 19th cent. boards, sm. 8vo.

- Hinges weak; occas. sl. foxed; two preliminary leaves stained. Corners and backstrip worn.

= Landwehr 528; Klaversma/ Hannema 1001.

Cats, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tydt, Bestaande Uyt Spreekwoorden, ontleent van de voorige en jegenwoordige Eeuwe (...). Vermeerdert met groote meenigte van Spreekwoorden/ door het geheel het Werk. Amst., A. van der Putte, n.d. (±1730), (16),320p., engr. frontisp., 79 emblematical textills., contemp. sprinkled calf w. gilt spine, sm. 8vo (fine).

= Cats STCN 204; Mus. Catsianum 163.

AND 1 other.

€ (70-90) 90