74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74 2906 VOC and WIC Commelin I
74/2906 [VOC and WIC]. Commelin, I. Begin ende Voortgangh/ van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Vervatende [sic] de voornaemste Reysen/ by de Inwoonderen der selver Provincien derwaerts gedaen. Alles Nevens de beschrijvinghen der Rijcken/ Eylanden/ Havenen/ Revieren/ Stroomen/ Rheeden/ Winden/ Diepten en Ondiepten; Mitsgaders Religien/ Manieren/ Aerdt/ Politie ende Regeeringhe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen/ Drooghen/ Geldt ende andere Koopmanschappen/ met veele Discoursen verrrijckt (...). Nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers (...). N.pl., n.pr. (Amst., J. Janssonius), 1646, introd. and 22 (separately paginated) parts (incl. 1 duplicate) in 2 vols., 2 (different) engr. frontisp., 227 (of 230) (fold.) engr. maps and plates (incl. a fine worldmap (Shirley 304) and a map of the Malayan archipelago), contemp. unif. full vellum, obl. 4to.

- Lacks 3 plates ("Hoe den Eliphanten ghevanghen werden", "Van de Zee-paerden in Lowango" and "Een Bock met een hoorn"); sl. yellowed and some occas. vague thumbing/ soiling (1 plate w. stain); some plates as usually in sl. weak impression; 3 plates lack portion from lower blank corner (occas. other unobtrusive paper flaws); fold. plates/ maps occas. sl. frayed/ creased (2x w. sm. tear penetrating the image); vol. 1 w. occas. tiny wormholes in lower blank margin and first few lvs. of the introd. w. waterstain in lower blank corner. Pastedowns some sm. dam. from loosening turn-ins; lacks ties; bindings trifle soiled. In all a good and near complete copy.

= Landwehr VOC no. 250, listing three editions (1644 (only 2 copies known), 1645 and 1646); Tiele 82; Tiele (Mémoire) pp.13-15; Cox I, p.9; cat. N.H.S.M. I, p.105; Sabin 14959; Rouffaer/ Muller I, p.52; Roeper/ Wildeman (Reizen op papier) p.140: "De Bundel, die onder de titel Begin ende Voortgang vande Vereenigde Neederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie in twee delen verscheen, telde ruim dertig verhalen over reizen naar de Oost. De reisverslagen waren min of meer chronologisch en systematisch (naar beschreven gebied) geordend. Om de kopergravures die Janssonius van Colijn had overgenomen aan te vullen, liet de uitgever een groot aantal nieuwe illustraties in dezelfde stijl graveren. De bundel werd al met al een kostbaar boekwerk. (...) Terwijl Cornelis Claesz aan het begin van een traditie stond, betekende de bundel van Janssonius en Commelin een breekpunt in de produktie van reisverslagen. Wat betreft formaat en uitvoering stond Begin ende Voortgangh nog dicht bij de verslagen die Claesz publiceerde. Janssonius had goed aangevoeld dat de tijd rijp was voor een opleving van het genre. Samen met Commelin heeft hij het Nederlandsche reisverslag een enorme impuls gegeven." Complete copies are very rare. SEE ILLUSTRATION PLATE XCIV.

€ (18.000-22.000) 20000