• Home
  • [Noord-Holland and Zuid-Holland]. Lot of 7 manuscript documents,
74/2314 Noord Holland and Zuid Holland Lot of 7 manuscript documents
74/2314 [Noord-Holland and Zuid-Holland]. Lot of 7 manuscript documents, pen and ink on vellum, dated 1644-1793, recto only, all w. embossed paper and 1 w. wax seal attached, all folded.

- One charter ink faded, barely legible.

= Contains 6 deeds of transport, i.a. one in which Leendert van der Kruck and Catharina van Leeuwen have sold to Krijn van Rijn "een huijsmanswooninge met koe en paardestallinge, schuur, twee bargen en verder getimmerte daartoe en aangehoorende, met verscheijde parthijen weij off teelland" near Voorburg (1775), and a settlement between nobleman Balduyn van Rhooden and his cousin Aert Johan van Renoy in which the first requests a proces between him and his cousin to be ended, which would enable him to "eenmael ruste in sijnen hoogen ouderdom tot versorginge van sijn zyel en salichheyt te mogen genieten" (1644).

€ (100-150) 150