70 1099 Hermans W F
70/1099 Hermans, W.F. Lebensraum. Een oorlogsdagboek. Eibergen, Otto Verbeek [= ?], 1991, 24p., printed in 250 numb. copies, orig. wr.

= TWO COPIES (no.45 and 245) of this pirated edition. JS: "Dit is een collage van fragmenten uit werken van WFH". Rare.

Multatuli. Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy. Introd. and annot. W.F. Hermans./ Hermans, W.F. De raadselachtige Multatuli. Amst., De Bezige Bij, 1987, 1st/ 2nd ed., 2 vols., XXII,(6),448; 296p., ills., orig. unif. embossed wr., square 8vo (JS 344). - AND 3 others by the same, i.a. (with R . KOUSBROEK and E. PORTNOY) Machines en emoties. Een briefwisseling. Ed. W. Otterspeer (Amst., 2009, 1st ed., orig. boards w. dustwr.).

€ (50-70) 90