• Home
  • [VOC and WIC]. Brommer, B. and Heijer, H. den (ed.).
74/1916 [VOC and WIC]. Brommer, B. and Heijer, H. den (ed.). Grote Atlas van de West-Indische Compagnie. I. De Oude WIC 1621-1674; II. De Nieuwe WIC 1674-1791. Voorburg etc., Atlas Maior etc., 2011-2012, 2 vols., 416; 472p., num. (full-p.) col. maps and ills., printed in 1200 numb. copies, orig. unif. cl. w. dustwr., in orig. slipcases, large folio (fine).
€ (200-300) 300