76 1905 Amsterdam and surroundings Fouquet Jr P ed
76 1905 Amsterdam and surroundings  Fouquet Jr  P  ed
76 1905 Amsterdam and surroundings  Fouquet Jr  P  ed
76 1905 Amsterdam and surroundings  Fouquet Jr  P  ed
76/1905 [Amsterdam and surroundings]. (Fouquet Jr., P.) (ed.). Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen. Amst., D.J. Changuion and P. den Hengst, 1783, 2 vols., double-p. engr. plan and 102 double-p. plates mainly after H.P. SCHOUTEN, J. DE BEYER and R. VINKELES, with accomp. textleaves, contemp. unif. hcalf w. gilt spines and 2 contrasting mor. letterpieces, folio.

- Apart from the following minor defects, a very fine copy with the plates in strong impressions: plan sl. foxed in blank margins; 2 plates w. (sm.) closed tear in blank margin; occas. trifle foxed/ fingersoiled in blank margin. Top of spines chipped/ sl. dam.; foot of spine of vol.1 restored; paper over frontcover of vol. 2 restored; paper over backcover vol. 2 a few vague stains.

= Nijhoff/ Van Hattum 11. "De Atlas van Fouquet is ongetwijfeld de fraaiste serie afbeeldingen die van Amsterdam bestaan. In afwijking van de vroeger verschenen series staat bij Fouquet het afbeelden van de schilderachtigste punten van de stad op den voorgrond. Hoewel zijn prenten bijna alle op de traditioneele wijze genoemd zijn naar de torens, de poorten, de kerken en de andere groote gebouwen die er op zijn voorgesteld, zijn zij echter zoo op te vatten, dat zij het stadsgedeelte weergeven, dat het genoemde gebouw omgeeft. Op die wijze verschaft de Atlas van Fouquet een wandeling door de straten en langs de grachten van het Amsterdam der XVIIIe eeuw, het Amsterdam dat nog in ongerept bezit was van haar monumentale gebouwen en huizen, en den stratenaanleg uit het bloeitijdperk; hierbij werd ook in het oog gehouden het zoo pittoreske straatbeeld dier dagen weer te geven." (Cat. Oud-Amsterdam, F. Muller, 1912). SEE ILLUSTRATION PLATE LXXVIII.

€ (3.000-5.000) 3000
€ (3.000-5.000) 3000