• Home
  • [Twente]. Gevers, A.J. and Mensema, A.J.
74 1914 Twente Gevers A J and Mensema A J
74/1914 [Twente]. Gevers, A.J. and Mensema, A.J. De havezaten in Twente en hun bewoners. Zwolle, Waanders/ Rijksarchief Overijssel, (1995), 543,(1)p., num. (full-p.) (col.) ills., orig. giltlettered cl. w. dustwr., 4to. Kuile, G.J. ter. Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe. Hengelo/ Arnhem, Broekhuis/ Gijsbers & Van Loon, 1974, reprint of the ed. 1911, (10),293,(1)p., ills., orig. cl. w. dustwr., 4to. - AND 6 others, i.a. H. HAGENS and B. OLDE MEIERINK, Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900 (Utr., 1986, num. ills., orig. cl. w. dustwr., 4to).
€ (40-60) 50