76 2565 Firefighting Heyden J van der and Heyden de Jonge J van der
76 2565 Firefighting  Heyden J van der and Heyden de Jonge J van der
76 2565 Firefighting  Heyden J van der and Heyden de Jonge J van der
76 2565 Firefighting  Heyden J van der and Heyden de Jonge J van der
76/2565 [Firefighting]. Heyden, J. van der and Heyden de Jonge, J. van der. Beschryving der nieuwlyks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten, en haare wyze van Brand-Blussen, Tegenwoordig binnen Amsterdam in gebruik zijnde. Behelzende wijders aanwijzing van 't verschil tusschen haare uitwerking, en die van d'oude Blus-gereedschappen en Spuiten; zó uit de werktuigen zelve, als uit de blussing der Branden, welke binnen deeze Stad, onder 't gebruik van beyde, zijn voorgevallen. Nevens Beschrijving der Brand-ordres van de Stad Amsterdam. Amst., heirs J. van der Heiden, 1735, 2nd ed, (8),50,(2)p., 7 double-p. and 18 full-p. plates, contemp. hroan, folio.

- First few quires (up to p.14) (sl.) mouldy/ dampstained in outer (and occas. upper) blank margin, not affecting the image/ text. Covers rubbed/ sl. worn; backstrip sl. worn.

= The second edition of this fire fighting classic, introducing the hose-pump and showing in its plates several large fires in Amsterdam between 1652-1684 and the tools and implements used before and after the introduction of the author's new hose-pump. SEE ILLUSTRATION PLATE CII.

€ (1.500-2.500)