• Home
  • [Amsterdam and surroundings]. Atlas van de gemeente Amsterdam, b
74/1870 Amsterdam and surroundings Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
74/1870 Amsterdam and surroundings  Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
74/1870 Amsterdam and surroundings  Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
74/1870 Amsterdam and surroundings  Atlas van de gemeente Amsterdam bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering en onderscheiding van gemeente eigendommen pub
74/1870 [Amsterdam and surroundings]. Atlas van de gemeente Amsterdam, bevattende de grondteekening van alle de gebouwen met de tegenwoordige nommering, en onderscheiding van gemeente-eigendommen, publieke en bijzondere gebouwen, woon- en pakhuizen. Amst., J.C. Loman Jr., 1876, title-leaf, index leaf and 84 (of 100) engr. plans, printed in colours, loose as issued.

- Lacks 16 plans; partly frayed/ dam. and rather brittle; sl. yellowed. Without the orig. portfolio.

= d'Ailly 533. "Uit de vorige eeuw kennen we de buurtkaarten. De verdeling in buurten werd in 1851 ingesteld, waarna een aantal uitgevers atlassen op de markt bracht waarin van iedere buurt een kaart was opgenomen. De belangrijkste is wel die van J.C. Loman. Zijn in 1876 in druk verschenen atlas, waarin we alle buurten vinden op een schaal van 1:1250, geeft ook een perceelsgewijze indeling, waarbij de in 1875 ingevoerde en nog steeds in gebruik zijnde huisnummering is aangegeven. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen publieke gebouwen, kerken, woonhuizen, pakhuizen en "gebouwde eigendommen der Gemeente, niet tot de publieke dienst bestemd". Verder vinden we op deze kaarten de brandschellen, lantaarns, urinoirs, riolen en de "tramway"." (Hofman, Amsterdam. Burgerwijkkaarten, p.I).

€ (150-250) 150